Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lékařská genetika a neurologie Renata Gaillyová LF MU 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lékařská genetika a neurologie Renata Gaillyová LF MU 2010."— Transkript prezentace:

1 Lékařská genetika a neurologie Renata Gaillyová LF MU 2010

2 PQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOP Mentální retardace Mentální retardace Neuropathie Neuropathie Myopathie Myopathie Poruchy chování Poruchy chování Vrozené chromosomové aberace Vrozené chromosomové aberace Syndrom fragilního X chromosomu Syndrom fragilního X chromosomu Neurofibromatosa Neurofibromatosa Tuberosní sklerosa Tuberosní sklerosa Metabolické poruchy…… Metabolické poruchy…… EUROLOGIEEUROLOGIE

3 Možnosti genetického poradenství Spolupráce při diferenciální diagnostice Spolupráce při diferenciální diagnostice Informace rodin o genetickém riziku Informace rodin o genetickém riziku DNA/RNA diagnostika DNA/RNA diagnostika Informace o primární a sekundární prevenci Informace o primární a sekundární prevenci Informace o možnostech prenatální dg. Informace o možnostech prenatální dg. Prenatální diagnostika Prenatální diagnostika Vyhledávání osob v riziku, vyhledávání přenašečů (AR) a přenašeček (XR) Vyhledávání osob v riziku, vyhledávání přenašečů (AR) a přenašeček (XR) Presymptomatické testy Presymptomatické testy

4 Neurologická onemocnění a genetické poradenství Nervosvalová onemocnění Nervosvalová onemocnění Onemocnění CNS Onemocnění CNS Vrozené vývojové vady CNS Vrozené vývojové vady CNS Poruchy mentálních funkcí Poruchy mentálních funkcí Poruchy chování Poruchy chování

5 Neurologická onemocnění a genetické poradenství Neuropathie Neuropathie Vrozené chromosomové aberace Vrozené chromosomové aberace Syndrom fragilního X chromosomu Syndrom fragilního X chromosomu Metabolické poruchy Metabolické poruchy

6 Neurologická onemocnění na OLG Počet pacientů vyšetřených v laboratoři DNA se v posledních 5 letech pomalu zvyšuje od asi 1000 do současných více než 2000 ročně Počet pacientů vyšetřených v laboratoři DNA se v posledních 5 letech pomalu zvyšuje od asi 1000 do současných více než 2000 ročně Pro neurologická onemocnění je indikována DNA analýza u cca 150 – 300 pacientů ročně tj. asi 15% Pro neurologická onemocnění je indikována DNA analýza u cca 150 – 300 pacientů ročně tj. asi 15% Většinu vyšetřených představují osoby v riziku onemocnění či přenašečství choroby Většinu vyšetřených představují osoby v riziku onemocnění či přenašečství choroby

7 Svalové dystrofie DuchenneXR BeckerXR Emery-DreifussXR Duchenne like AR Limb-girdl- Erb AR Cong. Musk. Dystr. AR FacioscapulohumerAD DistalAD AD Adult-limb-girdlAD Myotonic. Dystr. AD (+anticipace)

8 Možnosti vyšetření pacientů DMD/BMD přímá DNA analýza genu pro dystrofin syntézou 19 exonů dle Abbse 1991 (oblast Pm, ex 3, 4, 6, 8, 13, 19, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 60) přímá DNA analýza genu pro dystrofin syntézou 19 exonů dle Abbse 1991 (oblast Pm, ex 3, 4, 6, 8, 13, 19, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 60) nepřímá DNA analýza s využitím intragenových polymorfních míst STR44, STR45, STR49, STR50,5´(CA)n,3´(CA)n nepřímá DNA analýza s využitím intragenových polymorfních míst STR44, STR45, STR49, STR50,5´(CA)n,3´(CA)n MLPA – detekce delecí a duplikací MLPA – detekce delecí a duplikací RNA analýza svalové tkáně, reverzní transkripce, PCR, sekvenční analýza RNA analýza svalové tkáně, reverzní transkripce, PCR, sekvenční analýza PT test PT test od 2006 DHPLC u probandů bez delece a RNA od 2006 DHPLC u probandů bez delece a RNA

