Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výuka objevování potřeb akcemi v kompetenci osobní, partnerů nebo automatů Zdeněk Linhart, ČZU Praha 1. Statistikou na pocitových škálách u dojmů 2. Porovnáním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výuka objevování potřeb akcemi v kompetenci osobní, partnerů nebo automatů Zdeněk Linhart, ČZU Praha 1. Statistikou na pocitových škálách u dojmů 2. Porovnáním."— Transkript prezentace:

1 Výuka objevování potřeb akcemi v kompetenci osobní, partnerů nebo automatů Zdeněk Linhart, ČZU Praha 1. Statistikou na pocitových škálách u dojmů 2. Porovnáním hodnoty osobně přidané a od partnerů 3. Přidáváním detailů k open source software

2 Pocitové škály Příklad dotazníku a testu http://pef.czu.cz/~linhart/vyukac.html Dalších 14 obrázků konfrontuje navrhované porovnání hodnoty osobně přidané a od partnerů s praktickými přístupy studentů Poslední obrázek odkazuje na ukázky studentských aplikací open source software v marketingu

3 Svět Výsek světa Model výseku světa Měření Výpoče t Nové poznatky o modelu Filtr Inter- Nové empiricky relevantní poznatky Intelektuální a kulturní bariéra -pretace Vaníček, 2004 Naměřit, pozvat lepší partnery (Y) nebo dodělat sám (?)

4 Problem Can be solved [y] Cannot be solved [n] Possible [?] Do not know [0] Incentive Can work [y] Cannot work [n] Possible [?] Do not know [0] Process overview first order second order Bednar, 2007 Negativismus i rozhodování nahradit plánem akce a objednávkou partnera

5 Diversity Network “problem” Type / category Characteristics of message “belief” Assertion of possible belief [?] subset Assertion of positive belief [y] “resolution” ? dialogue message ? y ? n 0 “belief” Bednar, 2007 Zakázat vyjednávání dokud dialog neodpověděl na (?) nebo nepřivedl partnery (Y)

6 Order y ? n 0 “belief” Assertion of positive belief Assertion of possible belief dialogue “perception” “meaning” resolution “belief” resolution “perception” “meaning” similarities in message message: not meaning clarification of context message y ? n 0 Bednar, 2007 Od problému přes plán k výsledkům pozitivní víry. Realita: nejde, nevím, sám – viz:

7 ProměnnáŽádoucí stav: Liniový individualizmusŽádoucí stav: Štábní altruismus a (– vstup): Subjektivně nalezené indikátory chyb na vstupech: poučování, nákup, vývoj kola, plagiátorství, swot, rešerše, Četnost výskytů chyb: Potlačení osobního vlivu – klíčové slovo SHODLI – se vyskytlo 169 (identifikuje závislost autora na expertech) krát. Dále testovaná slova NAVRHNOUT – 325, ROZHODNUTO - 84, ROZHODLI – 77, VYBRÁNO – 154, VYBRÁNY – 144, VYBUDOVÁNÍ – 286, VYTVOŘENÍ – 568, ZVÝŠENÍ – 1558 indikují SLIB, ne cíl C (– struktura): -- koncepce životního cyklu procesu LINIOVÝ přístup je indikován podle výrazů: - prognóza končí snahou o získání alibi podpisem smlouvy, rozhodovací analýzou, delegováním úkolů ŠTÁBNÍ přístup je indikován podle výrazů: - prognóza zůstává otevřená a na ní její pravděpodobný cíl navazuje plánovaná akce -- koncepce výzkumu a vývoje ZPRACOVATELSKÝ přístup si rovnou stanoví cíl a podstata spočívá v návrhu podnikového plánu OBJEVITELSKÝ přístup používá prognostické metody -- osobní ambiceProsadit přesvědčení nebo si splnit přání, či úkol … HODNOCENÍM. Čekat a využít příznaků nových jevů jejich zapracováním do PLÁNU procesů. Chybové výrazy s výskyty: NÁKLADY – 1589, NÁKLADŮ - 1278), ZAVÉST – 256, ZAVEDENÍ – 967, TISK – 143, ZŘÍZENÍ – 243, SPOLUPRÁCE – 450, PODPORA – 331, OSLOVIT - 138 D (– řízení) ÚnikNeúčast na výuce, nevložená fotka ani texty na portálu, či nesmysly Fotka a texty na portálu, zkouška na 1. pokus Alibi indikováno z výrazů: POKUD – 1608, PODEPSÁNÍ – 37, PŘEDPOKLÁDANÝ/Á – 171/87, POTVRDILA (METODA)- 87 ZISK – 807, PODNIK/u – 550/524 indikují liniový přístup bez kompetencí Chybové výrazy hodnocení výstupu s výskyty: Chybové výrazy hodnocení přístupu s výskyty: DŮKLADNÉ – 29, DOSTATEČNÉ/Ě – 187/199 indikují stav „chválím se sám“, ZAJISTIL/A – 36/15, VÝHODNĚJŠÍ - 105 E (- chování)Četnost výskytů chyb: Negace prognostické části byla měřena výrazem „hodnoty: 0 bodu“ – 2243 krát Negace plánovací části byla měřena výrazem „akci: 0 bodu“ – 2635 krát MOŽNOST/MOŽNÉ – 1108/1050, ŠKOLENÍ – 332, SPRÁVNĚ – 160, UVÍTALI – 152 indikují ztrátu osobní pozice. Metodu pokusů a omylů indikují výrazy: PO – 2550, REZERVA/Y – 105/134

