Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Půda Svět práce, 6. ročník VY_32_INOVACE_322, 17. sada, SP ANOTACE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Půda Svět práce, 6. ročník VY_32_INOVACE_322, 17. sada, SP ANOTACE"— Transkript prezentace:

1 Půda Svět práce, 6. ročník VY_32_INOVACE_322, 17. sada, SP ANOTACE
Prezentace seznamuje žáky se vznikem a vlastnostmi půdy, zpracování půdy na zahradě a výživou rostlin. Formou otázek si žáci prohlubují a opakují získané znalosti z této oblasti. Druh učebního materiálu DUM Očekávané výstupy  Žáci umí vybrat vhodné pomůcky ke zpracování půdy, orientují se ve výživě rostlin. Pro koho je materiál určen  Žáci 6. ročníku ZŠ Autor  Mgr. Martina Špačková Datum vzniku   Vzdělávací oblast  Člověk a svět práce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.

2 PŮDA Svět práce – 6. ročník
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.

3 P Ů D A Vznik půdy Vlastnosti půdy Výživa rostlin
Zpracování půdy na zahradě Otázky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.

4 VZNIK PŮDY Půda je přírodní útvar, který vzniká působením půdotvorných činitelů na horninu. Působením těchto činitelů dochází k rozpadu horniny, jehož výsledkem je půdotvorný substrát. Při následném půdotvorném procesu z něj vzniká vlastní sypká půda. Tento děj označujeme jako zvětrávání. Minerální podíl půdy, který vznikl zvětráváním horniny, je biologickými jevy obohacován o organickou půdní hmotu – humus. Humus vzniká tlením zejména zbytků rostlin zapracovaných do půdy. Na rozkladu organické hmoty se podílejí půdní mikroorganismy. Člověk ovlivňuje kvalitu půdy obděláváním a přihnojováním statkovými a průmyslovými hnojivy. Část půdy, kterou používáme pro pěstování rostlin v truhlíku, v květináči nebo pro laboratorní rozbory, je zemina. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.

5 VLASTNOSTI PŮDY Úrodnost – vlastnost půdy, která je závislá na dalších vlastnostech: zrnitost, půdní struktura, půdní reakce, obsah uhličitanu vápenatého, obsah humusu. Zrnitost – je určena obsahem částic (kamení, písku, jílu) v půdě. Půdní struktura – je tvořena shluky půdních částic, drobty, hrudkami. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.

6 VLASTNOSTI PŮDY Půdní reakce – důležitá chemická vlastnost půdy, jejím měřením zjišťujeme obsah volných vodíkových iontů (pH) v půdním výluhu. Obsah uhličitanu vápenatého – v přírodě se vyskytuje ve formě vápence, používá se ke hnojení. Obsah humusu – posuzuje se podle zbarvení suché půdy. Čím je barva tmavší, tím více humusu půda obsahuje. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.

7 VÝŽIVA ROSTLIN Rostliny potřebují ke svému růstu živiny. Při jejich úbytku je do půdy dodáváme hnojením. Organická hnojiva (např. kompost, zelené hnojení, hnůj). Průmyslová hnojiva (dusíkatá, draselná, fosforečná, vápenatá, kombinovaná). Na zahradě dáváme přednost zelenému hnojení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.

8 ZPRACOVÁNÍ PŮDY NA ZAHRADĚ
Rytí – na zahradách používáme ruční nářadí. Rytí provádíme nejčastěji na podzim po sklizni. Při rytí zaryjeme do půdy zbytky rostlin zbylé po sklizni nebo rostliny určené k zelenému hnojení. Před setím nebo výsadbou rostlin musíme povrch pozemku srovnat. K této práci používáme železné hrábě. Hráběmi rozrušíme zbylé hroudy a pozemek uhrabeme. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.

9 ZPRACOVÁNÍ PŮDY NA ZAHRADĚ
Pro usnadnění práce může sloužit i tzv. malá zahradnická mechanizace: stroje pro zpracování půdy – tažné stroje (malotraktory), pracovní stroje (pluhy), kombinované stroje (radličky) apod. stroje na ošetřování rostlin – postřikovače (na vodu), žací stroje (na sekání trávy), drtiče větví, vysavače listí apod. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.

10 OTÁZKY Co je to humus a jak vzniká? Které znáš půdní druhy?
Podle čeho se odhaduje obsah humusu v půdě? Podle čeho rozdělujeme hnojiva? Jak se zpracovává půda na zahradě na podzim? Které nářadí se používá na zahradě? Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.

11 Použité zdroje [cit – 10 – 30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: DYTRTOVÁ, R. a kolektiv. Praktické činnosti pro 6. – 9. ročník základních škol. Pěstitelství. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1997. ISBN 80 – 7168 – 448 – 1. s Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.


Stáhnout ppt "Půda Svět práce, 6. ročník VY_32_INOVACE_322, 17. sada, SP ANOTACE"

Podobné prezentace


Reklamy Google