Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Podmínky OB21-OP-EL-KONP-JANC-M-3-026

3 Podmínky  Podmínky slouží v programu k rozhodování, tj. k větvení programu.  Větvit program můžeme na základě porovnávání, jehož výsledkem je pravda (logiká 1) anebo nepravda (logická 0).  Můžeme také zkoumat obsah nějaké proměnné a podle hodnoty jaké nabývá můžeme větvit program.  Při porovnávání jde tedy o zpracování logické funkce podle zákonů Booleovy algebry.

4 Podmínky  Mezi základní logické funkce patří:  Logický součet  Logický součin  Negace  Proměnná logické funkce může nabývat jen dvou hodnot, a to logické nuly a logické jedné. Stejně tak hodnoty logických funkcí mohou nabývat jen dvou hodnot – logické nuly a logické jedničky.

5 Podmínky  Logický součet  Může být funkce dvou nebo více logických proměnných.  Funkce nabývá hodnoty logické jedné tehdy, když aspoň jedna ze vstupních proměnných logického součtu nabývá hodnoty logické 1.  Logický součin dvou proměnných a, b je označovaný jako OR. Označíme-li výstup logického obvodu y, pak logický součin zapíšeme jako  y = a + b

6 Podmínky aby 000 011 101 111 Pravdivostní tabulka logického součtu dvou proměnných

7 Podmínky  Logický součin  Může být opět funkce dvou nebo více proměnných.  Funkce nabývá hodnoty logické nuly tehdy, když aspoň jedna ze vstupních proměnných logického součinu nabývá hodnoty logické nuly. Na to aby funkce nabyla hodnoty logické jedné je tedy nutné, aby všechny její vstupní proměnné nabyly hodnotu logické jedné.  Logický součin dvou proměnných je označovaný jako AND. Při stejném značení ho můžeme zapsat vztahem  y= a. b

8 Podmínky  aby 000 010 100 111 Pravdivostní tabulka logického součinu dvou proměnných

9 Podmínky  Negace  Negace je logická funkce jedné logické proměnné.  Funkce nabývá opačné hodnoty jakou má vstupní proměnná.  Označuje se jako NOT.  Při stejném značení je tedy dána vztahy  y =  anebo y =  b

10 Podmínky ay 01 10 Pravdivostní tabulka negace

11 Podmínky  Soubor těchto tří logických funkcí tvoří úplný systém logických funkcí, protože jejich kombinací můžeme navrhnout jakoukoliv logickou funkci.  Tak například dvě funkce AND a NOT nebo OR a NOT nám stačí pro vyjádření jakékoliv logické funkce.

12 Podmínky  Dalšími významnými funkcemi jsou:  NAND negovaný logický součin  NOR negovaný logický součet  Rovněž pomocí funkcí NAND a NOR můžeme vyjádřit a realizovat každou logickou funkci.

13 Podmínky  Nonekvivalence  Tato funkce nabývá hodnoty 1, jsou-li hodnoty obou proměnných různé.  Tato funkce se nazývá Exclusive OR a značí se XOR.  Ekvivalence, XNOR  Funkce ekvivalence nabývá hodnoty 1, jsou-li hodnoty obou vstupních proměnných stejné.  Je negací funkce nonekvivalence a značí se XNOR.

14 Podmínky  Způsobu porovnávání odpovídá v Pascalu příkaz:  if podmínka then P1 else P2;  kde podmínka je booleovský výraz  P1 je příkaz, který se provede v případě když je podmínka splněna.  P2 je příkaz, který se provede v případě, že podmínka splněna není.

15 Podmínky  Způsobu zkoumání obsahu proměnné odpovídá v Pascalu příkaz :  Case N of  Hodnota1:P1;  Hodnota 2:P2;  …  Hodnotam:Pm;  ElsePk;

16  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

17 Literatura  K. Putz: Pascal učebnice základů programování, Grada Publishing, Praha 2007  M. Antošová, V. Davídek: Číslicová technika, KOPP, České Budějovice 2008


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google