Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cíle Seminář 11.12 Martina Kekule. Svoboda, Kolářová, 2006 Národní program vzdělávání Rámcově vzdělávací programy - RVP Školní vzdělávací programy - ŠVP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cíle Seminář 11.12 Martina Kekule. Svoboda, Kolářová, 2006 Národní program vzdělávání Rámcově vzdělávací programy - RVP Školní vzdělávací programy - ŠVP."— Transkript prezentace:

1 cíle Seminář Martina Kekule

2 Svoboda, Kolářová, 2006 Národní program vzdělávání Rámcově vzdělávací programy - RVP Školní vzdělávací programy - ŠVP Učitel

3 cíle Kognitivní Afektivní Psychomotorické (Svoboda, Kolářová 2006)

4 cíle Cíle pomáhající pochopit a zvládnout důležité učivo Cíle související s potřebami společnosti Cíle související s potřebami a zájmy žáků (Pash, 1998)

5 Bloom Znalost (zapamatování) Porozumění (pochopení) Aplikace Analýza Syntéza Hodnotící posouzení Didaktika fyziky základní a střední školy. E. Svoboda, R. Kolářová. Karolinum 2006, str Analýza vyučování. Z. Kolář, A. Vališová. Grada 2009, str

6 znalost Znalost definic, fyzikálních veličin a jednotek, materiálových konstant, dohodnutých konvencí, reprodukci zákonů, postupů a principů, znalost prostředků, grafů, tabulek…

7 porozumění Žák umí přejít od slovního k symbolickému zápisu a naopak, interpretace materiálových konstant, řešit úlohu svým způsobem, předvídat výsledky pokusu…

8 Způsoby reprezentace fyzikální reality Reprezentace fyzikální reality Popis dané reprezentace SLOVNÍ Slovní vysvětlení, popis daného jevu. Text. NÁKRES, FOTOGRAFIE Reprezentace na základě analogie hlavních vnějších znaků s realitou, obrázek. SCHÉMA Symbolická modifikace reality odrážející podstatu daného jevu. VZOREC Matematické vyjádření vztahů mezi proměnnými popisujícími daný jev. TABULKA HODNOT Reprezentace jevu vybranými příslušejícími si hodnotami závisle a nezávisle proměnných, které popisují daný jev. GRAF Rovinné nebo prostorové znázornění vztahů, postupů, statistických údajů, funkčních závislostí ([21]). PRAKTICKO- MANIPULAČNÍ Reprezentace na úrovni dovedností vyvolat nebo modifikovat nějaký jev, děj. Kekule, M. Grafy ve výuce fyziky, disertační práce MFF UK, 2004.

9 aplikace Řešení problémových úloh, demonstrace jevu, diskutování možných řešení, správné používání vzorců, grafů…

10 analýza Rozdělit dané poznatky na části a chápat vztahy mezi nimi: rozlišit fakta od hypotéz, rozlišit nadbytečné údaje při řešení úloh, zjistit, jak fungují prvky uvnitř nějaké větší struktury…

11 syntéza Skládání prvků a částí tak, aby žák vytvořil pro něj dosud neznámý celek: sestavit plán měření, napsat esej, vypracovat projekt

12 hodnocení Posouzení měření z hlediska přesnosti, diskuze efektivity řešení úlohy, obhájení vlastního názoru….

13 Alica Kurtiová, Fyzikální úlohy k rozvoji různých poznávacích operací, Diplomová práce MFF UK, 2014 Typy úloh dle taxonomie D. Tollingerové

14 Alica Kurtiová, Fyzikální úlohy k rozvoji různých poznávacích operací, Diplomová práce MFF UK, 2014 Typy úloh dle taxonomie D. Tollingerové

15 Kratwohl, Bloom, Masia, 1964

16 Posuzování afektivních cílů

17 Dotazník „Vnitřní motivace“ Intrinsic Motivation Inventory (IMI) The IMI was developed to assess participants’ subjective experience related to experimental tasks. assesses levels of interest/enjoyment; perceived competence; effort; value/usefulness; felt pressure and tension; perceived choice while they were performing the activity.

18 R. H. Davy, 1970

19 Kompetence - RVP Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetenece sociální a presonální Kompetenece občanské Kompetence pracovní

20 Kompetence dospělých Belze, Siegrista

21 Kompetence pro Evropu - Walterová Analýza vyučování. Z. Kolář, A. Vališová. Grada 2009, str

22 Literatura Pasch, Gardner, Langerová, Starková, Moodyová: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině, Portál 1998


Stáhnout ppt "Cíle Seminář 11.12 Martina Kekule. Svoboda, Kolářová, 2006 Národní program vzdělávání Rámcově vzdělávací programy - RVP Školní vzdělávací programy - ŠVP."

Podobné prezentace


Reklamy Google