Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN PROBAČNÍ PROGRAM Žďár nad Sázavou 16. 7. 2012 – 20. 7. 2012 16. 7. 2012 – 20. 7. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN PROBAČNÍ PROGRAM Žďár nad Sázavou 16. 7. 2012 – 20. 7. 2012 16. 7. 2012 – 20. 7. 2012."— Transkript prezentace:

1 PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN PROBAČNÍ PROGRAM Žďár nad Sázavou 16. 7. 2012 – 20. 7. 2012 16. 7. 2012 – 20. 7. 2012

2 Obsah lekcí Obecné právo Trestní právo Občanské právo Pracovní právo

3 Obecná část Základní listina práv a svobod Základní listina práv a svobod Všeobecné deklarace lidských práv Právo a morálka Cíle: pochopit podstatu práva a rozdíl mezi právem objektivním a subjektivním, pochopit podstatu práva a rozdíl mezi právem objektivním a subjektivním, poznat důležitosti dobré orientace v právních vztazích, chápat, kdo jsou poznat důležitosti dobré orientace v právních vztazích, chápat, kdo jsou osoby fyzické a právnické, co je obsah a co je předmět právního vztahu, osoby fyzické a právnické, co je obsah a co je předmět právního vztahu, porozumět rozdílům mezi právem a morálkou. porozumět rozdílům mezi právem a morálkou.

4 TRESTNÍ PRÁVO PODMÍNKY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI Cíle: poznat podmínky trestní odpovědnosti (nutná obrana, krajní nouze), poznat podmínky trestní odpovědnosti (nutná obrana, krajní nouze), poznat průběh trestního řízení u soudu – hlavní líčení, poznat průběh trestního řízení u soudu – hlavní líčení, diskutovat o vztahu morálky a práva, diskutovat o vztahu morálky a práva, diskutovat o účelu trestu, diskutovat o účelu trestu, trénink argumentace. trénink argumentace.

5 TRESTNÍ PRÁVO ZÁJMY CHRÁNĚNÉ TRESTNÍM ZÁKONÍKEM Cíle: seznámit se se zájmy (hodnotami) chráněnými trestním zákoníkem, seznámit se se zájmy (hodnotami) chráněnými trestním zákoníkem, seznámit se s definicí trestného činu, přečinu, zločinu a se seznámit se s definicí trestného činu, přečinu, zločinu a se strukturou trestního zákoníku, strukturou trestního zákoníku, rozvíjet sebepoznání (členové skupinky konfrontují své představy rozvíjet sebepoznání (členové skupinky konfrontují své představy s představami ostatních), s představami ostatních), zjišťování postojů ostatních a rozvoj respektu k odlišným zjišťování postojů ostatních a rozvoj respektu k odlišným názorům, názorům, hodnocení vybraných společensky negativních jevů podle svého hodnocení vybraných společensky negativních jevů podle svého žebříčku hodnot. žebříčku hodnot.

6 TRESTNÍ PRÁVO ODKLONY A ALTERNATIVY, PROBACE Cíle: seznámit se se základními možnostmi, jak může rozhodnout o případu soud, seznámit se se základními možnostmi, jak může rozhodnout o případu soud, vyjasnit si význam trestu. vyjasnit si význam trestu.

7 TRESTNÍ PRÁVO KRÁDEŽCíle: seznámit se se skutkovou podstatou trestného činu krádeže seznámit se se skutkovou podstatou trestného činu krádeže seznámit se prostřednictvím rolí s účastníky a průběhem seznámit se prostřednictvím rolí s účastníky a průběhem trestního řízení trestního řízení na konkrétním příkladě rozlišit mezi nesprávným jednáním a trestněprávně postižitelným jednáním na konkrétním příkladě rozlišit mezi nesprávným jednáním a trestněprávně postižitelným jednáním poznat důležité součásti obžaloby a rozsudku poznat důležité součásti obžaloby a rozsudku diskutovat a umět obhájit svůj postoj diskutovat a umět obhájit svůj postoj správně argumentovat správně argumentovat

8 TRESTNÍ PRÁVO NEDOVOLENÉ OZBROJOVÁNÍ, DRŽENÍ STŘELNÉ ZBRANĚ Cíle: seznámit se s problematikou vlastnictví zbraně seznámit se s problematikou vlastnictví zbraně poznat podmínky pro udílení povolení vlastnit zbraň poznat podmínky pro udílení povolení vlastnit zbraň na praktickém příkladě použít znalosti o podmínkách držení zbraně na praktickém příkladě použít znalosti o podmínkách držení zbraně rozvíjet odpovědnost spojenou s držením zbraně a za své jednání rozvíjet odpovědnost spojenou s držením zbraně a za své jednání rozvíjet dovednost dobře obhájit svůj postoj rozvíjet dovednost dobře obhájit svůj postoj

9 TRESTNÍ PRÁVO DROGY – HLEDANÝ RÁJ? Cíle: seznámit se s úpravou trestného činu nedovolené výroby a jiného seznámit se s úpravou trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a s jejím nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a s jejím smyslem smyslem seznámit se s úpravou trestného činu šíření toxikomanie a s jejím seznámit se s úpravou trestného činu šíření toxikomanie a s jejím smyslem smyslem seznámit se s úpravou trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu a s jejím smyslem seznámit se s úpravou trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu a s jejím smyslem seznámit se s úpravou trestného činu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku a s jejím smyslem seznámit se s úpravou trestného činu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku a s jejím smyslem umět rozpoznat, kdy se jednání dostává do konfliktu s trestním umět rozpoznat, kdy se jednání dostává do konfliktu s trestním zákoníkem a jaké to má důsledky zákoníkem a jaké to má důsledky

10 TRESTNÍ PRÁVO UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ Cíle: rozlišit mezi úmyslným a nedbalostním zaviněním, rozlišit mezi úmyslným a nedbalostním zaviněním, rozlišit mezi ublížením na zdraví a těžkou újmou na zdraví, rozlišit mezi ublížením na zdraví a těžkou újmou na zdraví, rozlišit mezi vraždou, způsobením smrti jako těžšího následku úmyslného ublížení na zdraví a usmrcením z nedbalosti, rozlišit mezi vraždou, způsobením smrti jako těžšího následku úmyslného ublížení na zdraví a usmrcením z nedbalosti, umět pracovat se zněním zákona, umět pracovat se zněním zákona, diskutovat a umět obhájit svůj postoj, správně argumentovat. diskutovat a umět obhájit svůj postoj, správně argumentovat.

