Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP."— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Fyzika, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Mechanické kmitání, vlnění. Elektromagnetické vlnění. Sada číslo:ICT-32A Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 15 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-32A-15 Téma vzdělávacího materiálu: Elektromagnetické vlnění Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Mgr. Jana Montágová Anotace: Prezentace se zaměřuje na procvičení učiva o vzniku elektromagnetického vlnění. Při práci lze používat kalkulátor, MFCH tabulky. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro tříleté učební obory Datum vytvoření:14. 1. 2013 Ověření ve výuce:16. 1. 2013

2 Elektromagnetické vlnění

3 James Clerk Maxwell 1831 - 1879 byl skotský matematik a fyzik. Maxwell vyjádřil základní zákony elektřiny a magnetismu. Obr. 1.

4 Na základě zkoumání vlastností elektrického zapojení kondenzátoru a cívky, bylo objeveno tlumené kmitání. Obr. 2.Obr. 3.

5 Mezi kondenzátorem a cívkou dochází ke vzájemnému předávání energie. V okamžiku, kdy je kondenzátor vybitý, prochází cívkou největší proud. Jakmile se proud začne zmenšovat, dojde ke změně indukčního toku v cívce, což způsobí nárůst napětí na kondenzátoru. Tento jev se opakuje. Obr. 4.

6 Frekvenci kmitů lze určit ze vztahu : f – frekvence[Hertz] [Hz] C – kapacita kondenzátoru [Farad] [F ] L – indukčnost cívky [Henri] [H]

7 Mechanickými úpravami vytvoříme z uzavřeného oscilátoru oscilátor otevřený. Obr. 5.

8 Kolem otevřeného oscilátoru periodicky vzniká elektrické a magnetické pole - elektromagnetické pole. Obr. 6.

9 Otevřený oscilátor se stává zdrojem elektromagnetického vlnění, které se na rozdíl od mechanického vlnění, šíří i vzduchoprázdným prostorem rychlostí světla c. c = 299 792,458 [km/s]

10 V současné době jsou frekvence elektromagnetického záření v rozsahu: od [Hz] do [Hz] Obr. 7.

11 Označení násobků a dílů jednotek YottaY10 24 yoktoy10 -24 ZettaZ10 21 zeptoz10 -21 ExaE10 18 attoa10 -18 PetaP10 15 femtof10 -15 TeraT10 12 pikop10 -12 GigaG10 9 nanon10 -9 MegaM10 6 mikroµ10 -6 kilok10 3 milim10 -3 hektoh10 2 centic10 -2 dekada10 1 decid10 -1 Příklad: kg, cm, GJ, µF, 1 kg = 1000 g = 10 3 g, 1 cm = 10 mm = 10 x 10 -3 m Obr. 8.

12 1.Převeď: 12 mHz = Hz 0,001 GHz = Hz 2. Jakou rychlostí se šíří elektromagnetické vlnění? 3. Uveď alespoň 3 významné fyziky. Který fyzik se zasloužil o objev ektromagnetického vlnění? 4. Vyjmenuj všechny typy elektromagnetického vlnění, které mají větší vlnovou délku než viditelné světlo. 5. Jaká je jednotka kapacity kondenzátoru?

13 Seznam zdrojů Seznam literatury SMETANA, C. Praktická elektroakustika. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1981. BROŽ, J. Fyzikální a matematické tabulky. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1980. KARJAKIN, N., SODOMKA, L. Přehled fyziky. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1970. VYSKOČIL, V., SMEJKAL, E. Fyzika pro střední odborné školy pro pracující. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. ŘEŠÁTKO, M., VOLF, I. Fyzika A pro SOU 1. díl, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. ŘEŠÁTKO, M., HLAVIČKA, A. Fyzika A pro SOU 2. díl, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. BEDNAŘÍK, M., SVOBODA, E., KUNZOVÁ, V. Fyzika II pro studijní obory SOU, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. MARVÁNEK, L. Radiotechnika v otázkách a odpovědích, Praha: Naše vojsko, 1971. MIKLASOVÁ, V. Přehled fyziky pro tříleté obory SOU technického směru. Opava: SOU stavební. Obrázky a animace Obr.1.: [cit. 2013-01-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 2. - obr. 7.: ŘEŠÁTKO, M., VOLF, I. Fyzika A pro SOU 1. díl, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. Obr. 8.: MONTÁGOVÁ, J. Označení násobků a dílů jednotek.

14 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP."

Podobné prezentace


Reklamy Google