Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy obecné a klinické genetiky. Mendelistická genetika Klíčová slova k opakování: dědičnost, gen, genotyp, znak, fenotyp, genom, alela, alela standartní,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy obecné a klinické genetiky. Mendelistická genetika Klíčová slova k opakování: dědičnost, gen, genotyp, znak, fenotyp, genom, alela, alela standartní,"— Transkript prezentace:

1 Základy obecné a klinické genetiky

2 Mendelistická genetika Klíčová slova k opakování: dědičnost, gen, genotyp, znak, fenotyp, genom, alela, alela standartní, alela mutatní, polymorfismus alel, alelická heterogenita, lokus, lokusová (nealelická) heterogenita, homozygot, heterozygot, hemizygot, dominance, recesivita, kodominance, neúplná dominance, genokopie, fenokopie, pleiotropie, hybrid, parentální generace, filiální generace, genotypový a fenotypový štěpný poměr, šlechtitelské novinky, zpětné křížení, zpětné testovací křížení, monohybridismus, dihybridismus, trihybridismus, polyhybridismus, Mendelovy zákony (uniformita F1 generace = identita reciprokých křížení, princip segregace, princip kombinace), volná kombinovatelnost vloh, vazba genů, Morganovy zákony.

3 MENDELOVY ZÁKONY   1. o uniformitě F1 generace - identitě reciprokých křížení tj. Výsledek (heterozygot) je stejný pro AA ♂ x aa ♀ jako pro AA ♀ x aa ♂ = identita reciprokých křížení   2. o čistotě vloh – princip segregace (alely segregují do gamet jednotlivě – segregují spolu s homologními chromozomy v MI, chromatidami v MI), tj. hybrid Aa tvoří gamety A, a   3. o volné kombinovatelnosti vloh – princip kombinace (dva a více alelových párů segreguje na sobě nezávisle - je tolik druhů gamet, kolik je mezi nimi - alelovými páry- možných kombinací) Dihybrid AaBb tvoří gamety AB, Ab, aB, ab (4 kombinace alel), trihybrid AaBbCc tvoří gamety ABC ABc AbC Abc aBC aBc abC abc (8 kombinací alel)

4 Základy klinické genetiky Klíčová slova: Monogenní a polygenní dědičnost, autozomálně dominantní (AD) a autozomálně recesivní (AR) dědičnost, dědičnost vázaná na pohlaví – X vázaná dominantní (XD) a X vázaná recesivní n (XR) dědičnost, holandrická dědičnost, mitochondriální dědičnost, multifaktoriální dědičnost, kvantitativní znaky

5 Klasifikace genetických chorob: monogenní chromozomální aberace ( numerické, strukturní) polygenní, multifaktoriální mitochondriální

6 Monogenní dědičnost autozomálně dominantní AD: Aa x aa rodiče (1 postižený) Aa Aa aa aa děti rizko 50% oba postižení (Aa xAa) riziko: 75% jeden homozygot (AA x aa) riziko: 100%

7 Nervový systém: neurofibromatosa (Von Recklinghausen) Huntingtonova chorea Vnitřní orgány adenomat óz ní polypóza polycystické ledviny Autozomálně dominantní choroby

8 Neurofibromatóza

9 Polycystické ledviny

10 Smyslové orgány: retinoblastomKostra: Marfanův syndrom Marfanův syndrom

11 Achondroplázie neproporcionální trpaslictví, 80% nová mutace

12 Osteogenesis imperfecta výrazná lomivost kostí, deformity kostí

13 Autosomálně recesivní AR: Aa x Aa rodiče nosiči AA Aa aA aa děti riziko: 25% Postižený x nosič (aa x Aa) riziko: 50% AR - lokalizace genu na autozomu klinická manifestace u recesivního homozygota

14 Autozomálně recesivní choroby: Cystická fibrosa (nejčastější AR choroba u bělochů 1/2000) Fenylketonurie srpkovitá anemie

15 Srpkovitá anemie

16 XR: muž postižen žena přenašečka XY x XX rodiče XY x XX XX XX XY XY děti XX XX XY XY nosičky zdraví 1/2 nosičky 1/2 postižených Monogenní dědičnost na X- vázaná recesivní

17 Příklady XR chorob Daltonismus Hemofilie A, B

18   Duchennova a Beckerova muskulární dystrofie

19 XD: muž postižen žena postižená XY x XX rodiče XY x XX XX XX XY XY děti XX XX XY XY postižené zdraví 1/2 dětí obou pohlaví postižená Monogenní dědičnost na X vázaná dominantní

20 Příklady XD chorob Vitamin D resistentní křivice Hypolázie zubní skloviny

21 Mitochondriální dědičnost genetická informace (lokalizovaná v DNA mitochondrií) dědí pouze po matce mutaci v mtDNA (mitochondriální DNA) tak po matce získají všechny její děti mitochondrie zygoty pochází z vajíčka (spermie mitochondrie přináší, ty zanikají) všechny děti otce s mitochondriálně dědičnou chorobou budou zdravé

