Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚČTOVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU A KRÁTKODOBÝCH BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ účtová třída 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚČTOVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU A KRÁTKODOBÝCH BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ účtová třída 2."— Transkript prezentace:

1 ÚČTOVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU A KRÁTKODOBÝCH BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ účtová třída 2

2 Definice finanční majetek/cizí zdroj držený ve firmě do jednoho roku vyznačuje se vysokou likvidností Aktivní účty - 21, 22, 25, 26, 29 Pasivní účty - 23, 24

3 POKLADNA Účet 211

4 Definice peníze v hotovosti – tuzemská měna – Kč – cizí měna Valuty – hotovost Devize - bezhotovost

5 Ocenění nominální hodnota (natištěna, naražena)

6 Doklady – Příjmový pokladní doklad – Výdajový pokladní doklad

7 Operativní evidence pokladní kniha co pokladna, to pokladní kniha co měna, to pokladní kniha

8 Kč = korunová pokladní kniha korunová pokladní kniha č.řdatumdokladtextpříjemvýdej zůstate k

9 Cizí měna – valutová pokladní kniha valutová pokladní kniha č.řdatumdokladtext v cizí měně kurz v Kč příjemvýdejzůstatekpříjemvýdejzůstatek

10 Účtování pokladny - příjem MD: 211 – pokladna D: 604 - prodej zboží 491 - vklad do podnikání 601 - prodej výrobků 602 - prodej služeb 641 - prodej DLM 661 - prodej cenných papírů 642 – materiál 311 - úhrada FAV

11 Účtování pokladny - výdej D: 211 – pokladna MD:5xx – nákup xxx 491 - osobní spotřeba 261 - převod hotovosti 321 - úhrada FAP 331 - úhrada mezd 34x - úhrada daní 336 - úhrada SP a ZP 379 - úhrada jiných závazků 04x - nákup DLM 111 - nákup materiálu 131 - nákup zboží

12 Vyřeš příklad U ČEBNICE – O PAKOVACÍ ÚLOHA

13 Zálohy poskytnuté zaměstnancům Účel poskytnutí zálohy – Na služební cestu – Na drobné nákupy

14 vyúčtování zálohy na služební cestu – záloha 335 / 211 – doložené výdaje 512 / 335 – doplatek 335 / 211 – nebo přeplatek 211 / 335 vyúčtování zálohy drobné nákupy – záloha 335 / 211 – doložené výdaje 501 / 335 – doplatek 335 / 211 – nebo přeplatek 211 / 335

15 Účtování dokladtextKčMDD VPDposkytnutá záloha zaměstnanci na služební cestu5000335211 VÚDvyúčtování služební cesty4000512335 PPDvrácení přeplatku zaměstnancem1000211335 VPDposkytnutá záloha zaměstnanci na drobné nákupy800335211 VÚDvyúčtování nákupu zaměstnancem900501335 VPDzaměstnanci vyplacen nedoplatek z nákupu100335211 Účet 335 musí být po skončení transakce nulový U záloh v cizí měně se po vyúčtování musí zaúčtovat vzniklé kurzovní rozdíly

16 Vyřeš příklad U ČEBNICE – Ú LOHA 4.1. – Ú LOHA 4.2.

17 Cizí měna – valutová pokladna – Evidence ve valutové pokladní knize – Nutná analytická evidence účtu 211 pro jednnotlivé měny – Při účtování se přepočítá na Kč kurzem ČNB aktuálním / denním pevným -Nutno uvést ve vnitropodnikových směrnicích, co volím – k 31.12. se přepočítá zůstatek v cizí měně aktuálním kurzem a vyčíslí se kurzovní rozdíly (563, 663)

18 Vyřeš příklad U ČEBNICE – Ú LOHA 4.3. – Ú LOHA 4.4.

19 Inventarizace Způsob – fyzická (pokladní výčetka) Rozdíly – Manko569/211 – Přebytek211/668 Termíny – 4x ročně, z toho 2x namátkově – K 31.12.

20 CENINY Účet 213

21 Definice kolky, stravenky, poštovní známky, dálniční známky, karty pohonných hmot, telefonní karty

22 Ocenění nominální hodnota

23 Doklady – Faktura přijatá – nákup ceniny – Výdajový pokladní doklad – nákup ceniny – VÚD – spotřeba ceniny

24 Operativní evidence kniha cenin(co cenina s jinou nominální hodnotou to kniha cenin) Kniha cenin č.řdatumdokladtext Kusů ceniny Cena/ks v Kč příjemvýdejzůstatekpříjemvýdejzůstatek

25 Cizí měna – při účtování se přepočítá kurzem (aktuálním / pevným) na Kč – K 31.12. se přepočítá zůstatek v cizí měně aktuálním kurzem a vyčíslí se kurzovní rozdíly (563, 663)

26 Účtování cenin – nákup (zaevidováno) MD: 213 – ceniny D: 211 – pokladna 321 – na fakturu

