Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. Ing. Josef J A N O Š E C, CSc. MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. Ing. Josef J A N O Š E C, CSc. MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství."— Transkript prezentace:

1 Doc. Ing. Josef J A N O Š E C, CSc. MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč, Česká republika Telefon: +420 950 580 220, Fax: +420 950 580 228, E-mail: josef.janosec@ioolb.izscr.cz, WWW: www.ioolb.cz Bezpečnostní strategie pro Evropu – nové priority, nové výzvy Mezinárodní konference Praha 14. listopadu 2008 Hotel Praha, Sušická 20

2 MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Cíl příspěvku Seznámit se stavem ochrany kritické infrastruktury EU vzhledem k bezpečnosti občanů EU a se souvislostmi, které tyto aktivity přinášejí v teoretické i praktické rovině. Bezpečnostní strategie pro Evropu – nové priority, nové výzvy JANOŠEC, J. Ochrana kritické infrastruktury EU a bezpečnost občanů EU  14. listopadu 2008 Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč, Česká republika Telefon: +420 950 580 220, Fax: +420 950 580 228, E-mail: josef.janosec@ioolb.izscr.cz, WWW: www.ioolb.cz

3 Bezpečnostní strategie pro Evropu – nové priority, nové výzvy MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR JANOŠEC, J. Ochrana kritické infrastruktury EU a bezpečnost občanů EU  14. listopadu 2008 Osnova 1 Úvod 2 Metodologická východiska 3 Kritická infrastruktura EU 4 Ochrany kritické infrastruktury pro bezpečnost EU 5 Závěr

4 Bezpečnostní strategie pro Evropu – nové priority, nové výzvy MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR JANOŠEC, J. Ochrana kritické infrastruktury EU a bezpečnost občanů EU  14. listopadu 2008 1 Úvod 1 Úvod bezpečnostní strategie pro Evropu její nové priority a nové výzvy. - Předmětem mezinárodní konference je bezpečnostní strategie pro Evropu její nové priority a nové výzvy. ochrana kritické infrastruktury EU (OKI) a bezpečnost občanů EU její stav a cíle. - Předmětem vystoupení je ochrana kritické infrastruktury EU (OKI) a bezpečnost občanů EU její stav a cíle.  regiony, které si neuměly udržet infrastrukturu (energetickou a surovinovou, zemědělskou a potravinovou, výrobní, finanční, zdravotní, bezpečnostní a vojenskou, informační)  následně byly zpravidla jinými regiony (státy), těmi silnějšími, buď zotročeny, anektovány, zneužívány nebo vyhlazeny. - Historické zkušenosti  ty regiony, které si neuměly udržet infrastrukturu (energetickou a surovinovou, zemědělskou a potravinovou, výrobní, finanční, zdravotní, bezpečnostní a vojenskou, informační)  následně byly zpravidla jinými regiony (státy), těmi silnějšími, buď zotročeny, anektovány, zneužívány nebo vyhlazeny. Bezpečnostní strategie - Bezpečnostní strategie jakéhokoliv územního celku, tedy i EU, skutečně musí usilovat o ochranu své kritické infrastruktury, protože tím rovněž chrání svou schopnost zajistit základní životní funkce. - Co pro to bylo v EU uděláno.

5

6 Bezpečnostní strategie pro Evropu – nové priority, nové výzvy MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR JANOŠEC, J. Ochrana kritické infrastruktury EU a bezpečnost občanů EU  14. listopadu 2008 s,t,r BR = ( s,t,r B, s,t,r BP, s,t,r BS) 2 Metodologická východiska 2 Metodologická východiska Modelové vyjádření bezpečnostní reality BR – bezpečnostní realita; B – bezpečnost (měřitelná hodnota); BP – bezpečnostní politika; BS – bezpečnostní systém; s – prostor (space): celý svět, kontinent, koalice, region států, stát, region uvnitř státu, obec, technický, technologický, biologický systém t – čas (time): ke stanovenému termínu, za období a to pro minulost (h - historicaly) nebo pro budoucnost (p - prognosticaly). r – stav, situace (reality): popis vybraných objektivních informací vztažených k prostoru a času (výpadek el. energie, povodeň, agrese, pandemie, ap.)

