Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití strukturálních fondů, priority a připravované projekty kraje Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití strukturálních fondů, priority a připravované projekty kraje Vysočina."— Transkript prezentace:

1

2 Využití strukturálních fondů, priority a připravované projekty kraje Vysočina

3 Projekty kraje Vysočina 2004-2006 – výstupy projektu Partnerství  Vytvořeny vzdělávací moduly (5)  Uspořádány regionální konference (6)  Ustanovena Místní partnerství (15)  Vypracován vzdělávací plán  Realizováno školení Místního partnerství  Ustanoveno krajské rozvojové partnerství  Vypracovány místní operační plány (15)  Vypracován ROP kraje Vysočina (1)  Vypracován Akční plán pro zvýšení absorpční kapacity pro období 2007 – 2013  Ustanoveno krajské rozvojové partnerství  Vypracována Analýza kvalifikačních potřeb na trhu práce  Aktualizovaný Program rozvoje kraje  Vypracován Benchmarking obvodu obcí ) s rozšířenou působností III. stupně (15)  Vypracována strategie kraje pomocí metody BalancedScorecard  Návrh řešení a monitorování pomocí metody CAF  Zavedena Místní agenda 21 (3)  Uspořádány semináře pro předkladatele projektů (20 – 25)  Vytvořená nová poradenská místa (2)  Uspořádány semináře v Bruselu (4)  Absolvování dlouhodobé stáže v Bruselu  celkové náklady: 28 mil Kč  příspěvek ERDF+SR (SROP): 24,5 mil Kč  harmonogram: únor 2005 – březen 2008  www.partnerstvi-vysocina.cz

4 ROWANet – optická páteřní síť kraje Vysočina  uzavřená páteřní optická telekomunikační síť kraje Vysočina s využitím optických vláken  poskytování síťové služby špičkové kvality organizacím veřejné správy a neziskového sektoru na území kraje  uzavřená páteřní síť veřejné správy, fyzická infrastruktura, která propojuje část území Vysočiny od Bystřice nad Pernštejnem přes Havlíčkův Brod a Jihlavu po Moravské Budějovice  celkové náklady projektu: 29,1 mil Kč  schválená dotace z EU (SROP): 13,095 mil Kč  Harmonogram: červen 2004 – leden 2006  www.rowanet.cz

5 Zkvalitnění propagace kraje Vysočina  soubor 16 tištěných propagačních brožur a informační mapy  prezentační DVD  dvě cizojazyčné mutace turistického internetového portálu kraje  realizace 17 veletržních prezentací v letech 2006/2007 (6 samostatných expozic na tuzemských veletrzích cestovního ruchu, 1 samostatné expozice na zahraničním veletrhu, 10 regionálních vystavovatelských sektorů na zahraničních veletrzích pod hlavičkou CzechTourismu)  prezentace turistických možností kraje ve specializovaných časopisech a celoplošných denících Harmonogram: 5/2006- 5/2007 Rozpočet: celkové náklady 9,1 mil. Kč dotace EU (SROP) 6,85 mil. Kč

6 Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina  značení 35 vytipovaných kulturních cílů na silnicích kraje  mluvené a obrazové informace na zvukových informačních panelech pilotně na 2 místech  informační kampaň k výstupům projektu a k významu postupného budování regionálního informačního a monitorovacího systému Harmonogram: 4/2007- 6/2008 Rozpočet: celkové náklady 4,37 mil. Kč dotace EU (SROP) 3,2 mil. Kč

7 Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina  hlavním cílem projektu bylo zmapovat existující koňské stanice a jezdecké stezky v kraji Vysočina  zpracován turistický průvodce po koňských stezkách a stanicích na Vysočině  rozvoj venkova a agroturistiky  celkové náklady projektu: 1 mil. Kč  dotace z ERDF (Interreg IIIA): 749 tis. Kč  Harmonogram: leden 2005 – červenec 2006

8

9

10 ICHNOS (Innovation and change – network of one stop shops)  projekt zaměřený na mezinárodní výměnu zkušeností v oblasti podpory podnikatelů prostřednictvím asistenčních center, tzv. „one stop shops“.  cílem ICHNOS je provést analýzu podpory podnikání a podnikatelů ze strany veřejné správy a s využitím zkušeností zahraničních projektových partnerů navrhnout a otestovat model fungování „univerzálního centra pro podnikatele“.  Jedním z důležitých aspektů projektu je využití moderních informačních technologií při realizaci stanovených cílů (např. tzv. CRM – citizen relationship management).  Celkové náklady projektu: podíl Vysočiny 7 mil Kč  Dotace z ERDF (Interreg IV C): 5,5 mil Kč  Harmonogram: leden 2005 – říjen 2007 www.ichnos-project.org/vysocina

11 Připravované projekty kraje Vysočina financované z fondů EU v oblasti:  dopravní infrastruktury  zdravotnictví  životního prostředí (úspory energií)  cestovního ruchu  podpory podnikání - výzkumu, vývoje a inovací

12 Dopravní infrastruktura

13

14 Období 2007 - 2013 ROPOP ČR - Rakousko Nemovitost i Celkem Počet akcí401243 Finanční objem 3,5 mld. Kč 30 mil. Kč200 mil. Kč3,73 mld. Kč  předpokládaný podíl zdrojů EU  zastupitelstvo kraje odsouhlasilo realizaci akcí za cca 5 mld. Kč