9 Možnosti vyšetření potenciálních přenašeček nepřímá DNA analýza nepřímá DNA analýza mRNA ze svalové biopsie mRNA ze svalové biopsie real time PCR využívající fluorescenčních sond a koamplifikace referenčního genu real time PCR využívající fluorescenčních sond a koamplifikace referenčního genu MLPA – vyšetření nejčastějších delecí a duplikací MLPA – vyšetření nejčastějších delecí a duplikací FISH delecí v genu pro dystrofin - sondy Cytocel (ex 3-6, 8,12,13,17,19,32- 34,43,44,45,46-47,48,50,51,60) FISH delecí v genu pro dystrofin - sondy Cytocel (ex 3-6, 8,12,13,17,19,32- 34,43,44,45,46-47,48,50,51,60)

10 Prenatální diagnostika DMD/BMD volba pohlaví volba pohlaví přímá DNA analýza detekce příčinné mutace v rodině v genu pro dystrofin u plodu mužského pohlaví přímá DNA analýza detekce příčinné mutace v rodině v genu pro dystrofin u plodu mužského pohlaví nepřímá DNA analýza nepřímá DNA analýza FISH delecí genu pro dystrofin FISH delecí genu pro dystrofin svalová biopsie plodu svalová biopsie plodu

11 Závěr kombinací vyšetření se zvýší úspěšnost vyhledávání potenciálních přenašeček i možnosti prenatální nebo preimplatnační genetické diagnostiky kombinací vyšetření se zvýší úspěšnost vyhledávání potenciálních přenašeček i možnosti prenatální nebo preimplatnační genetické diagnostiky využití DNA analýzy, MLPA a metody FISH sníží nutnost svalové biopsie u žen - potenciálních přenašeček DMD / BMD využití DNA analýzy, MLPA a metody FISH sníží nutnost svalové biopsie u žen - potenciálních přenašeček DMD / BMD

12 Metoda MLPA® Multiplex Ligation Probe Amplification Detekce delece DMD exonů Metoda MLPA® Multiplex Ligation Probe Amplification

13 Parent project Finančně podporujeme výzkum a budoucí léčbu Duchenne/Beckerovy svalové sdystrofie (DMD/BMD) v České republice. Finančně podporujeme výzkum a budoucí léčbu Duchenne/Beckerovy svalové sdystrofie (DMD/BMD) v České republice. Získáváme finanční prostředky od státních a soukromých organizací v zájmu zajištění všech cílů uvedených ve stanovách organizace. Získáváme finanční prostředky od státních a soukromých organizací v zájmu zajištění všech cílů uvedených ve stanovách organizace. Získáváme, zpracováváme a předáváme informace rodičům i odborné veřejnosti o výzkumu DMD/BMD a základní i specializované péči. Získáváme, zpracováváme a předáváme informace rodičům i odborné veřejnosti o výzkumu DMD/BMD a základní i specializované péči.

14 Kongenitální myopatie Nemalin. myop. AR nebo AD Centronuklear XR letal, AD. AR Central core AD Cong. fibre t. dispr. ? Cong. musk. dys. AR, heterog. Cong. myotonic. d. AD, maternální

15 Metabolické myopatiemitochondriálníheterogenní Def. cytochrom ox. AR Late ontset +ophphalmoplegia AD někdy Luft type sporad., mitoch. Kearns- Sayre ??, větš. sporad. Carnit. palm. t.def. AR Mc Ardle AR Jiné glykog.,ne 8 AR

16 Myotonické syndromy MD 1, MD 2 AD M.C.ThompsenAD M.C. recesivní typ AR Param. Cong. AD Per. Par. Hypo Ca AD Normo Ca AD Schwarz-JampelAR

17 Myotonická dystrofie 1 AD AD lokalizace 19q13,2 lokalizace 19q13,2 Expanze tripletu CTG Expanze tripletu CTG Přímá DNA diagnostika Přímá DNA diagnostika Široké spektrum klinických příznaků Široké spektrum klinických příznaků Kongenitální forma se závažným klinickým průběhem Kongenitální forma se závažným klinickým průběhem

18 Myotonická dystrofie 2 AD AD Vzácnější typ Vzácnější typ Lokalizace na chromosomu 3 Lokalizace na chromosomu 3 Expanze CCTG Expanze CCTG Klinické projevy bývají mírnější Klinické projevy bývají mírnější Nemá kongenitální formu Nemá kongenitální formu

