Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. a 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. a 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ."— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. a 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA: Složky cílů, dělení cílů, cíl, afektivní složka, kognitivní složka, konativní složka CÍLE VÝUKY VY-32-INOVACE-PED- 210

2 vymezen hned na začátku zamýšlený a očekávaný výsledek, k němuž vyučující a žáci směřují odvozen z obecných cílů vzdělávání (v úvodech vzdělávacích dokumentů) Funkce výchovných cílů orientační –pro dosažení cíle je nutná správná orientace, obsah cíle výchovy z neobecnějších požadavků formulovaných společností motivační – sebevzdělávání, sebevýchova realizační – proměna ve skutečnost regulační –sebereflexe a sebekontrola aktuálního stavu ve vztahu k postupným cílům

3 Schéma stanovení cílů výuky ! KDYŽ STANOVUJEME CÍL, MUSÍME VZÍT ZE VŠECH TĚCHTO KATEGORIÍ ! OBSAH PŘEDMĚTU CÍLE POTŘEBY SPOLEČNOSTI OSOBNOSTNÍ POTŘEBY A ZÁJMY ŽÁKA

4 při formulaci jakýchkoli cílů, musíme pamatovat na 3 složky cílů: kognitivní - poznávací konativní – motorické, sociální afektivní – emotivní, hodnotová, postojová kognitivní konativní afektivní

5 Podmínky pro efektivní práci s cílem výuky: přijetí cíle žákem – když žák vidí smysl, má to pozitivní přínos formulace cíle – měl by být přiměřený, funkční (konkrétní a jednoznačný) !!! CÍL JE VE VZÁJEMNÉM VZTAHU K DALŠÍM PRVKŮM VÝUKY !!!

6 Členění cílů: podle času – krátkodobé x střednědobé x dlouhodobé podle náročnosti – maximální x minimální x optimální podle řízení – strategické x taktické x operativní podle rozsahu – obecné x konkrétní podle vztahů – skupinové x individuální formulované učitelem x formulované žákem

7 Požadavky na formulování cílů  přiměřenost  funkčnost (účelnost, užitečnost)  konkrétnost, jednoznačnost  formulace umožňující ověření splnění  vyjádření cíle ve výkonech žáka (např. žáci budou znát…)  norma výkonu s hodnotící škálou  vymezení podmínek výkonu

8 Charakteristika cíle by měla obsahovat: požadovaný výkon vychovávaného – žáci budou umět narýsovat, nakreslit apod. normu výkonu – stanovením minimální hranice kvality a úrovně výkonu podmínky výkonu – bližší vymezení způsobu řešení, vymezení přípustné pomoci a dovolených pomůcek (literatura apod.)

9 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz KALHOUS, Z. a OBST, O.: Školní didaktika. 1.vyd. Praha: Portál, 2002. 448s. ISBN 80-7178-253-X ČÁBALOVÁ, D.: Pedagogika. 1.vyd. Praha: Grada, 2011. 272 s. ISBN 978-80-247-2993-0 PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. 1.vyd. Praha: Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. 2.vyd. Praha: Portál, 1998. 328 s. ISBN 80-7178-252-1


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. a 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google