Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingový výzkum. podstatou je systematické plánování, podstatou je systematické plánování, shromažďování, analýza a vyhodnocování shromažďování, analýza.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingový výzkum. podstatou je systematické plánování, podstatou je systematické plánování, shromažďování, analýza a vyhodnocování shromažďování, analýza."— Transkript prezentace:

1 Marketingový výzkum

2 podstatou je systematické plánování, podstatou je systematické plánování, shromažďování, analýza a vyhodnocování shromažďování, analýza a vyhodnocování informací potřebných pro účinné řešení informací potřebných pro účinné řešení konkrétních marketingových problémů konkrétních marketingových problémů marketingový výzkum má 4 fáze marketingový výzkum má 4 fáze

3 Fáze marketingového výzkumu Definování problému a přesné vymezení cílů výzkumu. Definování problému a přesné vymezení cílů výzkumu. Příprava projektu výzkumu a návrh metodiky. Příprava projektu výzkumu a návrh metodiky. Realizace výzkumu a statistické zpracování dat. Realizace výzkumu a statistické zpracování dat. Vypracování zprávy a závěrečné hodnocení. Vypracování zprávy a závěrečné hodnocení.

4 Definování problémů a přesné vymezení cílů výzkumu sestavení marketingového týmu sestavení marketingového týmu stanovit a definovat problém, který má firma stanovit a definovat problém, který má firma podle určení cíle se určuje typ výzkumu: podle určení cíle se určuje typ výzkumu: explorativní výzkum – shromáždit informace explorativní výzkum – shromáždit informace a odhadnout hypotézu a odhadnout hypotézu deskriptivní výzkum – odborně popsat market. deskriptivní výzkum – odborně popsat market. problémy a dát řešení problémy a dát řešení kauzální výzkum – testují se hypotézy příčin kauzální výzkum – testují se hypotézy příčin a následné vzniklé vztahy a následné vzniklé vztahy

5 Příprava projektu výzkumu a návrh metodiky přesně stanovit, jaké informace získávat a jakým způsobem je zpracovávat přesně stanovit, jaké informace získávat a jakým způsobem je zpracovávat sestavení projektu výzkumu, jež má sestavení projektu výzkumu, jež má obsahovat: obsahovat: přehled existujících zdrojů dat přehled existujících zdrojů dat detailně vysvětlovat specifické postupy detailně vysvětlovat specifické postupy používané metody, sestavování výběrových souborů a nástrojů používané metody, sestavování výběrových souborů a nástrojů rozpočet nákladů na realizaci výzkumu rozpočet nákladů na realizaci výzkumu

6 Realizace výzkumu a statistické zpracovávání dat marketingový tým nebo externí firma shromažďuje, zpracovává a sestavuje analýzu informací marketingový tým nebo externí firma shromažďuje, zpracovává a sestavuje analýzu informací při realizaci projektu se musí dohlížet na to, aby respondenti = potencionální zákazníci byli správně kontaktováni a podávali důvěryhodné odpovědi, které se zapisují a pak zpracovávají v podobě statistických dat při realizaci projektu se musí dohlížet na to, aby respondenti = potencionální zákazníci byli správně kontaktováni a podávali důvěryhodné odpovědi, které se zapisují a pak zpracovávají v podobě statistických dat

7 Vypracování zprávy a závěrečné hodnocení marketingový tým zpracované údaje marketingový tým zpracované údaje zformuluje do konečné zprávy zformuluje do konečné zprávy zpráva se předloží vedení firmy, aby provedlo zpráva se předloží vedení firmy, aby provedlo strategické rozhodnutí strategické rozhodnutí pracovníci v marketingovém týmu musí pracovníci v marketingovém týmu musí spolupracovat a sdílet stejnou zodpovědnost spolupracovat a sdílet stejnou zodpovědnost za zpracování této zprávy za zpracování této zprávy

8 Metody marketingového výzkumu Pozorování - získávání primárních dat Pozorování - získávání primárních dat sledováním příslušné skupiny sledováním příslušné skupiny lidí či situací lidí či situací Samotný průzkum trhu - zjišťují se primární Samotný průzkum trhu - zjišťují se primární data, ale přes dotazování, kde se data, ale přes dotazování, kde se získávají popisné informace získávají popisné informace (př. formou dotazníků a pohovorů) (př. formou dotazníků a pohovorů) Experiment – posuzují se určité faktory na daném Experiment – posuzují se určité faktory na daném segmentu za různých podmínek segmentu za různých podmínek

9 On-line marketingový výzkum probíhá pozorováním a dotazováním probíhá pozorováním a dotazováním prostřednictvím internetu na on-line prostřednictvím internetu na on-line skupinových diskusích skupinových diskusích využívají ho hlavně externí firmy využívají ho hlavně externí firmy


Stáhnout ppt "Marketingový výzkum. podstatou je systematické plánování, podstatou je systematické plánování, shromažďování, analýza a vyhodnocování shromažďování, analýza."

Podobné prezentace


Reklamy Google