Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny v přijímacím řízení na VŠ Proč je to Vás důležité. Vedle RVP, správního řádu, maturit, přijímacích zkoušek z kvarty do kvinty, testů Scio,… NSZ =

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny v přijímacím řízení na VŠ Proč je to Vás důležité. Vedle RVP, správního řádu, maturit, přijímacích zkoušek z kvarty do kvinty, testů Scio,… NSZ ="— Transkript prezentace:

1 Změny v přijímacím řízení na VŠ Proč je to Vás důležité. Vedle RVP, správního řádu, maturit, přijímacích zkoušek z kvarty do kvinty, testů Scio,… NSZ = Národní srovnávací zkoušky OSP = Test obecných studijních předpokladů

2 Poznámka mimo Dokument ke stažení na stránkách MŠMT – OP Vzdělávání a konkurenceschopnost 60 000 000 000 Kč (60 miliard) na 7 let – Tj. 600 000 Kč na jednoho učitele! Ve skutečnosti 20 000 ročně na projekty a 10000 na DVPP v průměru na každého učitele.

3 P O Z V Á N K A na 10. schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu,která se koná dne 11. 4. 2007 od 9:00 hod v místnosti č. 106/1. patro Program jednání: 2. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 82) odůvodní: zástupce předkladatelů, zpravodaj: posl. M. Mertinová

4 NSZ roky 1996 až 2006 NSZ se poprvé konaly 31.5.1996 Do roku 2006 bylo provedeno 56 147 zkoušek Scio 1997 až 2003 PZ pro FI MU Scio od roku 1999 PZ na FSS MU Scio od roku 2005 PZ na PF UK a OU Kolem desítky fakult každoročně přihlíželo k NSZ v PŘ

5 Rok 2007 NSZ z 5 předmětů (OSP, ZSV, Aj, Nj, Ma) Ve třech termínech (24. 3. tj. tuto sobotu, 28. 4. a 19. 5.) Na 32 místech v ČR a 3 na Slovensku Předpokládaný počet zkoušek – 65 000 (maturantů 80 000)

6 Test OSP Podle modelu testu GRE (Graduate Record Examinations), který se užívá v USA desítky let. Testuje mj. schopnosti: práce s textem (přesné porozumění, slovní zásobu, vztahy v textu), práce s informacemi (vyhledání, přesné vyhodnocení, kombinování) logického uvažovaní (přesné vyvozování, práce s více podmínkami) práce s kvantitou (proměnná, operace, funkce, grafické vyjádření kvantity)

7 Využití fakultami - NSZ povinné Hlavní část svých přijímacích zkoušek nahradí fakulta výsledkem z NSZ. Uchazeč je může absolvovat opakovaně. Na jednu účast dostane poukázku od fakulty, na kterou se přihlásil, případné další účasti si hradí sám. V přijímacím řízení se mu započte nejlepší výsledek.

8 Využití fakultami v roce 2007 9 fakult – NSZ jsou pro uchazeče povinnou součástí PŘ: PedF ZČU, NHF VŠE, FHS UHK, FSS MU, FF UP, PedF OU, PřF OU, ZSF OU a FMK UTB. V roce 2006 22 888 uchazečů 18 fakult – k výsledkům NSZ přihlížejí: informatika, elektro, technika, strojní, MFF, MB + Práva UK – kompletní zajištění PZ

9 Rok 2008 O plném využití uvažuje dalších 24 fakult např.: PedF UK, PedF TU, PedF UJEP, FKatol UK, FTK UP. O přihlížení uvažuje dalších 46 fakult – většina technických Ne: umělecké, většina lékařských, jednotlivé

10 Přínosy pro fakulty Úspora práce Omezení rizik Zaručená kvalita testů i průběhu Nastavení „laťky“ jednotlivých fakult Postupná diferenciace fakult Přehlednější podmínky pro uchazeče Lepší celorepublikové využívání studijního potenciálu uchazečů

11 Přínosy pro uchazeče Několik pokusů Odpadá cestování Transparentní podmínky Rovné možnosti přípravy Kvalifikovaná možnost volby školy (NSZ před podáním přihlášky)

12 Postoje VŠ Vysoké školy zjišťují, že znalosti nejsou to nejdůležitější! Stále více přijímaných na VŠ (93 000 míst v roce 2006) z různých škol s různými znalostmi a studijní historií. Důležitější je perspektiva uchazeče ne stav. TSP nebo OSP – celá MU Brno (kromě LF)

13 Je to revoluce v PŘ? Tři změny: 1. Outsourcing zkoušek 2. Sjednocení zkoušek pro mnoho fakult 3. Dominující role OSP „Revolucí“ je spíše 2 a 3 pro dlouhodobé důsledky

14 A co státní maturita (SM)? Souvislosti s projektem NSZ se přeceňují: V SM není a nebude OPS Pro fakulty s velkým převisem nebude SM dost rozlišující Ještě dlouho po spuštění SM ji řada starších uchazečů nebude mít

15 Soulad s reformou KK a OPS Nevídaný soulad postojů VŠ a reformy přicházející ze ZŠ

16 Test OSP a KK 1 KK k učení umí vyhledat a třídit a propojovat informace, používat je v praktickém životě samostatně pozoruje a experimentuje, umí výsledky zhodnotit a vyvodit z nich závěr používá obecně známé termíny a symboly, uvádí věci do souvislostí, poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, umí posoudit vlastní pokrok vybírá a užívá pro učení vhodné metody, chce dále i celoživotně studovat

17 Test OSP a KK 2 KK k řešení problémů hledá nutné informace vhodné k řešení problémů nenechá se zviklat případným nezdarem samostatně řeší problémy prakticky ověřuje správnost řešení problémů sleduje svá zlepšení kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí výsledky svých činů kriticky hodnotí

18 Důsledky pro gymnázia Pokládají gymnázia za svůj úkol připravit své žáky na přijímací zkoušky (a studium) na VŠ? Již v roce 2007 bude dělat asi polovina všech přihlášených test OSP (NSZ Scio) nebo TSP (MU Brno). Pak je třeba v pojetí výuky jistých úprav… Není pravda, že na OSP nejde připravovat… viz KK

19 Zkuste si OSP Každé gymnázium a některé SOŠ dostanou ZDARMA poukázku na dvě NSZ (další za 50%) K vyzvednutí od pondělí na stránce www.scio.cz/NSZproUCITELE Podmínky jako pro ostatní (OOU)

20 ZDRAMA PLAKÁT

21

22 KK k res

23 KK komunit

24 KK Humor

25 Libovolné množství plakátů si můžete objednat na scio@scio.czscio@scio.cz nebo tel. 234 705 566

26 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Změny v přijímacím řízení na VŠ Proč je to Vás důležité. Vedle RVP, správního řádu, maturit, přijímacích zkoušek z kvarty do kvinty, testů Scio,… NSZ ="

Podobné prezentace


Reklamy Google