Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIKA OA KUBELÍKOVA. ELASTICITA POPTÁVKY [ing. Jaromír TIŠER]

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIKA OA KUBELÍKOVA. ELASTICITA POPTÁVKY [ing. Jaromír TIŠER]"— Transkript prezentace:

1 EKONOMIKA OA KUBELÍKOVA

2 ELASTICITA POPTÁVKY [ing. Jaromír TIŠER]

3 CÍL: Výklad základních pojmů; grafické znázornění elasticity poptávky. Téma je východiskem pro další zkoumání chování spotřebitele na trhu. Dílčí témata: 1.Elasticita poptávky, cenová elasticita poptávky 2.Proměnlivá a konstantní elasticita poptávky 3.Použití cenové elasticity

4 1. ELASTICITA POPTÁVKY  Vyjadřuje citlivost poptávky vůči změně některé proměnné. Proměnnou může být cena zboží, důchod (příjem) spotřebitele nebo cena jiného zboží.  Přitom reakce spotřebitelů na změny cen i důchodů je odlišná; je tedy různá pružnost, resp. citlivost reakce spotřebitelů.

5 CENOVÁ ELASTICITA POPTÁVKY - VZOREC Cenová elasticita poptávky (Price Elasticity of Demand) se vyjadřuje jako poměr procentních změn a objemu poptávaného zboží k procentním změnám cen: cenová elasticita poptávky = % změna poptávaného zboží = ------------------------------------------ % změna ceny

6 KOEFICIENT CENOVÉ ELASTICITY POPTÁVKY (EDP) Cenovou elasticitu poptávky měříme koeficientem cenové elasticity poptávky. Koeficient cenové elasticity poptávky (EDP) – udává, o kolik procent se zvýší (sníží) poptávané množství, když se cena sníží (zvýší) o jedno procento.

7 Q 2 – Q 1 P 2 – P 1 Q 2 – Q 1 P 2 – P 1 Edp = ----------------- : ----------------- Edp = ----------------- : ----------------- (Q 2 + Q 1 ) : 2 (P 2 + P 1 ) : 2 (Q 2 + Q 1 ) : 2 (P 2 + P 1 ) : 2 VZOREC PRO EDP Q1 – počáteční poptávané množství Q2 – poptávané množství po změně (Q2 + Q1 ) : 2 – počáteční cen P1 – počáteční cena P2 – cena po změně (P2 + P1 ) : 2 – průměrná cena v daném intervalu

8 CENOVÁ ELASTICITA POPTÁVKY Poznámka: –Pokud bychom chtěli být zcela přesní, koeficient elasticity je záporné číslo (změna množství a změna ceny mají opačné znaménko); my budeme pracovat s koeficienty elasticity v absolutní hodnotě.

9 PŘÍKLAD:  Při ceně zmrzliny Kč 10,- za kopeček si pan Bílý koupí 5 kopečků týdně, avšak při ceně Kč 8,- již 7 kopečků. Pan Černý při ceně zmrzliny Kč 10,- za kopeček nakupuje 7 kopečků týdně, avšak při ceně Kč 8,- nakupuje 8 kopečků. Vypočtěte cenovou elasticitu pana Bílého a pana Černého. Učiňte závěr.

10 VÝPOČET PŘÍKLADU:  Pan Bílý: Q 2 – Q 1 P 2 – P 1 7 – 5 8 - 10 Edp = ---------------- : ---------------- = ----------- : ------------- = (Q 2 +Q 1 ) : 2 (P 2 + P 1 ) : 2 (7+5) : 2 (8+10) : 2 2 -2 2 9 3 = --- : --- = ---. --- = – --- = - 1,5 IEdpI = 1,5 6 9 6 -2 2  Pan Černý: Q 2 – Q 1 P 2 – P 1 8 – 7 8 - 10 Edp = ---------------- : ---------------- = ----------- : ------------- = (Q 2 +Q 1 ) : 2 (P 2 + P 1 ) : 2 (8+7) : 2 (8+10) : 2 1 -2 1 9 9 = ------ : --- = ----. ---- = – --- = - 0,6 IEdpI = 0,6 7,5 9 7,5 -2 15

11 ZÁVĚR K PŘÍKLADU:  Již ze zadání je vidět, že pan Bílý změnil poptávané množství po poklesu ceny více než pan Černý. I výpočet potvrdil, že cenová elasticita poptávky pana Bílého je vyšší než elasticita poptávky, kterou vykazuje pan Černý.

12 Neelastická poptávka: hodnota Edp < 1. To znamená, že procentní změna ceny vyvolá menší procentní změnu poptávaného množství zboží. Snížení ceny sníží tržby. d = poptávka P = cena Q = množství GRAF NEELASTICKÉ POPTÁVKY P Q PºPº P¹P¹ QºQºQ¹Q¹ d

13 Elastická poptávka: hodnota Edp > 1. To znamená, že procentní změna ceny vyvolá větší procentní změnu poptávaného objemu zboží. Snížení ceny zvýší tržby. d = poptávka P = cena Q = množství GRAF ELASTICKÉ POPTÁVKY P PºPº P¹P¹ d QºQºQ¹Q¹Q

14 Jednotkově elastická poptávka: hodnota Edp = 1. To znamená, že procentní změna ceny vyvolá stejnou procentní změnu objemu poptávaného zboží. Všechny kombinace ceny a poptávaného množství představují stejné celkový příjem (tržbu). d = poptávka P = cena Q = množství GRAF JEDNOTKOVĚ ELASTICKÉ POPTÁVKY P PºPº P¹P¹ d QºQº Q¹Q¹ Q

