Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nákup operativní Ivan Gros odsouhlasení dodacího listu s fakturou pro účtárnu Výchozí stav: pro každou položku vybrán dodavatel uzavřena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nákup operativní Ivan Gros odsouhlasení dodacího listu s fakturou pro účtárnu Výchozí stav: pro každou položku vybrán dodavatel uzavřena."— Transkript prezentace:

1 Nákup operativní Ivan Gros ivan.gros@vscht.cz

2 odsouhlasení dodacího listu s fakturou pro účtárnu Výchozí stav: pro každou položku vybrán dodavatel uzavřena rámcová smlouva na plánovací období (rok…) Další postup: firemní schvalovací řízení předání objednávky různou formou přenosu dodavateli příjem dodávky včetně kvalitativní a kvantitativní přejímky na sklad projednání dodacích podmínek s dodavatelem pro každou položku postupně zpřesňovat požadavky vystavovat objednávky s určením množství dodací lhůty, termínu dodání

3 interní vyskladnění a doprava na místo spotřeby promítnutí spotřeby do nákladů organizace evidence průběhu vlastní realizace dodávky, zejména plnění dohodnuté úrovně služeb, kterou poskytuje dodavatel. Pokud dojde ze strany dodavatele k porušení smluvních podmínek je třeba zajistit reklamační řízení sběr nebo recyklace případných odpadů ve spolupráci s dodavatelem řešení problému vratných přepravních a manipulačních obalů Další postup:

4 pro každou položku postupně zpřesňovat požadavky Plán výroby MPS Ideální stav: Potvrzené objednávky Plán distribuce DRP Plán zásobování Problémem je skutečnost, že potvrzené objednávky nepokrývají celkovou očekávanou poptávku Plán výroby MPS Potvrzené objednávky Plán distribuce DRP Plán zásobování Předpovědi poptávky

5 Analytická metoda: většinou pro položky skupiny A Plánovaná spotřeba položky v plánovacím období = Norma spotřeby položky (kusovník) na jednotku výrobku x Plánovaný objem produkce výrobku na který je položka spotřebovávána Nakupované množství položky v plánovacím období Plánovaná spotřeba položky v plánovacím období Plánovaná zásoba položky na konci plánovacího období Stav zásob položky na počátku plánovacího období = + - Bilanční metoda Předpoklad: znalost plánu výroby a norem spotřeby, kusovníků

6 Mezivýrobkové vztahy: x 1 = y 1 x 2 = y 2 x 3 = y 3 + 0,3 x 1 + 0,15 x 2 x 4 = y 4 + 0,2 x 1 + 0,35 x 2 + 0,5 x 3 Surovina 1 VýrobekVýrobek 2 Výrobek 3 Výrobek 4 0.15 1.1 0.3 0.15 0.050.110.14 0.320.45 0.20.5 0.30.150.35 0.42 Surovinové bilance: s 3 = 0,05 x 3 s 2 = 0,3 x 3 + 0,15 x 4 s 4 = 0,14 x 2 + 0,11 x 3 s 5 = 0,45 x 1 + 0,32 x 2 + 0,42 x 3 Surovina 2Surovina 3Surovina 4 Surovina 5 s 1 = 0,15 x 1 + 1,1 x 4 Bilanční metoda – problém v podnicích výrobách se složitou strukturou materiálových toků

7 s = B. x Mezivýrobkové vztahy:Surovinové bilance: x1x1 x2x2 x3x3 x4x4 = y1 y1 y2 y2 y2y2 y4y4 + 0 0 0,3 0,15 0 0 0,2 0,35 0,5 0 x1x1 x2x2 x3x3 x4x4 x = y + A. x s2s2 s1s1 s3s3 s4s4 s5s5 = 0 0 0,3 0,15 0,15 0 0 1,1 0 0 0,05 0 0 0,14 0,11 0 0,45 0,32 0,42 0 x1x1 x2x2 x3x3 x4x4 x 1 = y 1 x 2 = y 2 x 3 = y 3 + 0,3 x 1 + 0,15 x 2 x 4 = y 4 + 0,2 x 1 + 0,35 x 2 + 0,5 x 3 s 3 = 0,05 x 3 s 2 = 0,3 x 3 + 0,15 x 4 s 4 = 0,14 x 2 + 0,11 x 3 s 5 = 0,45 x 1 + 0,32 x 2 + 0,42 x 3 s 1 = 0,15 x 1 + 1,1 x 4

