Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:Základní přehled síťové architektury Ročník:4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:Základní přehled síťové architektury Ročník:4."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:Základní přehled síťové architektury Ročník:4. Datum vytvoření:srpen 2013 Název:VY_32_INOVACE_14.1.15.ELE Anotace: Síťová architektura, protokoly. Prezentace je určena pro výuku žáků oboru Telekomunikace. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu odborného tématu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Přehled síťové architektury TCP/IP Architektura TCP/IP původně vznikla v souvislosti s Internetem, jako prostředek pro zajištění propojení mezi mnoha lokálními sítěmi LAN a vytvoření jedné globální sítě. Dnešní architektury telekomunikačních datových sítí jsou většinou založeny na použití referenčního modelu RM-OSI. TCP/IP je v jistých ohledech výjimkou, protože tato architektura vznikala souběžně v období, kdy se na půdě ISO formuloval referenční model RM-OSI.

3 Přehled síťové architektury TCP/IP Tvůrci architektury TCP/IP nedefinovali všechny protokoly na všech vrstvách RM-OSI, ale soustředili se jen na ty, které byly a dodnes stále jsou nezbytně důležité pro zajištění globální konektivity (spojení) mezi lokálními sítěmi v Internetu. Typicky první (fyzická) a druhá (spojová) vrstva není v architektuře TCP/IP definována, protože se předpokládá, že tuto funkci zastanou různé technologie používané v lokálních sítích.

4 Přehled síťové architektury TCP/IP Určitou výjimkou je jen dvoubodové spojení mezi uzly sítě Internet, kde se pro přenos IP paketů velice často používá PPP ( Point to Point Protocol) protokol, který lze zařadit do spojové vrstvy. Architektura TCP/IP vychází ze síťové vrstvy, kde je definován protokol IP ( Internet Protocol), následuje vrstva transportní, kterou reprezentují dva protokoly UDP (User Datagram Protocol) a TCP (Transmission Control Protocol). Ostatní protokoly vyšších vrstev dle RM-OSI jsou u TCP/IP „skryté“ přímo uvnitř dané aplikace.

5 Přehled síťové architektury TCP/IP TCP/IP RM-OSI HTTP, FTP, TFTP, TELNET, DNS, DHCP, atd aplikační prezentační relační TCP, UDPtransportní IP síťová Ethernet, Token Ring, PPP spojová fyzická

6 Přehled síťové architektury TCP/IP Na předchozím obrázku je stručně nakreslena protokolová architektura TCP/IP ve srovnání s modelem RM-OSI. Většina síťových aplikací používajících protokolovou architekturu TCP/IP v sobě integruje vrstvy aplikační, prezentační a relační RM-OSI. Protokolové vrstvy počínaje vrstvou transportní směrem dolů jsou dnes většinou součástí operačních systémů.

7 Přehled síťové architektury TCP/IP Pokud chce aplikace komunikovat v síti, pak použije speciální knihovnu, kterou nazýváme Sokety. Pomocí této knihovny lze předávat data oběma transportními protokoly TCP a UDP podle povahy aplikace. Všimněme si, že standarty Internetu, zvané RFC (Request For Comments) nedefinují dvě spodní vrstvy, tzn. spojovou a fyzickou, protože se zde předpokládá použití již existujících technologií.

8 Použité zdroje: BOHÁČ, Leoš a Pavel BEZPALEC. Datové sítě: přednášky. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2011, 204 s. ISBN 978-80-01-04694-4 HÄBERLE, Heinz. Průmyslová elektronika a informační technologie. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2003. ISBN 80-867-0604-4. JANSEN, Horst a Heinrich RÖTTER. Informační a telekomunikační technika. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 399 s. ISBN 80-86706-08-7. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bronislav Sedláček.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:Základní přehled síťové architektury Ročník:4."

Podobné prezentace


Reklamy Google