Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.programculture.cz Program CULTURE Česká kancelář Culture Magdalena Müllerová Praha 10. června 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.programculture.cz Program CULTURE Česká kancelář Culture Magdalena Müllerová Praha 10. června 2010."— Transkript prezentace:

1 www.programculture.cz Program CULTURE Česká kancelář Culture Magdalena Müllerová Praha 10. června 2010

2 www.programculture.cz Obsah prezentace  Podpora mezinárodních projektů  1.2.1 krátkodobé projekty  1.1 dlouhodobé projekty  Další možnosti programu Culture  1.2.2 literární překlady  1.3.5 třetí země  1.3.6 festivaly  2 podpora organizací  Novinky  Aktivity České kanceláře

3 www.programculture.cz ARCHITEKTURA A DESIGN INTERIÉRU VE STŘEDNÍ EVROPĚ NA POČÁTKU 20. STOLETÍ JOSEF HOFFMANN AND DUŠAN JURKOVIČ

4 www.programculture.cz ARCHITEKTURA A DESIGN INTERIÉRU VE STŘEDNÍ EVROPĚ NA POČÁTKU 20. STOLETÍ JOSEF HOFFMANN AND DUŠAN JURKOVIČ  Země: Česko + Rakousko, Slovensko  Vedoucí projektu: Moravská galerie v Brně  Spoluorganizátoři  MAK – Muzeum užitého umění ve Vídni, Rakousko  ICOM-ICDAD mezinárodní komise užitého umění, Rakousko  Slovenská národní galerie, Slovensko  Výše grantu: 166 365 €

5 www.programculture.cz KoresponDance Europe - 2009 foto: Major Sládková

6 www.programculture.cz KoresponDance Europe - 2009  Země: Česko + DE, FR, SK  Vedoucí projektu: SETKÁVÁNÍ SOUČASNÉHO TANCE (SE.S.TA.)  Spoluorganizátoři:  STEPTEXT DANCE PROJECT, DE  LE COLOMBIER, FR  ASOCIÁCIA SÚČASNÉHO TANCA, SK  Výše grantu: 196 917 € foto: Jacky Ley

7 www.programculture.cz Základní podmínky projektu  Krátkodobé projekty linie 1.2.1  3 organizace ze 3 zemí  Maximálně 24 měsíců  Grant 50 000-200 000 €  Dotace EU do 50% nákladů  Finanční spoluúčast všech spoluorganizátorů  Dlouhodobé projekty linie 1.1  6 organizací ze 6 zemí  3-5 let  Grant 200 000-500 000 € /rok  Dotace EU do 50% nákladů  Finanční spoluúčast všech spoluorganizátorů  + důraz na udržitelnost projektu

8 www.programculture.cz INTERSECTION Vedoucí projektu: Institut umění – Divadelní ústav Spoluorganizátoři:  Finská národní galerie, Muzeum současného umění Kiasma, FI  KRETAKOR ALAPITVANY, HU  Centrum BELEF, RS  Victoria and Albert Museum, UK  Irský divadelní ústav, IE  Lotyšský nový divadelní ústav, LV  Národní divadlo Praha, CZ  Italský divadelní ústav, IT Grant: 1 487 452 € Termín: 2009-2013

9 INTERSECTION

10

11 www.programculture.cz Příklady dlouhodobých projektů  Parkinprogress 2010-2013 Johan, Plzeň  Cradles of European Culture Archeologický ústav AVČR  European Network on Archival Cooperation Národní archiv  EBOOKS ON DEMAND − EVR. KNIHOVNÍ SÍŤ (EOD) Moravská zemská knihovna v Brně, Státní technická knihovna, Vědecká knihovna v Olomouci  PLATFORM 11+: UMĚLECKÉ OBJEVY V EVROPSKÝCH ŠKOLNÍCH DVORECH Divadlo Alfa, Plzeň