8 Ústav ekonomiky a řízení chemického a potravinářského průmyslu VŠCHT Praha A. Odborné odhady u režijních položek – jen finanční náročnost B. Předpovědní metody Problém plánování spotřeby režijních položek ( MRO ), položky skupiny C (B) Neznalost norem spotřeby ! Dvě cesty: Neexistence vztahu jejich spotřeby a objemu produkceznalost norem spotřeby !

9 Zdroje informací o krytí potřeb organizace V nabídkách dodavatelů předávaných přímo jejich prodejci osobně, nebo poštou V materiálech, zejména cenících, katalozích výrobců nebo prodejních kanceláří Na internetových stránkách dodavatelů, které postupně nahrazují klasické „papírové“ verze katalogů, případně poskytují v PDF formátu ke stažení jejich tištěnou podobu V reklamních částech, nebo přímo příspěvcích dodavatelů v odborném tisku. v B2B tržnicích

10 Druhy objednávek:  klasickém jednorázové objednávky  objednávky, u nichž je termín vyřízení pružně upravován tzv.odvolávkami objednávky s uvedením celkového objemu dodávky, který je postupně realizován několika odvolávkami různé velikosti opční dohody, která dává kupujícímu právo vystavovat objednávku jednostranně podle svých operativních potřeb. Závazné objednávky se např. uzavírají jen na stanovené minimální množství, další dodávky nad toto množství jsou předmětem opce Při sestavování konkrétních objednávek je třeba: Určit velikost objednávky a dodací cyklus Projednat navrhovanou velikost objednávek s dodavateli Určit termíny vystavování objednávek

11 Velikost objednávky: Vstupní data: Nákladová položkaProcent z průměrné zásoby n si % Skladovací náklady3 - 5 Úroková míra, výnosnost kapitálu5 – 20 Pojistné zásob1 – 3 Ztráty způsobené znehodnocením zásob, zcizením5 – 10 Celkem14 - 38 Očekávaná spotřeba D i v plánovacím období délky T Cíl: Určit velikost objednávek, jejich počet o i a délku dodacího cyklu t ci Kritérium:Minimalizace nákladů na pořizování a udržování zásob Náklady na udržování zásob

12 Velikost objednávky: T t ci qiqi Průběh stavu zásob v čase: Průměrná zásoba v naturálních jednotkách: Průměrná zásoba v peněžních jednotkách: Náklady na udržování zásob v Kč za období T: c i skladová jednotková cena i-té položky

13 T t ci QiQi Průběh stavu zásob v čase: Počet objednávek za období T: Náklady na pořizování zásob v Kč za období T: n oi náklady na jednu objednávku i-té položky Velikost objednávky:

14 Celkové náklady za období T: Optimální velikost objednávky: Minimální náklady: Optimální délka dodacího cyklu: Velikost objednávky:

15 Určení termínů vystavování objednávek Stav zásob Čas Počáteční stav zásob Problém kdy objednat ? Jaké pravidlo zvolit, jakou řídící veličinu použít? Dvě možnosti: Dosažený časový okamžik Dosažený stav zásob t vo tctc

16 Určení termínů vystavování objednávek Je-li termín vyřízení objednávky t vo >0, je nutné určit dolní objednací mez (signální stav zásob) x s. Jakmile dosáhne zásoba tuto hranici,, je třeba vystavit objednávku na dodávku stanovené velikosti q. kde d = D/T pro t vo < t c pro t vo = t c V okamžiku příchodu objednávky objednat další pro t vo > t c s.t vo / q x s je neceločíselný zbytek podílu Celá část podílu vyjadřuje kolik celých dodáve k během t vo přijde a bude krýt poptávku T t ci QiQi t vo


Stáhnout ppt "Nákup operativní Ivan Gros odsouhlasení dodacího listu s fakturou pro účtárnu Výchozí stav: pro každou položku vybrán dodavatel uzavřena."

Podobné prezentace


Reklamy Google