Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Epilepsie MUDr. Drahoslava Tišlerová Neurologické oddělení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Epilepsie MUDr. Drahoslava Tišlerová Neurologické oddělení"— Transkript prezentace:

1 Epilepsie MUDr. Drahoslava Tišlerová Neurologické oddělení
Nemocnice České Budějovice, a.s.

2 Epilepsie - definice WHO:
Epilepsie je chronické mozkové onemocnění různé etiologie, charakterizované opakujícími se záchvaty, podmíněnými excesivním výbojem mozkových neuronů, spojenými s různými klinickými a laboratorními projevy epilepsie jako nemoc x epileptický záchvat

3 Epilepsie jako nemoc je charakterizována opakovanými záchvaty různých typů, které jsou výrazem epileptického procesu, který probíhá v mozku

4 Epileptický záchvat - etiopatogeneze
pohotovost k epileptickým záchvatům epileptické ohnisko epileptogenní podnět

5 Záchvatová pohotovost
genetické faktory věk endokrinní vlivy úroveň bdělosti zevní faktory / alkohol, nedostatek spánku, fyzická a psychická vyčerpanost/

6 Epileptické ohnisko inzult epileptické ohnisko
poškození prenatální, perinatální i postnatální epileptické ohnisko přítomnost epileptických neuronů posílení excitace nebo oslabení inhibice vysokofrekvenční epileptiformní výboje primární a sekundární ohnisko

7 Epileptogenní podnět spouštěcí mechanismus pouze u některých typů epilepsie zevní faktory – senzorické vjemy /světelné, event. akustické/ vnitřní faktory – nejčastěji změny humorální /u žen závislost na menstruačním cyklu/

8 Hlavní příznaky epileptického záchvatu
porucha vědomí - úplná s následnou amnezií - částečná s částečnou amnezií - některé záchvaty bez poruchy vědomí příznaky psychické - nejrůznější subjektivní prožitky - derealizace, depersonalizace, déja vu - někdy nelze zcela odlišit od poruchy vědomí

9 Hlavní příznaky epileptického záchvatu
příznaky senzitivní a senzorické parestesie, různé pseudohalucinace příznaky vegetativní změny zornic, závratě… příznaky motorické křeče – lokalizované a generalizované tonické a klonické automatické pohyby - automatismy příznaky elektroencefalografické epileptiformní grafoelementy

10 Klasifikace epileptických záchvatů
1981 základní mezinárodní klasifikace: I. Parciální záchvaty II. Generalizované záchvaty III. Neklasifikovatelné záchvaty

11 I. Parciální /fokální/ záchvaty
A. Parciální jednoduché/ simplexní/- bez alterace vědomí - SPS 1. s motorickými příznaky /mj. jacksonský motorický záchvat/ 2. se somatosenzorickými příznaky /mj. jacksonský senzitivní záchvat/ 3. s vegetativními příznaky 4. s psychickými příznaky

12 I. Parciální /fokální/ záchvaty
B. Parciální komplexní /s poruchou vědomí / CPS/ 1. s iniciálními jednoduchými záchvaty a následnou poruchou vědomí 2. s iniciální poruchou vědomí C. Parciální záchvaty přecházející v generalizované

13 II. Generalizované záchvaty
s poruchou vědomí od počátku a oboustrannými motorickými příznaky A. Absence a atypické absence /= petit mal/ B. Myoklonické záchvaty C. Klonické záchvaty D. Tonické záchvaty E. Tonicko klonické záchvaty GTCS /= grand mal/ F. Atonické záchvaty

14 Status epilepticus nakupení epi záchvatů, nejčastěji GTCS, trvání déle jak 30 minut, mezi záchvaty nedochází k návratu vědomí závažný, život ohrožující stav někdy nekonvulzivní SE

15 Diagnostika epilepsie
klinický obraz EEG zobrazovací metody – CT, MRI

16 Léčba epilepsie farmakologická dodržování životosprávy
chirurgická léčba farmakorezistentní epilepsie /farmakorezistentní = neuspokojivá kompenzace do dvou let od zahájení léčby při použití dvou a nejlépe tří správně volených AED/

17 Léčba epilepsie antiepileptika I. generace antiepileptika II. generace
phenytoin, primidon, etosuximid, phenobarbital antiepileptika II. generace karbamazepin, valproát, benzodiazepiny, klonazepam, sulthiam antiepileptika III. generace lamotrigin, topiramát, levetiracetam, gabapentin, vigabatrin, pregabalin

18 První pomoc při epileptickém záchvatu
pokud se záchvat ohlásí aurou, odvést nemocného z ohrožujícího prostředí, uložit jej do vodorovné polohy a uvolnit mu oděv pokud nastane porucha vědomí bez ohlášení, odstranit z jeho okolí ostré předměty nebo hrany, o které by se mohl poranit

19 První pomoc při epileptickém záchvatu
je-li to možné, natočit celé tělo do stabilizované polohy na boku /avšak nepoužívat násilí!/, případně natočit hlavu na stranu sledovat celý průběh záchvatu /jak vypadají křeče, kde začínají, jak dlouho trvají, jak dlouho trvá porucha vědomí, apod./

20 První pomoc při epileptickém záchvatu
po odeznění záchvatu ponechat nemocného v klidu, pokud je neklidný a zmatený, snažit se jej uklidňovat, opět bez násilí eventuelně je možno /i laikem/ aplikovat Diazepam v rektální formě

21 Co se nesmí dělat v průběhu záchvatu
uvolňovat násilím končetiny v křečích- hrozí nebezpečí zlomeniny násilně nemocného držet a bránit mu v pohybech- opět nebezpečí zlomenin

22 Co se nesmí dělat v průběhu záchvatu
otevírat násilím ústa, která jsou křečí stisknuta, snažit se vkládat předměty mezi zuby, pokoušet se vytáhnout jazyk /ani tehdy, pokud je jazyk pokousaný a nemocný krvácí!/ křísit nemocného vodou, snažit se jej rozdýchat, snažit se jej probírat třesením, vonnými látkami nebo jinými prostředky

23 Epilepsie a řízení motorových vozidel
vyhláška 277/2004 ze dne – vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel neurolog vypracovává posudek pro posuzujícího lékaře, kterým je praktický lékař nebo lékař zařízení závodní preventivní péče

24 Epilepsie a řízení motorových vozidel
skupina 1 neprofesionálové skupina 2 profesionálové

25 Sk. 1 - neprofesionálové epilepsie částečně kompenzovaná
mohou řídit, jsou-li bez záchvatu déle jak 1 rok, mohou užívat antiepileptika stav po prvním epi záchvatu, byla-li nasazena léčba – zákaz řízení po dobu 1 roku /nebyla-li nasazena – doporučen zákaz na půl roku/ záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, např. narkolepsie – nesmí řídit

26 Sk. 2- profesionálové epilepsie – zákaz profesionálního řízení po dobu 10 let bezzáchvatového období od vysazení léčby stav po prvním epi záchvatu, nebyla-li nasazena léčba – zákaz řízení po dobu 5 let od tohoto záchvatu záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, např. narkolepsie, i v anamnéze - zákaz řízení jako profesionálové

27 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Epilepsie MUDr. Drahoslava Tišlerová Neurologické oddělení"

Podobné prezentace


Reklamy Google