19 Nemoci CNS Huntingtonova choroba AD Huntingtonova choroba AD Sclerosis multiplex Sclerosis multiplex Parkinsonismus Parkinsonismus Rettův syndrom XD? Rettův syndrom XD? Neurofibromatosis I, II AD Neurofibromatosis I, II AD Sclerosis tuberosa AD Sclerosis tuberosa AD

20 Huntingtonova choroba AD dědičnost, 4p, amplifikační mutace CAG AD dědičnost, 4p, amplifikační mutace CAG frekvence asi 4-7 na 100 000 frekvence asi 4-7 na 100 000 první příznaky většinou mezi 30-40 rokem první příznaky většinou mezi 30-40 rokem není terapie není terapie diagnostické testy diagnostické testy presymtomatické testy presymtomatické testy testy u osob s iniciálními příznaky testy u osob s iniciálními příznaky genetické poradenství, protokolární postupy genetické poradenství, protokolární postupy

21 Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě Pozdní DNA diagnostika Asociované problémy Etické Psychologické Sociální Prenatální diagnostika Preimplatnační genetická diagnostika

22 Neurofibromatosa typ I Frekvence onemocnění cca 1/3000 Frekvence onemocnění cca 1/3000 Lokalizace 17q11.2 Lokalizace 17q11.2 Dědičnost - autosomálně dominanantní s téměř 100% penetrancí a velmi variabilní expresivitou Dědičnost - autosomálně dominanantní s téměř 100% penetrancí a velmi variabilní expresivitou Cca 50% případů jsou nové mutace Cca 50% případů jsou nové mutace Progredující onemocnění Progredující onemocnění

23 NF I - klinické projevy Skvrny café au lait - 6 a více o průměru nad 1cm Skvrny café au lait - 6 a více o průměru nad 1cm mnohonásobné pigmentové anomálie mnohonásobné pigmentové anomálie četné fibromy nebo neurofibromy, jiné intra- či subkutánní dysplastické nádory, tu podél nervových kmenů, tu jiných orgánů četné fibromy nebo neurofibromy, jiné intra- či subkutánní dysplastické nádory, tu podél nervových kmenů, tu jiných orgánů časté neurologické nebo oční poruchy časté neurologické nebo oční poruchy často anomálie skeletu často anomálie skeletu PMR asi v 10% PMR asi v 10% makrokranie, neurofibrom víčka, zákal rohovky, Lishovy uzlíky na iris makrokranie, neurofibrom víčka, zákal rohovky, Lishovy uzlíky na iris

24 NF I - DNA analýza Gen NF I - 60 exonů Gen NF I - 60 exonů Nejsou známa místa s vyšší frekvencí mutací Nejsou známa místa s vyšší frekvencí mutací 50% onemocnění způsobeno de novo mutacemi 50% onemocnění způsobeno de novo mutacemi Mutace v tumor - supresorovém genu Mutace v tumor - supresorovém genu

25 Interdisciplinární spolupráce Specializovaná vyšetření dítěte a rodičů event. dalších příbuzných - kožní, oční, neurologické, rtg, CT, MRI Specializovaná vyšetření dítěte a rodičů event. dalších příbuzných - kožní, oční, neurologické, rtg, CT, MRI Dispenzarizace nemocného, pravidelné kontroly včetně zobrazovacích metod a preventivní onkologie Dispenzarizace nemocného, pravidelné kontroly včetně zobrazovacích metod a preventivní onkologie

26 Základní diagnostická kriteria NF I (P ro diagnózu je nutná přítomnost dvou a více z následujících příznaků.) skvrny barvy bílé kávy ( u dětí pět a více skvrn o průměru 0,5cm a více, u dospělých 6 a více skvrn o průměru nejméně 1,5 cm) skvrny barvy bílé kávy ( u dětí pět a více skvrn o průměru 0,5cm a více, u dospělých 6 a více skvrn o průměru nejméně 1,5 cm) dva a více neurofibromů jakéhokoli typu nebo jeden plexiformní neurinom dva a více neurofibromů jakéhokoli typu nebo jeden plexiformní neurinom mnohočetné axilární nebo inguinální pihy mnohočetné axilární nebo inguinální pihy dysplázie sfenoidálního křídla nebo kongenitální ohnutí nebo ztenčení kortikální části dlouhých kostí (s nebo bez pseudoarthrosy) dysplázie sfenoidálního křídla nebo kongenitální ohnutí nebo ztenčení kortikální části dlouhých kostí (s nebo bez pseudoarthrosy) gliom optického nervu bilaterálně gliom optického nervu bilaterálně dva a víceLishových nodulů (hamartom duhovky) dva a víceLishových nodulů (hamartom duhovky) příbuzný I. stupně s NF1 podle těchto kritérií příbuzný I. stupně s NF1 podle těchto kritérií

