Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční zdroje pro kulturní sektor z fondů a programů EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční zdroje pro kulturní sektor z fondů a programů EU."— Transkript prezentace:

1 Finanční zdroje pro kulturní sektor z fondů a programů EU

2 2 Přehled programů Culture 2000 eLearning eContent Plus 6 rámcový program –IST –Science and Society Finanční mechanismus EHP a Norska Strukturální fondy

3 3 CULTURE 2000

4 4 Culture 2000 – www.culture2000.cz podpora kulturního dialogu a vzájemné znalosti kultury a historie evropských národů podpora tvůrčí činnosti a nadnárodního šíření kultury s důrazem na mladé lidi, sociálně znevýhodněné osoby a na kulturní rozmanitost zdůraznění kulturní rozmanitosti a rozvoje nových forem uměleckého výrazu sdílení a zdůraznění společného kulturního dědictví evropského významu na evropské úrovni, šíření know-how a podpory osvědčených postupů při jeho konzervaci a ochraně přihlédnutí k roli kultury v socioekonomickém vývoji posílení mezikulturního dialogu jednoznačné uznání kultury jako ekonomického faktoru a jako faktoru sociální a občanské integrace zlepšení přístupu ke kultuře a účasti na kulturním dění v Evropské unii pro co největší počet občanů

5 5 OBLASTI ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ SCÉNICKÁ UMĚNÍ VÝTVARNÉ UMĚNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KNIHY A ČETBA PŘEKLAD PROJEKTY KULTURNÍ SPOLUPRÁCE VE TŘETÍCH ZEMÍCH

6 6 Projektoví partneři Způsobilými kandidáty jsou veřejné nebo soukromé organizace s právním statusem, jejichž hlavní činnost spočívá v kulturní oblasti. Tyto organizace musí mít sídlo v jedné z následujících zemí, které se účastní programu: –25 členských států Evropské unie od 1. května 2004, –tři země EHP/ESVO (Island, Lichtenštejnsko a Norsko), –tři kandidátské země, v jejichž případě byla přijata zvláštní ustanovení o účasti.

7 7 Typy projektů jednoleté projekty – min. 3 partneři, příspěvek EK až 150.000 € (max. 50% z rozpočtu) víceleté projekty – min. 5 partnerů, max. 36 měsíců, příspěvek EK až 300.000 € na rok (max. 60% z rozpočtu) Podpora spolupráce se 3. zeměmi Podpora překladům literárních děl

8 8 Žádost Část I – administrativní část Část II – netýká se překladových projektů Part III – rozpočet Část IV – pouze pro překladové projekty ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT Annexes

9 9 Culture 2007 - nový program kulturní spolupráce v EU pro období 2007-2013 14. července 2004 navrhla Evropská komise nový program kulturní spolupráce pro léta 2007-2013. Ambiciózní návrh nové generace programů v oblasti vzdělání, kultury, mládeže a audiovizuálního sektoru by měl byt schválen Radou ministrů a Evropským parlamentem na konci roku 2005 a to pro léta 2007-2013. Culture 2007 by měl stimulovat evropskou kulturní spolupráci díky podpoře 3 následujících sfér: 1)podpoře kulturních projektů, 2)podpoře kulturní spolupráce organizací 3)podporou výzkumu, shromažďování a rozšiřování informací o kulturní spolupráci. Celkový rozpočet, který by měl být vyčleněn na období 7 let, je 408 milionů Euro.

10 10 Specifickými cíli jsou : - podpora mezinárodní mobility osob pracujících v kulturní oblasti; - podpora mezinárodního oběhu kulturních a uměleckých děl; - podpora mezikulturního dialogu. Akční linie programu zahrnují tyto oblasti: - podpora kulturních akcí (Akce: Body spolupráce, Aktivity spolupráce, Zvláštní opatření) - podpora organizací aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni - podpora analýz, sběru a šíření informací v oblasti kulturní spolupráce

