Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití strukturálních fondů, priority a připravované projekty kraje Vysočina

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití strukturálních fondů, priority a připravované projekty kraje Vysočina"— Transkript prezentace:

1

2 Využití strukturálních fondů, priority a připravované projekty kraje Vysočina

3 Projekty kraje Vysočina 2004-2006 – výstupy projektu Partnerství
Vypracován Benchmarking obvodu obcí s rozšířenou působností III. stupně (15) Vypracována strategie kraje pomocí metody BalancedScorecard Návrh řešení a monitorování pomocí metody CAF Zavedena Místní agenda 21 (3) Uspořádány semináře pro předkladatele projektů (20 – 25) Vytvořená nová poradenská místa (2) Uspořádány semináře v Bruselu (4) Absolvování dlouhodobé stáže v Bruselu celkové náklady: 28 mil Kč příspěvek ERDF+SR (SROP): 24,5 mil Kč harmonogram: únor 2005 – březen 2008  Vytvořeny vzdělávací moduly (5) Uspořádány regionální konference (6) Ustanovena Místní partnerství (15) Vypracován vzdělávací plán Realizováno školení Místního partnerství Ustanoveno krajské rozvojové partnerství Vypracovány místní operační plány (15) Vypracován ROP kraje Vysočina (1) Vypracován Akční plán pro zvýšení absorpční kapacity pro období 2007 – 2013 Vypracována Analýza kvalifikačních potřeb na trhu práce Aktualizovaný Program rozvoje kraje

4 ROWANet – optická páteřní síť kraje Vysočina
uzavřená páteřní optická telekomunikační síť kraje Vysočina s využitím optických vláken poskytování síťové služby špičkové kvality organizacím veřejné správy a neziskového sektoru na území kraje uzavřená páteřní síť veřejné správy, fyzická infrastruktura, která propojuje část území Vysočiny od Bystřice nad Pernštejnem přes Havlíčkův Brod a Jihlavu po Moravské Budějovice celkové náklady projektu: 29,1 mil Kč schválená dotace z EU (SROP): 13,095 mil Kč Harmonogram: červen 2004 – leden 2006

5 Zkvalitnění propagace kraje Vysočina
soubor 16 tištěných propagačních brožur a informační mapy prezentační DVD dvě cizojazyčné mutace turistického internetového portálu kraje realizace 17 veletržních prezentací v letech 2006/2007 (6 samostatných expozic na tuzemských veletrzích cestovního ruchu, 1 samostatné expozice na zahraničním veletrhu, 10 regionálních vystavovatelských sektorů na zahraničních veletrzích pod hlavičkou CzechTourismu) prezentace turistických možností kraje ve specializovaných časopisech a celoplošných denících Harmonogram: 5/ /2007 Rozpočet: celkové náklady 9,1 mil. Kč dotace EU (SROP) 6,85 mil. Kč

6 Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina
značení 35 vytipovaných kulturních cílů na silnicích kraje mluvené a obrazové informace na zvukových informačních panelech pilotně na 2 místech informační kampaň k výstupům projektu a k významu postupného budování regionálního informačního a monitorovacího systému Harmonogram: 4/ /2008 Rozpočet: celkové náklady 4,37 mil. Kč dotace EU (SROP) 3,2 mil. Kč

7 Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina
hlavním cílem projektu bylo zmapovat existující koňské stanice a jezdecké stezky v kraji Vysočina zpracován turistický průvodce po koňských stezkách a stanicích na Vysočině rozvoj venkova a agroturistiky celkové náklady projektu: 1 mil. Kč dotace z ERDF (Interreg IIIA): 749 tis. Kč Harmonogram: leden 2005 – červenec 2006

8

9

10 ICHNOS (Innovation and change – network of one stop shops)
projekt zaměřený na mezinárodní výměnu zkušeností v oblasti podpory podnikatelů prostřednictvím asistenčních center, tzv. „one stop shops“. cílem ICHNOS je provést analýzu podpory podnikání a podnikatelů ze strany veřejné správy a s využitím zkušeností zahraničních projektových partnerů navrhnout a otestovat model fungování „univerzálního centra pro podnikatele“. Jedním z důležitých aspektů projektu je využití moderních informačních technologií při realizaci stanovených cílů (např. tzv. CRM – citizen relationship management). Celkové náklady projektu: podíl Vysočiny 7 mil Kč Dotace z ERDF (Interreg IV C): 5,5 mil Kč Harmonogram: leden 2005 – říjen 2007

11 Připravované projekty kraje Vysočina financované z fondů EU v oblasti:
dopravní infrastruktury zdravotnictví životního prostředí (úspory energií) cestovního ruchu podpory podnikání - výzkumu, vývoje a inovací

12 Dopravní infrastruktura

13

14 Období 2007 - 2013 ROP OP ČR - Rakousko Nemovitosti Celkem Počet akcí
40 1 2 43 Finanční objem 3,5 mld. Kč 30 mil. Kč 200 mil. Kč 3,73 mld. Kč předpokládaný podíl zdrojů EU zastupitelstvo kraje odsouhlasilo realizaci akcí za cca 5 mld. Kč