27 Účtování cenin – nákup (okamžitá spotřeba) MD: XXX – spotřeba ceniny – dle druhu D: 211 – pokladna 321 – na fakturu XXX = 501karta pohonných hmot 518poštovní známka, telefonní karta 538kolek 548dálniční známka 527/528stravenka (55% uznatelný náklad)

28 Účtování pokladny – výdej (spotřeba zaevidovaných cenin) MD: XXX – spotřeba ceniny – dle druhu D: 213 – cenina XXX = 501karta pohonných hmot 518poštovní známka, telefonní karta 538kolek 548dálniční známka 527/528stravenka (55% uznatelný náklad)

29 Vyřeš příklad U ČEBNICE – O PAKOVACÍ ÚLOHA

30 Inventarizace Způsob – fyzická Rozdíly – Manko569/213 – Přebytek213/668 Termíny – 4x ročně, z toho 2x namátkově – K 31.12.

31 Stravenky příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnance podnik si může na základě Zákona o dani z příjmu dát část hodnoty stravenky do daňových nákladů 55% hodnoty stravenky jsou náklady daňově uznatelné 45% hodnoty stravenky jsou náklady daňově neuznatelné

32 Uznatelná část 55% : 55,- Stravenka 100,- Neuznatelná část 45%: 45,-

33 Podnik hradí celou stravenku » Uznatelné: 527/21355,- » Neuznatelné:528/21345,- » Zaměstnanec:335/2130,- Podnik hradí 60,- » Uznatelné: 527/21355,- » Neuznatelné:528/213 5,- » Zaměstnanec:335/21340,- Podnik hradí 55,- » Uznatelné: 527/21355,- » Neuznatelné:528/213 0,- » Zaměstnanec:335/21345,-

34 Podnik nepřispívá » Uznatelné: 527/2130,- » Neuznatelné:528/2130,- » Zaměstnanec:335/213100,- Podnik hradí 40,- » Uznatelné: 527/21340,- » Neuznatelné:528/213 0,- » Zaměstnanec:335/21360,- Podnik hradí 75% Přepočet na Kč – podnik hradí 75,- Kč » Uznatelné: 527/21355,- » Neuznatelné:528/21320,- » Zaměstnanec:335/21325,-

35 Vyřeš příklad U ČEBNICE – Ú LOHA 4.5.

36 BANKA Účet 221

37 Definice peníze na účtu v bance, bezhotovostní peníze (tuzemská měna - Kč, cizí měna)

38 Dělení – Běžný lze kdykoliv vkládat, kdykoliv vybírat, nelze se dostat se do mínusu, je dán povinný minimální zůstatek – Spořící lze kdykoliv vkládat, vybírat lze jen v určitou dobu – Termínovaný jednorázový vklad, výběr po delší době (2, 3 roky) v určenou dobu, dopředu víme, kolik dostaneme úrok – Kontokorentní Lze kdykoliv vkládat a kdykoliv vybírat, může se dostat do mínusu (úvěr)

39 Ocenění nominální hodnota

40 Doklady – Bankovní výpis Korunový Valutový

41 Náklady / výnosy Náklady – Poplatky bance (568) – za zřízení účtu – za vedení účtu – za transakci – za zasílání bankovních výpisů – za platební kartu – za internetové bankovnictví – Úrok z úvěru (562) Výnosy – Úroky u účtu (662)

42 Operativní evidence Není potřeba vytvářet – bankovní výpis je dostatečně přehledný

43 Cizí měna – valutová banky – při účtování se přepočítá kurzem (aktuálním / pevným) na Kč – K 31.12. se přepočítá zůstatek v cizí měně aktuálním kurzem a vyčíslí se kurzovní rozdíly (563, 663)

44 Účtování banky- příjem MD: 221 – banka D: 491 - vklad do podnikání 311 - úhrada FAV 261 – převod z pokladny, jiného účtu 34X – vrácení daně 662 – úrok z účtu

45 Účtování banky- výdej D: 221 – banky MD:491 - osobní spotřeba 261 - převod hotovosti do pokladny 321 - úhrada FAP 331 - úhrada mezd 34x - úhrada daní 336 - úhrada SP a ZP 379 - úhrada jiných závazků 568 – poplatky bance 562 – úrok z úvěru

46 Vyřeš příklad U ČEBNICE – O PAKOVACÍ ÚLOHA

47 Inventarizace Způsob – Dokladová – tj. na konečný zůstatek na posledním bankovním výpise v daném roce Rozdíly – Nesmí být – účtujeme všechny operace, které jsou na dokladech, tedy i platby provedené omylem Termíny – 1x ročně

48 PENÍZE NA CESTĚ Účet 261

49 Definice Slouží v překlenutí časového nesouladu, který vzniká při přijetí/vystavení dokladů u převodu peněz mezi pokladnou a bankou, mezi dvěma pokladnami nebo dvěma bankami Po zaúčtování všech operací o převodu peněz musí být účet 261 nulový

