Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biblické verše….

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biblické verše…."— Transkript prezentace:

1 Biblické verše…

2 Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe.
Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši. Žalm 143,8

3 Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
Žalm 119,105

4 "Já jsem ta cesta, pravda i život.
Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." Jan 14,6

5 Hospodina, svého Boha, budete následovat...
Dt 13,5a

6 Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid.
Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Jeremjáš 6,16

7 Blaze těm, kdo dbají na mé cesty.
Přísloví 8,32

8 Viděl jsem jejich cesty ; přesto je uzdravím,
znovu je povedu a útěchu jim navrátím... Izajáš 57,18

9 Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.
Matouš 7,14

10 Moudrost chytrého je v tom,
že rozumí své cestě… Přísloví 14,8

11 Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.
Přísloví 16,9

12 Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.
Přísloví 21,2

13 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3,5-6

14 Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě,
vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe. Žalm 25,5

15 …máš před sebou všechny moje cesty.
Žalm 119,168

16 Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid,
hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď! Žalm 139,23-24

17


Stáhnout ppt "Biblické verše…."

Podobné prezentace


Reklamy Google