15 II/360 Oslavička – obchvat 2. stavba
II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 5. stavba II/602 Olešná – obchvat II/353 Bohdalov – obchvat II/128 Pacov – Lukavec, 2. stavba II/602 Jihlava – Dvorce II/405 Brtnice – Zašovice II/347 Světlá n. S. – D1, 1. stavba II/353 Velký Beranov – obchvat II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 2. stavba II/344 Havl. Brod – Chotěboř, 1. stavba II/353 D1 – Rytířsko – Jamné II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 1. stavba II/405 Okříšky – průtah II/353 Stáj – Zhoř III/3525 od I/38 do Stříteže – rekonstrukce II/360 Třebíč – Velké Meziříčí, zbývající úseky II/353 Bohdalov – Rudolec II/360 Štěpánovice – Vacenovice II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba II/353 Žďár n. S. – Nové Veselí II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat II/128 Salačova Lhota – obchvat II/405 Příseka – Brtnice II/405 Zašovice – Okříšky II/128 Pacov – Lukavec, 3. stavba II/360 ul. Rafaelova – Pocoucov II/405 Brtnice II/128 Pacov – Lukavec, 4. stavba II/128 Pacov – Lukavec, 1. stavba II/405 Příseka – obchvat II/344 Dolní Krupá II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice II/405 Krahulov – I/23 II/344 Havl. Brod – Chotěboř, 2. stavba II/399 Stropešín – most ev. č II/405 Okříšky – Krahulov II/344 Havl. Brod – Chotěboř, 3. stavba Přeložka silnice II/352 Jihlava – Heroltice II/602 Sedliště - obchvat II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1. stavba Celkový počet akcí : 43

16 Zdravotnictví rekonstrukce a vybavení interního pavilonu v nemocnici Nové Město na Moravě (rozpočet: cca 350 mil. Kč) rekonstrukce a vybavení hlavní lůžkové budovy v nemocnici Pelhřimov (rozpočet: cca 386 mil. Kč) výstavba a vybavení pavilonu pro matku a dítě v nemocnici Třebíč (rozpočet: cca 263 mil. Kč) rekonstrukce a vybavení budovy interny v nemocnici Havlíčkův Brod (rozpočet: cca 160 mil. Kč)

17 výstavba a vybavení centrálního pavilonu JIP v nemocnici
Zdravotnictví výstavba a vybavení centrálního pavilonu JIP v nemocnici Jihlava (rozpočet: cca 200 mil. Kč) komplexní onkologické centrum Jihlava (rozpočet: cca 300 mil. Kč) traumatologické centrum Jihlava (rozpočet: cca 250 mil. Kč)

18 realizace úspor energií
Číselné označení projektu Název projektu Objekt řešení Rok podání žádosti 1. Nemocnice Pelhřimov pavilon ambulantních služeb 2007 2. Nemocnice Jihlava interní pavilon 3. Gymnázium Ždár n Sázavou budova školy 4. Střední průmyslová škola Třebíč budova školy A 5. Střední škola obchodu a služeb Jihlava budova DM 6. budova DM, kuchyň a svářecí škola 7. Střední průmyslová škola stavební Havl.Brod 8. diagnostický pavilon 9. gynekologicko porodnické oddělení 10. Akademie-VOŠ,gymn. Světlá n Sázavou 11. Domov mládeže a školní jídelna Pelhřimov hlavní budova Životní prostředí realizace úspor energií Zateplení budov, výměna oken 3 – 4 projekty rozpočet (cca 1 mld Kč)

19 Cestovní ruch rekonstrukce a modernizace zámku Třebíč (zpřístupnění
nových prohlídkových tras a depozitářů) rozpočet (cca 150 mil. Kč) bazilika sv. Prokopa památka UNESCO

20 Podpora podnikání – výzkumu, vývoje a inovací
Vědeckotechnologický park Jihlava Cílem je: vytvořit podmínky pro podporu vědy, vývoje, výzkumu a inovací v provázanosti na jejich praktické uplatnění s využitím potenciálu vysokých škol Podnikatelský inkubátor slouží zejména novým inovačním MSP, poskytuje nájemné, poradenské, konzultační a jiné služby za zvýhodněných podmínek Technologický park slouží pro jakékoli "inovativní" firmy (i velké), kterým chybí nejrůznější kapacity (lidské zdroje, vybavení...) pro provádění výzkumu, vývoje a inovací Centrum pro transfer technologií zajišťuje propojení aktivit vysoké školy a výsledků výzkumu a vývoje do praxe

21 Předkladatel projektu
kraj Vysočina Partneři projektu Vysoká škola polytechnická v Jihlavě Statutární město Jihlava Vysoké učení technické v Brně Akademie věd České republiky

22 Vědeckotechnologický park Jihlava
Pohled na budovu „z jižní strany“

23 Děkuji za pozornost ! Martina Kršňáková


Stáhnout ppt "Využití strukturálních fondů, priority a připravované projekty kraje Vysočina"

Podobné prezentace


Reklamy Google