Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Měření a vyhodnocování OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-3-022

3  Měření a vyhodnocování naměřených údajů je v praxi velmi důležité.  Používá se jak v době přípravy a vývoje výrobku, tak v době jeho provozu, kdy nás zajímá okamžitý technický stav zařízení, jeho technické parametry.  Na základě tohoto posouzení technického stavu můžeme plánovat údržbu a odstraňovat zjištěné závady.  Dnes se pro tuto činnost stále více využívají prostředky technické diagnostiky

4 Měření a vyhodnocování  Technická diagnostika je součástí modernizace a racionalizace využití řízení, provozu a údržby technických zařízení.  Automatizované diagnostické systémy, které jsou jejich součástí, zvyšují jejich užitkové vlastnosti z hlediska využitelnosti, optimalizace spotřeby energie, dodržení technologických a pracovních podmínek obsluhy a ochrany životního prostředí.

5 Měření a vyhodnocování  Technická diagnostika je vědní obor zabývající se metodami a prostředky zjišťování technického stavu objektů.  Rozumíme tím diagnostiku bezdemontážní a nedestrukční. Ke zjišťování technického stavu objektů používá diagnostické systémy a prostředky.

6 Měření a vyhodnocování  Diagnostickým systémem rozumíme organizovaný systém tvořený diagnostickýmí prostředky, diagnostikovaným objektem a obsluhou.  Cílem jeho činnosti je určení technického stavu diagnostikovaného objektu a to: - okamžitého stavu – diagnózy - budoucího stavu – prognózy - minulého stavu – genézy

7 Měření a vyhodnocování  Diagnostickými prostředky rozumíme soubor technických zařízení, metod a pracovních postupů, které umožňují vykonávat analýzu a vyhodnocování technického stavu diagnostikovaného objektu.  Technickou diagnostiku můžeme z hlediska místa využívání rozdělit na: a)provozní b)opravárenskou

8 Měření a vyhodnocování  Provozní diagnostika zabezpečuje hodnocení technického stavu zařízení během jeho provozu.  Toto hodnocení vychází ze sledování mezních hodnot určených parametrů a ze sledování jeho činnosti.  Provozní diagnostika se dále dělí na: 1.průbžnou 2.servisní

9 Měření a vyhodnocování  Průběžná diagnostika (monitoring) vykonává se nepřetržitě během celé doby provozu zařízení pevně zabudovanými technickými prostředky. Cílem je detekce poruch,chyb a stavu před poruchou.  Servisní diagnostika (preventivní), která se vykonává v místě provozu zařízení přenosnými (mobilními) prostředky technické diagnostiky na provozu schopných zařízeních a cílem je prognóza poruch během dalšího provozu. Sleduje změny, specifikuje a stanovuje rozsah nutné preventivní údržby.

10 Měření a vyhodnocování  Opravárenská (poruchová) diagnostika, která diagnostikuje zařízení v poruchovém stavu s cílem lokalizovat poruchu nebo chybu a vykonat rozbor jejich příčin.  Uplatňuje se především v místě opravy technického zařízení anebo jeho části.

11 Měření a vyhodnocování  Diagnostické systémy prošly dlouhým vývojem.  Tyto systémy jsou velmi rozmanité neboť musí být přizpůsobené jak diagnostikovanému technickému zařízení (diagnostikovanému objektu), tak i jeho řídícímu systému.  Dnes jsou tyto systémy z velké části automatizované.

12 Měření a vyhodnocování  Automatizovaný diagnostický systém je organizovaný soubor technických prostředků, metod, informací a lidského činitele, určený na realizaci diagnostických procedur.  Je to řízený systém s dopředu stanovenou organizací a programem činnosti.  Tyto systémy dosahují jednoho ze čtyř stupňů automatizace.

13  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

14 Literatura  Brončeková T.: Technická diagnostika elektrotechnických zariadení, ÚSI VŠDS Žilina, 1996


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google