Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Definice finanční majetek/cizí zdroj držený ve firmě do jednoho roku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Definice finanční majetek/cizí zdroj držený ve firmě do jednoho roku"— Transkript prezentace:

1 ÚČTOVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU A KRÁTKODOBÝCH BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ účtová třída 2

2 Definice finanční majetek/cizí zdroj držený ve firmě do jednoho roku
vyznačuje se vysokou likvidností Aktivní účty - 21, 22, 25, 26, 29 Pasivní účty - 23, 24

3 Účet 211 pokladna

4 Definice peníze v hotovosti tuzemská měna – Kč cizí měna
Valuty – hotovost Devize - bezhotovost

5 Ocenění nominální hodnota (natištěna, naražena)

6 Doklady Příjmový pokladní doklad Výdajový pokladní doklad

7 Operativní evidence pokladní kniha co pokladna, to pokladní kniha
co měna, to pokladní kniha

8 Kč = korunová pokladní kniha
č.ř datum doklad text příjem výdej zůstatek

9 Cizí měna – valutová pokladní kniha
č.ř datum doklad text v cizí měně kurz v Kč příjem výdej zůstatek

10 Účtování pokladny - příjem
MD: – pokladna D: prodej zboží 491 - vklad do podnikání 601 - prodej výrobků 602 - prodej služeb 641 - prodej DLM 661 - prodej cenných papírů 642 – materiál 311 - úhrada FAV

11 Účtování pokladny - výdej
D: – pokladna MD: 5xx – nákup xxx 491 - osobní spotřeba 261 - převod hotovosti 321 - úhrada FAP 331 - úhrada mezd 34x - úhrada daní 336 - úhrada SP a ZP 379 - úhrada jiných závazků 04x - nákup DLM 111 - nákup materiálu 131 - nákup zboží 

12 Vyřeš příklad Učebnice Opakovací úloha

13 Zálohy poskytnuté zaměstnancům
Účel poskytnutí zálohy Na služební cestu Na drobné nákupy

14 vyúčtování zálohy na služební cestu
záloha / 211 doložené výdaje / 335 doplatek / 211 nebo přeplatek / 335 vyúčtování zálohy drobné nákupy doložené výdaje / 335

15 Účtování Účet 335 musí být po skončení transakce nulový
doklad text MD D VPD poskytnutá záloha zaměstnanci na služební cestu 5000 335 211 VÚD vyúčtování služební cesty 4000 512 PPD vrácení přeplatku zaměstnancem 1000 poskytnutá záloha zaměstnanci na drobné nákupy 800 vyúčtování nákupu zaměstnancem 900 501 zaměstnanci vyplacen nedoplatek z nákupu 100 Účet 335 musí být po skončení transakce nulový U záloh v cizí měně se po vyúčtování musí zaúčtovat vzniklé kurzovní rozdíly

16 Vyřeš příklad Učebnice Úloha 4.1. Úloha 4.2.

17 Cizí měna – valutová pokladna
Evidence ve valutové pokladní knize Nutná analytická evidence účtu 211 pro jednnotlivé měny Při účtování se přepočítá na Kč kurzem ČNB aktuálním / denním pevným Nutno uvést ve vnitropodnikových směrnicích, co volím k se přepočítá zůstatek v cizí měně aktuálním kurzem a vyčíslí se kurzovní rozdíly (563, 663)

18 Vyřeš příklad Učebnice Úloha 4.3. Úloha 4.4.

19 Inventarizace Způsob Rozdíly Termíny fyzická (pokladní výčetka)
Manko 569/211 Přebytek 211/668 Termíny 4x ročně, z toho 2x namátkově K

20 Účet 213 Ceniny

21 Definice kolky, stravenky, poštovní známky, dálniční známky, karty pohonných hmot, telefonní karty

22 Ocenění nominální hodnota

23 Doklady Faktura přijatá – nákup ceniny
Výdajový pokladní doklad – nákup ceniny VÚD – spotřeba ceniny

24 Operativní evidence kniha cenin(co cenina s jinou nominální hodnotou to kniha cenin) Kniha cenin č.ř datum doklad text Kusů ceniny Cena/ks v Kč příjem výdej zůstatek

25 Cizí měna při účtování se přepočítá kurzem (aktuálním / pevným) na Kč
K se přepočítá zůstatek v cizí měně aktuálním kurzem a vyčíslí se kurzovní rozdíly (563, 663)

26 Účtování cenin – nákup (zaevidováno)
MD: – ceniny D: – pokladna 321 – na fakturu

