Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Epilepsie Epilepsie MUDr. Drahoslava Tišlerová Neurologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Epilepsie Epilepsie MUDr. Drahoslava Tišlerová Neurologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s."— Transkript prezentace:

1 Epilepsie Epilepsie MUDr. Drahoslava Tišlerová Neurologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

2 Epilepsie - definice WHO: WHO: Epilepsie je chronické mozkové onemocnění různé etiologie, charakterizované opakujícími se záchvaty, podmíněnými excesivním výbojem mozkových neuronů, spojenými s různými klinickými a laboratorními projevy Epilepsie je chronické mozkové onemocnění různé etiologie, charakterizované opakujícími se záchvaty, podmíněnými excesivním výbojem mozkových neuronů, spojenými s různými klinickými a laboratorními projevy epilepsie jako nemoc x epileptický záchvat epilepsie jako nemoc x epileptický záchvat

3 Epilepsie jako nemoc je charakterizována opakovanými záchvaty různých typů, které jsou výrazem epileptického procesu, je charakterizována opakovanými záchvaty různých typů, které jsou výrazem epileptického procesu, který probíhá v mozku který probíhá v mozku

4 Epileptický záchvat - etiopatogeneze pohotovost k epileptickým záchvatům pohotovost k epileptickým záchvatům epileptické ohnisko epileptické ohnisko epileptogenní podnět epileptogenní podnět

5 Záchvatová pohotovost genetické faktory genetické faktory věk věk endokrinní vlivy endokrinní vlivy úroveň bdělosti úroveň bdělosti zevní faktory / alkohol, nedostatek spánku, fyzická a psychická vyčerpanost/ zevní faktory / alkohol, nedostatek spánku, fyzická a psychická vyčerpanost/

6 Epileptické ohnisko inzult inzult poškození prenatální, perinatální i poškození prenatální, perinatální i postnatální postnatální epileptické ohnisko epileptické ohnisko přítomnost epileptických neuronů přítomnost epileptických neuronů posílení excitace nebo oslabení inhibice posílení excitace nebo oslabení inhibice vysokofrekvenční epileptiformní výboje vysokofrekvenční epileptiformní výboje primární a sekundární ohnisko primární a sekundární ohnisko

7 Epileptogenní podnět spouštěcí mechanismus pouze u některých typů epilepsie spouštěcí mechanismus pouze u některých typů epilepsie zevní faktory – senzorické vjemy /světelné, event. akustické/ zevní faktory – senzorické vjemy /světelné, event. akustické/ vnitřní faktory – nejčastěji změny humorální /u žen závislost na menstruačním cyklu/ vnitřní faktory – nejčastěji změny humorální /u žen závislost na menstruačním cyklu/

8 Hlavní příznaky epileptického záchvatu porucha vědomí porucha vědomí - úplná s následnou amnezií - úplná s následnou amnezií - částečná s částečnou amnezií - částečná s částečnou amnezií - některé záchvaty bez poruchy vědomí - některé záchvaty bez poruchy vědomí příznaky psychické příznaky psychické - nejrůznější subjektivní prožitky - nejrůznější subjektivní prožitky - derealizace, depersonalizace, déja vu - derealizace, depersonalizace, déja vu - někdy nelze zcela odlišit od poruchy vědomí - někdy nelze zcela odlišit od poruchy vědomí

9 Hlavní příznaky epileptického záchvatu příznaky senzitivní a senzorické příznaky senzitivní a senzorické parestesie, různé pseudohalucinace parestesie, různé pseudohalucinace příznaky vegetativní příznaky vegetativní změny zornic, závratě… změny zornic, závratě… příznaky motorické příznaky motorické křeče – lokalizované a generalizované křeče – lokalizované a generalizované tonické a klonické tonické a klonické automatické pohyby - automatismy automatické pohyby - automatismy příznaky elektroencefalografické příznaky elektroencefalografické epileptiformní grafoelementy epileptiformní grafoelementy

10 Klasifikace epileptických záchvatů 1981 základní mezinárodní klasifikace: I. Parciální záchvaty I. Parciální záchvaty II. Generalizované záchvaty II. Generalizované záchvaty III. Neklasifikovatelné záchvaty III. Neklasifikovatelné záchvaty

