Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektroencefalografie doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc. Neurologická klinika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektroencefalografie doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc. Neurologická klinika."— Transkript prezentace:

1 Elektroencefalografie doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc. Neurologická klinika

2 Princip EEG EEG je záznam mozkových bioelektrických potenciálů z povrchu hlavy Postup: –snímání –zesílení –záznam (min. 20´) –uložení, archivace (na CD, DVD, NAS, cloud …)

3 Umístění elektrod - „ten-twenty“ systém

4 Záznam EEG křivka se registruje/přepočítává jako rozdíl potenciálů mezi 2 elektrodami (průběh změny voltáže v čase) svod = záznam z 1 páru elektrod zapojení ( více svodů ): –bipolární –monopolární

5 Zapojení zapojení = uspořádání většího počtu svodů zaznamenávaných současně Běžně užívaná zapojení: – longitudinální, podélné – transversální, příčné – referenční, monopolární

6 Hodnocení (čtení) EEG Morfologie (tvary) vln Amplituda Frekvence

7 Hodnocení EEG: morfologie (tvary vln) ostré vlny hroty= epileptiformní grafoelementy komplexy hrot-vlnaprovázejí epilepsii

8 Hodnocení EEG: amplituda Voltáž v mikrovoltech Měření mezi vrcholy (peak-to-peak) Srovnání s kalibračním signálem obvykle 20 -100 μV (v normálním EEG) Změny amplitudy mohou být patologické

9 Hodnocení EEG: frekvence rytmická EEG aktivita se klasifikuje jako: –Delta - do 4 Hz –Theta - 4 - 8 Hz –Alpha - 8 - 13 Hz –Beta - nad 13 Hz

10 Normální rytmy Alfa rytmus –sinusové vlny (8-13 Hz) –s maximem nad zadními kvadranty hlavy (okcipitálně) –přítomen při bdělosti a relaxaci, při zavřených očích –blokuje se otevřením očí

11 Normální rytmy Beta rytmus –nad 13Hz, nízkovoltážní –nad předními kvadranty, F –otevřením očí se netlumí Theta rytmus –4-7,5Hz, nízkovoltážní –nad předními kvadranty, F –přibývá při ospalosti Delta rytmus –do 4Hz –přítomen v NREM spánku –normální u kojenců –jinak patologický

12 Normální EEG : bdělý dospělý typický normální záznam: –alfa rytmus převládá s maximem okcipitálně tlumí se otevřením očí –beta a theta aktivita nízké ampl. vpředu - frontálně

13 Normální EEG : bdělý dospělý nízkovoltážní záznam („atypický plochý“) –varianta normy –u 10% normálních zdravých osob –nepřesahuje 20 μV –různé frekvence, může převládat beta –alfa rytmus může chybět

14 alfa rytmus se rozpadá, mizí nízkovoltážní beta aktivita či plochý záznam nízkovoltáž. theta (5-6Hz) 3-4 Hz střední amplitudy paradoxní blokovací reakce (otevření očí - alfa rytmus se objeví) Normální EEG : NREM spánek - stádium 1- ospalost Ospalost - somnolence

15 Normální EEG : NREM spánek – stádium 2 Stádium 2: –pomalé vlny 3-4 Hz pokračují spánková vřeténka (12-14-16 Hz) K - komplexy (reakce na zevní podnět)

16 Normální EEG : NREM spánek – stádium 3 a 4 Stádium 3: –delta vlny 2 Hz vysoké amplitudy (20-50% záznamu) Stádium 4: –delta vlny 1 Hz (nad 50%)

17 Normální EEG : REM spánek REM spánek (paradoxní): –spojený se sny –asynchronní nízkovoltážní směs vln různých frekvencí –připomíná bdělý stav nebo ospalost – stádium 1

18 Polysomnografické vyšetření nutné k určení REM fáze, registruje: –oční pohyby –EKG, dýchání –EMG m. mentalis (posturální) – tonická aktivita vymizí v REM stádiu Faber

19 Polysomnografické vyšetření v NREM a REM spánku

20 Polysomnografické vyšetření v REM spánku (pacient s narkolepsií)

21 Spánkové cykly trvají asi 80-120 minut NREM spánek trvá 60-90 minut REM spánek trvá 10-30 minut (delší k ránu)

22 Abnormní EEG abnormity EEG pozadí –areální diferenciace, hemisferální organizace, mediální synchronie, zpomalení… –amplitudové změny (ložiskové, generalizované) –abnormní spánkové projevy spánek začínající REM fází – narkolepsie… epileptiformní abnormita (fokální, generalizovaná) – epilepsie pomalá abnormita (difuzní, ložisková, intermitentní) – strukturální mozkové léze…