11 UMÍTE SVĚDČIT Umíte svědčit? Cíle: uvědomit si, které informace jsou důležité při svědecké výpovědi uvědomit si, které informace jsou důležité při svědecké výpovědi zvážit naši osobní zodpovědnost za bezpečné prostředí ve škole/v obci zvážit naši osobní zodpovědnost za bezpečné prostředí ve škole/v obci diskutovat o naší roli při oznámení trestného činu diskutovat o naší roli při oznámení trestného činu vyzkoušet si hraní rolí vyzkoušet si hraní rolí

12 OBČANSKÉ PRÁVO Soustava soudů a soudní řízení Cíle: seznámit se s pravidly soudního jednání, seznámit se s pravidly soudního jednání, pochopit základní rozdíly občanského soudního řízení a trestního řízení, pochopit základní rozdíly občanského soudního řízení a trestního řízení, ovládnout základní pojmy soudního řízení, ovládnout základní pojmy soudního řízení, umět správně napsat žalobu, umět správně napsat žalobu, seznámit se se soustavou soudů v České republice, seznámit se se soustavou soudů v České republice, pochopit hlavní úkoly soudů, pochopit hlavní úkoly soudů, pochopit rozdělení působnosti soudů, pochopit rozdělení působnosti soudů, porozumět zvláštnímu postavení Ústavního soudu. porozumět zvláštnímu postavení Ústavního soudu.

13 OBČANSKÉ PRÁVO Reklamace, ochrana spotřebitele Cíle: osvojit si práva a povinnosti stran při prodeji zboží v obchodě, osvojit si práva a povinnosti stran při prodeji zboží v obchodě, poznat zákonné podmínky pro reklamaci zboží, poznat zákonné podmínky pro reklamaci zboží, umět slušně a jasně formulovat reklamaci, umět slušně a jasně formulovat reklamaci, umět v klidu obhajovat svůj názor i přes nepochopení či nevraživost umět v klidu obhajovat svůj názor i přes nepochopení či nevraživost druhé strany, druhé strany, znát svá práva a umět je náležitě hájit. znát svá práva a umět je náležitě hájit.

14 OBČANSKÉ PRÁVO PODVOD, ÚVĚROVÝ PODVOD Cíle: seznámit se se skutkovou podstatou trestného činu podvodu, seznámit se se skutkovou podstatou trestného činu podvodu, Vysvětlit pojem uvést někoho v omyl, obohatit se, zamlčet podstatné údaje, lichva Vysvětlit pojem uvést někoho v omyl, obohatit se, zamlčet podstatné údaje, lichva

15 OBČANSKÉ PRÁVO Závazkové vztahy Cíle: vědět, co jsou smlouvy a jak vznikají, vědět, co jsou smlouvy a jak vznikají, pochopit význam smluv a získat zkušenosti se smluvním jednáním, pochopit význam smluv a získat zkušenosti se smluvním jednáním, rozlišit typy závazkových vztahů a jejich důsledky, rozlišit typy závazkových vztahů a jejich důsledky, seznámit se průběhem smluvního jednání a nutnými náležitosti smluv, seznámit se průběhem smluvního jednání a nutnými náležitosti smluv, rozvíjet schopnosti komunikovat, předvídat a rychle reagovat, rozvíjet schopnosti komunikovat, předvídat a rychle reagovat, posilovat postoje čestnosti a poctivosti a zdůraznit potřeby vlastní důvěryhodnosti. posilovat postoje čestnosti a poctivosti a zdůraznit potřeby vlastní důvěryhodnosti.

16 PRACOVNÍ PRÁVO Uzavření pracovního poměru Cíle: pochopit, proč je důležité uzavírat písemnou pracovní smlouvu, pochopit, proč je důležité uzavírat písemnou pracovní smlouvu, seznámit se s právy a povinnostmi zaměstnance a zaměstnavatele, seznámit se s právy a povinnostmi zaměstnance a zaměstnavatele, zjistit, co je a co není diskriminace v zaměstnání, zjistit, co je a co není diskriminace v zaměstnání, naučit se napsat profesní životopis, naučit se napsat profesní životopis, uvědomit si, na co si dát pozor při přijímacím pohovoru. uvědomit si, na co si dát pozor při přijímacím pohovoru.

17 ČASOVÝ HARMONOGRAM NUTNÁ JE BEZABSENČNÍ PŘÍTOMNOST Termín pondělí 16.7. až pátek 20.7. 2012 pravidelný dopolední blok v čase pravidelný dopolední blok v čase přestávka přestávka pravidelný odpolední blok v čase pravidelný odpolední blok v čase

18 ZÁVĚR PROGRAMU Vyhodnocení programu Závěrečný test Předání Osvědčení o ukončení programu Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN PROBAČNÍ PROGRAM Žďár nad Sázavou 16. 7. 2012 – 20. 7. 2012 16. 7. 2012 – 20. 7. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google