Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mentální mapa jako prostředek k porozumění relativnímu prostoru Robert Osman Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mentální mapa jako prostředek k porozumění relativnímu prostoru Robert Osman Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků."— Transkript prezentace:

1 Mentální mapa jako prostředek k porozumění relativnímu prostoru Robert Osman [osman@mail.muni.cz] Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024

2

3 Pokuste se nakreslit mapu toho, co Vás napadne, když se řekne…

4 Mentální mapa Co je to mentální mapa? Jde o vlastní individuální symbolickou reprezentaci prostorových vztahů "zvnitřněný obraz prostředí„ K čemu slouží? Mapuje vztah lidí k/s jejich prostředí; jejich znalost, prostorové preference, libost, či nelibost, aktivitu, rytmicitu a prostorovou rutinu, vyjadřuje jak lidé využívají prostor jak si ho osvojují či přivlastňují a co pro ně znamená, jaké významy do něj vkládají a jak je interpretují… Proč ji používat? Ideální pro uvědomění si individuální rozdílnosti, učení se odlišnostem, rozdílnostem, specifikům, uvědomění si specifik vlastního pohledu, rozvoj sebepoznání, tolerance, obecně rozšiřuje způsoby pojetí prostoru a tím i celého zeměpisu, rozvíjí uvědomění individuálního vztahu s místy, s prostředím a skrze ně i odpovědnost za svá místa, prostředí…

5 Kevin Lynch (1918 – 1984) mentální mapa „Lynchovského typu“ Zdroj: LYNCH, Kevin; POPELOVÁ, Lenka; HUŤA, Jaroslav. Obraz města. Praha : Polygon, 2004. 151 s. ISBN 8072730940.

6 Kevin Lynch (1918 – 1984) image odvozuje pouze z fyzických forem objektů to mu umožňuje dále konceptualizovat celkový obraz města do pěti kategorií, které označuje jako cesty (paths), okraje (edges), oblasti (areas), uzly (nodes) a významné prvky (landmarks) cesty - jakékoliv liniové trasy, cesty, dráhy, ulice, kanály, železnice po nichž se obvykle, příležitostně nebo potenciálně pozorovatelé pohybují okraje - lineární prvky mentálních map, které nejsou pozorovateli přímo využívány, ale představují pro ně většinou neprostupné zlomy v jinak kontinuálním prostoru oblasti - střední až velké části měst, které je pozorovatel mentálně schopen pojmout, a jejichž integrita je dána podobností určitého jevu, nebo jak říká Lynch: jejich jednotným charakterem uzly - body a významná místa ve městě, do nichž pozorovatel může vstupovat - křižovatky, místa střetávání, ohniska aktivit nebo místa výrazné změny na dopravní komunikaci významné prvky - snadno rozlišitelné objekty jako jsou budova, znak, strom, obchod, které jsou v kontextu svého prostředí unikátní, snadno zapamatovatelné, a mezi které pozorovatel přímo nevstupuje

7 Co vás napadne při slově Boston? Jaké části města považujete za nejvýraznější? Kudy vede vaše pravidelná cesta do práce a z práce? Máte nějaké zvláštní pocity v určitých místech své cesty? Respondenti byli postupně žádáni, aby vytvořili rychlou kresbu celého Bostonu. Aby podrobně popsali vše co vidí, slyší, cítí cestou do práce a zpět. Aby popsali konkrétní prvky vybraného konkrétního místa, které by jim ho pomohli identifikovat, pokud by na něj byli přivedeni se zavázanýma očima. Aby ukázali na nakreslené mapě Bostonu, kde se nacházejí nebo lépe řečeno, kde by hledali vybrané lokality, popřípadě aby přiřadili fotografie městských prostorů k odpovídajícím místům na jejich mapě. Kevin Lynch (1918 – 1984)

8 národní preferenční povrchy pro Velkou Británii, USA a Kanadu Peter Gould (1932 – 2000) mentální mapa „Gouldovského typu“ Zdroj: GOULD, Peter; WHITE, Rodney. Mental maps. Harmondsworth : Penguin, 1974. s. 41. ISBN 014021688X.

9 ideální místo bydliště ideální místo pracoviště preferované místo studia místo vysněných prázdnin místo vytoužené dovolené … Peter Gould (1932 – 2000) Zdroj: DRBOHLAV, Dušan. Mentální mapa ČSFR: definice, aplikace, podmíněnost. Sborník ČGS. 1991, 3, s. 169.

