Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektroencefalografie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektroencefalografie"— Transkript prezentace:

1 Elektroencefalografie
doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc. Neurologická klinika

2 Princip EEG EEG je záznam mozkových bioelektrických potenciálů z povrchu hlavy Postup: snímání zesílení záznam (min. 20´) uložení, archivace (na CD, DVD, NAS, cloud …)

3 Umístění elektrod - „ten-twenty“ systém

4 Záznam EEG křivka se registruje/přepočítává jako rozdíl potenciálů mezi 2 elektrodami (průběh změny voltáže v čase) svod = záznam z 1 páru elektrod zapojení (více svodů): bipolární monopolární

5 Zapojení zapojení = uspořádání většího počtu svodů zaznamenávaných současně Běžně užívaná zapojení: longitudinální, podélné transversální, příčné referenční, monopolární

6 Hodnocení (čtení) EEG Morfologie (tvary) vln Amplituda Frekvence

7 Hodnocení EEG: morfologie (tvary vln)
ostré vlny hroty = epileptiformní grafoelementy komplexy hrot-vlna provázejí epilepsii

8 Hodnocení EEG: amplituda
Voltáž v mikrovoltech Měření mezi vrcholy (peak-to-peak) Srovnání s kalibračním signálem obvykle μV (v normálním EEG) Změny amplitudy mohou být patologické

9 Hodnocení EEG: frekvence
rytmická EEG aktivita se klasifikuje jako: Delta - do 4 Hz Theta Hz Alpha Hz Beta - nad 13 Hz

10 Normální rytmy Alfa rytmus sinusové vlny (8-13 Hz)
s maximem nad zadními kvadranty hlavy (okcipitálně) přítomen při bdělosti a relaxaci, při zavřených očích blokuje se otevřením očí

11 Normální rytmy Beta rytmus Theta rytmus Delta rytmus
nad 13Hz, nízkovoltážní nad předními kvadranty, F otevřením očí se netlumí Theta rytmus 4-7,5Hz, nízkovoltážní přibývá při ospalosti Delta rytmus do 4Hz přítomen v NREM spánku normální u kojenců jinak patologický

12 Normální EEG : bdělý dospělý
typický normální záznam: alfa rytmus převládá s maximem okcipitálně tlumí se otevřením očí beta a theta aktivita nízké ampl. vpředu - frontálně

13 Normální EEG : bdělý dospělý
nízkovoltážní záznam („atypický plochý“) varianta normy u 10% normálních zdravých osob nepřesahuje 20 μV různé frekvence, může převládat beta alfa rytmus může chybět

14 Normální EEG : NREM spánek - stádium 1- ospalost
Ospalost - somnolence alfa rytmus se rozpadá, mizí nízkovoltážní beta aktivita či plochý záznam nízkovoltáž. theta (5-6Hz) 3-4 Hz střední amplitudy paradoxní blokovací reakce (otevření očí - alfa rytmus se objeví)

15 Normální EEG : NREM spánek – stádium 2
pomalé vlny 3-4 Hz pokračují spánková vřeténka ( Hz) K - komplexy (reakce na zevní podnět)

16 Normální EEG : NREM spánek – stádium 3 a 4
delta vlny 2 Hz vysoké amplitudy (20-50% záznamu) Stádium 4: delta vlny 1 Hz (nad 50%)

17 Normální EEG : REM spánek
REM spánek (paradoxní): spojený se sny asynchronní nízkovoltážní směs vln různých frekvencí připomíná bdělý stav nebo ospalost – stádium 1

18 Polysomnografické vyšetření
nutné k určení REM fáze, registruje: oční pohyby EKG, dýchání EMG m. mentalis (posturální) – tonická aktivita vymizí v REM stádiu Faber

19 Polysomnografické vyšetření v NREM a REM spánku

20 Polysomnografické vyšetření v REM spánku (pacient s narkolepsií)

21 Spánkové cykly trvají asi 80-120 minut NREM spánek trvá 60-90 minut
REM spánek trvá minut (delší k ránu)

22 Abnormní EEG abnormity EEG pozadí epileptiformní abnormita
areální diferenciace, hemisferální organizace, mediální synchronie, zpomalení… amplitudové změny (ložiskové, generalizované) abnormní spánkové projevy spánek začínající REM fází – narkolepsie… epileptiformní abnormita (fokální, generalizovaná) – epilepsie pomalá abnormita (difuzní, ložisková, intermitentní) – strukturální mozkové léze…