11 I. Parciální /fokální/ záchvaty A. Parciální jednoduché/ simplexní/- bez alterace vědomí - SPS alterace vědomí - SPS 1. s motorickými příznaky /mj. jacksonský 1. s motorickými příznaky /mj. jacksonský motorický záchvat/ motorický záchvat/ 2. se somatosenzorickými příznaky /mj. 2. se somatosenzorickými příznaky /mj. jacksonský senzitivní záchvat/ jacksonský senzitivní záchvat/ 3. s vegetativními příznaky 3. s vegetativními příznaky 4. s psychickými příznaky 4. s psychickými příznaky

12 I. Parciální /fokální/ záchvaty B. Parciální komplexní /s poruchou vědomí / CPS/ vědomí / CPS/ 1. s iniciálními jednoduchými záchvaty 1. s iniciálními jednoduchými záchvaty a následnou poruchou vědomí a následnou poruchou vědomí 2. s iniciální poruchou vědomí 2. s iniciální poruchou vědomí C. Parciální záchvaty přecházející v generalizované

13 II. Generalizované záchvaty s poruchou vědomí od počátku a s poruchou vědomí od počátku a oboustrannými motorickými příznaky oboustrannými motorickými příznaky A. Absence a atypické absence /= petit mal/ A. Absence a atypické absence /= petit mal/ B. Myoklonické záchvaty B. Myoklonické záchvaty C. Klonické záchvaty C. Klonické záchvaty D. Tonické záchvaty D. Tonické záchvaty E. Tonicko klonické záchvaty GTCS /= grand E. Tonicko klonické záchvaty GTCS /= grand mal/ mal/ F. Atonické záchvaty F. Atonické záchvaty

14 Status epilepticus nakupení epi záchvatů, nejčastěji GTCS, trvání déle jak 30 minut, mezi záchvaty nedochází k návratu vědomí nakupení epi záchvatů, nejčastěji GTCS, trvání déle jak 30 minut, mezi záchvaty nedochází k návratu vědomí závažný, život ohrožující stav závažný, život ohrožující stav někdy nekonvulzivní SE někdy nekonvulzivní SE

15 Diagnostika epilepsie klinický obraz klinický obraz EEG EEG zobrazovací metody – CT, MRI zobrazovací metody – CT, MRI

16 Léčba epilepsie farmakologická farmakologická dodržování životosprávy dodržování životosprávy chirurgická léčba farmakorezistentní epilepsie chirurgická léčba farmakorezistentní epilepsie /farmakorezistentní = neuspokojivá kompenzace do dvou let od zahájení léčby při použití dvou a nejlépe tří správně volených AED/ /farmakorezistentní = neuspokojivá kompenzace do dvou let od zahájení léčby při použití dvou a nejlépe tří správně volených AED/

17 Léčba epilepsie antiepileptika I. generace antiepileptika I. generace phenytoin, primidon, etosuximid, phenytoin, primidon, etosuximid, phenobarbital phenobarbital antiepileptika II. generace antiepileptika II. generace karbamazepin, valproát, benzodiazepiny, karbamazepin, valproát, benzodiazepiny, klonazepam, sulthiam klonazepam, sulthiam antiepileptika III. generace antiepileptika III. generace lamotrigin, topiramát, levetiracetam, lamotrigin, topiramát, levetiracetam, gabapentin, vigabatrin, pregabalin gabapentin, vigabatrin, pregabalin

18 První pomoc při epileptickém záchvatu pokud se záchvat ohlásí aurou, odvést nemocného z ohrožujícího prostředí, uložit jej do vodorovné polohy a uvolnit mu oděv pokud se záchvat ohlásí aurou, odvést nemocného z ohrožujícího prostředí, uložit jej do vodorovné polohy a uvolnit mu oděv pokud nastane porucha vědomí bez ohlášení, odstranit z jeho okolí ostré předměty nebo hrany, o které by se mohl poranit pokud nastane porucha vědomí bez ohlášení, odstranit z jeho okolí ostré předměty nebo hrany, o které by se mohl poranit