10 kde byste nikdy nechtěli bydlet kam byste nikdy nejeli na dovolenou kam se bojíte chodit sami kde se necítíte příjemně kde to nemáte rádi … Peter Gould (1932 – 2000) Zdroj: OUŘEDNÍČEK, Martin a kol. Metody geografického výzkumu města. In FERENČUHOVÁ, Slavomíra a kol. Město: proměnlivá ne/samozřejmost. Brno : Masarykova univerzita, 2009. s. 117 ISBN 9788021048669.

11 Reginald George Golledge (1937 - 2009) anchor-point theory Zdroj: [cit. 10.11.2010] dostupné z: http://www.geog.ucsb.edu/events/department-news/577/a-giant-of- geography-isgone-but-his-legacy-lives-on.

12 Co s ní dál? mapa jako příklad kvantitativní vyhodnocení kvalitativní vyhodnocení

13 Interpretace mentální mapy velikost zakreslené oblasti detailnost kresby dominantní prvky / funkce / vztahy podíly určitých prvků potlačené oblasti neznámé oblasti bariéry / hranice / okraje (ne)porozumění prostorům komparace s MAPOU

14 Možnost práce ve třídě 1.jeden vybraný žák nakreslí svou mentální mapu přede všemi na tabuli a následně se bude interpretovat jenom ona 2.čtyři žáci mohou současně kreslit své mentální mapy na tabuli 3.všichni nakreslí mentální mapu na papír, po jejím dokreslení si ji vymění se svým sousedem a pokusí se je vzájemně srovnat, zhodnotit, hledat společné a odlišné znaky 4.po té co všichni dokreslí svou mentální mapu se celá třída sesedne do kroužku a libovolně si vymění své mapy – každý nahlas velice stručně ohodnotí cizí mapu, zaměří se na to, co ho na ní zaujalo, překvapilo a proč. Na konci skupinové diskuse nebo rovnou v jejím průběhu mohou autoři konkrétních map vysvětlit vlastní významy probíraných specifik kresby 5.každý si nechá svou vlastní mentální mapu a učitel pokládá doplňují otázky, na které si každý odpovídá pouze v duchu sám pro sebe 6.sousedé si vymění své mentální mapy, učitel pokládá doplňující otázky, na které si každý odpovídá pouze v duchu sám pro sebe a na závěr následuje krátká debata mezi dvojicí studentů

15 Doplňující otázky učitele 1. Otázky úvodní Jste spokojeni se svou kresbou? Jak se Vám mapa kreslila? Naplnila vaše prvotní očekávání? Je něco, co Vás na ni překvapilo? 6. Emočně zaměřené otázky Jaká jsou Vaše nejoblíbenější místa? Existují v zakresleném území místa, která se vám nelíbí? Existují místa, kterých se bojíte? 5. Doplňkové otázky na barevnost a pořadí Převládají ve Vaší mapě nějaké barvy? Jak rozumíte této barevnosti Vaší mapy? Vybavíte si, co jste zakreslili jako první? Proč jste zakreslili právě toto jako první? V jakém pořadí jste prvky zakreslovali? 4. Otázky po kotevních bodech Která místa jsou těmi nejdůležitějšími? Jak jste je zakreslili do Vaší mapy? Jakou pozici zaujímá místo bydliště? Jaké cesty nejčastěji používáte? Proč používáte právě tyto? Je možné vypozorovat nějakou rutinu v prostorovém chování? 3. Otázky po hierarchii jednotlivých prvků Vstupují vizuálně některé prvky nad ostatní? Pokud ano, které? Z jakého důvodu jste je zakreslili výrazněji? Co je to z prvky? Mají něco společného? Převládají bodové, liniové nebo plošné objekty? Identifikujete nějaké hranice nebo bariéry? Co pro Vás tyto hranice/bariéry znamenají? 2. Otázky k celkové kompozici Jak velké území jste zakreslili? Z jakého důvodu jste vybrali právě toto území? Vybavíte si prostředí, které jste ve své mapě nezakreslili? Z jakého důvodu jste tato území nezakreslili?

