Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Adamčíková Zdeňka Název šablonyIII/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Adamčíková Zdeňka Název šablonyIII/2."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Adamčíková Zdeňka Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuKapitálový trh II. Stupeň a typ vzděláváníStřední odborná škola s maturitou Vzdělávací oblastEkonomika Vzdělávací obor63-41-M/01 Tematický okruhFinanční gramotnost Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák,1.ročník Anotace Žáci 1. ročníku získají nové znalosti z oblasti kapitálového trhu a naučí se orientovat v základních pojmech. Vybavení, pomůcky- Klíčová slova Majetkové cenné papíry – akcie, podílové listy, úvěrové cenné papíry – obligace, hypoteční zástavní listy, kontrolní otázky. Datum29.11.2013 KAPITÁLOVÝ TRH II.

2 Majetkové cenné papíry patří sem: – akcie – podílové listy Další

3 KAPITÁLOVÝ TRH II. Akcie akcie je cenný papír s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka, a to: – podílet se na zisku (výplata dividend) – podílet se na řízení společnosti (hlasovat na valné hromadě akcionářů) – podílet se na likvidačním zůstatku společnosti (v případě, že jde firma do likvidace) Další

4 KAPITÁLOVÝ TRH II. Akcie může být emitována: přímo za nominální hodnotu s emisním ážiem (za vyšší cenu než nominální) s emisním disážiem (za nižší cenu než nominální) Další

5 KAPITÁLOVÝ TRH II. Akciová spol. může vydávat dva druhy akcií: kmenové – jsou základním a nejrozšířenějším druhem – jejich majitel má hlasovací právo na valné hromadě akcionářů, čím více má akcií, tím více hlasů může uplatnit – kromě toho má právo na podíl na zisku - dividenda přednostní (prioritní) – tyto akcie mají přednostní právo na dividendu – stanovy mohou určit, že s nimi není spojeno právo hlasování na valné hromadě Další

6 KAPITÁLOVÝ TRH II. Podílové listy tyto CP jsou vydávány podílovými fondy fondy zakládají investiční společnosti nebo banky, které tak shromažďují prostředky od drobných investorů takto získaným kapitálem začne obchodovat na burze, nakupovat a prodávat CP cílem obchodování je dosažení zisku, ze kterého pak vyplácí vlastníkům podílových listů podíly podílníci nemají právo zasahovat do hospodaření a řízení fondu Další

7 KAPITÁLOVÝ TRH II. Rozeznáváme fondy: akciové – získané prostředky investují především do akcií dluhopisové – prostředky umisťují především do obligací peněžního trhu – investují do krátkodobých bezpečných dluhopisů a bankovních vkladů Další

8 KAPITÁLOVÝ TRH II. Další druhy mohou být: fondy smíšené – fond si stanoví strategii investování, která zahrnuje jak akcie, tak dluhopisy, tak další fin. nástroje fondy fondů – kupují podílové listy jiných fondů Další

9 KAPITÁLOVÝ TRH II. Úvěrové cenné papíry patří sem: – obligace – hypoteční zástavní listy Další

10 KAPITÁLOVÝ TRH II. Obligace představují dlouhodobý dlužnický závazek emitenta vůči vlastníkovi obligace emitent obligace prodává, čímž získává prostředky na svou činnost, a zároveň se zavazuje po uplynutí doby splatnosti obligace koupit zpět úrok z obligací je vyplácen kupci obligace každoročně podléhají při emisi schválení Českou národní bankou Další

11 KAPITÁLOVÝ TRH II. Emitenti obligací stát (státní dluhopisy) města (komunální dluhopisy) podniky banky Další

12 KAPITÁLOVÝ TRH II. Druhy obligací podle různých hledisek: hledisko obchodovatelnosti – obligace veřejně obchodovatelné – obligace s omezenou obchodovatelností a neobchodovatelné Další

13 KAPITÁLOVÝ TRH II. hledisko fyzické podoby – obligace materializované (listinné) – obligace dematerializované (zaknihované) hledisko druhové – obligace na jméno (převoditelné rubopisem) – obligace na majitele (na doručitele) Další

14 KAPITÁLOVÝ TRH II. hledisko ručení – obligace se zárukou (emitent ručí splacení svým majetkem resp. ručení jiným subjektem) – obligace bez záruky (emitent ručí svým dobrým jménem, hospodářskými výsledky) - převažují hledisko velikosti úroku – obligace s pevným úročením (výše úroku je dána při emisi) – obligace s proměnlivým úročením (výše úroku kopíruje pohyb bankovních úroků nebo oficiální míru inflace) Další

15 KAPITÁLOVÝ TRH II. Hypoteční zástavní listy tyto cenné papíry souvisejí s hypotečními úvěry emituje je banka, která má od České národní banky povolení k této činnosti jejich prodejem tak banka získá prostředky, které dále používá tyto listy jsou kryty splátkami hypotečních úvěrů a zastavenými nemovitostmi bývají veřejně obchodovatelné (na burze, v RM systému) Další

16 KAPITÁLOVÝ TRH II. Hypoteční zástavní listy mají podobu listinnou (cenný papír materializovaný) zaknihovanou (CP dematerializovaný): – neveřejně obchodovatelné – veřejně obchodovatelné Další

17 1. Charakterizujte majetkové cenné papíry. 2. Jaké znáte druhy akcií? 3. Charakterizujte úvěrové cenné papíry. 4. Co jsou to hypoteční zástavní listy.

18 ZDROJE A PRAMENY ŠVARCOVÁ J. a kol., Ekonomie - stručný přehled, 2012/2013. Zlín, CEED 2012. ISBN: 978-80-87301 -16-6. KLÍNSKÝ P., MŰNCH O., Ekonomika 3 pro obchodní akademie a ostatní střední školy, 2011. EDUKO nakladatelství s.r.o. 2011. ISBN: 978-80-87204-48-1.


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Adamčíková Zdeňka Název šablonyIII/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google