7 Bezpečnostní strategie pro Evropu – nové priority, nové výzvy MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR JANOŠEC, J. Ochrana kritické infrastruktury EU a bezpečnost občanů EU  14. listopadu 2008 Podstatné pro teorii: vnímání vztahu mezi bezpečností a nebezpečností jako jednoho jevu. Protikladné jevy (opaky): Protikladné jevy (opaky): + / - ; samec / samice; noc / den; zisk / ztráta; dobro / zlo; rovnováha / nerovnováha; Bezpečnost vyjadřuje jen jednu část Bezpečnost vyjadřuje jen jednu část protikladného jevu „bezpečnost / nebezpečnost“; Jin a Jang: je tvořeno dvěma dynamickými silami, které se neustále proměňují a jsou v protikladu. Jin a Jang: staré čínské učení taoismus; vše kolem nás, celý vesmír a tedy i náš svět a my, je tvořeno dvěma dynamickými silami, které se neustále proměňují a jsou v protikladu. rovnováze. Není bezpečnosti bez nebezpečnosti.Podstatou vědní disciplíny o bezpečnosti je nalézání rovnováhy. Není bezpečnosti bez nebezpečnosti. Podstatou vědní disciplíny o bezpečnosti je nalézání rovnováhy. Podstatné pro teorii: vnímání vztahu mezi bezpečností a nebezpečností jako jednoho jevu. Protikladné jevy (opaky): Protikladné jevy (opaky): + / - ; samec / samice; noc / den; zisk / ztráta; dobro / zlo; rovnováha / nerovnováha; Bezpečnost vyjadřuje jen jednu část Bezpečnost vyjadřuje jen jednu část protikladného jevu „bezpečnost / nebezpečnost“; Jin a Jang: je tvořeno dvěma dynamickými silami, které se neustále proměňují a jsou v protikladu. Jin a Jang: staré čínské učení taoismus; vše kolem nás, celý vesmír a tedy i náš svět a my, je tvořeno dvěma dynamickými silami, které se neustále proměňují a jsou v protikladu. rovnováze. Není bezpečnosti bez nebezpečnosti.Podstatou vědní disciplíny o bezpečnosti je nalézání rovnováhy. Není bezpečnosti bez nebezpečnosti. Podstatou vědní disciplíny o bezpečnosti je nalézání rovnováhy. Aplikace principu Jin a Jang 2 Metodologická východiska 2 Metodologická východiska

8 Bezpečnostní realita (BR) - snímek v daném čase. Modelování dynamiky změn - využívání scénářů (pro minulost i budoucnost). Zkoumání mimořádných událostí a krizových stavů prostřednictvím scénářů. [S = (M(t1), M(t2),..., M(ti),..., M(tn))] M(ti) = ( A(ti) ∩ R(ti) ) U E(ti) A(ti) - množina aktérů v modelu scénáře v čase ti, R(ti) - množina vztahů v modelu scénáře v čase ti, E(ti) - množina prostředí v němž probíhají vztahy mezi aktéry v čase ti, ∩, U - průnik, sjednocení množin (matematický operátor). 2 Metodologická východiska 2 Metodologická východiska Bezpečnostní strategie pro Evropu – nové priority, nové výzvy MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR JANOŠEC, J. Ochrana kritické infrastruktury EU a bezpečnost občanů EU  14. listopadu 2008