23 Abnormní EEG – amplitudové změny: ložiskové - snížení amplitudy u: –rozsáhlých korových lézí (vzácně) –změny materiálu mezi kůrou a elektrodami – subdurální hematom - oploštění

24 Abnormní EEG – amplitudové změny: generalizované – v hlubokém komatu burst-suppression vzorec nebo elektrocerebrální ticho

25 Narkolepsie Netter

26 Abnormní EEG – abnormní spánkové projevy: narkolepsie –Krátká latence usnutí (méně než 5 minut) –Spánek začínající REM fází –multiple sleep latency test (MSLT): celý den v EEG laboratoři Po 100 minutách EEG záznam 20 minut, 4-5x Latence usnutí do 5 minut a výskyt REM fáze na začátku spánku (2x) potvrzují diagnózu narkolepsie

27 EEG u epilepsie interiktální – mezi záchvaty, mimo záchvat –epileptiformní vzorce, epileptické grafoelementy – ostré vlny, hroty, komplexy hrot-vlna –fokální nebo –generalizované iktální – při záchvatu

28 Interiktální EEG u epilepsie – fokální abnormita:

29 Interiktální EEG u epilepsie – generalizovaná abnormita:

30 Iktální EEG závisí na typu záchvatu

31 Parciální záchvaty jednoduché (bez poruchy vědomí, Jacksonské paroxysmy): - motorické příznaky - somatosensorické příznaky Netter

32 Parciální záchvaty jednoduché - repetitivní ostré vlny (fokální)

33 Parciální záchvaty komplexní temporální, s automatismy Netter

34 Parciální záchvaty komplexní ostré vlny theta 6Hz – temporálně

35 Generalizované záchvaty – absence Netter

36 Záchvat absence – generalizované komplexy hrot-vlna 3/sek

37 Záchvat absence

38 Generalizovaný záchvat tonicko-klonický Netter

39 Generalizovaný záchvat tonicko-klonický tonická fáze - generalizované synchronní ostré vlny alfa 8-12Hz a svalové artefakty klonická fáze - generalizované skupiny hrotů, následované pomalou vlnou Pozáchvatová fáze – nízkovoltážní delta vlny nebo isoelektrická linie

40 Generalizovaný záchvat tonicko-klonický - tonická a klonická fáze

41 Generalizovaný záchvat tonicko-klonický – klonická a pozáchvatová fáze

42 EEG u strukturálních mozkových lézí, u expanzivních procesů: nádory abscesy kontuze cévní příhody –způsobují většinou ložiskovou, regionální abnormitu, –ve formě pomalé aktivity (theta nebo delta), tvoří ložisko pomalých vln

43 EEG u strukturální mozkové léze

44 Nádory mozku supratentoriální nádory: –ložisko pomalých vln (nepravidelná, trvalá aktivita delta) –princip lokalizace velkých nádorů: “zvrat fází” v hloubce nebo infratentoriální nádory: –epizody synchronních pomalých vln theta nebo delta

45 Zvrat fází

46

47 Aktivační metody hyperventilace –u všech pacientů, 4 minuty –normálně se EEG nemění –u epilepsie může provokovat subklinické epileptické projevy – epileptiformní grafoelementy fotostimulace aktivace fyziologickým spánkem – po spánkové deprivaci

48 fotostimulace –intermitentní rytmické záblesky, 1 - 30 Hz –normální odpověď – osvojování rytmu, reprodukce rytmu, „photic driving“ – frekvence alfa, méně beta

49 fotostimulace –osvojování rytmu se zvyšuje u: hypertyreózy nádorů v zadní jámě lební migrény (rychlé beta frekvence) –abnormní – fotoparoxysmální odpověď (epileptiformní aktivita)

50 aktivace fyziologickým spánkem – po spánkové deprivaci –ospalost a povrchní spánek (stádia 1a 2 NREM) mohou zvýraznit subklinické epileptické projevy –před EEG vyšetřením pacient celou noc nespí (spánková deprivace)


Stáhnout ppt "Elektroencefalografie doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc. Neurologická klinika."

Podobné prezentace


Reklamy Google