Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový program: Mechanik - elektrotechnik Název programu: Základy elektrotechniky II. ročník Ochrany v elektrických sítích Ochrana neživých částí Vypracoval:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový program: Mechanik - elektrotechnik Název programu: Základy elektrotechniky II. ročník Ochrany v elektrických sítích Ochrana neživých částí Vypracoval:"— Transkript prezentace:

1 Výukový program: Mechanik - elektrotechnik Název programu: Základy elektrotechniky II. ročník Ochrany v elektrických sítích Ochrana neživých částí Vypracoval: Škarka Miloš Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2  Neživá část je vodivá část elektrického zařízení, které se lze dotknout a která obvykle není pod napětím, na níž se však může objevit nebezpečné dotykové napětí vlivem poruchy (je to např. kovový kryt rozváděče).  Nebezpečné dotykové napětí je napětí (nebo rozdíl potenciálů), které může způsobit úraz elektrickým proudem osobě nebo zvířeti při dotyku s neživou částí při poruše. Jeho výše závisí na druhu prostředí, v němž může k takovému dotyku dojít (ČSN 33 2000-4-41.

3  Normální – obyčejné; studené; prašné ( je-li prach nevodivý a nehořlavý ). Svým charakterem zabraňuje vzniku úrazu el. Proudem  Nebezpečné – horké, vlhké ( i přechodně ), prašné ( je-li prach vodivý a nehořlavý se zvýšenou korozní agresivitou ) s otřesy, venkovní, prostory s mechanickým poškozením, s vodivým okolí.. Jsou to takové prostory,kde působením vnějších vlivů je buď přechodné, nebo stálé nebezpečí úrazu el. proudem  Zvlášť nebezpečné – mokré, s extrémní korozní agresivitou, prostory, kde se nebezpečí úrazu mimořádně zvyšuje nepříznivými poměry ( voda, kotle a kovové nádrže, těsné prostory s kovovými hmotami, zdravotnická zařízení nebo zvláštní předpisy určité způsoby ochrany. Působením zvláštních okolností a vnějších vlivů se nebezpečí úrazu el. proudem ještě zvyšuje

4

5 zabrání průchodu proudu tělem osoby nebo zvířete nebo se proud, který může tělem procházet, omezí na bezpečnou hodnotu nebo se zařízení, na němž došlo k poruše, okamžitě po vzniku poruchy samočinně odpojí od zdroje. Tento cíl se zajištuje:  samočinným odpojením od zdroje, pokud se vyskytne porucha  dalším stupněm izolace, tzv. přídavnou izolací, která zabrání průchodu proudu, jestliže dojde k průrazu základní izolace (resp. procházející proud omezí na bezpečnou hodnotu).  omezením poruchového proudu opatřením na straně zdroje  vyrovnáním potenciálu mezi neživými částmi a okolím se omezí velikost proudu procházejícího tělem (uplatňuje se jen výjimečně při dodržení dalších bezpečnostních opatření).

6 zabrání průchodu proudu tělem osoby nebo zvířete nebo se proud, který může tělem procházet, omezí na bezpečnou hodnotu nebo se zařízení, na němž došlo k poruše, okamžitě po vzniku poruchy samočinně odpojí od zdroje. Tento cíl se zajištuje:  samočinným odpojením od zdroje, pokud se vyskytne porucha  dalším stupněm izolace, tzv. přídavnou izolací, která zabrání průchodu proudu, jestliže dojde k průrazu základní izolace (resp. procházející proud omezí na bezpečnou hodnotu).  omezením poruchového proudu opatřením na straně zdroje  vyrovnáním potenciálu mezi neživými částmi a okolím se omezí velikost proudu procházejícího tělem (uplatňuje se jen výjimečně při dodržení dalších bezpečnostních opatření).

7  Pro sítě TN platí:  Uzemnění neživých částí se provádí tak, že se neživé části spojí prostřednictvím o chranného vodiče s uzemněným bodem sítě kterým je obvykle střed neboli uzel zdroje. Princip samočinného odpojení je patrný z obrázku:

8 Pro dráhu zkratového proudu se vžil název smyčka. Z principu vyplývá i podmínka pro samočinné odpojení v síti TN. Aby ochranný prvek vypnul, musí být impedance smyčky Zs tak malá, aby zkratový proud ve smyčce překročil hodnotu proudu Ia zajištujícího samočinné působení ochranného prvku v dostatečně krátké době. Zkratový proud má velikost Uo/ Zs a musí být větší než proud Ia. Z toho vyplývá podmínka uvedená v ČSN 33 2000-4-41  Zs × Ia < Uo

9  co je neživá část  nebezpečné dotykové napětí  způsoby ochran neživých částí  impedanční smyčka

10 podle obrázku : cestu poruchového proudu a podstatu samočinného odpojení v síti TN

11  www.wikipedia.cz www.wikipedia.cz  www.vosaspsekrizik.cz/cs/download/padesat ka/ochrana-dotyk.pdf www.vosaspsekrizik.cz/cs/download/padesat ka/ochrana-dotyk.pdf  Elektro v praxi, 1 část, Solid Team


Stáhnout ppt "Výukový program: Mechanik - elektrotechnik Název programu: Základy elektrotechniky II. ročník Ochrany v elektrických sítích Ochrana neživých částí Vypracoval:"

Podobné prezentace


Reklamy Google