15 II/360 Oslavička – obchvat 2. stavba II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 5. stavba II/602 Olešná – obchvat II/353 Bohdalov – obchvat II/128 Pacov – Lukavec, 2. stavba II/602 Jihlava – Dvorce II/405 Brtnice – Zašovice II/347 Světlá n. S. – D1, 1. stavba II/353 Velký Beranov – obchvat II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 2. stavba II/344 Havl. Brod – Chotěboř, 1. stavba II/353 D1 – Rytířsko – Jamné II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 1. stavba II/405 Okříšky – průtah II/353 Stáj – Zhoř III/3525 od I/38 do Stříteže – rekonstrukce II/360 Třebíč – Velké Meziříčí, zbývající úseky II/353 Bohdalov – Rudolec II/360 Štěpánovice – Vacenovice II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba II/353 Žďár n. S. – Nové Veselí II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat II/128 Salačova Lhota – obchvat II/405 Příseka – Brtnice II/405 Zašovice – Okříšky II/128 Pacov – Lukavec, 3. stavba II/360 ul. Rafaelova – Pocoucov II/405 Brtnice II/128 Pacov – Lukavec, 4. stavba II/128 Pacov – Lukavec, 1. stavba II/405 Příseka – obchvat II/344 Dolní Krupá II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice II/405 Krahulov – I/23 II/344 Havl. Brod – Chotěboř, 2. stavba II/399 Stropešín – most ev. č. 399-002 II/405 Okříšky – Krahulov II/344 Havl. Brod – Chotěboř, 3. stavba Přeložka silnice II/352 Jihlava – Heroltice II/602 Sedliště - obchvat II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1. stavba Celkový počet akcí : 43

16 Zdravotnictví  rekonstrukce a vybavení interního pavilonu v nemocnici Nové Město na Moravě (rozpočet: cca 350 mil. Kč)  rekonstrukce a vybavení hlavní lůžkové budovy v nemocnici Pelhřimov (rozpočet: cca 386 mil. Kč)  výstavba a vybavení pavilonu pro matku a dítě v nemocnici Třebíč (rozpočet: cca 263 mil. Kč)  rekonstrukce a vybavení budovy interny v nemocnici Havlíčkův Brod (rozpočet: cca 160 mil. Kč)

17 Zdravotnictví  výstavba a vybavení centrálního pavilonu JIP v nemocnici Jihlava (rozpočet: cca 200 mil. Kč)  komplexní onkologické centrum Jihlava (rozpočet: cca 300 mil. Kč)  traumatologické centrum Jihlava (rozpočet: cca 250 mil. Kč)

18 Číselné označení projektu Název projektu Objekt řešení Rok podání žádosti 1. Nemocnice Pelhřimovpavilon ambulantních služeb 2007 2. Nemocnice Jihlavainterní pavilon 2007 3. Gymnázium Ždár n Sázavoubudova školy 2007 4. Střední průmyslová škola Třebíčbudova školy A 2007 5. Střední škola obchodu a služeb Jihlavabudova DM 2007 6. Střední průmyslová škola Třebíčbudova DM, kuchyň a svářecí škola 2007 7. Střední průmyslová škola stavební Havl.Brodbudova školy 2007 8. Nemocnice Jihlavadiagnostický pavilon 2007 9. Nemocnice Pelhřimovgynekologicko porodnické oddělení 2007 10. Akademie-VOŠ,gymn. Světlá n Sázavoubudova DM 2007 11. Domov mládeže a školní jídelna Pelhřimovhlavní budova 2007 Životní prostředí  realizace úspor energií  Zateplení budov, výměna oken  3 – 4 projekty  rozpočet (cca 1 mld Kč)

19 Cestovní ruch  rekonstrukce a modernizace zámku Třebíč (zpřístupnění nových prohlídkových tras a depozitářů)  rozpočet (cca 150 mil. Kč)  bazilika sv. Prokopa  památka UNESCO

20 Podpora podnikání – výzkumu, vývoje a inovací Vědeckotechnologický park Jihlava Cílem je: vytvořit podmínky pro podporu vědy, vývoje, výzkumu a inovací v provázanosti na jejich praktické uplatnění s využitím potenciálu vysokých škol  Podnikatelský inkubátor  slouží zejména novým inovačním MSP, poskytuje nájemné, poradenské, konzultační a jiné služby za zvýhodněných podmínek  Technologický park  slouží pro jakékoli "inovativní" firmy (i velké), kterým chybí nejrůznější kapacity (lidské zdroje, vybavení...) pro provádění výzkumu, vývoje a inovací  Centrum pro transfer technologií  zajišťuje propojení aktivit vysoké školy a výsledků výzkumu a vývoje do praxe

21  Předkladatel projektu  kraj Vysočina  Partneři projektu  Vysoká škola polytechnická v Jihlavě  Statutární město Jihlava  Vysoké učení technické v Brně  Akademie věd České republiky

22 Vědeckotechnologický park Jihlava  Pohled na budovu „z jižní strany“

23 Děkuji za pozornost ! Martina Kršňáková www.kr-vysocina.cz www.vysocina-finance.cz www.partnerstvi-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Využití strukturálních fondů, priority a připravované projekty kraje Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google