Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pro č ž íješ rád… Po n ěč em tou ž it jest ji ž d ů vod k ž ití…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pro č ž íješ rád… Po n ěč em tou ž it jest ji ž d ů vod k ž ití…"— Transkript prezentace:

1

2 Pro č ž íješ rád…

3 Po n ěč em tou ž it jest ji ž d ů vod k ž ití…

4 Ž ivot je k tomu,aby č lov ě k stoupal,ne klesal…

5 Co máme rádi,toho nezneu ž íváme…

6 Tomu,kdo mnoho ž ádá,mnoho schází…

7 Zármutek sneseš sám,ale radost musí být sdílena…

8 Krása je všude pro toho,kdo ji chápe a chce…

9 Kdo doufá v sebe,našel nejv ě tší oporu…

10 Kdy ž č lov ě k umí vnímat krásu,nem ůž e spáchat nic zlého…

11 Nejhrozn ě jší je,kdy ž je č lov ě k sám ve vlastním nitru…

12 Ž ijeme jen tehdy,pokud n ě co tvo ř íme…

13 Jeden slune č ní paprsek sta č í prosvítit hodn ě tmy…

14 Musíme být velmi sm ě lí,abychom se odvá ž ili být sebou samými...

15 Víra bez lásky je bezcenná…

16 Bez č inu z ů stává i ta nejkrásn ě jší myšlenka bezcennou…

17 Št ě stí je to jediné,co m ůž eme dávat,ani ž bychom to m ě li…

18 Nad ě je je p ů j č ka št ě stí…

19 Ka ž dý č lov ě k má sv ů j vlastní ráj…

20 Št ě stí je pouze láska.A láskou št ě stí…

21 Jaké št ě stí být milován! A ješt ě v ě tší št ě stí milovat…

22 Št ě stí je rovnováha mezi tím,kdo jsme a co máme…

23 Nejv ě tším št ě stím v ž ivot ě je jistota, ž e jsme milováni…

24 Co nebolí - to není ž ivot,co nepomíjí – není št ě stí…

25 Pravé št ě stí tkví v tom,co dáváme…

26 Št ě stí je kolébání okolo pevného bodu…

27 Hluboké št ě stí je p ř ítomnost bez p ř emýšlení…

28 Pro ž ij krásný den Jitka


Stáhnout ppt "Pro č ž íješ rád… Po n ěč em tou ž it jest ji ž d ů vod k ž ití…"

Podobné prezentace


Reklamy Google