11 11 Akce: Body spolupráce musí být tvořena min. 6 subjektů ze 6 různých zemí a předpokládá realizaci víceletých kulturních aktivit (dosavadní víceleté projekty spolupráce). Projekty by měly splňovat dva ze tří obecných cílů, přičemž budou upřednostněny ty návrhy, které budou splňovat všechny tři cíle. Tomuto typu aktivit by mělo být vyhrazeno 36% rozpočtu. Aktivity spolupráce musí spojovat 4 subjekty ze 3 různých zemí zapojených do programu (dosavadní roční projekty). Tomuto typu aktvit bude vyhrazeno 24% rozpočtu. Zvláštní akce jsou emblematické projekty, které by měly mít ohlas mezi národy Evropy a přispívají k lepšímu porozumění EU a ocenění kulturní rozmanitosti (např. evropská města kultury). Tomuto typu aktivit bude vyhrazeno 17% rozpočtu. Podpora organizací aktivních v oblasti kultury zahrnuje provozní granty různým evropským institucím (10% celkového rozpočtu). 5% rozpočtu je pak vyhrazeno na studie, analýzy, šíření informací a podporu národních kanceláří.

12 12 Do programu se mohou zapojit (vedle členských států EU) členské státy EFTA/EEA (Island, Norsko, Lichtenštejnsko), kandidátské země a státy Balkánu. Program umožní spolupráci s mezinárodními organizacemi činnými v oblasti kultury, zejména s UNESCO a Radou Evropy. Celkový rozpočet programu je navrhován ve výši 408 mil. €. Návrh programu byl předložen Evropskému parlamentu a Radě spolu s návrhy dalších programů zaměřených na vzdělání ( Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundtwig), mládež (Youth) a audiovizi (Media 2007). Rozhodnutí o návrhu se očekává koncem roku 2005.

13 13 Národní kontaktní organizace pro Culture 2000 Divadelní ústav paní Eva Žáková Celetná 17, 110 00 Praha 1 Tel.: 224809134, 118, 119, Fax: 222326121 e-mail: info@culture2000.cz,info@culture2000.cz www.culture2000.cz www.culture2000.cz http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index _en.html

14 14 eLEARNING

15 15 eLEARNING Podpora počítačové gramotnosti –podpora ICT ve školách –celoživotní vzdělávání –Snadnější přístup k ICT (zeměpisná poloha, sociální situace, speciální potřeby) –Identifikace dobrých příkladů –Synergie s jinými evropskými aktivitami Evropské virtuální kampusy: –Lepší integrace v oblasti virtuálního vyššího vzdělávání –Vývoj nových organizačních modelů pro poskytování vyššího vzdělávání v Evropě (virtual campuses) –sdílení a výměna schémat (virtual mobility) –Rozvoj stávajících rámců pro spolupráci (Erasmus programme, Bologna process) Transversal actions: –podpora e-learningu v Evropě – šíření, podpora, a výměna dobrých a inovačních praxí a výsledků z jiných projektů a progarmů –Podpora spolupráce mezi různými hráči, zejména z veřejného a soukromého sektoru Kvalita e-learningu, interoperabilita a využití technických standardů Peer reviews a případovéstudie dobrých praxí srovnávací analýzy (kvalita i kvantita) záměry, scénáře a předpovědi pro e-learning v Evropě

16 16 Základní požadavky http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html Doba trvání 12 - 24 měsíců Žadatelská organizace vystupuje jménem konsorcia Min. 3 partneři ze 3 zemí EU nebo EHS Uzávěrka pro rok 2005 vyla 4.7.2005 Title% of funding of the total eligible costs Average Community funding Maximum Community funding Digital Literacy50 - 80 %150 000 €500 000 € European Virtual Campuses 50 - 80 %500 000 €1 000 000 € Transversal actions 50 - 80 %200 000 €500 000 €

17 17 eCONTENT Plus

18 18 eContent Plus 2005-2009 Evropský digitální obsah na globálních sítích Pokračování programu eContent První výzva pro podávání projektů v druhé polovině roku 2005

19 19 Zlepšení přístupu k digitálnímu obsahu nejvyšší kvality na globálních sítích pro všechny občany v mnoha jazycích a s podporou zvýšené dostupnosti, využití a šíření evropského dogitálního obsahu Cíle programu eContent

20 20 1.Geografické informace a)Posílení infrastruktury b)Stimulace obohacení geografického obsahu 2.Vzdělávací obsah a)Stimulace obohacení vzdělávacího obsahu 3.Kulturní a vědecký/odborný obsah a)Posílení infrastruktury b)Stimulace obohacení kulturního obsahu 4.Posilování spolupráce mezi klíčovými hráči v oblasti digitálního obsahu a) Informace veřejného sektoru