22 Polygenní = více genů malého účinku – stejný a aditivní efekt Multifaktoriální = genetické a negenetické faktory Kvantitativní =znaky často měřitelné Polygenní dědičnost

23 Schéma projevu zevní faktory práh polygenního systému polygenní systém

24 1. Normální znaky s plynulou proměnlivostí výška, inteligence, talent rozložení podle Gaussovy křivky normálního rozložení četností X = průměr abnormalita = extrémní varianta normálního rozsahu

25 2. Izolované vrozené vady Manifestace vady nastává, dosáhne-li suma polygennů určitého prahu rozštěp rtu, patra, defekty neurální trubice, vrozené srdeční vady, stenoza pyloru

26 3. běžné choroby dospělého věku Zevní faktory – významný vliv – možnosti prevence - negenetické faktory se uplatní postnatálně Hypertenze, vředová choroba, alergie, ischemická choroba, diabetes mellitus, obezita, schizofrenie, maniodepresivní psychóza

27 Možnosti prevence – ovlivnění faktorů zevního prostředí Prekoncepční péče – prevence vzniku polygenních vrozených vad

28 Rodokmenové značky: muž, žena neznámé pohlaví postižený postižený zemřel proband ( postižený) prenatální smrt heterozygot (AR, AD) potrat přenašečka (XR)

29 dítě z nemanželského svazku dvě manželství sourozenci dvojčata ( DZ) I II 1 2 3 číslování generací (I, II) a jedinců (1, 2, 3) dvojčata ( MZ) incest sňatek příbuzenský sňatek

30

31 lokalizace genu na autozomu klinická manifestace již u heterozygota klinická manifestace u homozygota závažnější (popř. letalita i prenatálně). výskyt choroby v každé generaci výskyt není závislý na pohlaví možný přenos z otce na syna zdravý jedinec má zdravé děti Rodokmen (AD)

32

33

34 Rodokmen (AR) Výskyt choroby u sourozenců Výskyt není závislý na pohlaví Zdraví rodiče (heterozygoti) mají nemocné děti Výskyt choroby častější u příbuzenských sňatků

35

36 XR vázaná dědičnost patologický gen lokalizován na X gonozomu rodokmen postiženými jsou převážně muži přenos z otce na syna není možný výskyt choroby vynechává jednu generaci ( XR – nemocný muž, žena přenašečka)

37 XD vázaná dědičnost

38 Mitochondriální dědičnost

39 Monogenní dědičnost příklady: 1) Žena má cystickou fibrosu. Jaké je riziko nosičství recesivní alely pro její matku, otce, dceru, vnuka, bratra, dítě jejího bratra? 2) Zdravá žena, jejíž otec je albín se ptá na riziko pro své dítě (Albinismus = AR choroba s frekvencí heterozygotů 1/150 ). 3) Žena, jejíž bratr má cystickou fibrosu se ptá na riziko pro své dítě. Frekvence heterozygotů CF v populaci je 1/ 25. 3) Žena, jejíž bratr má cystickou fibrosu se ptá na riziko pro své dítě. Frekvence heterozygotů CF v populaci je 1/ 25.

40 4) Neurofibromatóza je AD onemocnění s 80% penetrancí. a) Jak je prognóza pro dítě pacienta s tímto onemocněním? a) Jak je prognóza pro dítě pacienta s tímto onemocněním? b) Jaké je riziko že zdravé dítě bude nosičem genu? b) Jaké je riziko že zdravé dítě bude nosičem genu? c) Jak je pravděpodobnost, že dítě mutovanou alelu nezdědilo? c) Jak je pravděpodobnost, že dítě mutovanou alelu nezdědilo?

41 5) Dědeček dítěte s otcovy strany a babička z matčiny strany mají srpkovitou anemii (AR). Jaká je pravděpodobnost choroby u dítěte? 8) Bratr otce a sestra matky mají AR onemocnění. Jak je pravděpodobnost této choroby u dítěte? 8) Bratr otce a sestra matky mají AR onemocnění. Jak je pravděpodobnost této choroby u dítěte? 9) Žena má srpkovitou anemii(AR), otec jejího manžela má rovněž tuto chorobu Jaké je riziko pro její dítě? Jaké je riziko pro její dítě? 10) Oba rodiče jsou postiženi AD chorobou (prarodiče jsou ale zdraví). Jaké je riziko choroby pro jejich dítě?

42


Stáhnout ppt "Základy obecné a klinické genetiky. Mendelistická genetika Klíčová slova k opakování: dědičnost, gen, genotyp, znak, fenotyp, genom, alela, alela standartní,"

Podobné prezentace


Reklamy Google