Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako doplňující výukový materiál pro žáky 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako doplňující výukový materiál pro žáky 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika."— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako doplňující výukový materiál pro žáky 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA: zóna, teritorium, vzdálenost, chování PROXEMIKA – SDĚLOVÁNÍ PROSTOREM VY-32-INOVACE-PED-309

2 Úvodem pojem proxemika vyjadřuje využití prostoru při komunikaci zacházení s osobním prostorem svým a prostorem ostatních je důležitým aspektem osobního stylu komunikace velmi důležitý je vztah, který mezi sebou komunikující osoby mají tento vztah je vyjádřen použitím proxemických zón proxemika ale svědčí i o vztazích, které mají lidé k vlastnímu prostoru, tzv. teritoriu tento vztah se pak nazývá teritoriální chování

3 Proxemické zóny intimní vzdálenost  užší zóna 15 cm a méně (vyhrazena pro objímání, útěchu a ochranu)  širší zóna 15 – 45 cm (vyhrazena pro přístup manželovi, snoubenci, dětem, rodičům a blízkým přátelům) osobní vzdálenost  užší zóna 45 – 90 cm (vyhrazena pouze pro blízké přátelé a příbuzné)  širší zóna 75 – 120 cm (vyhrazena pro sousedy, kolegy apod.)

4 společenská vzdálenost  užší zóna 1,2 – 2,1 m (vyhrazena pro setkání s cizími lidmi, neosobní jednání)  širší zóna 2,1 – 3,7 m (vhodná při diskuzích, pohovorech apod.) veřejná vzdálenost  užší zóna 3,7 – 7,6 m (nejčastěji požívaná pro jednání s cizími lidmi)  širší zóna 7,6 m a více (nejčastěji používaná při přednáškách mítinku apod.)

5 vstup cizího člověka do společenské vzdálenosti a širší zóny osobní vzdálenosti tolerujeme narušení intimní vzdálenosti a užší zóny osobní vzdálenosti však vyvolává vzrušení a s ním spojené fyziologické změny můžeme pociťovat úzkost, hněv nebo strach, či touhu uprchnout při narušení žákovy intimní nebo osobní zóny učitelem, se zpravidla objevuje strnulost a nepatrné odtáhnutí se žákův zrak je většinou upřený před sebe nebo sklopený dolů

6 způsobem, jak narušit intimní zónu žáka, může být např. pohled žákovi přes rameno do sešitu, nebo zastavení u jeho lavice míra našeho sebevědomí do jisté míry ovlivňuje i vzdálenost, jakou vůči druhému člověku zaujmeme tento jev může být pro učitele dobrým předběžným ukazatelem žákových znalostí

7 lidé stejného postavení udržují menší vzájemný dostup přibližujeme se k tomu, kdo nás chválí a naopak ženy stojí k sobě blíže, než k sobě stojí muži s vyšším věkem se zvyšuje i proxemická vzdálenost

8 Teritoriální chování teritorialita je členění prostoru na oblasti, které považujeme za své území naše teritoriální chování tedy vyjadřuje náš vztah k danému prostoru požadovaný osobní prostor se odvozuje od hustoty zalidnění oblasti, v níž dotyčný člověk vyrůstal lidé vychovaní v řídce osídlených venkovských oblastech potřebují více osobního prostoru, než lidé vychovaní v hustě zalidněných městech

9 také lidé s vysokým sebevědomím, kteří chtějí budit určitý dojem, mají sklony k maximalizaci prostoru, který zabírají obecně pak platí pravidlo, že čím má člověk vyšší postavení a větší moc, tím je jeho teritorium větší jako příklad lze použít porovnání velikosti ředitelny s velikostí sborovny pro učitele v závislosti na velikosti osobního prostoru lidé si stejně jako zvířata své teritorium chrání a také svým způsobem značkují toto značkování může mít několik

10 ve škole se setkáváme především s rozmísťováním předmětů po lavici na obrázku je zobrazena studentka, která své teritorium vyznačila nejen rozložením sešitů po celé lavici, ale navíc si dala školní batoh na vedlejší židli dala tak ostatním důrazně najevo, kam až sahá její teritorium

11 teritoriální chování ale může být i příčinou mnoha problémů učitel se s problémy teritoria může setkat ve chvílích, kdy vkročí někam, kde se obvykle vyskytují jen žáci, nebo kdy musí řešit spor žáků o část lavice či pracovního stolu Popište způsob teritoriálního chování na obrázku

12 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz DE VITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2001. 420 s. ISBN 80-7169-988-8 HARTLEY, Mary. Řeč těla v praxi: teorie, cvičení a modelové situace. 1.vyd. Praha: Portál, 2004. 104 s. ISBN 80-7178-844-9 LEWIS, David. Tajná řeč těla. 1.vyd. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1995. 230 s. ISBN 80- 85605-49-X NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace. 1.vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 182 s. ISBN 80-244-0510-5 PEASE, Allan. Řeč těla: jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla. 1.vyd. Praha: Portál, 2001. 144 s. ISBN 80-7178-582-2 BEČVAŘÍKOVÁ, Lenka. Pedagogická neverbální komunikace. Diplomová práce. Hradec Králové. 2006 Obrázky jsou použity ze soukromého archivu fotografií tvůrce DŮM Obrázková galerie Microsoft Office PowerPoint 2003


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako doplňující výukový materiál pro žáky 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika."

Podobné prezentace


Reklamy Google