Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Měření a vyhodnocování II OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-3-023

3 Poruchy a jejich třídění  Poruchou technického objektu rozumíme jev spočívající v ukončení provozuschopného stavu objektu.  Provozuschopným stavem rozumíme stav objektu, ve kterém objekt zodpovídá všem požadavkům stanovených technickou dokumentací.  Závadou rozumíme drobnou chybu technického objektu, která nemá vliv na schopnost objektu plnit požadovanou funkci v provozu.  Omylem rozumíme nesprávný zásah člověka do technického objektu.

4 Poruchy a jejich třídění Členění poruch

5 Metody zjišťování příčin poruch  Zjišťování příčin poruch se dá realizovat pomocí různých metod a zkoušek, při kterých mají důležitou úlohu vstupní a výstupní veličiny zařízení, protože poskytují informace o stavu zařízení. Mezi nejpoužívanější metody patří: 1.Metoda pozorování  Při této metodě se používají lidské smysly (zrak, sluch, hmat) tak, že přímo anebo za pomoci technických prostředků se dají poruchy objevovat okamžitě, „na první pohled“. Je to nejhrubší metoda. Často se dá určit i konkretní místo poruchy s dostačující přesností.

6 Metody zjišťování příčin poruch 2.Metoda krokového postupu  Při této metodě se sériovým způsobem, postupně měří parametry jednotlivých prvků, dokud se nenajde porušený prvek. Tato metoda je velmi jednoduchá, ale je velmi pracná protože v některých případech vyžaduje velký počet měření. 3.Metoda seznamu  Poruchy sériově vyráběných prvků se statisticky analyzují a klasifikují, co umožňuje vytvořit seznam poruch, jejich příznaků a příčin. Tento seznam se dá různě uspořádat a poruchy se v něm dají hledat podle různých kritérií.

7 Metody zjišťování příčin poruch 4.Metoda údaje navíc  Tato metoda se dá aplikovat u výpočetní techniky, kde se pro detekování poruch zavádějí různá kontrolní čísla, součty, paritní bity a jiné pomůcky, které umožňují objevit chybu kódu i technického zařízení. 5.Statistická výběrová metoda  Statistickými výběrovými postupy se prověřují vědomě vybrané komponenty systému. Z výsledků vyšetřování se usuzuje, v jakých tolerancích je systém funkční a zda je funkční vůbec.

8 Metody zjišťování příčin poruch 6.Metoda stresu – v případě podezření na občasnou poruchu (porucha se nečekaně objeví a zmizne) se tato nedá analyzovat pro nedostatek údajů o její povaze. Tehdy se za určitých podmínek dá postupovat následovně: - systém se uvede do činnosti a po delší dobu sledujeme výstup - nahradíme vstupní údaje předem vybranými testovacími údaji při známých očekávaných výstupech - snažíme se změnit kvalitu poruchy tak, aby se z občasné poruchy stala porucha trvalá a z částečné úplná, co se obvykle stane při vyšším zatížení (stresu). Přitom vycházíme z předpokladu, že při přetížení systému se chyba projeví nejdřív v místě narušení.

9 Metody zjišťování příčin poruch 7.Metoda měření signálu  Měření signálu na výstupu umožňuje zhodnotit požadovanou činnost systému (podsystému) v případě, že podsystémy jsou relativně samostatné, že známe standardní vstup a správný výstup podsystému po průchodu signálu.  Postupným porovnáváním předem známých výstupů určíme správně anebo nesprávně fungující prvek.  Metoda měření signálů umožňuje skokové odhalování poruch.  Na základě mezivýsledků se ověřuje požadovaná činnost jednotlivých podsystémů.

10 Metody zjišťování příčin poruch 8.Metoda dělení na části  Podstata metody spočívá v logickém dělení systému (části systému) na dvě anebo více částí a jejich samostatném vyšetřování.  Při dělení systému na části využíváme všechny další informace, které máme k dispozici.  Formální podmínkou je, aby podsystémy na sebe navazovaly.

11 Metody zjišťování příčin poruch 9.Vylučovací metoda  V případech, kdy se dá dokázat správná funkce daného podsystému, vyloučíme ho z dalšího vyšetřování.  Při testování porušeného podsystému se používají individuální a skupinové testy. Individuálními se prověřuje činnost určitého jednotlivého prvku, při skupinovém testu prověřujeme funkčnost všech prvků systému.

12 Metody zjišťování příčin poruch 10.Metoda nahrazování  Nahrazovat se dají součástky, moduly, bloky, a to metodou krokového postupu, dělením na části, postupným nahrazováním jednotlivých částí v pořadí jejich činnosti anebo statistickou metodou podle pravděpodobnosti výskytu poruch.  Předpokladem uplatnění metody je technická pohotovost systému, která umožňuje rychlou obnovu provozuschopnosti systému.

13 Metody zjišťování příčin poruch 11. Intuitivní metoda  Jde o snahu zjistit porušený prvek (podsystém) pokud možno hned. Jedná se tedy o podobnost s metodou pozorování.  Intuitivní metodu uplatňují zkušení pracovníci se smyslem a citem pro odhalení poruchy a často konstruktéři systému, kteří především mohou znát jeho slabá místa. Jde o soustředění pozornosti na vybranou část systému. Tento postup může podstatně zkrátit čas vyšetřování. Takováto tvůrčí schopnost uplatňovaná na logickém a pravděpodobnostním základě poznatků se dá vypěstovat školením a praktickou činností v daném oboru. Jedná se tedy o kvalifikovaný odhad závady.

14  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

15 Literatura  Brončeková T.: Technická diagnostika elektrotechnických zariadení, ÚSI VŠDS Žilina, 1996


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google