Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biblické verše… Ohlas mi zrána své milosrdenství, nebo ť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po ní ž mám jít, nebo ť k tob ě pozvedám svou duši. Ž alm.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biblické verše… Ohlas mi zrána své milosrdenství, nebo ť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po ní ž mám jít, nebo ť k tob ě pozvedám svou duši. Ž alm."— Transkript prezentace:

1

2 Biblické verše…

3 Ohlas mi zrána své milosrdenství, nebo ť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po ní ž mám jít, nebo ť k tob ě pozvedám svou duši. Ž alm 143,8

4 Sv ě tlem pro mé nohy je tvé slovo, osv ě cuje moji stezku. Ž alm 119,105

5 Je ž íš mu odpov ě d ě l: "Já jsem ta cesta, pravda i ž ivot. Nikdo nep ř ichází k Otci ne ž skrze mne." Jan 14,6

6 Hospodina, svého Boha, budete následovat... Dt 13,5a

7 St ů jte na cestách a vyhlí ž ejte, ptejte se na stezky v ěč nosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Jeremjáš 6,16

8 Blaze t ě m, kdo dbají na mé cesty. P ř ísloví 8,32

9 Vid ě l jsem jejich cesty ; p ř esto je uzdravím, znovu je povedu a út ě chu jim navrátím... Izajáš 57,18

10 T ě sná je brána a úzká cesta, která vede k ž ivotu, a málokdo ji nalézá. Matouš 7,14

11 Moudrost chytrého je v tom, ž e rozumí své cest ě … P ř ísloví 14,8

12 Č lov ě k uva ž uje v srdci o své cest ě, ale jeho kroky ř ídí Hospodin. P ř ísloví 16,9

13 Č lov ě ku se všechny jeho cesty zdají p ř ímé, ale srdce zpytuje Hospodin. P ř ísloví 21,2

14 D ů v ěř uj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám nap ř ímí tvé stezky. P ř ísloví 3,5-6

15 Ve ď m ě cestou své pravdy a vyu č uj m ě, v ž dy ť jsi B ů h, má spása, ka ž dodenn ě skládám svou nad ě ji v tebe. Ž alm 25,5

16 …máš p ř ed sebou všechny moje cesty. Ž alm 119,168

17 Bo ž e, zkoumej m ě, ty znáš mé srdce, zkoušej m ě, ty znáš m ů j neklid, hle ď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cest ě v ěč nosti m ě ve ď ! Ž alm 139,23-24

18


Stáhnout ppt "Biblické verše… Ohlas mi zrána své milosrdenství, nebo ť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po ní ž mám jít, nebo ť k tob ě pozvedám svou duši. Ž alm."

Podobné prezentace


Reklamy Google