15 Dokonale elastická poptávka: pro níž Edp = ∞. Za určitou cenu se tedy prodá jakékoli množství zboží. Změny poptávaného množství jsou vyvolány jinými faktory než cenou. Křivka poptávky je rovnoběžná s osou X. d = poptávka P = cena Q = množství GRAF DOKONALE ELASTICKÉ POPTÁVKY P d QºQºQ¹Q¹Q //

16 Dokonale neelastická poptávka: pro níž Edp = 0. V tomto případě je poptávané množství konstantní, se změnou ceny se nemění. Křivka poptávky je rovnoběžná s osou Y. d = poptávka P = cena Q = množství GRAF DOKONALE NEELASTICKÉ POPTÁVKY P d Q = =

17 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ELASTICITU POPTÁVKY  Povaha potřeb, které zboží uspokojuje. Elasticita poptávky po statcích uspokojujících základní životní potřeby je nižší než elasticita poptávky po luxusních předmětech.  Podíl výdajů na určité zboží v rozpočtu spotřebitele. Čím je podíl vyšší, tím vyšší je elasticita poptávky po tomto zboží.  Existence a dostupnost substitutů. Čím hojnější a dostupnější jsou substituty, tím je elasticita vyšší.  Časový horizont. Elasticita poptávky se rovněž mění v čase – s prodlužováním časového horizontu se zvyšuje.

18 2. PROMĚNLIVÁ A KONSTANTNÍ ELASTICITA POPTÁVKY Cenová elasticita poptávky se může měnit v průběhu křivky poptávky. Při různém objemu poptávaného množství může být elasticita poptávky různá.

19 Proměnlivá elasticita poptávky – zakresleme poptávku jako přímku. Poptávka je při malém množství elastická a postupně se její elasticita snižuje, až se přes bod jednotkové elasticity stává při velkém množství poptávaného množství neelastickou. d = poptávka P = cena Q = množství GRAF PROMĚNLIVÉ ELASTICKÉ POPTÁVKY P d Q E dp = 1 x E dp > 1 E dp < 1 1 2 3 4 1234

20 Konstantní elasticita poptávky – pro kterýkoliv bod je možné získat stejný údaj o elasticitě, Edp = 1 v každém bodě křivky poptávky. d = poptávka P = cena Q = množství GRAF KONSTANTNÍ ELASTICKÉ POPTÁVKY P 2 1 d 12Q X A B X C X 3 3

21 3. POUŽITÍ CENOVÉ ELASTICITY Cenová elasticita se musí vzít v úvahu při určení správné cenové politiky – je-li poptávka cenově neelastická, firmy zvýší cenu, aby zvýšily tržby, je-li poptávka cenově elastická, firmy sníží cenu; firmy berou elasticitu v úvahu, když plánují, např. odhad následků změny ceny může firmám pomoci při plánování množství vyráběného zboží, počtu zaměstnanců a důsledků pro finanční situaci (cash flow); používá se v případě cenového odstupňování ke stanovení ceny na jednotlivých trzích; vláda ji používá, aby odhadla důsledek zvýšení nepřímých daní, pokud jde o objem prodeje a příjem ze zdanění; používá se, aby se odhadl vliv na spotřebitelské výdaje, příjem výrobců a důchody při každém posunu nabídky.

22 OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ: 1. Nechť koeficient cenové elasticity poptávky po kokosových ořeších je v jisté zemi 0,4. Vypočtěte, jakou změnu v poptávaném množství způsobí pokles jejich ceny o 20%. 2. Hodnota koeficientu cenové elasticity poptávky po vstupném do kina je 3,67. Vypočtěte vliv 30% zvýšení ceny vstupného na procentní změnu v poptávaném množství a odhadněte důsledek zvýšení ceny na příjmy provozovatelů kin. 3. Vzrůst ceny statku vede k poklesu celkových výdajů na jeho pořízení. Co můžete říci o cenové elasticitě poptávky po statku? 4. 10% snížení ceny statku zapříčinilo 5% navýšení nakupovaného množství uvažované komodity. Rozhodněte o jakou poptávku jde. 5. Petr má rád máslo a domnívá se, že margarín Rama chutná jako mýdlo. Pepa není schopen nalézt mezi máslem a Ramou rozdíl. Čí poptávka po másle bude pravděpodobně elastičtější? Proč? 6. Může či nemůže být rovnoosá hyperbola příkladem poptávkové křivky s konstantní elasticitou ve všech bodech?

23 VÝSLEDKY: 1. Růst poptávaného množství o 8% (0,4 = x : 0,2), x = 0,08 2. Pokles množství přibližně o 110%; poptávka je elastická, což znamená, že zvýšení ceny vede k poklesu celkového příjmu provozovatelů kin. 3. Poptávka je elastická. 4. Neelastická (procentní změna ceny je větší než procentní změna množství). 5. Cenově elastičtější bude pravděpodobně Pepova poptávka, protože při malém zvýšení ceny másla dá ihned přednost Ramě.U Pepy jsou „bližší a dostupnější“ substituty másla – viz. Faktory ovlivňující elasticitu poptávky. 6. Může.


Stáhnout ppt "EKONOMIKA OA KUBELÍKOVA. ELASTICITA POPTÁVKY [ing. Jaromír TIŠER]"

Podobné prezentace


Reklamy Google