Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář Martina Kekule

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář Martina Kekule"— Transkript prezentace:

1 Seminář 11.12 Martina Kekule
cíle Seminář 11.12 Martina Kekule

2 Národní program vzdělávání
Rámcově vzdělávací programy - RVP Školní vzdělávací programy - ŠVP Učitel Svoboda, Kolářová, 2006

3 Kognitivní Afektivní Psychomotorické (Svoboda, Kolářová 2006) cíle

4 Cíle pomáhající pochopit a zvládnout důležité učivo Cíle související s potřebami společnosti Cíle související s potřebami a zájmy žáků (Pash, 1998) cíle

5 Bloom Znalost (zapamatování) Porozumění (pochopení) Aplikace Analýza
Syntéza Hodnotící posouzení Didaktika fyziky základní a střední školy. E. Svoboda, R. Kolářová. Karolinum 2006, str Analýza vyučování. Z. Kolář, A. Vališová. Grada 2009, str Bloom

6 Znalost definic, fyzikálních veličin a jednotek, materiálových konstant, dohodnutých konvencí, reprodukci zákonů, postupů a principů, znalost prostředků, grafů, tabulek… znalost

7 Žák umí přejít od slovního k symbolickému zápisu a naopak, interpretace materiálových konstant, řešit úlohu svým způsobem, předvídat výsledky pokusu… porozumění

8 Způsoby reprezentace fyzikální reality
Kekule, M. Grafy ve výuce fyziky, disertační práce MFF UK, 2004. Reprezentace fyzikální reality Popis dané reprezentace SLOVNÍ Slovní vysvětlení, popis daného jevu. Text. NÁKRES, FOTOGRAFIE Reprezentace na základě analogie hlavních vnějších znaků s realitou, obrázek. SCHÉMA Symbolická modifikace reality odrážející podstatu daného jevu. VZOREC Matematické vyjádření vztahů mezi proměnnými popisujícími daný jev. TABULKA HODNOT Reprezentace jevu vybranými příslušejícími si hodnotami závisle a nezávisle proměnných, které popisují daný jev. GRAF Rovinné nebo prostorové znázornění vztahů, postupů, statistických údajů, funkčních závislostí ([21]). PRAKTICKO-MANIPULAČNÍ Reprezentace na úrovni dovedností vyvolat nebo modifikovat nějaký jev, děj. Způsoby reprezentace fyzikální reality

9 Řešení problémových úloh, demonstrace jevu, diskutování možných řešení, správné používání vzorců, grafů… aplikace

10 Rozdělit dané poznatky na části a chápat vztahy mezi nimi: rozlišit fakta od hypotéz, rozlišit nadbytečné údaje při řešení úloh, zjistit, jak fungují prvky uvnitř nějaké větší struktury… analýza

11 Skládání prvků a částí tak, aby žák vytvořil pro něj dosud neznámý celek: sestavit plán měření, napsat esej, vypracovat projekt syntéza

12 Posouzení měření z hlediska přesnosti, diskuze efektivity řešení úlohy, obhájení vlastního názoru….
hodnocení

13 Alica Kurtiová, Fyzikální úlohy k rozvoji různých poznávacích operací, Diplomová práce MFF UK, 2014 Typy úloh dle taxonomie D. Tollingerové

14 Alica Kurtiová, Fyzikální úlohy k rozvoji různých poznávacích operací, Diplomová práce MFF UK, 2014 Typy úloh dle taxonomie D. Tollingerové

15 Kratwohl, Bloom, Masia, 1964

16 Posuzování afektivních cílů

17 Dotazník „Vnitřní motivace“
Intrinsic Motivation Inventory (IMI) The IMI was developed to assess participants’ subjective experience related to experimental tasks. assesses levels of interest/enjoyment; perceived competence; effort; value/usefulness; felt pressure and tension; perceived choice while they were performing the activity. Dotazník „Vnitřní motivace“

18 R. H. Davy, 1970

19 Kompetence - RVP Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní Kompetenece sociální a presonální Kompetenece občanské Kompetence pracovní Kompetence - RVP

20 Kompetence dospělých Belze, Siegrista

21 Kompetence pro Evropu - Walterová
Analýza vyučování. Z. Kolář, A. Vališová. Grada 2009, str

22 Pasch, Gardner, Langerová, Starková, Moodyová: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině, Portál 1998 Literatura


Stáhnout ppt "Seminář Martina Kekule"

Podobné prezentace


Reklamy Google