Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do biomedicínské informatiky Jiří Mistr EEG.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do biomedicínské informatiky Jiří Mistr EEG."— Transkript prezentace:

1 Úvod do biomedicínské informatiky Jiří Mistr EEG

2 Něco málo z obsahu  Mozek  Krátká historie  Co je to EEG  Vznik EEG signálu  Snímání EEG a rozmístění elektrod  Frekvenční pásma  Rozdělení na pásma v praxi  Elektrogeneza  Zdroje

3 Mozek  Nejdůležitější  Nejkomplikovanější  100 miliard neuronů  Využívá bioelektřinu  Generátor i regenerátor bioelektrického proudu5 - 210  V

4 Historie  V roce 1924 Hans Berger první snímání aktivity mozku pomocí strunovaného galvanometru a jako elektrody používal tenké platinové drátky zavedené pod pokožku  Adrian a Methews používali již více elektrod a měli k dispozici elektronky i přímopíšící galvanometr.  30. léta 20. století - první komerčně vyráběné EEG  2. světová válka - velký rozmach této vyšetřovací metody  Po 2.sv.válce - technický rozvoj neustál, ale zaměřil se i na přístroje, umožňující další, automatické zpracování EEG signálu (amplitudové, intervalové a frekvenční analyzátory)

5 Co je to EEG EEG (ElektroEncefaloGrafie) EEG (ElektroEncefaloGrafie)  neurologická metoda získávání el. aktivity mozku  vyšetření epilepsie,spánkových poruch  bezpečné  bezbolestné  graf - série nahoru-dolů pohybujících se čar -> tzv. Encefalogram  normální el. aktivita mozku  abnormální el. aktivita mozku-nespecifická -specifická

6 Co to vlastně je elektroencefalograf Elektroencefalograf je přístroj skládající se z procesoru a Elektroencefalograf je přístroj skládající se z procesoru a snímajících elektrod. Pracuje na principu snímání elektrického potenciálu pomocí elektrod připevněných na povrchu hlavy. Elektroencefalograf tento potenciál zesílí a pak je vypíše na papír nebo zobrazí na obrazovce. Vzniklé EEG-křivky mají charakteristický vzhled a typickou frekvenci vln. Jinou křivku zobrazí přístroj ve spánku, odlišnou při denní aktivitě.

7 Vznik EEG signálu  Pomocí mikroelektrod, které mohou snímat elektrické potenciály i uvnitř jediné buňky, bylo zjištěno, že existují 3 základní druhy elektrických potenciálů v šedé kůře mozkové: jednotkové potenciály, těla neuronu či axonu, velmi krátkého trvání řádu milisekund, potenciály synaptické v trvání 15 – 40 ms a posléze potenciály dendritické, komplexnějšího tvaru a trvající až desetinu sekundy.  Na vzniku EEG signálu, snímaném velkými elektrodami z pokožky hlavy se v největší míře podílejí potenciály synaptické a dendritické. Důležitým mechanismem je synchronizace a EEG rytmy jsou s největší pravděpodobností projevem rytmického kolísání vzrušivosti určitých oblastí centrálního nervového systému

8 Snímání EEG Snímání EEG signálu se provádí pomocí povrchových (skalpových) elektrod. Jde vlastně o snímání bioelektrické aktivity mozku. Elektrody jsou umístěny rovnoměrně na povrchu lebky. Získaný záznam je označován jako elektroencefalogram (EEG). Podle referenčního schématu jsou měřené potenciály vztažené k hodnotám z elektrod umístěných na povrchu ušního lalůčku. Standardní EEG vyšetření se snímá 20 - 30 minut v klidové poloze při zavřených očích

9 Druhy elektrod  Skalpové  Sfenoidální  Elektrokortikografické  Intracerebrální Materiály:  Ocel  Stříbro  Platina  Wolfram  Směs Ag/AgCl

10 Model elektrody  Rozhraní kov – tekutina  Neměla by zkreslovat signál  Slouží k propojení mezi vodivou tekutinou v tkáních a vstupním zesilovačem EEG přístroje

11 Zapojení elektrod na skalpu  tzv. 10/20 Montreálská konvence  Autor: doktor H.Jasper - 1957  většinou jsou snímány 19 až 64 elektrodami  -> 19 až 64 kanálový EEG

12 Označení a umístění elektrod  P - parietální lalok  F - frontální lalok  T - temporální lalok  O - okcipitální lalok

13 Frekvenční pásma  alfa - 8 - 13 Hz, amp. 30 - 50  V  beta - nad 13 Hz, amp. do 20  V  theta - 4 - 8 Hz, amp. 5 - 100  V  delta - pod 4 Hz, amp. 75 - 210  V

14 Frekvenční pásma  delta pásmo - do 1. roku dítěte je v EEG patrná málo pravidelná delta aktivita o frekvenci 1-3Hz obvykle vysoké amplitudy. - bezesný spánek - bezvědomí po úrazu - hluboká regenerace životních funkcí - pomalejší látková přeměna

15 Frekvenční pásma  theta pásmo - výskyt v centrální,temporální (spánkové) a parietální ( temenní) oblasti - výrazný útlum všech funkcí - ospalost - usínání - hluboké uvolnění - poruchy pozornosti - př. dítě sedí ve třídě, ale myšlenkami je úplně někde jinde

16 Frekvenční pásma  alfa pásmo- mysl nereaguje na podněty z vnějšího prostředí - stav odpočinku těla při plné bdělosti - posiluje a regeneruje všechny životní funkce - mizí při otevření očí a zaměřené pozornosti - spouštějí se autosanační, funkce těla - zlepšení schopnosti učení

17 Frekvenční pásma  beta pásmo- charakterizuje vědomé smyslové soustředění na naše okolí, připravenost reagovat, akceschopnost. - běžný stav bdění - setrvávání v beta nad 22Hz -> energetická zátěž organismu - 30 Hz -> úzkost,tréma,podráždění, těžká životní situace

18 Rozdělení na pásma v praxi  předchozí rozdělení platí pokud jedna z aktivit převládá  každému našemu stavu náleží jiná elektrická vlna  při zavření oči narůstá alfa aktivita v oblasti vizuálního cortexu (zadní část hlavy) a ubývá beta aktivity  stav očí(otevřené, zavřené) lze jednoduše zjistit  zjistíme lehce i stav spánku v němž se nachází  pohyb ruky jen z videozáznamu  frekvence nad 30 Hz jsou nepřené, jsou ovlivněny různými faktory  frekvenční charakteristika závisí i na věku pacienta

19 Elektrogeneza

20 Zdroje  http://www.volny.cz/slavij/DokumentaceHTML/Dokume ntace.htm http://www.volny.cz/slavij/DokumentaceHTML/Dokume ntace.htm http://www.volny.cz/slavij/DokumentaceHTML/Dokume ntace.htm  http://www.pfizer.cz/showdoc.do?docid=45  http://mujweb.cz/Veda/biologie/CNS.htm http://mujweb.cz/Veda/biologie/CNS.htm


Stáhnout ppt "Úvod do biomedicínské informatiky Jiří Mistr EEG."

Podobné prezentace


Reklamy Google