12 www.programculture.cz Bez čeho se projekt neobejde?  Evropská dimenze projektu  Zkušenosti s mezinárodními projekty  Dostatečná finanční kapacita  Skutečná spolupráce  Organizační  Finanční  Kreativní

13 www.programculture.cz Kalendář  1. října: uzávěrka žádostí  Elektronicky a poštou do Bruselu  Pracovní jazyk: angličtina, němčina, francouzština  31. března: zveřejnění výsledků  1. května: zahájení projektů  Duben – květen: podpis smlouvy  Platba do 45 dnů po podpisu smlouvy (70 %)  Možnost žádat o příspěvek MKČR

14 www.programculture.cz Cíle programu Culture  hlavní cíl  Rozvoj kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi s cílem podpořit vznik „evropského občanství“  specifické cíle  Mobilita kulturních aktérů  Mobilita uměleckých děl a kulturních produktů  Dialog mezi kulturami Motto EU: Jednota v rozmanitosti

15 www.programculture.cz Zdroje informací  Informace  Česká kancelář Culture  Výkonná agentura EACEA  Národní kanceláře (CCP’s)  Inspirace  Podpořené projekty s českou účastí  Databáze EVE  Spolupráce  Partner search tools – EU, Velká Británie, Španělsko  Webové stránky České kanceláře  Aktuality Institutu umění

16 www.programculture.cz Program Culture – typy na aktivity  Všechny kulturní oblasti mimo audiovizi.  Představení, výstavy, veletrhy, festivaly, koncerty  Akce podporující mobilitu, mladé profesionály a odborníky, mezikulturní dialog  Semináře a workshopy, výměna zkušeností  Konference, školení, aktivity subjektů v kulturních průmyslech  Používání nových technologií  Výzkum, vydání publikace

17 www.programculture.cz Kdo může žádat?  Kulturní činnost ve stanovách  Právní subjekt ze země účastnící programu  Veřejné organizace  Soukromé organizace

18 www.programculture.cz Vypracování žádosti  Plánování – příprava projektu zabere mnoho času  Výběr spoluorganizátorů  Dbát na předběžnou spolupráci  Dohodnout povinnosti a pravomoci jednotlivých organizací předem  Projekt  Ověřit, zda formuláře jsou aktuální  Jasný a jednoduchý popis projektu  Aktivity ve všech zúčastněných státech  Podrobný popis jednotlivých aktivit  Podrobný rozpočet odpovídající aktivitám  Konzultace s národními kancelářemi (CCP)

19 www.programculture.cz Nejčastější chyby žadatelů  Odeslat elektronickou žádost a zároveň odeslat kompletní žádost poštou  Všichni partneři musí podepsat dokumenty (mandátní smlouvy, smlouvy o spolupráci)  Vypracovat podrobný popis projektu  Vypracovat podrobný rozpočet

20 www.programculture.cz Jak se hodnotí projekty Kritéria s vysokou vahou  Skutečná evropská přidaná hodnota 20%  Návaznost na konkrétní cíle programu Culture20%  Úroveň navrhovaných aktivit a jejich provedení20% celkem 60% Kritéria s nižší vahou  Kvalita partnerství 10%  Výsledky aktivit 10%  Propagace projektu10%  Udržitelnost (dlouhotrvající účinek)10% celkem 40%

21 www.programculture.cz Úspěšné žádosti z ČR – vedoucí projektu

22 www.programculture.cz Úspěšné žádosti z ČR – spoluorganizátoři

23 www.programculture.cz Úspěšné žádosti 2009 – dle oboru

24 www.programculture.cz Úspěšní žadatelé z ČR 2010  Krátkodobé projekty (linie 1.2.1)  Národní knihovna ČR EMBARK - ENHANCE MANUSCRIPTORIUM THROUGH BALKAN RECOVERED KNOWLEDGE  MVP Agency s. r. o. PARALLEL EXPERIENCE, Four Gates for European Culture  Národní galerie v Praze SPARE TIME - Utopias on the Verge of Commonness  Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT) CHAllenging Networked CommunitiEs  Akademie výtvarných umění v Praze Artyčok.TV: open archive  Centrum pro kulturu a společnost o. s. Europa-Umleitung - Durchmessen eines Kulturraums