23 Abnormní EEG – amplitudové změny:
ložiskové - snížení amplitudy u: rozsáhlých korových lézí (vzácně) změny materiálu mezi kůrou a elektrodami – subdurální hematom - oploštění

24 Abnormní EEG – amplitudové změny:
generalizované – v hlubokém komatu burst-suppression vzorec nebo elektrocerebrální ticho

25 Narkolepsie Netter

26 Abnormní EEG – abnormní spánkové projevy: narkolepsie
Krátká latence usnutí (méně než 5 minut) Spánek začínající REM fází multiple sleep latency test (MSLT): celý den v EEG laboratoři Po 100 minutách EEG záznam 20 minut, 4-5x Latence usnutí do 5 minut a výskyt REM fáze na začátku spánku (2x) potvrzují diagnózu narkolepsie

27 EEG u epilepsie interiktální – mezi záchvaty, mimo záchvat
epileptiformní vzorce, epileptické grafoelementy – ostré vlny, hroty, komplexy hrot-vlna fokální nebo generalizované iktální – při záchvatu

28 Interiktální EEG u epilepsie – fokální abnormita:

29 Interiktální EEG u epilepsie – generalizovaná abnormita:

30 Iktální EEG závisí na typu záchvatu

31 Parciální záchvaty jednoduché (bez poruchy vědomí, Jacksonské paroxysmy): - motorické příznaky - somatosensorické příznaky Netter

32 Parciální záchvaty jednoduché - repetitivní ostré vlny (fokální)

33 Parciální záchvaty komplexní temporální, s automatismy
Netter

34 Parciální záchvaty komplexní ostré vlny theta 6Hz – temporálně

35 Generalizované záchvaty – absence
Netter

36 Záchvat absence – generalizované komplexy hrot-vlna 3/sek

37 Záchvat absence

38 Generalizovaný záchvat tonicko-klonický
Netter

39 Generalizovaný záchvat tonicko-klonický
tonická fáze - generalizované synchronní ostré vlny alfa 8-12Hz a svalové artefakty klonická fáze - generalizované skupiny hrotů, následované pomalou vlnou Pozáchvatová fáze – nízkovoltážní delta vlny nebo isoelektrická linie

40 Generalizovaný záchvat tonicko-klonický - tonická a klonická fáze

41 Generalizovaný záchvat tonicko-klonický – klonická a pozáchvatová fáze

42 EEG u strukturálních mozkových lézí, u expanzivních procesů:
nádory abscesy kontuze cévní příhody způsobují většinou ložiskovou, regionální abnormitu, ve formě pomalé aktivity (theta nebo delta), tvoří ložisko pomalých vln

43 EEG u strukturální mozkové léze

44 Nádory mozku supratentoriální nádory:
ložisko pomalých vln (nepravidelná, trvalá aktivita delta) princip lokalizace velkých nádorů: “zvrat fází” v hloubce nebo infratentoriální nádory: epizody synchronních pomalých vln theta nebo delta

45 Zvrat fází

46 Zvrat fází

47 Aktivační metody hyperventilace fotostimulace
u všech pacientů, 4 minuty normálně se EEG nemění u epilepsie může provokovat subklinické epileptické projevy – epileptiformní grafoelementy fotostimulace aktivace fyziologickým spánkem – po spánkové deprivaci

48 fotostimulace intermitentní rytmické záblesky, 1 - 30 Hz
normální odpověď – osvojování rytmu, reprodukce rytmu, „photic driving“ – frekvence alfa, méně beta

49 fotostimulace osvojování rytmu se zvyšuje u:
hypertyreózy nádorů v zadní jámě lební migrény (rychlé beta frekvence) abnormní – fotoparoxysmální odpověď (epileptiformní aktivita)

50 aktivace fyziologickým spánkem – po spánkové deprivaci
ospalost a povrchní spánek (stádia 1a 2 NREM) mohou zvýraznit subklinické epileptické projevy před EEG vyšetřením pacient celou noc nespí (spánková deprivace)


Stáhnout ppt "Elektroencefalografie"

Podobné prezentace


Reklamy Google