Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOUČASNÉ GRAMATICKÉ POPISY KBH/SGP ZS 2011/2012 Přednáška č. 5 Božena Bednaříková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOUČASNÉ GRAMATICKÉ POPISY KBH/SGP ZS 2011/2012 Přednáška č. 5 Božena Bednaříková."— Transkript prezentace:

1 SOUČASNÉ GRAMATICKÉ POPISY KBH/SGP ZS 2011/2012 Přednáška č. 5 Božena Bednaříková

2 Klasifikace PS II Struktura prezentace -metodologická báze klasifikace PS v morfosyntaktické koncepci v morfosyntaktické koncepci -gnozeologický podklad -univerzální kognitivní báze autosémantických PS -(ne)soulad významu a funkce -hranice mezi PS -nerovnocennost PS

3 Metodologická báze (MČ) komplexnost kritérií a současně jejich nerovnocennost které kritérium lze upozadit? priorita fce syntaktické – ztotožnění PS s větnými členy? nerovnocennost syntaktických fcí primární syntaktická fce – jednotící princip PS

4 Gnozeologický podklad souvislost mezi sémantikou PS a jeho syntakt. fcí – podklad gnozeologický abstrahování vlastností a dějů od jejich nositelů + vyčleňování okolností ►a) slova - obsah: příznak (ne/probíhající v čase), ►b) slova - obsah: nepříznak (substance), ►c) slova - obsah: okolnost (rámec mimo hranice substance a jejích příznaků).

5 nositel nepříznak (substance) vlastnost příznak (statický) děj příznak (dynamický) okolnost okolnost (příznak příznaku)

6 nepříznak (substance) substantivum příznak neprobíhající v časeadjektivum příznak probíhající v časeverbum okolnost (příznak příznaku)adverbium/ cirkumstantivum

7 Univerzální kognitivní báze autosémantických PS nejobecnější významy, tj. (ne)příznak a okolnost analogie se syntaktickými fcemi: substantivum subjekt/objekt adjektivum atribut verbum predikát adverbium/cirkumstantivum adverbiále/okolnostní určení

8 (Ne)soulad významu a funkce přirozený vztah mezi fcí a významem forma primární a forma sekundární jádro PS x modifikace sémantikou jiného PS

9 SAV S pes štěká chytil psa hlas psato zvíře je pes A sytý hladovému nevěří hladový pes pes je hladový V pracovat není lehké pracující člověk, vůle pracovat pes štěká

10 Hranice mezi PS 1)Flexe jiného PS: hajný, kojná 2)Tvar téhož PS, nebo nové slovo? S - A: hrošíS - A: hroší S - V: rozhodování - rozhodnutíS - V: rozhodování - rozhodnutí A - V: rozhodující, rozhodnutýA - V: rozhodující, rozhodnutý a) sémantická totožnost, b) vyjadřování gramatických kategorií, c) syntaktické vlastnosti

11 V, nebo A? rozhodující 1 rozhodující 2 a)rozhodovat - rozhodujíc – rozhodující 1: dynamický příznak, 2: statický příznak b) 1: vid, genus verbi x rod, číslo, pád, 2: rod, číslo, pád c) 1: fce nepredikativní: To ještě není důvod rozhodující o věci. 2: Učinila jste rozhodující krok.  Rozhodující byl růst nominálního kurzu. (fce predikativní)

12 Nerovnocennost PS PS bazální (základové) nástavbové PS satelitní (nezákladové) nesamostatné

13 Úkol „k zamyšlení“ Vrátil se hladový v políčku Ac změněno na: Vztekle vrčel.PROČ?

14 Ad úkol Vrátil se hladový. I.Vrátil se. ↑ II. Byl hladový. Av ► Vrátil se hladový. (Av)c

15 Děkuji za pozornost. © Božena Bednaříková bozena.bednarikova@upol.cz


Stáhnout ppt "SOUČASNÉ GRAMATICKÉ POPISY KBH/SGP ZS 2011/2012 Přednáška č. 5 Božena Bednaříková."

Podobné prezentace


Reklamy Google