25 www.programculture.cz Programu Culture – struktura  Linie 1 – podpora kulturních projektů  1.1 projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty  1.2.1 akce spolupráce − krátkodobé projekty  1.2.2 literární překlady  1.3.5 třetí země  1.3.6 festivaly  Linie 2 – podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni  Sítě, platformy, vyslanci  Linie 3 – projekty týkající se analýzy kulturní politiky

26 www.programculture.cz 1.2.2 – literární překlady  Žádost podává pouze nakladatel  Dotace na překlad (výpočet na základě paušální sazby za stránku)  Překlad 1–10 titulů z oblasti beletrie  Výše grantu 2 000–60 000 €  Podpora do výše 50% celkových nákladů  Uzávěrka 3. února  !!! Úspěšnost zhruba 50% !!!

27 www.programculture.cz Podpora překladů s českou účastí v roce 2010  DANIEL PODHRADSKÝ DAUPHIN PRAHA Výše grantu: 24 827 € 9 knih  TRANSTEATRAL o. s. Výše grantu: 9 827 € 9 knih  TWISTED SPOON PRESS Výše grantu: 11 074 € 2 knihy  PŘEKLADY DO ČEŠTINY  Michal Ajvaz, Cesta na jih (do bulharštiny)  Michal Ajvaz, Druhé město (do norštiny)  Karel Čapek, Hordubal, Povětroň, Obyčejný život (do španělštiny)  Viola Fischerová, Co vyprávěla dlouhá chvíle (do norštiny)  Jiří Hájíček, Selský baroko (do chorvatšiny)  Emil Hakl, O rodičích a dětech (do norštiny)  Petra Hůlová, Stanice tajga (do polštiny)  David Zábranský, Slabost pro každou jinou pláž (do maďarštiny)  Tomáš Zmeškal, Milostný dopis klínovým písmem (do polštiny)

28 www.programculture.cz 1.3.5 – třetí země  Třetí země  2011 Mexiko  2012 Jihoafrická republika  3 organizace ze 3 zemí + jeden partner ze třetí země  50% aktivit na území třetí země  Maximálně 24 měsíců  Grant 50 000-200 000 €  Dotace maximálně 50% z nákladů na celý projekt  Dvouletou mezinárodní zkušenost, především v dané třetí zemi  Uzávěrka 1. května

29 www.programculture.cz 1.3.6 - festivaly  Podpora velkých evropských festivalů  Minimální účast 7 zemí programu a 5 ročníků na evropské úrovni  Grant do 100 000 € se spoluúčastí EU do 60 %  Uznatelné náklady jen ty, které se týkají Evropské dimenze  Letos poprvé podle jiných pravidel  Uzávěrka 15. listopadu 2010 1,5 mil. € 2011 2,5 mil. €

30 www.programculture.cz Úspěšné festivaly v roce 2010 Jednoletá spolupráce  EUROKAZ FESTIVAL, HR - www.eurokaz.hr  Inter. d'Art Lyrique d'Aix-en-Prov. et Aca Eur de Mus, FR - www.festival-aix.comwww.festival-aix.com  Zavod Exodos Ljubljana, Festival sodobnih odrskih umetnosti, SI  FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA, ES  Association Nationale Cultures et Traditions, FR  Wiener Tanzwochen AT, www.ImPulsTanz.com  Centre for Art Management and Information – MMIC, LV  ATTACAFA, FR - www.attacafa.com  Ultrasound Foundation, HU  Ars Electronica Linz GmbH, AT - www.aec.atwww.aec.at V rámci tříletého partnerství  ASSOCIATION DE GESTION DU FESTIVAL D'AVIGNON, FR - www.festival-avignon.com  UNION DES THEATRES DE L'EUROPE, FR - www.ute-net.org  EUROPEES MUZIEKFESTIVAL VOOR DE JEUGD, BE - www.emj.be  FONDAZIONE FABBRICA EUROPA PER LE ARTI CONTEMPORANEE, IT - www.ffeac.org  JEUNESSES MUSICALES ROMANIA, RO - www.jmEvents.ro  STEIRISCHE KULTURVERANSTALTUNGEN GMBH, AT - www.styriarte.com

