Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA"— Transkript prezentace:

1 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Generátory citací LS2012 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

2 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Literatura VŠFS 2 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 2

3 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Literatura VŠFS TICHÝ, Jaromír a Václav NETOLICKÝ. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací. Praha: Eupress, 2009?. [CD-ROM]. 219 s. ISBN Dostupné z: Kapitoly: POŽADAVKY NA KONEČNOU PODOBU ZÁVĚREČNÉ PRÁCE PŘÍPRAVA, TVORBA A HODNOCENÍ ZP – VĚDECKÉ METODY FORMÁLNÍ PODOBA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE GRAMATICKÁ ÚPRAVA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE TABULKY A OBRÁZKY V TEXTU VYUŽITÍ TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PC PŘI ÚPRAVĚ TEXTU CITACE ODBORNÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ LITERATURA 3 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 3

4 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Pokyny VŠFS, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 66/2009. Bakalářské a diplomové práce na VŠFS Praha: VŠFS, o.p.s., Dostupné z: Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4 / Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty B11 a N Praha: VŠFS, o.p.s., Dostupné z: 4 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 4

5 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Citáty, parafráze, citace Citace (citát) – v obecné češtině znamená uvedení kratší části jiného textu či výroku, obvykle doslovné. Citaci graficky oddělujeme od okolního textu (např. uvozovkami, kurzívou). Citace (citace díla) – ve vědě má jiný význam – citace je formalizovaný odkaz na určitý výsledek, metodu, či myšlenku v jiné publikaci. K uvedení části jiné publikace, tedy citaci v běžném slova smyslu, obvykle nedochází. Jde tedy o bibliografický odkaz. Bibliografický záznam = bibliografická citace – (reference) souhrn normovaných údajů o citovaném tištěném nebo elektronickém dokumentu, nebo jeho části, umožňující jeho identifikaci a vyhledání. Parafráze – převyprávíme a interpretujeme vlastními slovy části jiného textu. 5 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 5

6 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Citáty, parafráze, citace, poznámky a metody jejich uvádění v ZP Norma ČSN ISO 690 umožňuje tři základní styly odkazů citování v textu na citace zdroje: citování pomocí prvního údaje záznamu a data vydání (tzv. anglosaský způsob, harvardský systém), citování pomocí průběžných poznámek (poznámky pod čarou), citování pomocí metody číselných odkazů (křížové číselné odkazy v závorce) (vancouverský způsob, na VŠFS se nedoporučuje). Vývoj normy: [ISO 690:1987], [ISO 690-2:1997], [ISO 690:2010]. 6 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 6

7 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Citování pomocí prvního údaje záznamu a data vydání (tzv. Harvardský systém) Příklad textu s citacemi: …zatímco mikroekonomie se zabývá chováním individuálních ekonomických subjektů (spotřebitele nebo podniku) za různých okolností nebo situací na dílčím trhu (Helísek, 2002, s. 2), makroekonomie zkoumá zákonitosti fungování hospodářství jako celku a podstatu makroekonomických jevů. (Valenčík, 2005, s. 5) Na konci práce je uveden Seznam literatury (abecedně uspořádaný, záznamy se nečíslují, mohou být zvýrazněny odrážkami). HELÍSEK, Mojmír, Makroekonomie: základní kurs. 2. přeprac. vyd. Slaný: Melandrium, 326 s. ISBN VALENČÍK, Radim a Rafik BEDRETDINOV, Mikroekonomie: (výběr toho nejdůležitějšího). 1. vyd. Praha. ISBN 7 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 7

8 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Citování pomocí průběžných poznámek Příklad textu s citacemi: …zatímco mikroekonomie se zabývá chováním individuálních ekonomických subjektů (spotřebitele nebo podniku) za různých okolností nebo situací na dílčím trhu25, makroekonomie zkoumá zákonitosti fungování hospodářství jako celku a podstatu makroekonomických jevů.26 Citace uvádíme v rámci číselně řazených poznámek pod čarou na téže stránce (v poznámce pod čarou): 25 HELÍSEK, Mojmír. Makroekonomie: základní kurs. 2. přeprac. vyd. Slaný: Melandrium, 2002, 326 s. ISBN 26 VALENČÍK, Radim a Rafik BEDRETDINOV. Mikroekonomie: (výběr toho nejdůležitějšího). 1. vyd. Praha. ISBN Na konci práce je uveden Seznam literatury (abecedně uspořádaný, záznamy se nečíslují, mohou být zvýrazněny odrážkami): HELÍSEK, Mojmír. Makroekonomie: základní kurs. 2. přeprac. vyd. Slaný: Melandrium, 2002, 326 s. ISBN VALENČÍK, Radim a Rafik BEDRETDINOV. Mikroekonomie: (výběr toho nejdůležitějšího). 1. vyd. Praha. ISBN 8 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 8

