Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy obecné a klinické genetiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy obecné a klinické genetiky"— Transkript prezentace:

1 Základy obecné a klinické genetiky

2 Mendelistická genetika Klíčová slova k opakování:
dědičnost, gen, genotyp, znak, fenotyp, genom, alela, alela standartní, alela mutatní, polymorfismus alel, alelická heterogenita, lokus, lokusová (nealelická) heterogenita, homozygot, heterozygot, hemizygot, dominance, recesivita, kodominance, neúplná dominance, genokopie, fenokopie, pleiotropie, hybrid, parentální generace, filiální generace, genotypový a fenotypový štěpný poměr, šlechtitelské novinky, zpětné křížení, zpětné testovací křížení, monohybridismus, dihybridismus, trihybridismus, polyhybridismus, Mendelovy zákony (uniformita F1 generace = identita reciprokých křížení, princip segregace, princip kombinace), volná kombinovatelnost vloh, vazba genů, Morganovy zákony.

3 MENDELOVY ZÁKONY 1. o uniformitě F1 generace - identitě reciprokých křížení tj. Výsledek (heterozygot) je stejný pro AA ♂ x aa ♀ jako pro AA ♀ x aa ♂ = identita reciprokých křížení 2. o čistotě vloh – princip segregace (alely segregují do gamet jednotlivě – segregují spolu s homologními chromozomy v MI, chromatidami v MI), tj. hybrid Aa tvoří gamety A , a 3. o volné kombinovatelnosti vloh – princip kombinace (dva a více alelových párů segreguje na sobě nezávisle - je tolik druhů gamet, kolik je mezi nimi - alelovými páry- možných kombinací) Dihybrid AaBb tvoří gamety AB, Ab, aB, ab (4 kombinace alel), trihybrid AaBbCc tvoří gamety ABC ABc AbC Abc aBC aBc abC abc (8 kombinací alel)

4 Základy klinické genetiky Klíčová slova:
Monogenní a polygenní dědičnost, autozomálně dominantní (AD) a autozomálně recesivní (AR) dědičnost, dědičnost vázaná na pohlaví – X vázaná dominantní (XD) a X vázaná recesivní n (XR) dědičnost, holandrická dědičnost, mitochondriální dědičnost, multifaktoriální dědičnost, kvantitativní znaky

5 Klasifikace genetických chorob:
monogenní chromozomální aberace ( numerické, strukturní) polygenní, multifaktoriální mitochondriální

6 Monogenní dědičnost autozomálně dominantní AD: Aa x aa rodiče (1 postižený) Aa Aa aa aa děti rizko 50% oba postižení (Aa xAa) riziko: 75% jeden homozygot (AA x aa) riziko: 100%

7 Autozomálně dominantní choroby
Nervový systém: neurofibromatosa (Von Recklinghausen) Huntingtonova chorea Vnitřní orgány adenomatózní polypóza polycystické ledviny

8 Neurofibromatóza

9 Polycystické ledviny

10 Smyslové orgány: retinoblastom Kostra: Marfanův syndrom

11 Achondroplázie neproporcionální trpaslictví, 80% nová mutace

12 Osteogenesis imperfecta
výrazná lomivost kostí, deformity kostí

13 Autosomálně recesivní AR: Aa x Aa rodiče nosiči AA Aa aA aa děti
riziko: 25% Postižený x nosič (aa x Aa) riziko: 50% AR - lokalizace genu na autozomu klinická manifestace u recesivního homozygota

14 Autozomálně recesivní choroby:
Cystická fibrosa (nejčastější AR choroba u bělochů 1/2000) Fenylketonurie srpkovitá anemie

15 Srpkovitá anemie

16 XX XX XY XY děti XX XX XY XY
Monogenní dědičnost na X- vázaná recesivní XR: muž postižen žena přenašečka XY x XX rodiče XY x XX XX XX XY XY děti XX XX XY XY nosičky zdraví /2 nosičky 1/2 postižených

17 Příklady XR chorob Daltonismus Hemofilie A, B

18 Duchennova a Beckerova muskulární dystrofie

19 XX XX XY XY děti XX XX XY XY
Monogenní dědičnost na X vázaná dominantní XD: muž postižen žena postižená XY x XX rodiče XY x XX XX XX XY XY děti XX XX XY XY postižené zdraví /2 dětí obou pohlaví postižená

20 Vitamin D resistentní křivice Hypolázie zubní skloviny
Příklady XD chorob Vitamin D resistentní křivice Hypolázie zubní skloviny

