Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční zdroje pro oblast zdravotnictví z fondů a programů EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční zdroje pro oblast zdravotnictví z fondů a programů EU."— Transkript prezentace:

1 Finanční zdroje pro oblast zdravotnictví z fondů a programů EU

2 2 6. rámcový program pro vědu a výzkum Finanční mechanismus EHP/Norska

3 3 6. RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VĚDU A VÝZKUM

4 4 Vědy o živé přírodě, genomika a biotechnologie pro zdraví Integrace postgenomického výzkumu do standardně používanýc biomedicínských a biotechnologických přístupů. Zapojení klíčových aktérů, jako např. průmyslu, poskytovatelů zdravotnické péče a lékařů, politiků, vládních úřadů, asociací pacientů a expertů na etickou problematiku.

5 5 Vědy o živé přírodě, genomika a biotechnologie pro zdraví POKROČILÁ GENOMIKA A JEJÍ APLIKACE PRO ZDRAVÍ: – genová exprese a proteomika, – strukturální genomika, – srovnávací genomika a populační genetika, – bioinformatika, – multidisciplinární funkční genomické přístupy k základním biologickým procesům, – nové, bezpečnější a účinnější léky včetně farmakogenomiky, – nová diagnostika, – nové testy in vitro vedoucí k vyloučení pokusů na zvířatech, – nové preventivní a terapeutické nástroje, jako např. somatické genové a buněčné terapie a imunoterapie, – postgenomika s vysokým aplikačním potenciálem. BOJ S HLAVNÍMI CHOROBAMI: – aplikačně zaměřené genomické přístupy k nejdůležitějším chorobám, – boj s rakovinou, – boj s hlavními nakažlivými nemocemi spojenými s chudobou.

6 6 Odkazy a kontakty http://www.cordis.lu/lifescihealth/home.html http://www.6rp.cz/vedy_o_zive_prirode_genomika_ a_biotechnologie_pro_zdravi/http://www.6rp.cz/vedy_o_zive_prirode_genomika_ a_biotechnologie_pro_zdravi/ Národní kontakt v ČR: Technologické centrum AV ČR Jenčová Věra Tel.: 234 006 108 jencova@tc.cas.cz Rozvojová 135, 165 02 Praha 6

7 7 Finanční mechanismus EHP/Norska Další výzva pro podávání projektů očekávána v dubnu 2006

8 8 Priority FM EHP a Norska Uchovávání evropského kulturního dědictví Ochrana životního prostředí Rozvoj lidských zdrojů Zdravotnictví a péče o dítě Podpora udržitelného rozvoje Vědecký výzkum a vývoj Pouze FM Norska 7. Implementace Schengenského acquis, posilování justice 8. Technická pomoc

9 9 Zdravotnictví a péče o dítě 4.1 Systematická a primární prevence drogových závislostí 4.2 Prevence přenosných nemocí 4.3 Opatření pro zajištění bezpečnosti potravin 4.4 Programy podpory dětí se specifickými problémy

10 10 Vědecký výzkum a vývoj 6.1 Vědecký výzkum a vývoj v uvedených prioritních oblastech, zejména v životním prostředí, zdravotnictví a v oblasti životních podmínek dětí

11 11 Obecné finanční podmínky obvyklá podpora 60%, u projektů jinak financovaných z centrálních, krajských nebo místních rozpočtů 85%, v kombinaci s jinými zdroji financování (ES, FM EHP a FM Norska) maximálně 90% Možný příjemce: všechny instituce veřejného nebo soukromého sektoru a nevládní organizace (NO) zřízené jako právnické osoby v ČR obvyklá minimální podpora 250 000 EUR, horní limit nestanoven, doba trvání také nestanovena (obvykle 2-4 roky)

12 12 Dokumenty a zdroje Postupy pro žadatele Manuál pro implementaci Metodika finančních toků Projektová žádost Postupy pro vyplnění žádosti Indikátory Postupy pro publicitu Podrobná ustanovení o oprávněnosti výdajů www.eeagrants.orgwww.eeagrants.org www.eeagrants.czwww.eeagrants.cz

13 13 Národní kontaktní místo pro ČR – Ministerstvo financí – Centrum pro zahraniční pomoc Projekty nesmí nahrazovat stávající aktivity podporované z finančních zdrojů Evropského společenství a dalších finančních zdrojů (viz priority).


Stáhnout ppt "Finanční zdroje pro oblast zdravotnictví z fondů a programů EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google