Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnostní předpisy v oblasti elektrotechniky ÚVOD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnostní předpisy v oblasti elektrotechniky ÚVOD."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnostní předpisy v oblasti elektrotechniky ÚVOD

2 (ČSN 330010) Podle účelu:  silová - sloužící k výrobě, přeměně, přenosu, a rozvodu energie a k její přeměně na jiný druh energie nebo práci  sdělovací - sloužící k přenosu, zpracování, záznamu a reprodukci informací v jakékoliv formě  řídící - slouží k ovládání, řízení, ochraně, měření a kontrole. zvláštní - k jiným účelům (např. zdravotnická) Rozdělení elektrických zařízení

3 mezi vodičem a zemí mezi vodiči malého napětí /mn/ do 50 V st. do 50 V st. (kategorie I) 120V ss. 120 V ss. nízkého napětí /nn/ nad 50 V nad 50 V (kategorie II) do 600 V do 1000 V st. do 1500 V ss. vysokého napětí /vn/ nad 0.6 kV nad 1 kV (kategorie A) do 30 kV do 52 kV velmi vys. nap. /vvn/ od 30 kV od 52 kV (kategorie B) do 171 kV do 300 kV zvlášť vys. nap. /zvn/ od 300 kV (kategorie C) do 800 kV ultra vys. nap. /uvn/ nad 800 kV (kategorie D) Podle napětí: Do 1000 V Nad 1000 V

4 Podle frekvence: střídavá silová - nízkofrekvenční /nf/ do 60 Hz - středo frekvenční /sf/ nad 60 Hz do 1000 Hz - vysokofrekvenční /vf/ nad 1000 Hz střídavá sdělovací - nízkofrekvenční /nf/ do 9 kHz - vysokofrekvenční/vf/ nad 9 kHz do 3 THz Podle nebezpečí úrazu proudem: silnoproudá - při obvyklém užívání mohou vzniknout proudy nebezpečné osobám, zvířatům nebo věcem slaboproudá - při obvyklém provozu nemohou tyto proudy vzniknout

5 Podle provozní spolehlivosti: se zvýšenou provozní spolehlivostí - hlavním účelem je ochrana života, zajištění chodu důležitých zařízení s obvyklou provozní spolehlivost - selhání zařízení může způsobit ohrožení osob nebo zastavení výroby jednoduchá zařízení - selhání zařízení nemůže způsobit ohrožení osob ani výroby

6 Oddělení obvodů nebo zařízení elektrické oddělení - s výjimkou ochranného vodiče není vodivé spojení obvodů ochranné oddělení obvodů - dokonalé oddělení obvodu od napájecího obvodu polohové oddělení obvodů - oddělené umístění obvodů v jednom prostoru (bez přepážek) v takové vzdálenosti, aby nedošli ke styku různých soustav ani při poruše izolace vodičů. prostorové oddělení obvodů - oddělení obvodů úplným krytem, přepážkou, uložením v trubce apod.

7 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (ČSN EN 50110-1,2, TNI 343100) Rozeznáváme osoby: Znalé – odpovídající vzdělání a praxe Poučené – jsou poučeny osobami znalými a mohou pracovat pod jejich dohledem Seznámené – nejsou ani znalé ani poučené Jmenovité napětí: Malé napětí ELV – do AC 50 V a DC 120 V Nízké napětí LV – do AC 1000 V a DC 1500 V Vysoké napětí HV – nad AC 1000 V a DC 1500 V

8 Pracoviště – prostor pro práci (jednoznačně určen, označen a zajištěn) Každé pracoviště a každé elektrické zařízení MUSÍ mít určenu odpovědnou osobu (platí pro právnickou i fyzickou osobu) (nařízení vlády č.101/2005) Tato osoba odpovídá za údržbu, provoz a revize ve stanovených termínech – je povinna kontrolovat ele. zařízení před jeho uvedením do provozu (týká se i prodlužovacích šňůr – ty musí být EVIDOVÁNY a REVIDOVÁNY) Vedoucí je osoba odpovědná „za vše“ včetně nepředvídatelných skutečností Každé elektrické zařízení musí mít dokumentaci skutečného stavu

9 Práce bez napětí Zajištění el. zařízení: Úplné odpojení (tam kde může zůstat náboj, musí být vybit Zajištění před opětovným zapnutím (uzamčením) Ověření, že je zařízení bez napětí Provedení uzemnění a zkratování Ochranná opatření proti zařízení pod napětím, která jsou v blízkosti

10 Práce pod napětím Práce na bezpečnou vzdálenost Práce v dotyku (mechanický kontakt) Práce na potenciálu Ochranný prostor: Ochranný prostor Zóna přiblížení (do 1000 V je to 30 cm) Nekrytá živá část

