Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Program Culture Program Culture 2007-2013 Podpora EU v oblasti kultury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Program Culture Program Culture 2007-2013 Podpora EU v oblasti kultury."— Transkript prezentace:

1 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Program Culture Program Culture Podpora EU v oblasti kultury

2 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Průvodce programem Cíle povznést kulturní oblast sdílenou Evropany založenou na společném kulturním prostoru kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi v zemích účastnících se Programu podpořit vznik evropského občanství

3 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Specifické cíle propagace nadnárodní mobility pracovníků v oblasti kultury podpora nadnárodní mobility uměleckých děl a kulturních produktů podpora dialogu mezi kulturami

4 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Akční linie Strand 1 − podpora kulturních projektů (1.1 projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty, akce spolupráce − krátkodobé projekty, literární překlady a 1.3 zvláštní akce) Strand 2 − podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni Strand 3 − podpora studií, analýz, sběru a šíření informací v oblasti kulturní spolupráce a evropské kulturní politiky; podpora národních kanceláří

5 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Strand Projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty Minimálně 6 subjektů ze 6ti různých zemí a předpokládají realizaci dlouhodobých kulturních aktivit; - dotace představuje max. 50 % nákladů projektu a zároveň − €/rok. Tří- až pětileté projekty by měly splňovat dva ze tří obecných cílů, přičemž budou upřednostněny ty návrhy, které budou splňovat všechny tři výše uvedené specifické cíle Akce spolupráce − krátkodobé projekty Tyto projekty, v max. délce 24 měsíců, musí spojovat 3 subjekty ze 3 různých zemí zapojených do programu; dotace představuje max. 50 % nákladů projektu a zároveň − €.

6 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Strand Literární překlady Grant, jehož výše se pohybuje od do eur a nepřesáhne 50 % celkových nákladů projektu, je určen na financování překladů. Projekt musí zahrnovat překlad a vydání 1−10 publikací. Žádosti podávají české subjekty (nakladatelství); na tento typ se nevztahují žádná kritéria pro mezinárodní spolupráci. 1.3 Zvláštní akce Spolupráce se třetími zeměmi/ve třetích zemích, evropská hlavní města kultury či ceny (Cena Europa Nostra, Cena Miese van der Rohe, Cena za literaturu).

7 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Strand 2 2. Podpora subjektů působící v oblasti kultury na evropské úrovni Podpora představuje dotace na provoz spojený se stálým pracovním programem organizací v kategoriích: –vyslanec –síť –festival/událost

8 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Strand 3 3. Podpora analytických prací, shromažďování a šíření informací a činností zaměřených na maximalizaci účinku projektů v oblasti evropské kulturní spolupráce a rozvoje evropské kulturní politiky Analýzy a studie; shromažďování a šíření informací a podpora národních kanceláří.

9 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Program Culture (Download area - video, přednášky)

10 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Národní kontaktní organizace Institut umění - Divadelní ústav Celetná 17, Praha 1 T:

11 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Hlavní typy projektů Strand 1.1. ‘Multi-annual Cooperation Projects’ Strand ‘Cooperation Measures’ Min 24 – Max 60 měsíců Min 6 kulturní subjekty (Konzorciální smlouva!) – EUR/rok Víceleté projekty spolupráce Akce spolupráce Max 24 měsíců Min 3 kulturní subjekty EUR/rok

12 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Rozpočet eurech pro ~ EUR 17,5 milion/rok pro dlouhodobé projekty (strand 1.1) ~ EUR 10,0 milion/rok pro krátkodobé projekty (strand 1.2.1). Dotace představuje max. 50 % nákladů projektu Zvláštní projekty – max 60% Konference 1.1: 1500 účastníci/den, 1.2.1: 400 účastníci/den

13 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Pravidla účasti (rules of part) Žadatelé musí být/mít –veřejné i soukromé právnické osoby –hlavní činnost v oblasti kultury –sídlo v jedné ze zemí, které se účastní programu –dostatečnou finanční a provozní kapacitu –Například: Města, školy, knihovny, kulturní organizace nejrůznějšího typu projekt nesmí být ziskový

14 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Dvoufázový postup Fáze I. Formulář žádosti (Část I, II a III) Přílohy k žádosti – Fáze I Část I (Informace o projektu): bez příloh Část II (Přepokládaný rozpočet): stručná prezentace předpokládaného rozpočtu (výdaje + příjmy) – bez příloh Část III (Informace o organizacích předkladatele) čestná prohlášení (dvě) zpráva o činnosti životopisy osob zodpovědných za projekt

15 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Přílohy k žádosti – Fáze II Část II (Předpokládaný rozpočet): přílohy s detailním rozpisem předpokládaného rozpočtu (v souladu se stručným rozpočtem předloženým ve fázi I) Část III (Informace o předkládajících organizacích) právní forma + *dokumenty dokládající právní formu finanční identifikační formulář (pouze koordinátor) formulář finanční kapacity (pouze koordinátor) rozvaha + výkaz zisků a ztrát (pouze koordinátor) Dvoufázový postup

16 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Kritéria pro udělení grantu 1. rozsah, v jakém může daný projekt vytvořit skutečnou evropskou přidanou hodnotu 2. vhodnost činností vzhledem ke konkrétním cílům programu 3. rozsah, v jakém jsou navrhované činnosti vytvořeny a mohou být úspěšně provedeny na nejvyšší úrovni excelence 4. kvalita partnerství mezi koordinátorem a spoluorganizátory 5. rozsah, v jakém činnosti mohou vytvořit výsledky, které dosahují cílů programu 6. rozsah, v jakém budou výsledky navrhovaných činností vhodně sdělovány a šířeny 7. rozsah, v jakém mohou činnosti vytvořit vhodnou úroveň udržitelnosti

17 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Výzvy pro podávání projektů Výzvy k podání žádostí, formuláře a pokyny pro jejich vyplnění najdete na stránkách České kanceláře programu Culture nebo na stránkách Evropské unie Další termín uzávěrky bude v Dubnu

18 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Hlavní změny vzhledem k poslední výzvě zrušení podmínky 5% finanční spoluúčasti (spolu)organizátorů dvoufázový postup při zasílání dokumentů doplňujících vlastní žádost – v první fázi budou vyžadovány jen nejzásadnější dokumenty, další soubor dokumentů bude požadován pouze na organizacích, které budou navrženy na udělení grantu žádost bude do Bruselu zaslána pouze v jednom exempláři Jednodušší finanční dokumenty

19 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Ministerstvo kultury ČR -Grant pro úspěšné žadatele v programu Culture Částečné pokrytí spolufinancování projektu -Na základě žádosti s potvrzením o schválení projektu k realizaci

20 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Dekuji za pozornost!


Stáhnout ppt "21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Program Culture Program Culture 2007-2013 Podpora EU v oblasti kultury."

Podobné prezentace


Reklamy Google