Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Muskulární dystrofie typu Duchenne (Becker) B. Ravčuková, J.Kadlecová, I.Valášková, A.Kratochvílová odd. lékařské genetiky FN Brno prim. MUDr Renata Gaillyová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Muskulární dystrofie typu Duchenne (Becker) B. Ravčuková, J.Kadlecová, I.Valášková, A.Kratochvílová odd. lékařské genetiky FN Brno prim. MUDr Renata Gaillyová."— Transkript prezentace:

1 Muskulární dystrofie typu Duchenne (Becker) B. Ravčuková, J.Kadlecová, I.Valášková, A.Kratochvílová odd. lékařské genetiky FN Brno prim. MUDr Renata Gaillyová

2 Klinické projevy - těžká, progredující monogenně dědičná choroba - X - recesivní (incidence 1:3500 novorozenců mužského pohlaví) - destrukce svalových vláken, vedoucí k invaliditě a předčasnému úmrtí na konci druhé dekády života - špatné držení těla - potíže při zvedání ze země - narůstající svalová slabost - pseudohypertrofie lýtek - lordóza - často zpožděný nástup chůze a mluvy - zvýšená hladina fosfokreatinkinázy - mnohdy nižší tělesná výška - u většiny pacientů abnormální elektrokardiogram - někdy gastroparéza ( ochrnutí a rozšíření žaludku) -epizodické zvracení - mírná mentální retardace (asi u 1/3 případů)

3

4 Gen a jeho produkt - lokalizace : Xp21.2 - jeden z největších lidských genů - velikost genu: 2,4Mb (asi 1% chromozomu X, 0,05% lidské DNA) - velikost mRNA : 14kb - produkt genu: protein dystrofin - tvořen 3 685 AK - molekulová hmotnost: 427kD - tvořen 4 odlišnými strukturními doménami: A/aktin vázající amino-koncová doména, spojující dystrofin s membránovým cytoskeletem B/ šroubovicový střední úsek C/ doména bohatá na cystein D/ karboxy-koncová doména, tvořící interakce s membránovými proteiny

5

6 Exprese dystrofinu - v různých tkáních( umožněno alternativním sestřihem v 3´a 5´-koncové oblasti - strukturní a funkční úpravy - různé formy dystrofinu ve svalech (kosterní, srdeční, hladké) orgánech (ledviny, játra, plíce, slinivka) CNS (neurony, gliové b.) periferní NS - na úrovni genu exprese dystrofinu řízena 7 promotory: promotory C(cortical),M(muscle),P(Purkinje) -exprese celého genu promotory R(retinal)-od ex.30., CNS-od ex.45, S(Schwann cell)-od ex.56, G(glial cell)-od ex. 63 - funkce dystrofinu: - stabilizace membrány během kontrakce sval. buněk - transdukce kontraktilní síly z intacelulární domény do okolí - vazba C-doménou k membránovým glykoproteinům DAGC (Dystrophin Associated Glycoprotein Complex) - membránové spec.funkce v nekontraktilních tkáních

7 Přímá diagnostika - gen: velikost 2,4Mb 79 exonů vysoká mutační rychlost ( u 1/3 pacientů mutace de novo) - na úrovni DNA detekujeme deleční mutace (2/3 všech mutací u postižených, většinou vznikají během oogeneze - Tuffery et al 1998) - ostatní typy mutací méně časté (bodové mutace vznikají během spermatogeneze) - na úrovni mRNA (tvoří 0,02-0,12% celkové mRNA ve zralých svalových buňkách) se provádí RT-PCR, transkripce a translace in vitro(PTT-Protein Truncation Test)

8 Na úrovni DNA - multiplex PCR (Chamberlain, Beggs, 1990, Abbs a kol., 1991) - syntézou 19 exonů může být nalezeno 98% mutací u probandů A - zdravý jedinec B - proband s dg DMD s detekovanou delecí ex.51,52,53 Amplifikační produkty byly analyzovány v polyakrylamidovém gelu a následně barveny dusičnanem stříbrným. Starty 1,6 - ex.4(196bp),8(360bp),19(459bp) 2,7 - ex.Pm(535bp),3(410bp),6(202bp), 13(238bp),43(357bp) 3,8 - ex.47(181bp),49(439bp),50(271bp) 52(113bp),60(139bp) 4,9 - ex.42(155bp),44(426bp),45(307bp) 48(506bp),51(388bp),53(212bp) 5 - marker pBR322/AluI Legenda:

9 Nepřímá diagnostika na úrovni DNA - využívá se pro určení žen-přenašeček 1/ je možná v rodinách s dvěma a více jedinci s klinicky potvrzenou diagnózou - využívá polymorfních míst uvnitř genu ( v intronech) - čím více polymorfních míst, tím přesnější diagnostika 2/ umožní rozlišit dva chromozomy pomocí polymorfních míst (markerů) 3/ umožní přiřadit markery (a tím i chromozom) k patologii v rodině

10 Rodina P. (u probanda III/1 detekována delece exonů 45-52) RPORPO 150 bp M I/2 I/1 II/4 III/1 II/2 III/2 III/3 II/1

11 Rodina I. (u probanda II/1 nebyla detekována delece v genu pro dystrofin) K K K L K L

12 Závěr - přímá DNA diagnostika potvrdí vyřčenou diagnozu nálezem mutace - nepřímá DNA diagnostika nikdy nepotvrdí diagnozu, pouze umožní s určitou pravděpodobností přiřadit chromozom dané patologii v dané rodině ----------------------------------------------- Genová terapie 1993 - pokusy na myších s využitím částí dystrofinové molekuly - využití funkční redundance různých forem dystrofinu a členů dystrofinové rodiny Nyní (Clemens et al 2001) - pokrok v designu vektoru - vysokokapacitní adenovirové vektory nebo adenovirům podobné vektory Další možnosti: - čtení i přes stop-kodon - „oprava“ bodových mutací užitím chimerických oligo- nukleotidů


Stáhnout ppt "Muskulární dystrofie typu Duchenne (Becker) B. Ravčuková, J.Kadlecová, I.Valášková, A.Kratochvílová odd. lékařské genetiky FN Brno prim. MUDr Renata Gaillyová."

Podobné prezentace


Reklamy Google