27 Účtování cenin – nákup (okamžitá spotřeba)
MD: XXX – spotřeba ceniny – dle druhu D: – pokladna 321 – na fakturu XXX = karta pohonných hmot 518 poštovní známka, telefonní karta 538 kolek 548 dálniční známka 527/528 stravenka (55% uznatelný náklad)

28 Účtování pokladny – výdej (spotřeba zaevidovaných cenin)
MD: XXX – spotřeba ceniny – dle druhu D: – cenina XXX = karta pohonných hmot 518 poštovní známka, telefonní karta 538 kolek 548 dálniční známka 527/528 stravenka (55% uznatelný náklad)

29 Vyřeš příklad Učebnice Opakovací úloha

30 Inventarizace Způsob Rozdíly Termíny fyzická Manko 569/213
Přebytek 213/668 Termíny 4x ročně, z toho 2x namátkově K

31 Stravenky příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnance
podnik si může na základě Zákona o dani z příjmu dát část hodnoty stravenky do daňových nákladů 55% hodnoty stravenky jsou náklady daňově uznatelné 45% hodnoty stravenky jsou náklady daňově neuznatelné

32 Uznatelná část 55% : 55,- Stravenka 100,- Neuznatelná část 45%: 45,-

33 Podnik hradí celou stravenku
Uznatelné: 527/ ,- Neuznatelné: 528/ ,- Zaměstnanec: 335/ ,- Podnik hradí 60,- Neuznatelné: 528/ ,- Zaměstnanec: 335/ ,- Podnik hradí 55,- Neuznatelné: 528/ ,- Zaměstnanec: 335/ ,-

34 Podnik nepřispívá Podnik hradí 40,- Podnik hradí 75%
Uznatelné: 527/ ,- Neuznatelné: 528/ ,- Zaměstnanec: 335/ ,- Podnik hradí 40,- Uznatelné: 527/ ,- Neuznatelné: 528/ ,- Zaměstnanec: 335/ ,- Podnik hradí 75% Přepočet na Kč – podnik hradí 75,- Kč Uznatelné: 527/ ,- Neuznatelné: 528/ ,- Zaměstnanec: 335/ ,-

35 Vyřeš příklad Učebnice Úloha 4.5.

36 Účet 221 BANKA

37 Definice peníze na účtu v bance, bezhotovostní peníze (tuzemská měna - Kč, cizí měna)

38 Dělení Běžný Spořící Termínovaný Kontokorentní
lze kdykoliv vkládat, kdykoliv vybírat, nelze se dostat se do mínusu, je dán povinný minimální zůstatek Spořící lze kdykoliv vkládat, vybírat lze jen v určitou dobu Termínovaný jednorázový vklad, výběr po delší době (2, 3 roky) v určenou dobu, dopředu víme, kolik dostaneme úrok Kontokorentní Lze kdykoliv vkládat a kdykoliv vybírat, může se dostat do mínusu (úvěr)

39 Ocenění nominální hodnota

40 Doklady Bankovní výpis Korunový Valutový

41 Náklady / výnosy Náklady Výnosy Poplatky bance (568)
za zřízení účtu za vedení účtu za transakci za zasílání bankovních výpisů za platební kartu za internetové bankovnictví Úrok z úvěru (562) Výnosy Úroky u účtu (662)

42 Operativní evidence Není potřeba vytvářet – bankovní výpis je dostatečně přehledný 

43 Cizí měna – valutová banky
při účtování se přepočítá kurzem (aktuálním / pevným) na Kč K se přepočítá zůstatek v cizí měně aktuálním kurzem a vyčíslí se kurzovní rozdíly (563, 663)

44 Účtování banky- příjem
MD: – banka D: vklad do podnikání 311 - úhrada FAV 261 – převod z pokladny, jiného účtu 34X – vrácení daně 662 – úrok z účtu

45 Účtování banky- výdej MD: 491 - osobní spotřeba
D: – banky MD: osobní spotřeba 261 - převod hotovosti do pokladny 321 - úhrada FAP 331 - úhrada mezd 34x - úhrada daní 336 - úhrada SP a ZP 379 - úhrada jiných závazků 568 – poplatky bance 562 – úrok z úvěru

46 Vyřeš příklad Učebnice Opakovací úloha

47 Inventarizace Způsob Rozdíly Termíny
Dokladová – tj. na konečný zůstatek na posledním bankovním výpise v daném roce Rozdíly Nesmí být – účtujeme všechny operace, které jsou na dokladech, tedy i platby provedené omylem Termíny 1x ročně

48 Účet 261 PENÍZE NA CESTĚ

49 Definice Slouží v překlenutí časového nesouladu, který vzniká při přijetí/vystavení dokladů u převodu peněz mezi pokladnou a bankou, mezi dvěma pokladnami nebo dvěma bankami Po zaúčtování všech operací o převodu peněz musí být účet 261 nulový