31 www.programculture.cz Linie 2 – podpora organizací  Provozní granty – podpora organizací na evropské úrovni, žadatel nemůže být orgán veřejné správy  3 kategorie  Vyslanci – aktivity v 7 zemích programu (např. orchestry, sbory, divadelní a taneční skupiny)  Sítě prosazující kulturní zájmy – 15 členů z patnácti zemí  Subjekty podporující kulturní politiku EU (uskupení sledující stálý a strukturovaný dialog s institucemi EU)  Možnost podat současně žádost o dotaci na tříletou i roční podporu organizace  Uzávěrka 15. září 1. úspěch českých žadatelů v rámci linie 2 CIANT

32 www.programculture.cz Uzávěrky v roce 2010  15. září 2010 podpora organizací činných na evropské úrovni linie 2  1. října 2010 podpora mezinárodních projektů linie 1.1 a 1.2.1  15. listopadu 2010 festivaly linie 1.3.6

33 www.programculture.cz Další aktivity programu Culture  Evropské město kultury  2010 – Essen, Pécs, Istanbul  2015 – kandidáti z ČR (Ostrava a Plzeň)  Evropské ceny  Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra kategorie: restaurování, výzkum, služba ochraně kulturního dědictví a vzdělávání, odborná příprava a zvyšování povědomí o kulturním dědictví  Cena Evropské unie pro literaturu účelem ceny je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby (beletrie).  Cena Evropské unie pro architekturu/Cena Miese van der Rohe udělována každé dva roky, představuje ocenění pro vynikající a inovativní evropské architektonické stavby.  Cena Evropské unie v oblasti hudby/European Border Breakers Awards (EBBA)

34 www.programculture.cz Novinky  Na podporu Festivalů se bude žádat v rámci linie 1.3.6  Nové rozpočtové formuláře  Navýšení rozpočtu na festivaly: 2010 - 1,5 mil. €, 2011 - 2,5 mil. €  Výdaje za produkci/organizaci kulturních aktivit nebudou uznatelné (tzv. subcontracting / subdodávky)  Výdaje za audit spoluorganizátorů jsou uznatelné  V roce 2010 je možné žádat o tříleté partnerství a zároveň požádat o roční podporu v rámci linie 1.3.6 na jeden festival a v rámci linie 2 na podporu též organizace  2011 Rok dobrovolnictví  2012 Active Ageing

35

36

37

38 www.programculture.cz Program Culture – informace  Seminář zaměřený na kulturní dědictví  1. července 2010, MKČR, Praha, pořádá Sekce pro kulturní dědictví  Aktuality Institutu umění  newsletter se rozesílá jednou týdně  granty, stipendia, rezidence, příležitosti, kulturní politika v ČR a v zahraničí  speciální rubrika Programu EU Culture

39 www.programculture.cz KONTAKTY Česká kancelář Culture c/o Institut umění – Divadelní ústav Eva Žáková Magdalena Müllerová Viktor Debnár Celetná 17 110 00 Praha 1 T 224 809 118 info@programculture.cz www.programculture.cz Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře Culture c/o Národní památkový ústav Eva Lukášová Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 T 257 010 249, T/F 257 010 248 culture2000heritage@up.npu.cz www.npu.cz/html/culture2000heritage


Stáhnout ppt "Www.programculture.cz Program CULTURE Česká kancelář Culture Magdalena Müllerová Praha 10. června 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google