21 Mitochondriální dědičnost
genetická informace (lokalizovaná v DNA mitochondrií) dědí pouze po matce mutaci v mtDNA (mitochondriální DNA) tak po matce získají všechny její děti mitochondrie zygoty pochází z vajíčka (spermie mitochondrie přináší, ty zanikají) všechny děti otce s mitochondriálně dědičnou chorobou budou zdravé

22 Polygenní dědičnost Polygenní = více genů malého účinku – stejný a aditivní efekt Multifaktoriální = genetické a negenetické faktory Kvantitativní =znaky často měřitelné

23 Schéma projevu zevní faktory práh polygenního systému polygenní systém

24 1. Normální znaky s plynulou proměnlivostí
rozložení podle Gaussovy křivky normálního rozložení četností X = průměr abnormalita = extrémní varianta normálního rozsahu výška, inteligence, talent

25 2. Izolované vrozené vady
Manifestace vady nastává, dosáhne-li suma polygennů určitého prahu rozštěp rtu, patra, defekty neurální trubice, vrozené srdeční vady, stenoza pyloru

26 3. běžné choroby dospělého věku
Zevní faktory – významný vliv – možnosti prevence - negenetické faktory se uplatní postnatálně Hypertenze, vředová choroba, alergie, ischemická choroba, diabetes mellitus, obezita, schizofrenie, maniodepresivní psychóza

27 Možnosti prevence – ovlivnění faktorů zevního prostředí
Prekoncepční péče – prevence vzniku polygenních vrozených vad

28 Rodokmenové značky: muž, žena neznámé pohlaví
postižený postižený zemřel proband ( postižený) prenatální smrt heterozygot (AR, AD) potrat přenašečka (XR) 28

29 dvojčata ( MZ) incest dítě z nemanželského svazku
dvě manželství sourozenci dvojčata ( DZ) I II číslování generací (I, II) a jedinců (1, 2, 3) dvojčata ( MZ) incest sňatek příbuzenský sňatek

30

31 výskyt choroby v každé generaci výskyt není závislý na pohlaví
Rodokmen (AD) lokalizace genu na autozomu klinická manifestace již u heterozygota klinická manifestace u homozygota závažnější (popř. letalita i prenatálně). výskyt choroby v každé generaci výskyt není závislý na pohlaví možný přenos z otce na syna zdravý jedinec má zdravé děti

32

33

34 Rodokmen (AR) Výskyt choroby u sourozenců Výskyt není závislý na pohlaví Zdraví rodiče (heterozygoti) mají nemocné děti Výskyt choroby častější u příbuzenských sňatků

35

36 XR vázaná dědičnost patologický gen lokalizován na X gonozomu rodokmen
postiženými jsou převážně muži přenos z otce na syna není možný výskyt choroby vynechává jednu generaci ( XR – nemocný muž, žena přenašečka)

37 XD vázaná dědičnost

38 Mitochondriální dědičnost

39 Monogenní dědičnost příklady:
1) Žena má cystickou fibrosu. Jaké je riziko nosičství recesivní alely pro její matku, otce, dceru, vnuka, bratra, dítě jejího bratra? 2) Zdravá žena, jejíž otec je albín se ptá na riziko pro své dítě (Albinismus = AR choroba s frekvencí heterozygotů 1/150 ). 3) Žena, jejíž bratr má  cystickou fibrosu se ptá  na riziko pro své dítě. Frekvence heterozygotů CF v populaci je 1/ 25.

40 4) Neurofibromatóza je AD onemocnění s 80% penetrancí.
a) Jak  je prognóza pro dítě pacienta s tímto onemocněním? b) Jaké je riziko že zdravé dítě bude nosičem genu? c) Jak  je pravděpodobnost, že dítě mutovanou alelu nezdědilo?

41 5) Dědeček dítěte s otcovy strany a babička z matčiny strany mají srpkovitou anemii (AR). Jaká  je pravděpodobnost choroby u dítěte? 8) Bratr otce a sestra matky mají AR onemocnění . Jak  je pravděpodobnost této choroby u dítěte? 9) Žena má  srpkovitou anemii(AR), otec jejího manžela má  rovněž tuto chorobu Jaké je riziko pro její dítě? 10) Oba rodiče jsou postiženi AD chorobou (prarodiče jsou ale zdraví). Jaké je riziko choroby pro jejich dítě?

42


Stáhnout ppt "Základy obecné a klinické genetiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google