50 Ocenění nominální hodnota

51 Doklady Příjmový pokladní doklad Výdajový pokladní doklad
Bankovní výpis Úvěrový výpis

52 Cizí měna při účtování se přepočítá kurzem (aktuálním / pevným) na Kč
pokud převádíme peníze v cizí měně, mohou v důsledku změny kurzu vznikat kurzovní rozdíly, které musíme zaúčtovat (563, 663) K se přepočítá zůstatek v cizí měně (nějaký je) aktuálním kurzem a vyčíslí se kurzovní rozdíly (563, 663)

53 Účtování Převod z pokladny do banky Převod z banky do pokladny
VPD 261/211 BV 221/261 Převod z banky do pokladny BV 261/221 PPD 211/261

54 Převod z pokladny 1 do pokladny 2
VPDpok1 261/ PPDpok /261 Převod z banky 1 do banky 2 BVbanka1 261/ BVbanka /261

55 Čerpání úvěru Splácení úvěru BV 221/261 ÚV 261/231 (461)

56 Inventarizace Způsob Rozdíly Termíny dokladová Nesmí být 1 x ročně

57 KRÁTKODOBÝ BANKOVNÍ ÚVĚR
Účet 231 KRÁTKODOBÝ BANKOVNÍ ÚVĚR

58 Definice Půjčené peníze z banky (koruny, valuty) , doba splatnosti kratší jak 1 rok

59 Způsoby čerpání Převod na běžný účet (banka nekontroluje účel čerpání úvěru) Přímá platba dodavateli (banka kontroluje účel čerpání úvěru)

60 Ocenění nominální hodnota

61 Doklady Úvěrový výpis Korunový Valutový Smlouva o úvěru

62 Náklady / výnosy Náklady Poplatky bance (568) Úrok z úvěru (562)
za zřízení účtu za vedení účtu za transakci za zasílání bankovních výpisů za platební kartu za internetové bankovnictví Úrok z úvěru (562)

63 Operativní evidence Není potřeba vytvářet – úvěrový výpis (smlouva o úvěru) je dostatečně přehledný 

64 Cizí měna – valutový úvěr
při účtování se přepočítá kurzem (aktuálním / pevným) na Kč K se přepočítá zůstatek v cizí měně aktuálním kurzem a vyčíslí se kurzovní rozdíly (563, 663)

65 Účtování Čerpání úvěru – převod na běžný účet
BV 221/261 ÚV 261/231 Čerpání úvěru – přímá platba dodavateli ÚV 321/231 Splácení úvěru ÚV 231/261 BV 261/221 Náklady související s úvěrem Poplatky 568/231,221 Úrok z úvěru 562/231, 221

66 Inventarizace Způsob Rozdíly Termíny Dokladová
Z úvěrového výpisu: konečný zůstatek na posledním výpise v daném roce Z smlouvy o úvěru: pokud jsou fixně stanovené splátky Písemný souhlas banky s konečným zůstatek Rozdíly Nesmí být – účtujeme všechny operace, které jsou na dokladech, tedy i platby provedené omylem Termíny 1x ročně K

67 Vyřeš příklad Učebnice Opakovací úloha

68 KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPÍRY
Účet 25X KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPÍRY

69 Definice Cenné papíry, které jsou v podniku po dobu kratší než 1 rok
Krátkodobá investice, cíl = zisk z prodeje

70 Dělení Majetkové CP (251) Dluhové cenné papíry (253)

71 Oceňování Při pořízení Při výdeji Pořizovací cena (nákup)
Reprodukční cena (vklad, dar) Při výdeji FIFO Průměrná cena

72 Účtování Nákup majetkových CP 251/321, 221, 367 Prodej majetkových CP
Vyřazení 561/251 Tržba z prodeje 311, 221, 315/661 Dividendy z majetkových CP 315, 221/666 Nákup dluhopisů 253/221 Zpětný odkup dluhopisů 221/253,662 Pozn. Účtování je obdobné jako u dlouhodobých CP

73 Vyřeš příklad Učebnice Úloha 4.7. Úloha 4.8.

74 Inventarizace Způsob Rozdíly Termíny
Dokladová = výpis ze Střediska cenných papírů Rozdíly Nesmí být Termíny 1x ročně K

75 Vyřeš příklad Sbírka příkladů Úloha 4.1. Úloha 4.2.

76 Zopakuj si Maturitní okruhy z účetnictví Sbírka řešených příkladů


Stáhnout ppt "Definice finanční majetek/cizí zdroj držený ve firmě do jednoho roku"

Podobné prezentace


Reklamy Google