16 Doplňující otázky učitele 1. Otázky úvodní Jste spokojeni se svou kresbou? Jak se Vám mapa kreslila? Naplnila vaše prvotní očekávání? Je něco, co Vás na ni překvapilo? 6. Emočně zaměřené otázky Jaká jsou Vaše nejoblíbenější místa? Existují v zakresleném území místa, která se vám nelíbí? Existují místa, kterých se bojíte? 5. Doplňkové otázky na barevnost a pořadí Převládají ve Vaší mapě nějaké barvy? Jak rozumíte této barevnosti Vaší mapy? Vybavíte si, co jste zakreslili jako první? Proč jste zakreslili právě toto jako první? V jakém pořadí jste prvky zakreslovali? 4. Otázky po kotevních bodech Která místa jsou těmi nejdůležitějšími? Jak jste je zakreslili do Vaší mapy? Jakou pozici zaujímá místo bydliště? Jaké cesty nejčastěji používáte? Proč používáte právě tyto? Je možné vypozorovat nějakou rutinu v prostorovém chování? 3. Otázky po hierarchii jednotlivých prvků Vstupují vizuálně některé prvky nad ostatní? Pokud ano, které? Z jakého důvodu jste je zakreslili výrazněji? Co je to z prvky? Mají něco společného? Převládají bodové, liniové nebo plošné objekty? Identifikujete nějaké hranice nebo bariéry? Co pro Vás tyto hranice/bariéry znamenají? 2. Otázky k celkové kompozici Jak velké území jste zakreslili? Z jakého důvodu jste vybrali právě toto území? Vybavíte si prostředí, které jste ve své mapě nezakreslili? Z jakého důvodu jste tato území nezakreslili?

17 Doplňující otázky učitele 1. Otázky úvodní Jste spokojeni se svou kresbou? Jak se Vám mapa kreslila? Naplnila vaše prvotní očekávání? Je něco, co Vás na ni překvapilo? 6. Emočně zaměřené otázky Jaká jsou Vaše nejoblíbenější místa? Existují v zakresleném území místa, která se vám nelíbí? Existují místa, kterých se bojíte? 5. Doplňkové otázky na barevnost a pořadí Převládají ve Vaší mapě nějaké barvy? Jak rozumíte této barevnosti Vaší mapy? Vybavíte si, co jste zakreslili jako první? Proč jste zakreslili právě toto jako první? V jakém pořadí jste prvky zakreslovali? 4. Otázky po kotevních bodech Která místa jsou těmi nejdůležitějšími? Jak jste je zakreslili do Vaší mapy? Jakou pozici zaujímá místo bydliště? Jaké cesty nejčastěji používáte? Proč používáte právě tyto? Je možné vypozorovat nějakou rutinu v prostorovém chování? 3. Otázky po hierarchii jednotlivých prvků Vstupují vizuálně některé prvky nad ostatní? Pokud ano, které? Z jakého důvodu jste je zakreslili výrazněji? Co je to z prvky? Mají něco společného? Převládají bodové, liniové nebo plošné objekty? Identifikujete nějaké hranice nebo bariéry? Co pro Vás tyto hranice/bariéry znamenají? 2. Otázky k celkové kompozici Jak velké území jste zakreslili? Z jakého důvodu jste vybrali právě toto území? Vybavíte si prostředí, které jste ve své mapě nezakreslili? Z jakého důvodu jste tato území nezakreslili?

18 Doplňující otázky učitele 1. Otázky úvodní Jste spokojeni se svou kresbou? Jak se Vám mapa kreslila? Naplnila vaše prvotní očekávání? Je něco, co Vás na ni překvapilo? 6. Emočně zaměřené otázky Jaká jsou Vaše nejoblíbenější místa? Existují v zakresleném území místa, která se vám nelíbí? Existují místa, kterých se bojíte? 5. Doplňkové otázky na barevnost a pořadí Převládají ve Vaší mapě nějaké barvy? Jak rozumíte této barevnosti Vaší mapy? Vybavíte si, co jste zakreslili jako první? Proč jste zakreslili právě toto jako první? V jakém pořadí jste prvky zakreslovali? 4. Otázky po kotevních bodech Která místa jsou těmi nejdůležitějšími? Jak jste je zakreslili do Vaší mapy? Jakou pozici zaujímá místo bydliště? Jaké cesty nejčastěji používáte? Proč používáte právě tyto? Je možné vypozorovat nějakou rutinu v prostorovém chování? 3. Otázky po hierarchii jednotlivých prvků Vstupují vizuálně některé prvky nad ostatní? Pokud ano, které? Z jakého důvodu jste je zakreslili výrazněji? Co je to z prvky? Mají něco společného? Převládají bodové, liniové nebo plošné objekty? Identifikujete nějaké hranice nebo bariéry? Co pro Vás tyto hranice/bariéry znamenají? 2. Otázky k celkové kompozici Jak velké území jste zakreslili? Z jakého důvodu jste vybrali právě toto území? Vybavíte si prostředí, které jste ve své mapě nezakreslili? Z jakého důvodu jste tato území nezakreslili?

