Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Finanční řízení podniku“ Doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Finanční řízení podniku“ Doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 „Finanční řízení podniku“ Doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.
Inovace předmětu „Finanční řízení podniku“ Doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.

2 Informace o předmětu: Název předmětu: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU
Studijní obor: magisterský – 6208T097 – Řízení a ekonomika podniku (2. ročník) Postavení předmětu: povinně-volitelný počet kreditů: 4 Rozsah: 1/2 Zakončeno: zápočet, zkouška

3 Cílem inovace předmětu „Finanční řízení podniku“ vyučovaném na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně v rámci studijního oboru „Řízení a ekonomika podniku“ je doplnit a pozměnit stávající osnovu přednášek a cvičení takovým způsobem, aby její struktura byla srovnatelná s obdobnými typy předmětů vyučovanými na jiných univerzitách a zároveň zohledňovala nejnovější trendy v oboru a to jak z hlediska teorie, tak i praxe.

4 Postup řešení Získávání informací o předmětu obdobného typu vyučovaném na tuzemských a zahraničních institucích Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Fakultät Wirtschaftswissenschaften; Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Fakultät Wirtschaftswissenschaften; Universität Hagen, Fakultät für Wirtschaftswissenschaft; Universität Wien, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften; Universität Passau, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät; Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví; Technická univerzita v Liberci, Fakulta hospodářská; Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická; VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta.

5 Studium relevantní tuzemské a zejména pak zahraniční literatury
BREUER, W. Finanzierungstheorie. 1. Aufl., Wiesbaden: Dr. Th. Gabler Verlag, S. ISBN DRUKARCZYK, J. Finanzierung. 9. überarb. Aufl., Stuttgart: Lucius & Lucius, 2003. 564 S. ISBN FRANKE, G., HAX, H. Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt. 5. überarb. Aufl., Berlin - Heidelberg: Springer Verlag, S. ISBN GEYER, A., HANKE, M., LITTICH, E., NETTEKOVEN, M. Grundlagen der Finanzierung. 1. Aufl., Wien: Linde Verlag, S. ISBN KRUSCHWITZ, L. Finanzierung und Investition. 4. überarb. Aufl., München: R. Oldenbourg Verlag, S. ISBN SCHMIDT, R. H. Grundzüge der Investitions- und Finanzierungstheorie. 4. überarb. Aufl., Wiesbaden: Dr. Th. Gabler Verlag GmbH, S. ISBN WÖHE, G., BILSTEIN, J. Grundzüge der Unternehmensfinanzierung. 9. überarb. Aufl., München: Verlag Franz Vahlen GmbH, S. ISBN

6 3. Konzultace přednášejícího s vyučujícími na jiných fakultách
Informace o předmětu „Finanzierungstheorie“, jehož garantem je na Ústavu podnikových financí (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Betriebliche Finanzwirtschaft) Fakulty hospodářské (Fakultät Wirtschaftswissenschaften) Technické univerzity v Cáchách (Technische Hochschule Aachen) prof. Dr. Wolfgang Breuer.

7 Výsledky – stávající vs. navrhovaná osnova
Podnikové finance, finanční cíle podnikání, úlohy a principy podnikových financí. Finanční aspekty zakládání podniku. Majetková a finanční struktura podniku. Náklady kapitálu a optimalizace finanční struktury podniku. Řízení cash flow podniku. Kapitálové plánování. Investiční rozhodování. Dlouhodobé financování. Oběžný majetek podniku a jeho řízení. Řízení zásob, pohledávek a peněžních prostředků. Finanční plánování podniku. Oceňování podniku. Základy podnikových financí - hmotné a finanční toky, podnikové cíle, postavení a úlohy finančního managementu Termín „podnikové financování“, výchozí klasifikace forem podnikového financování, propočty kapitálové potřeby Financování a právní formy Financování a riziko Náklady financování – teoretické přístupy k otázce minimálních nákladů kapitálu a optimální finanční struktuře (MM model) Financování při zohlednění daní a nákladů úpadku Formy podnikového financování Kapitálové plánování a investiční rozhodování


Stáhnout ppt "„Finanční řízení podniku“ Doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google