Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cíle Seminář 11.12 Martina Kekule. Svoboda, Kolářová, 2006 Národní program vzdělávání Rámcově vzdělávací programy - RVP Školní vzdělávací programy - ŠVP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cíle Seminář 11.12 Martina Kekule. Svoboda, Kolářová, 2006 Národní program vzdělávání Rámcově vzdělávací programy - RVP Školní vzdělávací programy - ŠVP."— Transkript prezentace:

1 cíle Seminář 11.12 Martina Kekule

2 Svoboda, Kolářová, 2006 Národní program vzdělávání Rámcově vzdělávací programy - RVP Školní vzdělávací programy - ŠVP Učitel

3 cíle Kognitivní Afektivní Psychomotorické (Svoboda, Kolářová 2006)

4 cíle Cíle pomáhající pochopit a zvládnout důležité učivo Cíle související s potřebami společnosti Cíle související s potřebami a zájmy žáků (Pash, 1998)

5 Bloom Znalost (zapamatování) Porozumění (pochopení) Aplikace Analýza Syntéza Hodnotící posouzení Didaktika fyziky základní a střední školy. E. Svoboda, R. Kolářová. Karolinum 2006, str. 18-21 Analýza vyučování. Z. Kolář, A. Vališová. Grada 2009, str. 24-25

6 znalost Znalost definic, fyzikálních veličin a jednotek, materiálových konstant, dohodnutých konvencí, reprodukci zákonů, postupů a principů, znalost prostředků, grafů, tabulek…

7 porozumění Žák umí přejít od slovního k symbolickému zápisu a naopak, interpretace materiálových konstant, řešit úlohu svým způsobem, předvídat výsledky pokusu…

8 Způsoby reprezentace fyzikální reality Reprezentace fyzikální reality Popis dané reprezentace SLOVNÍ Slovní vysvětlení, popis daného jevu. Text. NÁKRES, FOTOGRAFIE Reprezentace na základě analogie hlavních vnějších znaků s realitou, obrázek. SCHÉMA Symbolická modifikace reality odrážející podstatu daného jevu. VZOREC Matematické vyjádření vztahů mezi proměnnými popisujícími daný jev. TABULKA HODNOT Reprezentace jevu vybranými příslušejícími si hodnotami závisle a nezávisle proměnných, které popisují daný jev. GRAF Rovinné nebo prostorové znázornění vztahů, postupů, statistických údajů, funkčních závislostí ([21]). PRAKTICKO- MANIPULAČNÍ Reprezentace na úrovni dovedností vyvolat nebo modifikovat nějaký jev, děj. Kekule, M. Grafy ve výuce fyziky, disertační práce MFF UK, 2004.

9 aplikace Řešení problémových úloh, demonstrace jevu, diskutování možných řešení, správné používání vzorců, grafů…

10 analýza Rozdělit dané poznatky na části a chápat vztahy mezi nimi: rozlišit fakta od hypotéz, rozlišit nadbytečné údaje při řešení úloh, zjistit, jak fungují prvky uvnitř nějaké větší struktury…

11 syntéza Skládání prvků a částí tak, aby žák vytvořil pro něj dosud neznámý celek: sestavit plán měření, napsat esej, vypracovat projekt

12 hodnocení Posouzení měření z hlediska přesnosti, diskuze efektivity řešení úlohy, obhájení vlastního názoru….

13 Alica Kurtiová, Fyzikální úlohy k rozvoji různých poznávacích operací, Diplomová práce MFF UK, 2014 Typy úloh dle taxonomie D. Tollingerové

14 Alica Kurtiová, Fyzikální úlohy k rozvoji různých poznávacích operací, Diplomová práce MFF UK, 2014 Typy úloh dle taxonomie D. Tollingerové

15 Kratwohl, Bloom, Masia, 1964

16 Posuzování afektivních cílů

17 Dotazník „Vnitřní motivace“ http://www.selfdeterminationtheory.org/questionnaires/ Intrinsic Motivation Inventory (IMI) The IMI was developed to assess participants’ subjective experience related to experimental tasks. assesses levels of interest/enjoyment; perceived competence; effort; value/usefulness; felt pressure and tension; perceived choice while they were performing the activity.

18 R. H. Davy, 1970

19 Kompetence - RVP Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetenece sociální a presonální Kompetenece občanské Kompetence pracovní

20 Kompetence dospělých Belze, Siegrista

21 Kompetence pro Evropu - Walterová Analýza vyučování. Z. Kolář, A. Vališová. Grada 2009, str. 33-35

22 Literatura Pasch, Gardner, Langerová, Starková, Moodyová: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině, Portál 1998


Stáhnout ppt "Cíle Seminář 11.12 Martina Kekule. Svoboda, Kolářová, 2006 Národní program vzdělávání Rámcově vzdělávací programy - RVP Školní vzdělávací programy - ŠVP."

Podobné prezentace


Reklamy Google