9 Bezpečnostní strategie pro Evropu – nové priority, nové výzvy MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR JANOŠEC, J. Ochrana kritické infrastruktury EU a bezpečnost občanů EU  14. listopadu 2008 Modely M(ti) – samostatně dekomponovány pro ideu (BP) a pro realitu systému (BS). V konkrétním čase (ti) jsou vnímány dva modely, jeden bezpečnostní politiky, druhý bezpečnostního systému: s,t,r M(ti) BP = ( s,t,r A(ti) BP ∩ s,t,r R(ti) BP ) U s,t,r E(ti) BP ; s,t,r M(ti) BS = ( s,t,r A(ti) BS ∩ s,t,r R(ti) BS ) U s,t,r E(ti) BS. OKI  OO, která je součástí bezpečnostní reality (BR) (s), (t) (r), OKI  OO, která je součástí bezpečnostní reality (BR) v prostoru (s), čase (t) a pro stavy (r), tj. pro vojenské a nevojenské hrozby. Ochrana obyvatelstva je budována, obnovována, procvičována, udržována a připravována (B). (BP) (BS). Ochranou obyvatelstva (OO) se musí Ochrana obyvatelstva je budována, obnovována, procvičována, udržována a připravována k aktivnímu použití pro krizové stavy s předpokládanou intenzitou (B). Vyjadřuje soubor představ, tj. legislativy a krizových plánů (BP) a skutečně vytvořeného bezpečnost. systému (BS). Ochranou obyvatelstva (OO) se musí zabývat všichni aktéři v hierarchii společenského systému (jednotlivci, skupiny, organizace, obce, správní úřady, a jiní). 2 Metodologická východiska 2 Metodologická východiska

10 Bezpečnostní strategie pro Evropu – nové priority, nové výzvy MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR JANOŠEC, J. Ochrana kritické infrastruktury EU a bezpečnost občanů EU  14. listopadu 2008 s,t,r BR

11

12 Bezpečnostní strategie pro Evropu – nové priority, nové výzvy MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR JANOŠEC, J. Ochrana kritické infrastruktury EU a bezpečnost občanů EU  14. listopadu 2008 Kdo je ve hře?  občan;  obec;  organizace;  stát;  Evropská unie;  příroda;  lidstvo. Úroveň přípravy?  občan;  obec;  organizace;  stát;  Evropská unie;  příroda;  lidstvo. Kdo reaguje?  občan;  obec;  organizace;  stát;  Evropská unie;  příroda;  lidstvo. Za OKI zaplatíme ÚROKY. Je to problém ochrany obyvatelstva. Prvek kritické infrastruktury. 3 Kritická infrastruktura EU 3 Kritická infrastruktura EU

13 Bezpečnostní strategie pro Evropu – nové priority, nové výzvy MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR JANOŠEC, J. Ochrana kritické infrastruktury EU a bezpečnost občanů EU  14. listopadu 2008 3 Kritická infrastruktura EU 3 Kritická infrastruktura EU 20. 10. 2004 „Ochrana kritické infrastruktury při boji proti terorismu.“ 20. 10. 2004 Sdělení EK Radě a Evropskému parlamentu „Ochrana kritické infrastruktury při boji proti terorismu.“ 17. 11. 2005 „Zelená kniha o Programu na ochranu KI“ ( ) 17. 11. 2005 „Zelená kniha o Programu na ochranu KI“ (Green paper on a European Programme for Critical Infrastructure Protection) 2006 „O Evropském programu na ochranu kritické infrastruktury“ ( 12. 12. 2006 Sdělení komise „O Evropském programu na ochranu kritické infrastruktury“ (European Programme for Critical Infrastructure Protection – EPCIP) 2006 „O určování a označování evropské kritické infrastruktury a o posouzení potřeby zvýšit její ochranu“ 12. 12. 2006 Návrh Směrnice Rady „O určování a označování evropské kritické infrastruktury a o posouzení potřeby zvýšit její ochranu“ „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ 12. 2. 2007 Rozhodnutí Rady ze dne kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod, Euratom. Původ: reakce na teroristické útoky proti KI.

