Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborná způsobilost v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborná způsobilost v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb."— Transkript prezentace:

1 Odborná způsobilost v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb.
Pracovníci poučení - §4 (bez odborného vzdělání a praxe, pouze v rámci laboratorní výuky na FBMI, mimo FBMI neplatné)

2 Pracovníci poučení (§4) - bez požadavku na odborné vzdělání a praxi
byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, byli školeni v této činnosti, byli upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními, byli seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

3 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem závisí především na:
velikosti proudu, frekvenci, tvaru vlny nebo pulsu, době, po kterou prochází organismem, trajektorii, podél níž je proud veden lidským tělem.

4 Symbolika a označování v elektrotechnice – význam bezpečnostních barev

5 Symbolika a označování v elektrotechnice – bezpečnostní význam geometrického tvaru

6 Symbolika a označování v elektrotechnice – příklad bezpečnostních nápisů

7 Symbolika a označování v elektrotechnice – příklady bezpečnostních tabulek
Tabulka zákazu Tabulka příkazu Tabulka výstrahy Tabulka informační

8 Co jsou bezpečnostní tabulky aneb Pomáhej postiženému úrazem

9 Symbolika a označování v elektrotechnice – grafické značky na elektrických předmětech

10 Symbolika a označování v elektrotechnice – označování vodičů písmeny

11 Zapojení zásuvky 230V/50 Hz Přehled základních zapojení zásuvky
Přehled zásuvek používaných ve světě kolík, žlutozelený vodič, vodič PEN (PE+N=PEN) pouze starší rozvody pouze nové rozvody ochranný vodič (PE) pravá zdířka (pohled zepředu), Vodič PEN modrý vodič, střední vodič (N) levá zdířka černý nebo hnědý vodič, fázový vodič (L)

12 Střídavá jmenovitá napětí podle ČSN

13 Maximální hodnoty dovoleného proudu
ustálený proud mezi částmi současně přístupnými dotyku, tekoucí odporem 2000Ω, nesmí překročit 3,5mA STŘ. a 10mA SS

14 Základní pravidla pro práci v laboratořích FBMI ČVUT
max. 10 studentů na jednoho asistenta, před zahájením výuky přezkouší asistent vypínací zařízení, asistent dozírá na vhodné používání ochranných pomůcek, v laboratoři jsou používány bezpečnostní tabulky a nápisy, student získal odbornou způsobilost (§4).

15 Ochrana elektrických obvodů proti zkratu a přetížení
pojistka x jistič, používat pouze odpovídající originální pojistky a jističe, neopravovat pojistky a jističe, výměnu provádět bez zatížení.

16 Bezpečnost elektrických a elektronických předmětů – třídy ochran
značný výskyt ve zdravotnictví

17 Bezpečnost elektrických a elektronických předmětů – prodlužovací přívody (zásady)
dvoužilový pohyblivý přívod s vidlicí bez ochranného kontaktu se pro připojení předmětů třídy I. použít nesmí, prodlužovací přívod pro prodloužení rozvodu z pevné zásuvky musí být vždy třížilový, u pohyblivého přívodu bez ochranného vodiče s vidlicí bez ochranného kontaktu pro spotřebiče třídy II. musí být vidlice neoddělitelně spojena s pohyblivým přívodem,

18 Pravidelné kontroly a revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí
elektrické ruční nářadí, spotřebiče rozděleny do kategorií, lhůty stanoveny dle využití, třídy ochrany a kategorie (u spotřebičů), kontroluje se připojení ochranného vodiče, měří se izolační odpor, kontrolují se a měří se též přívodní síťové kabely, existují normy a doporučení.

19 Důležité normy ČSN EN Zdravotnické elektrické přístroje Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost, ČSN – 4 – 41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem,

20 První pomoc při úrazu elektrickým proudem
VYPROSTIT postiženého z elektrického obvodu pod napětím bezpečným a vhodným způsobem, zjistit zda je postižený při vědomí, zda dýchá, zda má hmatný tep, ošetřit poranění, pokud postižený nedýchá, pak umělé dýchání z plic do plic, není-li hmatný tep, pak nepřímá srdeční masáž (POZOR na vnitřní zranění), popř. kombinace obojího, zavolat lékaře, avšak oživovací úkony provádět až do příchodu lékaře.

21 První pomoc při úrazu elektrickým proudem – uvolnění dýchacích cest (kontrola a čištění)

22 První pomoc při úrazu elektrickým proudem – umělé dýchání z plic do plic (význam záklonu hlavy)

23 První pomoc při úrazu elektrickým proudem – umělé dýchání z plic do plic (provádění)

24 První pomoc při úrazu elektrickým proudem – stabilizovaná poloha

25 První pomoc při úrazu elektrickým proudem – nepřímá srdeční masáž (příprava a princip)

26 První pomoc při úrazu elektrickým proudem – nepřímá srdeční masáž (provádění)

27 První pomoc – aktuální informace
Málek, J., Kurzová, A. První pomoc [online]. Kladno: Česká republika, FBMI ČVUT, c [cit. 9. července 2008]. Dostupné z Česká rada pro resuscitaci [online]. Praha: Česká republika. C [cit. 9. července 2008]. Dostupné z EFAM European First Aid Manual [online]. Belgie, c [cit. 9. července 2008]. Dostupné z

28 Použitá literatura Cipra, M., Kříž, M., Kůla, V. Úvod do elektrotechniky. Praha: Vydavatelství ČVUT, s. Cipra, M., Kříž, M., Kůla, V. Elektrotechnická kvalifikace. Praha: Vydavatelství ČVUT, s. Kříž, M. Značky, barevné a alfanumerické značení v elektrotechnice. Praha: IN-EL, s. V prezentaci byly použity tabulky a obrázky z výše uvedených publikací, které jsou dostupné ve fakultní knihovně FBMI ČVUT v Kladně.


Stáhnout ppt "Odborná způsobilost v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google