Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klíčové kompetence, výchovné a vzdělávací strategie Náměty a zkušenosti, jak pracovat s KK a VVS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klíčové kompetence, výchovné a vzdělávací strategie Náměty a zkušenosti, jak pracovat s KK a VVS."— Transkript prezentace:

1 Klíčové kompetence, výchovné a vzdělávací strategie Náměty a zkušenosti, jak pracovat s KK a VVS

2 Dvojí pohled Klíčové kompetence jsou novota, která ubírá čas. Klíčové kompetence jsou součástí výuky už dnes. X předmět - tematický celek - hodina vnitřní jádro, které je využitelné i mimo obor Nalezení klíčových kompetencí je velmi důležité. jádro, které zůstává v žácích i po letech jádro, které je a bude potřebné potřebné, trvalé, využitelné - klíčové kompetence

3 Jak nalézt KK? klíčové kompetence - souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti v RVP G kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence občanské Je to v RVP, a co my s tím ?!! To je zase něco navíc, co bude akorát zdržovat! klíčové kompetence - souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti

4 „Nepříjemné“ otázky kompetence nerozvíjí jen jeden předmět DOHODA NAPŘÍČ PŘEDMĚTY „celá“ škola rozvíjí klíčové kompetence Jak si ověří, že tomu tak je? A jakými postupy to vlastně „dělá“? společné postupy pro celou školu výchovné a vzdělávací strategie kompetence nerozvíjí jen jeden předmět DOHODA NAPŘÍČ PŘEDMĚTY „celá“ škola rozvíjí klíčové kompetence Jak to pozná?

5 Hledání výchovných a vzdělávacích strategií kompetence k učení  kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace zpracovává a využívá při svém studiu Co to znamená?  vysvětlí problém z médií  přemýšlí o podstatě sdělení  dokáže si najít zdroje, srovná si je a porozumí informacím v nich  konfrontuje svou vlastní zkušenost  aplikuje informace na příkladu  nepřijímá tisk jako dogma  diskutuje s vyučujícími  hledá argumenty  vysvětlí informace spolužákovi

6 Hledání výchovných a vzdělávacích strategií Jak budu vědět (vidět), že to žák dělá?  vysvětlí problém z médií  diskuse nad problémy z médií  přemýšlí o podstatě sdělení  úvaha o podstatě sdělení  dokáže si najít zdroje, srovná si je a porozumí informacím v nich  projekt, popř. referát, pro který poskytneme žákovi informace ...

7 Výchovné a vzdělávací strategie  charakterizují ŠVP  „profilují“ školu  závazné pro učitele na celé škole  shoda mezi učiteli celoškolní  charakterizují specifika daného předmětu  naplňují cílové zaměření  závazné pro učitele daného předmětu  shoda mezi učiteli předmětové

8 Naše cesta k VVS Hledání, jak daný předmět přispívá k rozvoji KK. Hledání, společného průniku. Přeformulování společných postupů. Učitel povede žáky… Práce na papíře nenahradí komunikaci. Podstatná je forma, ne obsah ? Specifikace a doplnění strategií pro daný předmět. Co je tím míněno? Jenom to opíšu!

9 Dějepis  kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace zpracovává...  vyhledá informace v textu přímo obsažené  vyhledá informace v textu obsažené nepřímo  informace zpracuje do textu  porovná různé texty Ověřování strategií v předmětech  výběr části klíčové kompetence  rozdělení do úrovní  sledování  vyhodnocení

10  používá s porozuměním symbolická a grafická vyjádření informací různého typu  převede prostorový model na dvourozměrný  vytvoří jednoduché schéma na základě obrázku  vytvoří jednoduché schéma na základě textu ... Ověřování strategií v předmětech  výběr části klíčové kompetence  rozdělení do úrovní  sledování  vyhodnocení Biologie a přírodopis

11  vyjadřuje se v mluvených projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, co a jak chce sdělit...  žák volí jazykové prostředky s ohledem na komunikační funkci  žák udržuje výpovědní dynamičnost  žák doprovází zvolené jazykové prostředky kinetickými znaky... ... Ověřování strategií v předmětech  výběr části klíčové kompetence  rozdělení do úrovní  sledování  vyhodnocení Český jazyk a literatura

12 Vyhodnocení  hledání účinných strategií  předpoklad  sledování  záznam Není to zbytečná administrativa?  nalezení únosné meze  překonání zvyku Bez záznamu asi nelze hodnověrně hodnotit.

13 Jsme na cestě. Děkuji Vám za pozornost a svým kolegům z Gymnázia Rumburk za inspiraci.


Stáhnout ppt "Klíčové kompetence, výchovné a vzdělávací strategie Náměty a zkušenosti, jak pracovat s KK a VVS."

Podobné prezentace


Reklamy Google