Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soutěžní právo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soutěžní právo."— Transkript prezentace:

1 Soutěžní právo

2 Ochrana hospodářské soutěže
Veřejnoprávní větev ochrany Upraveno ZOHS, působí ÚOHS Soutěžitel - FO, PO a jejich sdružení, pokud se soutěže účastní nebo ji mohou ovlivňovat Relevantní trh Věcný aspekt Časový aspekt Místní aspekt

3 Zákaz kartelových dohod
- dohody soutěžitelů, jednání ve vzájemné shodě a rozhodnutí sdružení soutěžitelů - Horizontální x Vertikální dohody Druhy kartelů Cenové Podmínkové Parcelační Vývojové a výzkumné Junktimační Diskriminační Bojkotové

4 Kartelové dohody Výjimky
Blokové výjimky – vyhlášené ÚOHS nebo Evropskou komisí Prospěšné dohody - § 3 odst. 4 – zlepšení výroby, distribuce, podpora rozvoje a zároveň prospěšné spotřebiteli Neumožní vyloučit soutěž na podstatné části relevantního trhu De minimis – horizontální 10%, vertikální 15%

5 Kartelové dohody Sankce Neplatnost Zákaz do budoucna Pokuta
Uložení opatření na ochranu soutěže

6 Zneužití dominantního postavení
Dominantní postavení – tržní síla, která umožňuje chovat se nezávisle na soutěžitelích nebo spotřebitelích Tržní podíl 40% Skutkové podstaty Vynucování podmínek Junktimace Diskriminace Zastavení výroby, odbytu, výzkumu nebo vývoje Dlouhodobý prodej za nepřiměřeně nízkou ceny Odmítnutí přístupu k přenosovým sítím za přiměřenou úhradu

7 Zákaz spojování soutěžitelů
Fůze a akvizice - Fúze, nabytí podniku, nabytí obchodního podílu, nabytí účastnických cenných papírů, ovládací smlouva, jiné způsoby kontroly Podléhají povolení ÚOHS Obrat v ČR > 1,5 mld. Kč, soutěžitelé (2 různí) obrat >250 mil. Kč každý 1 soutěžitel obrat v ČR > 1,5 mld. Kč a jiný soutěžitel obrat ve světě > 1,5 mld. Kč Sankce:

8 Nekalá soutěž § 41-55 Obchodního zákoníku
Soukromoprávní větev soutěžního práva Nechrání soutěž ale soukromoprávní subjekty Účastníky soutěže – soutěžitele Zákazníky, spotřebitele

9 Generální klauzule proti NS
Nekalou soutěží je Jednání v hospodářské soutěži nebo hosp. styku Které je v rozporu s dobrými mravy soutěže Způsobilé přivodit újmu Jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům

10 Skutkové podstaty nekalé soutěže
Klamavá reklama Klamavé označování zboží a služeb Vyvolávání nebezpečí záměny Parazitování na pověsti podniku, výrobků, či služeb Podplácení Zlehčování Srovnávací reklama Porušování obchodního tajemství Ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí

11 Nároky z nekalé soutěže
Zdržení se jednání Odstranění závadného stavu Přiměřené zadostiučinění (peněžité x nepeněžité) Náhrada škody Vydání bezdůvodného obohacení Neplatnost smluv Specifika - uplatnění zájmovou organizací, spotřebitelem

12 Ochrana hospodářské soutěže
Veřejnoprávní větev ochrany Upraveno ZOHS, působí ÚOHS Soutěžitel - FO, PO a jejich sdružení, pokud se soutěže účastní nebo ji mohou ovlivňovat Relevantní trh Věcný aspekt Časový aspekt Místní aspekt

13 Zákaz kartelových dohod
- dohody soutěžitelů, jednání ve vzájemné shodě a rozhodnutí sdružení soutěžitelů - Horizontální x Vertikální dohody Druhy kartelů Cenové Podmínkové Parcelační Vývojové a výzkumné Junktimační Diskriminační Bojkotové

14 Kartelové dohody Výjimky
Blokové výjimky – vyhlášené ÚOHS nebo Evropskou komisí Prospěšné dohody - § 3 odst. 4 – zlepšení výroby, distribuce, podpora rozvoje a zároveň prospěšné spotřebiteli Neumožní vyloučit soutěž na podstatné části relevantního trhu De minimis – horizontální 10%, vertikální 15%

15 Kartelové dohody Sankce Neplatnost Zákaz do budoucna Pokuta
Uložení opatření na ochranu soutěže

16 Zneužití dominantního postavení
Dominantní postavení – tržní síla, která umožňuje chovat se nezávisle na soutěžitelích nebo spotřebitelích Tržní podíl 40% Skutkové podstaty Vynucování podmínek Junktimace Diskriminace Zastavení výroby, odbytu, výzkumu nebo vývoje Dlouhodobý prodej za nepřiměřeně nízkou ceny Odmítnutí přístupu k přenosovým sítím za přiměřenou úhradu Sankce: Zákaz do budoucna, pokuta, opatření na ochranu

17 Zákaz spojování soutěžitelů
Fůze a akvizice - Fúze, nabytí podniku, nabytí obchodního podílu, nabytí účastnických cenných papírů, ovládací smlouva, jiné způsoby kontroly Podléhají povolení ÚOHS Obrat v ČR > 1,5 mld. Kč, soutěžitelé (2 různí) obrat >250 mil. Kč každý 1 soutěžitel obrat v ČR > 1,5 mld. Kč a jiný soutěžitel obrat ve světě > 1,5 mld. Kč Sankce: nepovolení, pokuta, uložení opatření


Stáhnout ppt "Soutěžní právo."

Podobné prezentace


Reklamy Google