21 21 Národní kontaktní organizace pro eContent Plus Ministerstvo informatiky ČR Ing. Jan Prokšík Havelkova 2 130 00 Praha 3 tel.: +420 221 008 111 e-mail: posta@micr.czposta@micr.cz

22 22 6. RÁMCOVÝ PROGRAM

23 23 Kultura v 6RP

24 24 IST - Technologie informační společnosti integrovaný výzkum technologií a aplikací zaměřený na uskutečnění evropských sociálních a ekonomických cílů  pro oblast vzdělávání je nejdůležitější Unit of Technology Enhanced Learning and Cultural Heritage  Pat Manson – Head of the Unit

25 25 Věda a společnost Rozvoj strukturálních spojů mezi institucemi a aktivitami zaměřenými na dialog mezi vědeckou a širokou veřejností Etická dimenze –Dialog a výměna informací mezi etickými skupinami –Zvyšování povědomí výzkumníků –Prohlubování chápání etických otázek Princip nejistoty, rizika a prevence –Posilování spolupráce mezi národními přístupy Kultura v oblasti vědy a techniky, vzdělávání, kariéra pro mladé –Podpora vědy & vědecké kultury »věda, veřejnost a média »Týden evropské vědy a přidružené sítě »Hodnocení dopadu –Ceny »Cena René Descarta »Soutěž pro mladé evropské vědce –Mladí lidé, vzdělávání a kariéra »Vyučování vědy na školách »Vědecká kariéra Ženy & věda

26 26 Škála možných aktivit... Sítě –Výměna informací; identifikace poznatků z minula; propagace osvědčených postupů; monitorování. Konference, semináře, pracovní skupiny atd. –Podpora dynamického prolínání mezi hráči v kritických oblastech. Ocenění a podobné akce Metodologický výzvoj a výzkum Výzkum, zejména v oblasti etiky Informace, komunikace a diseminační akce, operativní podpora http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm http://europa.eu.int/comm/research/science-society/

27 27 Národní kontaktní organizace pro 6. rámcový program Technologické centrum AV ČR Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 tel: + 420 220390717, 220390700 fax: +420 220922698 www.tc.cas.cz

28 28 Finanční mechanismus EHP/Norska Další výzva pro podávání projektů očekávána v dubnu 2006

29 29 Prioritní sektory - EHP ochrana životního prostředí včetně životního prostředí člověka, mj. snižováním znečištění ovzduší a podporou využívání obnovitelných zdrojů energie; podpora udržitelného rozvoje zlepšeným využíváním a řízením zdrojů; uchovávání evropského kulturního dědictví včetně veřejné dopravy a obnovy měst; rozvoj lidských zdrojů, mj. podporou vzdělávání a odborné přípravy, posilováním správních kapacit místní samosprávy či jejích orgánů nebo posilováním veřejných služeb jimi poskytovaných, jakož i posilováním demokratických procesů, které tomu napomáhají; zdravotnictví a péče o děti Vědecký výzkum může být způsobilý pro toto financování pokud se zaměřuje na jeden nebo více prioritních sektorů.

30 30 Prioritní sektory - NFM Granty jsou k dispozici pro projekty ve stejných sektorech jako pro Finanční mechanismus EHP s důrazem na následující prioritní sektory: Provádění Schengenského acquis, podpora Národního schengenského akčního plánu, a rovněž posílení soudnictví, Ochrana životního prostředí, mimo jiné s důrazem na posilování správní kapacity potřebné k prosazování souvisejícího acquis a na investice do infrastruktury a technologie, přičemž přednost má nakládání s komunálním odpadem Regionální politika a přeshraniční aktivity Technická pomoc týkající se acquis communautaire Vědecký výzkum může být způsobilý pro toto financování pokud se zaměřuje na jeden nebo více prioritních sektorů.

31 31 Kultura v NFM –Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví –Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví –Obnova historických městských území a historických území v regionech –Obnova historického a kulturního dědictví v regionech –Odstraňování starých ekologických zátěží na pozemcích menšího rozsahu ve městech a obcích (brownfield)

32 32 Podávání projektů v oblasti kultury Ministerstvo kultury ČR Mgr. Zuzana Bauerová Milady Horákové 139, Praha 6 zuzana.bauerova@mkcr.cz Tel.: +420 257085440 Kraje ČR


Stáhnout ppt "Finanční zdroje pro kulturní sektor z fondů a programů EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google