8 Otázka a odpověďAnoNe Neřeším 1. Na otázku, zda by se předmět lépe chápal bez skript, protože si na ně studenti stěžovali odpovědělo 8%91%- 2. K seznámení s formami elektronické komunikace na portále pro inzerci projektu respondentů se tito vyjádřili takto: 78 % 22%- 3. Na otázku zda „Vidět a komentovat postup kolegů“ pomáhá odpovědělo 83 % 17%- 4. Na otázku, zda pomáhá konzistence čtyř, vzájemně se doplňujících souhrnů k analytické, plánové, projektové a zkouškové úrovni projektu, tedy postupové cíle, odpovědělo 61 % 35%- 5. K otázce na to zda zkouškové otázky vystihují podstatu hodnoty projektu respondenti odpověděli 22%26%52% 6. K důvod docházky na přednášky proto, že doplňují skripta a cvičení (odpověď ano) nebo proto, že mají poslechovou paměť (odpověď ne) se respondenti vyjádřili takto: 35%43%- 7. Odpověď k výroku „Cvičení upozorňují na úskalí prognostické, plánovací a projektové etapy“ je: 48%52%- 8. Odpověď k výroku „Na cvičeních se konzultuje aplikace metod na získání výsledků prognostické, plánovací a projektové etapy“ je: 65%35%- Odpovědi studentů v průběhu semestru.

9 OtázkyOdpověď 1Odpověď 2 1. Uvědomění si podstaty předmětu při zkoušení přes portál ve srovnání s ústním zkoušením nebo zkoušením testem: Je lepší 63 %Je horší 37% 2. Informace kolegů jsem rád:Použil 93%Nepoužil 7% 3. Schopnost použít argumenty na jedné stránce zkouškového protokolu považuji pro potřeby nácviku přípravy nabídkového řízení za: Nezbytnost 70% Zbytečnost 30% 4. Podstatné nové poznatky se objevily až při koncentrovaném vyjádření argumentů na jedné stránce zkouškového protokolu: Ano 37%Ne 63% 5. Snížení počtu zkouškových pokusů s ohledem na výše zmíněné poznávání podstaty problému až při psaní zkouškového protokolu považuji za: Možné 30%Nemožné 72% 6. Čerpání třech zkouškových pokusů mě:Učí 70%Obtěžuje 30% 7. Zápis známky do indexu v kterýkoliv z následujících zkouškových termínů mi: Nevadí 93%Vadí 7% 8. Odpovědi učitele mě:Učí 89%Uráží 11% 9. Nácvik psaní protokolu v semestru pro prognostickou, plánovací a projektovou část mě: Učí 85%Obtěžuje 15% 10. Na výuku a konzultace pravidelně:Chodím 78%Nechodím 22% Návrhy studentů na konci semestru

10 Printed advertising in the Czech Republic and in France: homogeneous or heterogeneous practices? Christian Dianoux University of Metz - France Jana Kettnerová & Zdenek Linhart Czech University of Agriculture in Prague Statistika vysvětluje kde ve vnímání (u chronoidů, topoidů a univerzálů) a jak lze pocitovými škálami identifikovat zpoždění reakce 1’’ - 1’

11 Entita UrelementMnožina JednotlivostiUniversálieRozšíření ChronoidyTopoidyHmotyOkamžiky Vztahové universálie JakostOkamžik vztahu isInstanceOf isMemberOf isInstanceOf bears has Odlišující faktor = urelement = je poznatelný podle (opak standardu a lépe po upřesnění času, místa, hmoty a jejich významu, kdy v situaci působí vztahy mezi subjekty.

12 FrancieČechyTest t Zdůrazňování účinnosti produktu6.464.75F=23,65 *** Výhodnost nákupu6.014.30F=18,36 *** Upozornění na rodinné hodnoty5.383.97F=7,33 ** Zaměřeno na bezpečnost5.353.79F=9,49 ** Galantnost5.162.55F=49,62 *** Odkaz na dobrodružství5.063.49F=11,73 *** Sociální status4.943.50F=10,92 ** Plné humoru4.602.84F=7,50 ** Erotické4.392.83F=7,25 ** Nekonformní3.743.08n.s. Které z odlišností vybrat jako určující pro plán akce osobní nebo partnerů?

13 Velikost reklam (N=577)Méně než 1 strana Jedna nebo více stran Celkem ČR53.07%46.3%100% Francie15.3%84.7%100% 35.9%64.1%100% Chi² = 92.11, df = 1, p. = 0.0001

14 Zapamatování reklamy – zápis jména Nokia Bez odpovědi Špatná odpověď Špatná i správná odpověď Správná odpověď Half page17%5%3%75% Full page16%2%4%78% Khi²= 3,7 – ddl= 3 – p.=0.290

15 Úmysl koupit značku - Nokia Mean Rank Kruskal Wallis test ČR n=88/91 Španěls ko n=83/86 Francie n=76/90 Významnos t rozdílu Reklama na půl stránce 143137860.000 Celostránko vá reklama 1551321130.001

16 Úmysl koupit značku - Samsung Mean Rank Kruskal Wallis test ČR n=88/91 Španělsko n=83/86 Francie n=74/90 Významn ost rozdílu Reklama na půl stránce 1001131600.000 Celostránk ová reklama 1001341670.000

17 Přidáváním detailů k open source software Příklad studentských projektů: http://dleskova.onemore.eu http://dleskova.onemore.eu http://brozova.onemore.eu http://stephane.onemore.eu http://mestek.onemore.eu http://moodle.czu.cz - workshophttp://moodle.czu.cz


Stáhnout ppt "Výuka objevování potřeb akcemi v kompetenci osobní, partnerů nebo automatů Zdeněk Linhart, ČZU Praha 1. Statistikou na pocitových škálách u dojmů 2. Porovnáním."

Podobné prezentace


Reklamy Google