50 Ocenění nominální hodnota

51 Doklady – Příjmový pokladní doklad – Výdajový pokladní doklad – Bankovní výpis – Úvěrový výpis

52 Cizí měna – při účtování se přepočítá kurzem (aktuálním / pevným) na Kč – pokud převádíme peníze v cizí měně, mohou v důsledku změny kurzu vznikat kurzovní rozdíly, které musíme zaúčtovat (563, 663) – K 31.12. se přepočítá zůstatek v cizí měně (nějaký je) aktuálním kurzem a vyčíslí se kurzovní rozdíly (563, 663)

53 Účtování Převod z pokladny do banky » VPD261/211 » BV221/261 Převod z banky do pokladny » BV261/221 » PPD211/261

54 Převod z pokladny 1 do pokladny 2 » VPDpok1261/211.100 » PPDpok2211.200/261 Převod z banky 1 do banky 2 » BVbanka1261/221.100 » BVbanka2221.200/261

55 Čerpání úvěru » BV221/261 » ÚV261/231 (461) Splácení úvěru » ÚV231 (461)/261 » BV261/221

56 Inventarizace Způsob – dokladová Rozdíly – Nesmí být Termíny – 1 x ročně – K 31.12.

57 KRÁTKODOBÝ BANKOVNÍ ÚVĚR Účet 231

58 Definice Půjčené peníze z banky (koruny, valuty), doba splatnosti kratší jak 1 rok

59 Způsoby čerpání Převod na běžný účet (banka nekontroluje účel čerpání úvěru) Přímá platba dodavateli (banka kontroluje účel čerpání úvěru)

60 Ocenění nominální hodnota

61 Doklady – Úvěrový výpis Korunový Valutový – Smlouva o úvěru

62 Náklady / výnosy Náklady – Poplatky bance (568) – za zřízení účtu – za vedení účtu – za transakci – za zasílání bankovních výpisů – za platební kartu – za internetové bankovnictví – Úrok z úvěru (562)

63 Operativní evidence Není potřeba vytvářet – úvěrový výpis (smlouva o úvěru) je dostatečně přehledný

64 Cizí měna – valutový úvěr – při účtování se přepočítá kurzem (aktuálním / pevným) na Kč – K 31.12. se přepočítá zůstatek v cizí měně aktuálním kurzem a vyčíslí se kurzovní rozdíly (563, 663)

65 Účtování Čerpání úvěru – převod na běžný účet » BV221/261 » ÚV261/231 Čerpání úvěru – přímá platba dodavateli » ÚV321/231 Splácení úvěru » ÚV231/261 » BV261/221 Náklady související s úvěrem » Poplatky 568/231,221 » Úrok z úvěru562/231, 221

66 Inventarizace Způsob – Dokladová Z úvěrového výpisu: konečný zůstatek na posledním výpise v daném roce Z smlouvy o úvěru: pokud jsou fixně stanovené splátky Písemný souhlas banky s konečným zůstatek Rozdíly – Nesmí být – účtujeme všechny operace, které jsou na dokladech, tedy i platby provedené omylem Termíny – 1x ročně – K 31.12.

67 Vyřeš příklad U ČEBNICE – O PAKOVACÍ ÚLOHA

68 KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPÍRY Účet 25X

69 Definice Cenné papíry, které jsou v podniku po dobu kratší než 1 rok Krátkodobá investice, cíl = zisk z prodeje

70 Dělení Majetkové CP (251) Dluhové cenné papíry (253)

71 Oceňování Při pořízení – Pořizovací cena (nákup) – Reprodukční cena (vklad, dar) Při výdeji – FIFO – Průměrná cena

72 Účtování Nákup majetkových CP 251/321, 221, 367 Prodej majetkových CP Vyřazení561/251 Tržba z prodeje311, 221, 315/661 Dividendy z majetkových CP 315, 221/666 Nákup dluhopisů 253/221 Zpětný odkup dluhopisů 221/253,662 Pozn. Účtování je obdobné jako u dlouhodobých CP

73 Vyřeš příklad U ČEBNICE – Ú LOHA 4.7. – Ú LOHA 4.8.

74 Inventarizace Způsob – Dokladová = výpis ze Střediska cenných papírů Rozdíly – Nesmí být Termíny – 1x ročně – K 31.12.

75 Vyřeš příklad S BÍRKA PŘÍKLADŮ – Ú LOHA 4.1. – Ú LOHA 4.2.

76 Zopakuj si M ATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ – P ŘÍKLAD 8 – P ŘÍKLAD 9 S BÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ – P ŘÍKLAD 3.1. – P ŘÍKLAD 3.2. – P ŘÍKLAD 3.3. – P ŘÍKLAD 3.4. – P ŘÍKLAD 3.5.


Stáhnout ppt "ÚČTOVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU A KRÁTKODOBÝCH BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ účtová třída 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google