Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CITÁTKY O LÁSCE. MIlovat č lov ě ka znamená obdIvovat se jeho nedostatk ů m.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CITÁTKY O LÁSCE. MIlovat č lov ě ka znamená obdIvovat se jeho nedostatk ů m."— Transkript prezentace:

1 CITÁTKY O LÁSCE

2 MIlovat č lov ě ka znamená obdIvovat se jeho nedostatk ů m

3 I dIotI jsou jako láska…. ……p ř inášejí nešt ě stí I t ě m kdo v n ě nev ěř í.

4 MIlujI žIvot, protože mI dal Tebe. MIujI Tebe, protože jsI m ů j žIvot.

5 Láska k blIžnímu znamená spoluprácI.

6 Jsou lIdé, kte ř í sice mIlují…. …ale svou láskou p ů sobí bolest

7 Ve dvou se to v č dycky lépe táhne.

8 JestlIže se spolu mIlencI nIkdy nenudí…. ….je to proto, že stále mluví jen o sob ě.

9 I tI nejv ě rn ě jší mají v lásce tajemství

10 V lásce je t ř eba vše krásné na chvíli oddálit, aby to bylo ješt ě krásn ě jší.

11 Láska je hnutí,které nutí,dva blázny do blbnutí.

12 ZamIlovaní jsou vždy rychlejší než hodIny

13 MIlovat znamená ve št ě stí druhého nacházet št ě stí vlastní.

14 Jediným lékem proti bacIlu lásky je nová láska.

15 Nehledej krásu, ta srdce nemá. Hledej srdce, krása p ř ijde sama.

16 Vady svých lásek vIdíme až po vyst ř ízliv ě ní

17 Láska na první pohled je zárove ň posledním pohledem rozumu

18 Když už se kone č n ě odhodláte poslat mIlostný dopis, zdrží se natolIk, že ze sebe d ř ív ud ě láte šaška osobn ě

19 Ptaji-lI se milenci jak dlouho bude jejich láska trvat, není to proto, aby mohlI v č as odejít, ale proto aby slyšelI, že nemusí odejít nikdy.


Stáhnout ppt "CITÁTKY O LÁSCE. MIlovat č lov ě ka znamená obdIvovat se jeho nedostatk ů m."

Podobné prezentace


Reklamy Google