Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klamavé obchodní praktiky Mgr. Ivana Picková SOS – Sdružení obrany spotřebitelů www.spotrebitele.info.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klamavé obchodní praktiky Mgr. Ivana Picková SOS – Sdružení obrany spotřebitelů www.spotrebitele.info."— Transkript prezentace:

1 Klamavé obchodní praktiky Mgr. Ivana Picková SOS – Sdružení obrany spotřebitelů www.spotrebitele.info

2 Směrnice EU a novela ZOS Evropská směrnice o nekalých obchodních praktikách 2005/29/ES vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. Termín pro všechny země EU už 12.prosinec 2007 U nás 12. únor 2008 – zpoždění už při projednávání. Premiér – „zaplevelování legislativy“

3 Prospěch i úskalí Prospěch: Sbližování právních předpisů EU o nekalých praktikách včetně klamavé reklamy Chrání i soutěžitele – jejich ekonomické zájmy Pojem „průměrný, běžný spotřebitel“ – liší se v jednotlivých zemích Náležitá profesionální péče obchodníka

4 Nedostatky novely Vypadl § 6 část první – jednání v rozporu s dobrými mravy Vypadl § 8 – zákaz klamání spotřebitele § 16 ruší povinnost uvádět adresu sídla (právnická osoba) nebo místa podnikání (fyzická osoba)

5 Klamavé obchodní praktiky a/ je-li při ní užit nepravdivý údaj, b/ je-li důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit,

6 Klamavé obchodní praktiky c/ opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, jenž s přihlédnutím ke všem okolnostem lze po podnikateli spravedlivě požadovat; za opomenutí se považuje též uvedení důležitého údaje nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem (za důležitý údaj ve smyslu písm. b/ a c/ se dle odstavce 4 považují údaje poskytované podle § 10 odst. 1 a 2, § 12, § 13, dále identifikační údaje o prodávajícím a informace požadované pro uzavření smlouvy nebo uplatnění práv z ní podle zvláštních právních předpisů – např. dle §§ 53, 53a, 54, 54a/ a b/, 57 a 58 občanského zákoníku), nebo

7 Klamavé obchodní praktiky d/ vede-li způsob prezentace výrobku či služby, včetně srovnávací reklamy, nebo jejich uvádění na trh k záměně s jinými výrobky či službami, nebo rozlišovacími znaky jiného podnikatele, e/ není-li dodržen závazek obsažený v kodexu chování, k jehož dodržování se podnikatel zavázal, jde-li o jednoznačný závazek, který lze ověřit, a podnikatel v obchodní praktice uvádí, že je vázán kodexem.

8 Agresivní obchodní praktiky V ČR celkem rozšířený způsob prodeje, byť ne tak častý jako klamavé Obtěžování Donucování (síla) Nepatřičné ovlivňování Cíl – ovlivnit rozhodnutí spotřebitele

9 Kdy je praktika agresivní? a/ načasování, místo a doba trvání obchodní praktiky, b/ způsob jednání, jeho výhrůžnost a urážlivost, c/ vědomé využití nepříznivé situace spotřebitele, d/ nepřiměřené překážky pro uplatnění práv spotřebitele, nebo e/ hrozba protiprávním jednáním.

10 Sankce 5 úrovní výše pokuty za správní delikty 2 úrovně za přestupky podle ZOS Maximální výše pokuty zůstává – 50 milionů Kč

11 Klamavé a agresivní praktiky Děkuji za pozornost Mgr. Ivana Picková pickova@spotrebitele.info


Stáhnout ppt "Klamavé obchodní praktiky Mgr. Ivana Picková SOS – Sdružení obrany spotřebitelů www.spotrebitele.info."

Podobné prezentace


Reklamy Google