19 První pomoc při epileptickém záchvatu je-li to možné, natočit celé tělo do stabilizované polohy na boku /avšak nepoužívat násilí!/, případně natočit hlavu na stranu je-li to možné, natočit celé tělo do stabilizované polohy na boku /avšak nepoužívat násilí!/, případně natočit hlavu na stranu sledovat celý průběh záchvatu /jak vypadají křeče, kde začínají, jak dlouho trvají, jak dlouho trvá porucha vědomí, apod./ sledovat celý průběh záchvatu /jak vypadají křeče, kde začínají, jak dlouho trvají, jak dlouho trvá porucha vědomí, apod./

20 První pomoc při epileptickém záchvatu po odeznění záchvatu ponechat nemocného v klidu, pokud je neklidný a zmatený, snažit se jej uklidňovat, opět bez násilí po odeznění záchvatu ponechat nemocného v klidu, pokud je neklidný a zmatený, snažit se jej uklidňovat, opět bez násilí eventuelně je možno /i laikem/ aplikovat Diazepam v rektální formě eventuelně je možno /i laikem/ aplikovat Diazepam v rektální formě

21 Co se nesmí dělat v průběhu záchvatu uvolňovat násilím končetiny v křečích- hrozí nebezpečí zlomeniny uvolňovat násilím končetiny v křečích- hrozí nebezpečí zlomeniny násilně nemocného držet a bránit mu v pohybech- opět nebezpečí zlomenin násilně nemocného držet a bránit mu v pohybech- opět nebezpečí zlomenin

22 Co se nesmí dělat v průběhu záchvatu otevírat násilím ústa, která jsou křečí stisknuta, snažit se vkládat předměty mezi zuby, pokoušet se vytáhnout jazyk /ani tehdy, pokud je jazyk pokousaný a nemocný krvácí!/ otevírat násilím ústa, která jsou křečí stisknuta, snažit se vkládat předměty mezi zuby, pokoušet se vytáhnout jazyk /ani tehdy, pokud je jazyk pokousaný a nemocný krvácí!/ křísit nemocného vodou, snažit se jej rozdýchat, snažit se jej probírat třesením, vonnými látkami nebo jinými prostředky křísit nemocného vodou, snažit se jej rozdýchat, snažit se jej probírat třesením, vonnými látkami nebo jinými prostředky

23 Epilepsie a řízení motorových vozidel vyhláška 277/2004 ze dne 26.4.2004 – vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vyhláška 277/2004 ze dne 26.4.2004 – vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel neurolog vypracovává posudek pro posuzujícího lékaře, kterým je praktický lékař nebo lékař zařízení závodní preventivní péče neurolog vypracovává posudek pro posuzujícího lékaře, kterým je praktický lékař nebo lékař zařízení závodní preventivní péče

24 Epilepsie a řízení motorových vozidel skupina 1 skupina 1 neprofesionálové neprofesionálové skupina 2 skupina 2 profesionálové profesionálové

25 Sk. 1 - neprofesionálové epilepsie částečně kompenzovaná epilepsie částečně kompenzovaná mohou řídit, jsou-li bez záchvatu déle jak 1 rok, mohou užívat antiepileptika mohou řídit, jsou-li bez záchvatu déle jak 1 rok, mohou užívat antiepileptika stav po prvním epi záchvatu, byla-li nasazena léčba – zákaz řízení po dobu 1 roku /nebyla-li nasazena – doporučen zákaz na půl roku/ stav po prvním epi záchvatu, byla-li nasazena léčba – zákaz řízení po dobu 1 roku /nebyla-li nasazena – doporučen zákaz na půl roku/ záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, např. narkolepsie – nesmí řídit záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, např. narkolepsie – nesmí řídit

26 Sk. 2- profesionálové epilepsie – zákaz profesionálního řízení po dobu 10 let bezzáchvatového období od vysazení léčby epilepsie – zákaz profesionálního řízení po dobu 10 let bezzáchvatového období od vysazení léčby stav po prvním epi záchvatu, nebyla-li nasazena léčba – zákaz řízení po dobu 5 let od tohoto záchvatu stav po prvním epi záchvatu, nebyla-li nasazena léčba – zákaz řízení po dobu 5 let od tohoto záchvatu záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, např. narkolepsie, i v anamnéze záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, např. narkolepsie, i v anamnéze - zákaz řízení jako profesionálové - zákaz řízení jako profesionálové

27 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Epilepsie Epilepsie MUDr. Drahoslava Tišlerová Neurologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google