14 Bezpečnostní strategie pro Evropu – nové priority, nové výzvy MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR JANOŠEC, J. Ochrana kritické infrastruktury EU a bezpečnost občanů EU  14. listopadu 2008 3 Kritická infrastruktura EU 3 Kritická infrastruktura EU 13. 4. 2007 Stanovisko Evropské Centrální banky k návrhu směrnice Rady o určování a označování evropské kritické infrastruktury a o posouzení potřeby zvýšit její ochranu (CON/2007/11). „Varovná informační síť pro kritickou infrastrukturu“ CIWIN). Již v roce 2005 měla být vytvořena a dosud není „Varovná informační síť pro kritickou infrastrukturu“ (Critical Infrastructure Warning Information Network – CIWIN). CIWIN by se měla stát víceúrovňovým komunikačně - výstražným systémem sestávajícím ze dvou různých částí: - systému rychlé výměny informací (RAS) spojující členské státy s EK, - fóra pro výměnu myšlenek týkajících se ochrany KI a nejlepších postupů na podporu vlastníků a provozovatelů, které by tvořili odborníci a systém pro výměnu dat.

15 Bezpečnostní strategie pro Evropu – nové priority, nové výzvy MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR JANOŠEC, J. Ochrana kritické infrastruktury EU a bezpečnost občanů EU  14. listopadu 2008 3 Kritická infrastruktura EU 3 Kritická infrastruktura EU V roce 2008 Návrh Směrnice Rady o určování a označování Evropských kritických infrastruktur a posouzení potřeby zlepšení jejich ochrany. Při procesu hledání společného rámce v EU byly projednány: Společné principy ochrany KI, schválené standardy, definice, společný přehled sektorů KI, priority ochrany KI, odpovědnosti účastníků, srovnávací testy, metodiky pro srovnání a určení prioritních infrastruktur v sektorech. Evropskou kritickou infrastrukturou (EKI) se rozumí KI nacházející se v členských státech EU, jejíž narušení nebo zničení by mělo závažný dopad pro nejméně dva členské státy. Závažnost dopadu se posuzuje podle průřezových kritérií. To se vztahuje i na účinky způsobené meziodvětvovými závislostmi na jiných typech infrastruktury.

16 Bezpečnostní strategie pro Evropu – nové priority, nové výzvy MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR JANOŠEC, J. Ochrana kritické infrastruktury EU a bezpečnost občanů EU  14. listopadu 2008 3 Kritická infrastruktura EU 3 Kritická infrastruktura EU I – Energie; II – Informace, komunikační technologie, ICT; III – Voda; IV – Výživa; V – Zdraví; VI – Finance; VII – Veřejný a právní pořádek a bezpečnost; VIII – Státní správa; IX – Doprava; X – Chemický a jaderný průmysl; XI – Vesmír a výzkum.

17 Bezpečnostní strategie pro Evropu – nové priority, nové výzvy MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR JANOŠEC, J. Ochrana kritické infrastruktury EU a bezpečnost občanů EU  14. listopadu 2008 4 Ochrana kritické infrastruktury pro bezpečnost EU 4 Ochrana kritické infrastruktury pro bezpečnost EU Záměr „Evropského programu na ochranu kritické infrastruktury“ ( Záměr komise k realizaci „Evropského programu na ochranu kritické infrastruktury“ (EPCIP) Fáze 1. - Postupné strategie EPCIP. Fáze 2. - Ochrana EKI, která bude zaměřena na snížení zranitelnosti. Fáze 3. - Podpora národní KI ze strany EU, zaměřená na pomoc členským státům. Subjekty a objekty v KI Subjekty KI jsou vlastníci a provozovatelé výrobních a nevýrobních systémů, které vytvářejí produkty nebo poskytují služby KI. Objekty KI jsou vybrané stavby a zařízení veřejné infrastruktury a další prvky, které vlastní nebo provozují subjekty KI.