9 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
SW generátory citací Generátory citací, které umožňují automatickou tvorbu bibliografického záznamu: funkce v MS Word 2010. 9 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 9

10 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Generátor citací – citace.com doporučuje se využít generátor citací, umožňuje automatickou tvorbu bibliografického záznamu dle platných norem (ISO 690:2010), generátor po zvolení typu zdroje a vložení ISBN/ISSN vrátí citaci s povinnými, nebo rozšířenými informacemi. citaci lze vytvořit i klasickým vypisováním požadovaných údajů, pokud nejsou vyplněny všechny povinné údaje o zdroji, generátor vrací chybu a vyžaduje doplnění, nedoporučuje se využívat databáze vytvořených citací, kterou také obsahuje, nástroj je provozovateli aktualizován a rozšiřován, partnery projektu jsou VŠE, MU, FSS MU, FF MU,… 10 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 10

11 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Automatický generátor citací, 11 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 11

12 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Automatický generátor citací, 12 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 12

13 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Generátor citací - VŠCHT lze využít automatický generátor citací VŠCHT: umožňuje automatickou tvorbu bibliografického záznamu dle platných norem ACS (normy Americké chemické společnosti) nebo ISO nedoporučuje se využívat softwarový nástroj, protože je méně obsažnější než citace.com a generuje odlišně 13 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 13

14 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Generátor citací - VŠCHT 14 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 14

15 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Generátor citací - VŠCHT 15 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 15

16 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Generátor citací v MS Word 2010 Lze využít generátor citací, který je obsažen v MSO Word 2010, umožňuje automatickou tvorbu bibliografického záznamu dle platných norem Vytváří vlastní databázi citací, která je nabízena i v dalších wordových souborech autorova PC Obsahuje 10 způsobů citace (bibliografického odkazu), lze mezi nimi měnit (mění se automaticky všechny citace a seznamy) Umožňuje automaticky tvořit seznamy (Bibliografie, nebo Citovaná literatura) nedoporučuje se využívat softwarový nástroj MSO Word 2010 protože nepokrývá všechny typy dokumentů (zákony, závěrečné práce, atd.). 16 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 16

17 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Generátor citací v MS Word 2010 17 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 17

18 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Generátor citací v MS Word 2010 18 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 18

19 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Základní pravidla citování Zdroj citace a text citace musí být dohledatelný. Forma citace by měla odpovídat normě (ISO, národní normy, oborové normy). Formy citací mohou být odlišné dle, interních norem institucí (školy, vydavatele). Forma citací by měla být v dokumentu jednotná. BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 ( ) platné od 1. dubna In: Citace.com [online]. © [cit ]. Dostupné z: 19 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 19

20 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Základní pravidla citování dle 20 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 20

21 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Základní pravidla citování dle Olga Biernátová, Jan Skůpa. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 ( ). platné od 1. dubna 2011, Brno, 2011. 21 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 21

22 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Citace – příklady 22 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 22

23 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Citace – příklady 23 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 23

24 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Citace – příklady 24 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 24

25 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
3. Ilustrace v ZP: obrázky, fotografie, schémata, tabulky, grafy, diagramy, mapy, vzorce a jiné do textu vložené prvky, přispívá k objasnění smyslu textu, číslovat a popisovat tak, aby byl odkaz k nim v textu jednoznačný, umístěny na střed stránky, výstižný název (titulek) je umístěn nad objektem, zdroj informací ihned pod objektem. Součástí může být také legenda, na konci práce může být uveden „Seznam obrázků, grafů a tabulek“, vlastní tabulky či grafy, umísťujeme je do textu, kde vysvětlíme postup, označení proměnných, ilustrace by měly být jednoduché, srozumitelné, je třeba pamatovat na možnost pořizovat černobílé kopie (aniž by byla snížena čitelnost ilustrací). 25 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 25

26 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
3. Ilustrace v ZP obrázky, fotografie, schémata, tabulky, grafy, diagramy, mapy, vzorce Graf 3: Čas věnovaný mediálním aktivitám za týden - ve věkové skupině let 26 Zdroj: ČSÚ 2007 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 26

27 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
3. Ilustrace v ZP obrázky, fotografie, schémata, tabulky, grafy, diagramy, mapy, vzorce Zdroj: ČSÚ 2007 27 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 27


Stáhnout ppt "Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA"

Podobné prezentace


Reklamy Google