Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace předmětu „Finanční řízení podniku“ Doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace předmětu „Finanční řízení podniku“ Doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Inovace předmětu „Finanční řízení podniku“ Doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.

2 Informace o předmětu: Název předmětu:FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Studijní obor:magisterský – 6208T097 – Řízení a ekonomika podniku (2. ročník) Postavení předmětu: povinně-volitelný počet kreditů:4 Rozsah:1/2 Zakončeno:zápočet, zkouška

3 Cílem inovace předmětu „Finanční řízení podniku“ vyučovaném na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně v rámci studijního oboru „Řízení a ekonomika podniku“ je doplnit a pozměnit stávající osnovu přednášek a cvičení takovým způsobem, aby její struktura byla srovnatelná s obdobnými typy předmětů vyučovanými na jiných univerzitách a zároveň zohledňovala nejnovější trendy v oboru a to jak z hlediska teorie, tak i praxe.

4 Postup řešení 1.Získávání informací o předmětu obdobného typu vyučovaném na tuzemských a zahraničních institucích –Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Fakultät Wirtschaftswissenschaften; –Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Fakultät Wirtschaftswissenschaften; –Universität Hagen, Fakultät für Wirtschaftswissenschaft; –Universität Wien, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften; –Universität Passau, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät; –Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví; –Technická univerzita v Liberci, Fakulta hospodářská; –Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická; –VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta.

5 2.Studium relevantní tuzemské a zejména pak zahraniční literatury −BREUER, W. Finanzierungstheorie. 1. Aufl., Wiesbaden: Dr. Th. Gabler Verlag, 1998. 245 S. ISBN 3-409-12942-1 −DRUKARCZYK, J. Finanzierung. 9. überarb. Aufl., Stuttgart: Lucius & Lucius, 2003. 564 S. ISBN 3-8252-1229-7 −FRANKE, G., HAX, H. Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt. 5. überarb. Aufl., Berlin - Heidelberg: Springer Verlag, 2004. 648 S. ISBN 3-540-40644-1 −GEYER, A., HANKE, M., LITTICH, E., NETTEKOVEN, M. Grundlagen der Finanzierung. 1. Aufl., Wien: Linde Verlag, 2006. 349 S. ISBN 3-7143-0041-4 −KRUSCHWITZ, L. Finanzierung und Investition. 4. überarb. Aufl., München: R. Oldenbourg Verlag, 2004. 470 S. ISBN 3-486-57608-9 −SCHMIDT, R. H. Grundzüge der Investitions- und Finanzierungstheorie. 4. überarb. Aufl., Wiesbaden: Dr. Th. Gabler Verlag GmbH, 1997. 498 S. ISBN 3-409-43700-2 −WÖHE, G., BILSTEIN, J. Grundzüge der Unternehmensfinanzierung. 9. überarb. Aufl., München: Verlag Franz Vahlen GmbH, 2002. 475 S. ISBN 3 8006 28236

6 3.Konzultace přednášejícího s vyučujícími na jiných fakultách −Informace o předmětu „Finanzierungstheorie“, jehož garantem je na Ústavu podnikových financí (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Betriebliche Finanzwirtschaft) Fakulty hospodářské (Fakultät Wirtschaftswissenschaften) Technické univerzity v Cáchách (Technische Hochschule Aachen) prof. Dr. Wolfgang Breuer.

7 Výsledky – stávající vs. navrhovaná osnova 1.Podnikové finance, finanční cíle podnikání, úlohy a principy podnikových financí. Finanční aspekty zakládání podniku. 2.Majetková a finanční struktura podniku. 3.Náklady kapitálu a optimalizace finanční struktury podniku. 4.Řízení cash flow podniku. 5.Kapitálové plánování. 6.Investiční rozhodování. 7.Dlouhodobé financování. 8.Oběžný majetek podniku a jeho řízení. 9.Řízení zásob, pohledávek a peněžních prostředků. 10.Finanční plánování podniku. 11.Oceňování podniku. 1.Základy podnikových financí - hmotné a finanční toky, podnikové cíle, postavení a úlohy finančního managementu 2.Termín „podnikové financování“, výchozí klasifikace forem podnikového financování, propočty kapitálové potřeby 3.Financování a právní formy 4.Financování a riziko 5.Náklady financování – teoretické přístupy k otázce minimálních nákladů kapitálu a optimální finanční struktuře (MM model) 6.Financování při zohlednění daní a nákladů úpadku 7.Formy podnikového financování 8.Kapitálové plánování a investiční rozhodování


Stáhnout ppt "Inovace předmětu „Finanční řízení podniku“ Doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google