Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Š T Ě S T Í ŠT Ě STÍ…. Ž ivotem vládne št ě st ě na, ne moudrost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Š T Ě S T Í ŠT Ě STÍ…. Ž ivotem vládne št ě st ě na, ne moudrost."— Transkript prezentace:

1

2 Š T Ě S T Í

3 ŠT Ě STÍ…. Ž ivotem vládne št ě st ě na, ne moudrost.

4 Velikost ka ž dého št ě stí se m ěř í jeho ztrátou.

5

6 Nem ůž eme-li sdílet št ě stí s druhými, je to jenom polovi č ní to jenom polovi č ní št ě stí. št ě stí.

7 Č lov ě ka stojí v ž dy Č lov ě ka stojí v ž dy mnoho úsilí, aby p ř esv ě d č il sám sebe, ž e je š ť astný.

8 Št ě stí si poprvé Št ě stí si poprvé všimneme tehdy, všimneme tehdy, kdy ž nás kdy ž nás za bou ř livých za bou ř livých okolností okolností opouští. opouští.

9 Klí č em ke št ě stí ke št ě stí je je odpušt ě ní. odpušt ě ní.

10 Nejš ť astn ě jší č lov ě k je ten, který št ě stí nepot ř ebuje. Seneca

11 Š ť astný je ten, Š ť astný je ten, kdo se za kdo se za št ě stím nehoní št ě stím nehoní jako za motýlem, jako za motýlem, ale je vd ěč ný ale je vd ěč ný za vše, za vše, co se mu co se mu nabízí. nabízí.

12 "Nejhorší je návyk na stálé št ě stí." -Publilius Syrus-

13 "Celý ž ivot je jen je jen hra na hra na št ě stí." št ě stí."

14 Veslování "Veslování je práce a št ě stí je vítr opírající se do plachet." plachet."

15 "Kdy ž si d ů v ěř uješ, Umíš ž ít.."

16 "Št ě stí utíká p ř ed ka ž dým kdo ho chce dohonit, kdo ho chce dohonit, nech ho být a ono p ř ijde samo....." nech ho být a ono p ř ijde samo....."

17 Š ť astný není ten, ten, kdo se druhým kdo se druhým zdá, zdá, š ť astný je š ť astný je ten, ten, kdo se sám kdo se sám pokládá pokládá za za š ť astného. š ť astného.

18 Nikdo není tak neš ť asten, ani tak š ť asten, jak si namlouvá.

19 N ě kte ř í lidé ž ijí š ť astn ě ž ijí š ť astn ě a nev ě dí to. to.

20 Máš-li sm ů lu, pokouše T ě i slimák.

21 č lov ě k práv ě č lov ě ka nejvíc č lov ě ka nejvíc pot ř ebuje ke št ě stí pot ř ebuje ke št ě stí (Holbach) MARISA 2007


Stáhnout ppt "Š T Ě S T Í ŠT Ě STÍ…. Ž ivotem vládne št ě st ě na, ne moudrost."

Podobné prezentace


Reklamy Google