Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Materiály, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Plasty a lepidla pro truhlářskou praxi, vady dřeva. Sada číslo:ICT-102B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 12 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-102B-12 Téma vzdělávacího materiálu: Téma k opakování - vztah dřeva k vodě Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Mgr. Miroslav Weisz Anotace: Prezentace se zaměřuje na zopakování učiva o vztahu dřeva k vodě. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Truhlář a Operátor dřevařské a nábytkářské výroby Datum vytvoření: 3. 9. 2013 Ověření ve výuce:12. 9. 2013

2 Vztah dřeva k vodě Podstatně ovlivňuje využitelnost dřeva.

3 Vlhkost dřeva Je množství vody obsažené ve dřevě. Udává se v procentech z hmotnosti dřeva (vztaženo na suchou dřevní hmotu). Dřevo je hydroskopický materiál (je schopno přijímat a odevzdávat vlhkost) Proces probíhá po celou dobu životnosti dřeva. Obsah vlhkosti ve dřevě je základní údaj pro další zpracování.

4 Vlhkost ve dřevě Má velký vliv na fyzikální a hlavně mechanické vlastnosti. Se zvyšující vlhkostí nad 25% se vlastnosti zhoršují. Při přesušení pod cca 6% se vlastnosti opět zhoršují. Se vzrůstající vlhkosti roste riziko napadení především houbami a plísněmi.

5 Měření vlhkosti Vážením - je to metoda s nejpřesnějšími výsledky, - používá se ve zkušebnách a laboratořích, - ve výrobě se používá jen ojediněle. Elektrickým vlhkoměrem - nejběžnější metoda používaná v praxi, - měření je rychlé, ne ale úplně přesné. - měří se el. odpor ve dřevě. Mikrovlnné měření - měření je přesné, - přístroje na měření jsou zatím poměrně drahé a objemné.

6 Voda volná Nachází se v buněčných dutinách (lumenech). Je v kapalném stavu. Slouží k rozvádění živin. Ze dřeva se odpařuje jako první. V rozmezí 100 až cca 30% vlhkosti. Nezpůsobuje žádné tvarové změny ve dřevě.

7 Voda vázaná Je uložena v buněčných stěnách. Je v plynném stavu (vodní páry). Ze dřeva se odpařuje jen velice pozvolna. V rozmezí cca 30 až 0 % vlhkosti. Způsobuje veškeré nežádoucí tvarové změny ve dřevě.

8 Bod nasycení vláken - BNV Je to stav, kdy dřevo neobsahuje žádnou vodu volnou (lumeny jsou prázdné) a vody vázané obsahuje dřevo maximální množství (dřevní vlákna jsou prosycena vodou). Tvoří hranici, při jejímž překročení začne dřevo pracovat. Není u všech dřevin stejný, je v rozmezí 23 - 35% vlhkosti. Obecně se udává BNV - 30% vlhkosti.

9 BNV u jednotlivých dřevin Zdroj: Moderní stavitelství pro školu i praxi

10 Princip odpařování vody Zdroj: příručka pro truhláře

11 Seznam použitých zdrojů KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech: pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 3., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2008, 253 s. ISBN 978-80-86817- 25-5. NUTSCH, Wolfgang. Příručka pro truhláře. 2., přeprac. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2006, 615 s. ISBN 80-867-0614-1. NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN 80-867-0611-7.

12 Otázky k zopakování a ověření učiva 1. V jakých jednotkách se udává množství vlhkosti ve dřevě? 2. Jaký vliv má vlhkost na vlastnosti dřeva? 3. Popiš jednotlivé druhy vody ve dřevě. 4. Napiš přesnou definici BNV a odpovídající obecný stupeň vlhkosti.


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google