27 Neurofibromatosa II AD AD lokalizace 22q11 lokalizace 22q11 bilaterální / unilaterální neurinom acustiku, paraspinální neurofibromy, cataracta, neurinom acustiku u příbuzného prvního stupně bilaterální / unilaterální neurinom acustiku, paraspinální neurofibromy, cataracta, neurinom acustiku u příbuzného prvního stupně DNA/RNA dg. DNA/RNA dg.

28 Poruchy mentálních funkcí Demence Demence Alzheimerova choroba Alzheimerova choroba Creutzfeldt-Jakobova choroba Creutzfeldt-Jakobova choroba Mentální retardace Mentální retardace

29 Mentální retardace Není diagnosa použitelná pro genetické poradenství Není diagnosa použitelná pro genetické poradenství Vylučujeme Vylučujeme - Syndrom fragilního X - Vrozenou chromosomovou aberaci včetně mikrodelečních syndromů a subtelomerických delecí a submikroskoopických změn detekovatelných pomocí array CGH - Metabolickou poruchu - Genetický syndrom

30 Epilepsie Heterogenní skupina Heterogenní skupina Primární – sekundární Primární – sekundární Zevní vliv – hereditární Zevní vliv – hereditární Absence – AD? Absence – AD? Neonatální klony – sporad., AD, lok. chr. 20 Neonatální klony – sporad., AD, lok. chr. 20 Myoklonie- AR?, neurodegenerativní onemocnění Myoklonie- AR?, neurodegenerativní onemocnění Parciální benigní – AD? Parciální benigní – AD?

31 Genetická rizika u idiopathické epilesieNemocný Riziko opakování v % Jednovaj. dvojče Asi 60 Dvouvaj. Dvojče Asi 10 Sourozenec pod 10 let 6 Sourozenec nad 25 let 1-2 Sourozenec2-5 1 rodič 4 1 rodič + sour. Asi 10 Oba rodiče Asi 15 populační1

32 Vrozené vývojové vady NTD, spina bifida NTD, spina bifida Encephalokélé Encephalokélé Hydrocephalus Hydrocephalus Mikrocephalie Mikrocephalie Makrocephalie Makrocephalie Holoprosencephalie Holoprosencephalie Agenesis corporis callosi Agenesis corporis callosi Kraniostenosy Kraniostenosy

33 Neurodegenerativní a metabolická onemocnění Fenylketonurie Fenylketonurie Leukodystrofie – AR, XR Leukodystrofie – AR, XR Střádavé choroby – AR, AD Střádavé choroby – AR, AD Jiné – AR, XR, heterogenní Jiné – AR, XR, heterogenní

34 Metabolická onemocnění Biochemická genetika Klinická a neurologická diagnostika Klinická a neurologická diagnostika Biochemická diagnostika Biochemická diagnostika Genetická diagnostika Genetická diagnostika Terapie Terapie

35 Spinální svalová atrofie (SMA) 5q12.2-13.3 - gen SMN1 5q12.2-13.3 - gen SMN1 typ I, II a III typ I, II a III vyhledávání homozygotů - nemocných - časná postnatální diagnostika vyhledávání homozygotů - nemocných - časná postnatální diagnostika prenatální diagnostika prenatální diagnostika vyhledování přenašečů vyhledování přenašečů

36 Další často vyšetřované nemoci Smith-Lemli-Opitz syndrom Smith-Lemli-Opitz syndrom Wilsonova choroba Wilsonova choroba Některé další dědičné poruchy metabolismu Některé další dědičné poruchy metabolismu Fridreichova ataxie Fridreichova ataxie Spinocerebelární ataxie Spinocerebelární ataxie Hereditární motoricko-senzorické neuropathie (Charcot-Marie-Tooth) Hereditární motoricko-senzorické neuropathie (Charcot-Marie-Tooth) Kraniostenosy Kraniostenosy


Stáhnout ppt "Lékařská genetika a neurologie Renata Gaillyová LF MU 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google