11 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO EL. ZAŘÍZENÍ URČENÁ K UŽÍVÁNÍ OSOBAMI BEZ ELEKTROTECHNICKÉ KVALIFIKACE (ČSN331310, ČES 33.04.94) Za elektrická zařízení používaná laiky se považují výrobky: Skupina A jsou elektromechanické a elektrotepelné spotřebiče, nářadí pro domácnost a podobné účely, přístroje spotřební elektroniky, včetně hraček a her, elektrické kancelářské stroje a osobni počítače s jejich příslušenstvím Skupina B tvoří pohyblivé a prodlužovací přívody k elektrickým spotřebičům. Skupina C jsou zahrnuty elektroinstalační materiály a elektrická regulační technika používaná v domácnosti, elektrická svítidla s jejich pevným nebo pohyblivým přívodem, pevné elektrické instalace v bytech včetně příslušných rozvaděčů a rozvodnic s elektroměry.

12  Elektrická zařízení musí být napájena ze zdroje malého nebo nízkého napětí. Požadovaný stupeň krytí musí odpovídat způsobu používání, přitom nesmí být menší než IP 2x. Tento požadavek neplatí pro objímky svítidel a závitové pojistky, které při obsluze (výměně žárovek) nemají ochranu před úmyslným dotykem.  Při tom platí základní bezpečnostní požadavky na vyrobené elektrické zařízení, že se smí používat jen v prostorách, pro které bylo konstruováno. Tyto prostory musí být uvedeny v průvodní technické dokumentaci.  Průvodní technická dokumentace je vlastně návod k obsluze výrobků ve skupině A Obsluhou se rozumí : vypnutí a zapnutí el.zařízení připojení zařízení ke zdroji pomocí zásuvek a vidlic výměna žárovek a závitových pojistek při vypnutém elektrickém zařízení běžná údržba a čištění zařízení (bez odnímání krytů) a při odpojení zařízení od sítě nebo zdroje

13 Třídy elektrických předmětů  Pohyblivý přívod spotřebiče tř. I. musí být třížilový a taktéž prodlužovací šňůra  Pohyblivý přívod spotřebiče tř. II může být dvoužilový s neoddělitelnou zástrčkou Třída 0: el.zařízení má pouze základní izolaci, nemá ochranný vodič, bezpečnost je zajištěna okolím Třída I: el. zařízení má pouze základní izolaci, má ochranný vodič a prostředky pro připojení ochranného vodiče do sítě Třída II: el zařízení nemá prostředky pro připojení ochranného vodiče, základní izolace je doplněna izolací přídavnou nebo je provedena izolace zesílená Třída III: el. zařízení má základní izolaci a je určeno pro mn, ochrana je realizována SELV nebo PELV (zásuvky musí být nezáměnné)

14 OZNAČENÍ VODIČŮ A SVOREK EL. PŘEDMĚTŮ (ČSN EN 60445) Používá se některého z těchto druhů označení: písmové nebo číslicové označení grafickou značkou dle ČSN 01 3310 (IEC 60417) barevný kód pro svorky, barvy vodičů dle zásad ČSN EN 60446 skutečné umístění nebo vzájemná poloha svorek v souladu s dokumentací

15 Písmenové nebo číslicové značení Fázový vodič střídavé soustavy (AC) L 1,2,3 fáze L1, L2, L3 Střední vodič střídavé soustavy (AC) N Vodič kladného pólu DC soustavy L + Vodič záporného pólu DC soustavy L - Střední vodič stejnosměrné soustavy (DC) M Ochranný vodič PEN Vodič pracovního uzemnění FE Vodič pracovního pospojování FB Označení připojovací svorky: pro 1 fázi AC U pro ochranný vodič PE nebo pro 2 fázi AC V pro vodič PEN PEN pro 3 fázi AC W pro střední vodič AC N

16 pro kladný pól DC C nebo + pro záporný pól DC D nebo – pro střední vodič DC M pro vodič pracovního pospojování FB pro vodič pracovního uzemnění FE Barevné značení izolovaných vodičů střídavé a stejnosměrné soustavy (L1, L2, L3) a (L+, L-) je stejné!

17 Může být i šedá, hnědá, černá

18

19 Barevné rozlišení ovladačů a sdělovačů ČSN EN 60073 Sdělovač – mechanické, optické, elektrické zařízení poskytující viditelné nebo slyšitelné informace Ovladač – část řídícího zařízení na níž se působí vnější silou Barvy: Červená – nebezpečí, nouzový ovladač, vypnutí Žlutá – mimořádný stav, indikace přetížení nebo výpadku Zelená – normální stav, bezpečí, zapínací ovladač Modrá – zvláštní význam, příkazy Bílá, černá – bez významu, zapínání, vypínání Umístění: Ovládací zařízení zejména nouzového vypnutí musí být vždy umístěna na viditelném místě a v případě školní laboratoře na hlavním rozvaděči laboratoře. 0 I ZAP VYP


Stáhnout ppt "Bezpečnostní předpisy v oblasti elektrotechniky ÚVOD."

Podobné prezentace


Reklamy Google