Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Fyzika, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Mechanické kmitání, vlnění. Elektromagnetické vlnění. Sada číslo: ICT-32A Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 01 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-32A-01 Téma vzdělávacího materiálu: Mechanické kmitání Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Mgr. Jana Montágová Anotace: Prezentace se zaměřuje na procvičení učiva o mechanickém kmitání. Při práci lze používat kalkulátor, MFCH tabulky. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro tříleté učební obory Datum vytvoření: Ověření ve výuce:

2 Mechanické kmitání

3 - je periodicky (pravidelně) se opakující změna
Mechanické kmitání - je periodicky (pravidelně) se opakující změna určité fyzikální veličiny. - je definováno amplitudou, frekvencí a dobou trvání jednoho kmitu. Amplituda je odchylka od rovnovážné polohy. Frekvence - kmitočet = počet průchodů rovnovážnou polohou za jednotku času. f frekvence [Hz] T perioda [s]

4 Zařízení, které kmitá se nazývá oscilátor.
Mezi základní oscilátory patří kyvadlo a těleso zavěšené na pružině. Obr. 1.

5 Popis pohybu kyvadla Těleso zavěšené nad těžištěm se chová jako kyvadlo. Dobu jeho kmitu lze vypočítat podle vzorce: T doba kmitu [s] 1 délka závěsu [m] g konstanta [9,81 m/s2] Přibližně platí, že kyvadlo s délkou závěsu 1 metr, má dobu kmitu přibližně 2 sekundy.

6 Těleso zavěšené na pružině
Obr. 2.

7 Popis pohybu tělesa zavěšeného na
pružině Těleso zavěšené na pružině se chová jako oscilátor. Dobu kmitu lze vypočítat podle vzorce: T doba kmitu [s] m hmotnost [kg] k tuhost [N/m]

8 Odpovídejte na následující otázky. Ověříte si své znalosti.
Objasni pojmy perioda, frekvence mechanického kmitání. V jakých jednotkách měříme amplitudu mechanického kmitání. Určete periodu mechanického kmitání o frekvenci 2,5 Hz. Určete frekvenci mechanického kmitání s dobou kmitu 0,8 s. Narýsujte graf mechanického kmitání o frekvenci 10Hz. Jak se nazývá zařízení, které kmitá? Uveď alespoň 4 příklady takových zařízení. Uveď základní vzorec pro výpočet doby kmitu kyvadla a základní vzorec pro výpočet doby kmitu pružiny.

9 Seznam zdrojů Seznam literatury Obrázky a animace
SMETANA, C. Praktická elektroakustika. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1981. BROŽ, J. Fyzikální a matematické tabulky. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1980. KARJAKIN, N., SODOMKA, L. Přehled fyziky. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1970. VYSKOČIL, V., SMEJKAL, E. Fyzika pro střední odborné školy pro pracující. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. ŘEŠÁTKO, M., VOLF, I. Fyzika A pro SOU 1. díl, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. ŘEŠÁTKO, M., HLAVIČKA, A. Fyzika A pro SOU 2. díl, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. BEDNAŘÍK, M., SVOBODA, E., KUNZOVÁ, V. Fyzika II pro studijní obory SOU, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. MARVÁNEK, L. Radiotechnika v otázkách a odpovědích, Praha: Naše vojsko, 1971. MIKLASOVÁ, V. Přehled fyziky pro tříleté obory SOU technického směru. Opava: SOU stavební. Obrázky a animace Obr.1: MIKLASOVÁ, V. Přehled fyziky pro tříleté obory SOU technického směru. Opava: SOU stavební. Obr.2: MIKLASOVÁ, V. Přehled fyziky pro tříleté obory SOU technického směru. Opava: SOU stavební.

10 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google