Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP."— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Fyzika, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Elektřina a magnetismus Sada číslo:ICT-32B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 09 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-32B-09 Téma vzdělávacího materiálu:Spojování rezistorů Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Mgr. Jana Montágová Anotace: Prezentace se zaměřuje na procvičení učiva o elektřině a magnetismu. Při práci lze používat kalkulátor, MFCH tabulky. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro tříleté učební obory Datum vytvoření:1. 3. 2013 Ověření ve výuce:4. 10. 2013

2 Spojování rezistorů Rezistor pasivní elektrotechnická součástka projevující se v elektrickém obvodu elektrickým odporem. Důvodem pro zařazení rezistoru do obvodu je obvykle snížení velikosti elektrického proudu nebo získání určitého úbytku napětí.

3 Sériové spojení rezistorů Obr. 1

4 Paralelní zapojení rezistorů Obr. 2

5

6 Při sériovém spojení rezistorů = spojení za sebou spojujeme vždy konec jednoho rezistoru se začátkem dalšího. Všemi rezistory a celým obvodem prochází stejný proud. Při paralelním spojení rezistorů = spojení vedle sebe spojujeme do jednoho uzlu všechny vstupní svorky, do druhého uzlu všechny výstupní svorky rezistorů. Na všech rezistorech je stejné napětí U.

7 Ukázka elektrického schématu

8 Odpovídejte na následující otázky. Ověříte si své znalosti. 1.Sériově spojené rezistory o odporech 30Ω, 40Ω a 50Ω jsou připojeny ke zdroji napětí 60V. Určete výsledný odpor soustavy a proud procházející soustavou. 2.Paralelně spojené rezistory o odporech 80Ω, 120Ω jsou připojeny na napětí 60V. Určete výsledný odpor soustavy a proudy v obou větvích. 3.Nakreslete schéma elektrického obvodu se třemi žárovkami spojenými a) sériově, b) paralelně. 4.Vysvětlete, co se stane, pokud se vlákno jedné žárovky z příkladu číslo 3 přepálí. 5.Z jakého důvodu zapojujeme rezistor do obvodu?

9 Seznam zdrojů Seznam literatury LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1993, 287 s. ISBN 80-901-6197-9. BROŽ, J. Fyzikální a matematické tabulky. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1980. BEDNAŘÍK, M., SVOBODA, E., KUNZOVÁ, V. Fyzika II pro studijní obory SOU, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. MIKLASOVÁ, V. Přehled fyziky pro tříleté obory SOU technického směru. Opava: SOU stavební. Obrázky a animace Obr.1: Pajs. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. [cit. 2013-12-08]. Dostupné z: http://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Resistorsseries_eu.svghttp://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Resistorsseries_eu.svg Obr. 2: Pajs. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. [cit. 2013-12-08]. Dostupné z: http://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Resistorsparallel_eu.svghttp://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Resistorsparallel_eu.svg

10 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP."

Podobné prezentace


Reklamy Google