18 Bezpečnostní strategie pro Evropu – nové priority, nové výzvy MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR JANOŠEC, J. Ochrana kritické infrastruktury EU a bezpečnost občanů EU  14. listopadu 2008 Návrh Směrnice Rady o určování a označování Evropských kritických infrastruktur a posouzení potřeby zlepšení jejich ochrany. Má obsahovat: vysvětlení základních pojmů, postup určování a označování objektů EKI, pravidla pro plány bezpečnosti provozovatele EKI, povinnosti o předkládání zpráv a vyhodnocování rizik, způsoby podpory EKI Evropskou komisí, další organizační pravidla, která stanoví rovněž způsob sdílení citlivých informací. Přílohy mají zahrnovat přehled vybraných odvětví EKI, metodiky vypracování plánů bezpečnosti provozovatelem, metodiku pro určení KI, která může být členskými státy zařazena do EKI. 4 Ochrana kritické infrastruktury pro bezpečnost EU 4 Ochrana kritické infrastruktury pro bezpečnost EU

19 Bezpečnostní strategie pro Evropu – nové priority, nové výzvy MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR JANOŠEC, J. Ochrana kritické infrastruktury EU a bezpečnost občanů EU  14. listopadu 2008 válečný stav, stav ohrožení státu, stav nouze, stav mírový Zákony ČR: válečný stav, stav ohrožení státu, stav nouze, stav mírový. OKImá své opodstatnění vždy, když společnost musí odolávat a zvládat těžkosti spojené s vyjmenovanými stavy, s krizovými situacemi a mimořádnými událostmi OKI, nezávisle na zákonech, má své opodstatnění vždy, když společnost musí odolávat a zvládat těžkosti spojené s vyjmenovanými stavy, s krizovými situacemi a mimořádnými událostmi. Jestliže porušení odolnosti objektů KI vyvolá přeshraniční důsledky, pak jde o porušení odolnosti objektů EKI a znamená to důsledky pro bezpečnost občanů, ať už ve smyslu vojenských nebo nevojenských hrozeb a skutečných ohrožení. Takové stavy musí vždy iniciovat bezpečnostní systém pro odstranění následků a přechod do přijatelných stavů. EKI EKI je ve stavu zrodu, protože ještě nebyly vytvořeny základní dokumenty pro její uvedení do praktického života. Co to znamená? Dále funguje kritická infrastruktura na národní úrovni, i když začíná být ve větší míře vnímána její propojitelnost do mezistátní a evropské úrovně. 4 Ochrana kritické infrastruktury pro bezpečnost EU 4 Ochrana kritické infrastruktury pro bezpečnost EU

20 Bezpečnostní strategie pro Evropu – nové priority, nové výzvy MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR JANOŠEC, J. Ochrana kritické infrastruktury EU a bezpečnost občanů EU  14. listopadu 2008 5 Závěr 5 Závěr Cílem vystoupení bylo seznámit se stavem ochrany kritické infrastruktury EU vzhledem k bezpečnosti občanů EU a se souvislostmi, které tyto aktivity přinášejí v teoretické i praktické rovině. Vedle zřejmého posilování evropského přístupu k zajišťování ochrany kritické infrastruktury, je nezbytné vnímat setrvačnost v národním pojetí, protože to odpovídá soudobé legislativě i vlastnickým vztahům. EKI představuje jeden z praktických směrů, v němž by budoucí bezpečnostní strategie pro Evropu měla vidět jednak prioritu, ale také praktickou výzvu. Bezpečnostní strategie musí usilovat o ochranu své KI Bezpečnostní strategie jakéhokoliv územního celku, tedy i EU, skutečně musí usilovat o ochranu své KI, protože tím rovněž chrání svou schopnost zajistit základní životní funkce v krizové situaci.

21


Stáhnout ppt "Doc. Ing. Josef J A N O Š E C, CSc. MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství."

Podobné prezentace


Reklamy Google