19 Doplňující otázky učitele 1. Otázky úvodní Jste spokojeni se svou kresbou? Jak se Vám mapa kreslila? Naplnila vaše prvotní očekávání? Je něco, co Vás na ni překvapilo? 6. Emočně zaměřené otázky Jaká jsou Vaše nejoblíbenější místa? Existují v zakresleném území místa, která se vám nelíbí? Existují místa, kterých se bojíte? 5. Doplňkové otázky na barevnost a pořadí Převládají ve Vaší mapě nějaké barvy? Jak rozumíte této barevnosti Vaší mapy? Vybavíte si, co jste zakreslili jako první? Proč jste zakreslili právě toto jako první? V jakém pořadí jste prvky zakreslovali? 4. Otázky po kotevních bodech Která místa jsou těmi nejdůležitějšími? Jak jste je zakreslili do Vaší mapy? Jakou pozici zaujímá místo bydliště? Jaké cesty nejčastěji používáte? Proč používáte právě tyto? Je možné vypozorovat nějakou rutinu v prostorovém chování? 3. Otázky po hierarchii jednotlivých prvků Vstupují vizuálně některé prvky nad ostatní? Pokud ano, které? Z jakého důvodu jste je zakreslili výrazněji? Co je to z prvky? Mají něco společného? Převládají bodové, liniové nebo plošné objekty? Identifikujete nějaké hranice nebo bariéry? Co pro Vás tyto hranice/bariéry znamenají? 2. Otázky k celkové kompozici Jak velké území jste zakreslili? Z jakého důvodu jste vybrali právě toto území? Vybavíte si prostředí, které jste ve své mapě nezakreslili? Z jakého důvodu jste tato území nezakreslili?

20 Doplňující otázky učitele 1. Otázky úvodní Jste spokojeni se svou kresbou? Jak se Vám mapa kreslila? Naplnila vaše prvotní očekávání? Je něco, co Vás na ni překvapilo? 6. Emočně zaměřené otázky Jaká jsou Vaše nejoblíbenější místa? Existují v zakresleném území místa, která se vám nelíbí? Existují místa, kterých se bojíte? 5. Doplňkové otázky na barevnost a pořadí Převládají ve Vaší mapě nějaké barvy? Jak rozumíte této barevnosti Vaší mapy? Vybavíte si, co jste zakreslili jako první? Proč jste zakreslili právě toto jako první? V jakém pořadí jste prvky zakreslovali? 4. Otázky po kotevních bodech Která místa jsou těmi nejdůležitějšími? Jak jste je zakreslili do Vaší mapy? Jakou pozici zaujímá místo bydliště? Jaké cesty nejčastěji používáte? Proč používáte právě tyto? Je možné vypozorovat nějakou rutinu v prostorovém chování? 3. Otázky po hierarchii jednotlivých prvků Vstupují vizuálně některé prvky nad ostatní? Pokud ano, které? Z jakého důvodu jste je zakreslili výrazněji? Co je to z prvky? Mají něco společného? Převládají bodové, liniové nebo plošné objekty? Identifikujete nějaké hranice nebo bariéry? Co pro Vás tyto hranice/bariéry znamenají? 2. Otázky k celkové kompozici Jak velké území jste zakreslili? Z jakého důvodu jste vybrali právě toto území? Vybavíte si prostředí, které jste ve své mapě nezakreslili? Z jakého důvodu jste tato území nezakreslili?

21 Možná úskalí mentálních map obtížná srovnatelnost jednotlivých map prostorová představivost respondenta výtvarné schopnosti respondenta nezvyklý způsob vyjádření problematika zadání měřítkovost textová složka nevhodná pro nevidomé a slabozraké

22 Možné výhody mentálních map pro děti přirozený způsob vyjádření přidaná prostorová informace pocitové a preferenční informace výraznost potlačeného kontextuální informace ideální pro zkoumání časového chování ideální pro neslyšící

23

24 Děkuji za pozornost Robert Osman [osman@mail.muni.cz] Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024


Stáhnout ppt "Mentální mapa jako prostředek k porozumění relativnímu prostoru Robert Osman Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků."

Podobné prezentace


Reklamy Google