Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Materiály, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Dřevo jako materiál pro truhlářskou výrobu Sada číslo: ICT-102A Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 10 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-102A-10 Téma vzdělávacího materiálu: Dýhy a poddýžky – způsoby výroby Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Mgr. Miroslav Weisz Anotace: Prezentace se zaměřuje na procvičení učiva o způsobech výroby dýh Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor truhlář a operátor dřevařské a nábytkářské výroby Datum vytvoření: Ověření ve výuce:

2 Dýha zvyšuje výtěžnost kvalitního materiálu a zlepšuje estetickou úroveň výrobku.
Je to materiál, který získáme dělením přírodního rostlého dřeva na tenké listy nebo pásy.

3 Podle způsobu výroby dýhy dělíme: Řezané dýhy
Vznikají řezáním na speciálních pásových, či kotoučových pilách na dýhu. Tímto způsobem se vyrábějí dýhy z dřevin, které nelze plastifikovat. Vyrábějí se v tloušťkách 1 až 4 mm (tenčí dýhy nelze tímto způsobem vyrobit). Výhodou je, že si zachovávají svou přirozenou barvu (plastifikaci se může barva dřeva změnit). Řezané dýhy jsou vzhledem k časově náročné výrobě a velkému prořezu (více jak 60%) velmi drahé. Tento způsob výroby se používá jen v omezené míře.

4 Způsoby výroby řezaných dýh
Obr. 1.

5 Loupané dýhy Dýha vzniká na speciálních loupacích strojích odlupováním dýhového pásu nožem z otáčejícího se kmenu. Před loupáním se dřevo hydrotermicky upravuje. Tloušťka loupaných dýh se pohybuje od 0,6 do 4 mm. Loupané dýhy se většinou používají jako technické dýhy pro výrobu laťovek a překližek. Při tomto způsobu výroby nevzniká kromě středového válce žádný odpad, je to velice rychlý a efektivní způsob výroby dýh. Rozlišujeme dva způsoby loupání: - centrické loupání - vzniká „nekonečný“pás dýhy, - excentrické loupání - menší výtěžnost, ale vzniká zajímavější kresba, tyto dýhy se používají také jako okrasné (očkové dýhy, kořenice, fládrové dýhy).

6 Způsoby výroby loupaných dýh
Centrické loupání Excentrické loupání Obr. 2. Obr. 3.

7 Krájené dýhy Dýhy vznikají na speciálních krájecích strojích odkrajováním jednotlivých listů dýh nožem. Před loupáním se dřevo hydrotermicky upravuje. U tohoto způsobu výroby můžeme kresbu výsledné dýhy ovlivnit způsobem uložení dýhárenského špalku na stroj a způsobem dělení dýhárenské kulatiny (na poloviny, třetiny, čtvrtiny). Nejběžnější tloušťka krájených dýh se pohybuje od 0,6 do 1,2 mm. Krájená dýha se většinou používá jako okrasná. Při krájení se jednotlivé listy dýh ukládají na sebe přesně v pořadí jak vznikaly, vznikají tzv. svazky dýh. Pomocí krájených dýh uložených do svazku můžeme u předních ploch nábytku dosáhnout originální kresby.

8 Způsoby výroby krájených dýh
Obr. 4.

9 Dýhy vyráběné zvláštními způsoby AROdýhy (modifikované dýhy)
Vyrábějí se krájením slepeného bloku loupaných dýh. Tento způsob výroby zajišťuje opakovatelnost kresby při zachování přírodního materiálu. Opakovatelnost kresby se využívá při výrobě např. stavebnicového (sektorového) nábytku, interiérových dveří apod. Výhodou je, že se pro výše uvedené účely dá použít i méně kvalitní dýha, která by se jinak nedala použit jako okrasná.

10 Mikrodýhy Jsou to velmi tenké dýhy vyráběné na speciálních přesných loupacích, či krájecích strojích. Vyrábějí se v tloušťkách 0,15 až 0,4 mm. Pro jejich výrobu se většinou používají vzácné exotické dřeviny. Podstatně se zvýší výtěžnost a zlepší se návaznost kresby. Podlepují se papírem, textilií nebo folií, aby nedošlo k poškození při manipulaci. Používají se jako okrasné dýhy.

11 Seznam použitých zdrojů
KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech: pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 3., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2008, 253 s. ISBN Obr obr. 4. NUTSCH, Wolfgang. Příručka pro truhláře. Praha: Europa-Sobotáles, 2006, 615 s. ISBN

12 Otázky k opakování a ověření učiva
1. Popište tři základní technologické postupy výroby dýh. 2. Co je to AROdýha a jak vzniká? 3. Co je to mikrodýha a jak vzniká?


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google