Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I N S T I T U T D O P R A V Y VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní 17. listopadu 15; 708 00 Ostrava – Poruba tel.: 59 699 1283; 5210

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I N S T I T U T D O P R A V Y VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní 17. listopadu 15; 708 00 Ostrava – Poruba tel.: 59 699 1283; 5210"— Transkript prezentace:

1 I N S T I T U T D O P R A V Y VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní 17. listopadu 15; 708 00 Ostrava – Poruba tel.: 59 699 1283; 5210 http://www.id.vsb.cz Předmět: Organizace a řízení dopravy S-453; 4. ročník magisterského studia Připravil: Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Úvodní list Souvislost maximální povolené rychlosti v obcích s délkou žluté na SSZ...\OŘD-přednesy\zluta-50kmh.ppt

2 Schéma průběhu brzdění

3 Vysvětlivky (1/2) bbrzdné zpomalení [m.s -2 ] tčas [s] Aokamžik optického vjemu nebezpečí řidičem Bokamžik, kdy se součást ovládacího ústrojí, na kterou působí ovládací síla, začne pohybovat Cokamžik ukončení pohybu vozidla (zastavení) *návrat ručičky měřícího zařízení do původní polohy t r reakční doba (nebo dráha reakční doby) řidiče. Tato doba zahrnuje čas od podnětu na nebezpečí k okamžiku rozhodnutí brzdit a počátku pohybu součástí ovládacího ústrojí, na kterou působí ovládací síla. Reakční doba řidiče je ovlivněna jeho pozorností a schopnostmi. Skládá se z optické reakce, psychické reakce (rozhodování) a svalové reakce (přesun nohy s pedálu na pedál). Pro řidiče osobních automobilů se počítá s průměrnou hodnotou 1 s, s mezemi od 0,7 do 1,3 s.

4 Vysvětlivky (2/2) t p doba (nebo dráha) počáteční prodlevy, tj. doba, která uplyne mezi ´okamžikem, kdy se začne pedál (součást ovládacího ústrojí) pohybovat a okamžikem, kdy začne působit brzdná síla. Průměrná hodnota je 0,05 s u brzd s hydraulickým převodem, a 0,15 s u brzd s pneumatickým přetlakovým převodem t n doba (nebo dráha) náběhu brzdění. Doba, která uplyne mezi okamžikem, kdy začne působit brzdná síla a okamžikem, kdy tato síla dosáhne určité hodnoty. U brzd s kapalinovým převodem bývá průměrná hodnota 0,15 s, u brzd s pneumatickým přetlakovým převodem je 0,2 s. t 1 součet t p a t n t 2 doba (nebo dráha) plného brzdného zpomalení t u doba (nebo dráha) účinného brzdění t c celková doba brzdění (brzdná dráha do zastavení) t z doba (nebo dráha) pro zastavení

5 Radiální reakce a brzdné síly na nápravách osobního automobilu při brzdění

6 Součinitel soudržnosti (adheze) µ

7 Výpočet A

8 Výpočet B Vztah pro s 2 vychází z přeměny kinetické energie na brzdnou práci: Z toho plyne:

9 Dráha pro zastavení s z

10 Příklad - Počáteční hodnoty Doba reakce: t r = 1,0 s Pro t žluté = 3,0 s je tolerance  5%, tj. t žluté =(2,85  3,15) s... ČSN 36 5601 Pro t žluté = 4,0 s je tolerance  5%, tj. t žluté =(3,4  4,6) s... ČSN 36 5601 Dráha, kterou ujede vozidlo po dobu trvání žluté: - V... rychlost vozidla v km/h - t žluté... délka žluté v sekundách Musí platit: S z,max je určeno výpočtem A (viz dříve). (ČSN 36 5601 – Světelné signalizační zařízení – technické a funkční požadavky – část 1: SSZ pro řízení silničního provozu. Praha, 1997.)

11 Osobní automobil jedoucí rychlostí 60 km/h t žluté = 3,0 s (resp. 2,85 s) Pro t žluté = 3,0 s je tolerance  5%, tj. t žluté =(2,85  3,15) s... ČSN 36 5601

12 Osobní automobil jedoucí rychlostí 50 km/h t žluté = 3,0 s (resp. 2,85 s) Pro t žluté = 3,0 s je tolerance  5%, tj. t žluté =(2,85  3,15) s... ČSN 36 5601

13 Autobus (nebo nákladní automobil) jedoucí rychlostí 60 km/h t žluté = 3,0 s (resp. 2,85 s) Pro t žluté = 3,0 s je tolerance  5%, tj. t žluté =(2,85  3,15) s... ČSN 36 5601

14 Autobus (nebo nákladní automobil) jedoucí rychlostí 60 km/h (při t žluté = 4 s) t žluté = 4,0 s (resp. 3,4 s) Pro t žluté = 4,0 s je tolerance  5%, tj. t žluté =(3,4  4,6) s... ČSN 36 5601

15 Autobus (nebo nákladní automobil) jedoucí rychlostí 50 km/h t žluté = 3,0 s (resp. 2,85 s) Pro t žluté = 3,0 s je tolerance  5%, tj. t žluté =(2,85  3,15) s... ČSN 36 5601

16 Institut dopravy, Fakulta strojní, VŠB – TU Ostrava 17. listopadu 15; 708 00 Ostrava – Poruba kancelář: A-736 telefon: 59 732 5210 e-mail: vladislav.krivda@vsb.cz http://www.id.vsb.cz/krivda Závěrečný list Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Kontakty http://www.id.vsb.czhttp://www.id.vsb.cz/lsd


Stáhnout ppt "I N S T I T U T D O P R A V Y VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní 17. listopadu 15; 708 00 Ostrava – Poruba tel.: 59 699 1283; 5210"

Podobné prezentace


Reklamy Google