Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Materiály, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Plasty a Lepidla pro truhlářskou praxi, vady dřeva. Sada číslo:ICT-102B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 20 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-102B-20 Téma vzdělávacího materiálu: Vady dřeva - vady struktury dřeva Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Mgr. Miroslav Weisz Anotace: Prezentace se zaměřuje na zopakování učiva o vadách vyskytujících se ve struktuře dřeva. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Truhlář a Operátor dřevařské a nábytkářské výroby Datum vytvoření:11. 10. 2013 Ověření ve výuce:15. 10. 2013

2 Vady struktury dřeva Vznikají během růstu stromu

3 Závitek Je to odklon dřevních vláken od přímého směru růstu. Vyskytuje se v kombinaci s dalšími vadami (suky, smolníky, poraněním). Zhoršuje mechanické vlastnosti. Opracovatelnost. Při sesychání se místo více bortí.

4 Závitek Závitková zóna Obrázek č. 1 Obrázek č. 2

5 Smolník Je to dutina na hranici jarního a letního dřeva, která je vyplněna pryskyřicí. Vyskytují se u našich jehličnatých dřevin s výjimkou jedle, tisu a jalovce. Vzniká jako následek dlouhodobého zatížení stromu např. větrem, sněhem. Smolníky zhoršují vzhled, porušují celistvost dřeva, znesnadňují jeho opracování a lepení. Pryskyřice ze smolníků může i po několika letech pronikat nátěry na povrch dřeva.

6 Obrázek č. 3 Obrázek č. 4 Obrázek č. 5

7 Prosmolení Jsou to místa s abnormálním prosycením pryskyřicí. K přesycení dřeva pryskyřicí dochází zpravidla blízko otevřeného nebo zarostlého poranění. Je příčinou špatné přilnavosti nátěrových hmot a vytékání pryskyřice na povrch. Jeví se jako tmavá místa na ploše, na dotek jakoby mastná. U tenkých materiálů např. dýh se jeví jakoby průsvitná místa.

8 Prosmolení Obrázek č. 6

9 Nepravé jádro Nenormální tmavé zbarvení vnitřní části dřeva listnatých dřevin, které jádro za normálních okolností netvoří (buk, bříza, javor). Má nepravidelný tvar, který nesleduje obrys letokruhů. Nezhoršují se mech. vlastnosti, místo je však náchylnější k napadení hnilobou. Nehodí se pro výrobu dýh a ohýbaného nábytku. Špatně se impregnuje. Vzniká jako: - následek proniknutí vzduchu do jádra (nepravidelný tvar) - následkem mrazové trhliny (mrazové jádro, okrouhlý tvar) - následkem působení hub (hvězdicovitý tvar).

10 Obrázek č. 7Obrázek č. 8 Obrázek č. 9

11 Zásušek Vzniká v důsledku poranění kmene (kambia) v době jeho růstu. Plocha odkrytá poraněním je vystavena atmosférickým vlivům, voda se odpařuje, dřevo vysychá a odumírá. Jako následek extremně vysokých teplot. Jedná se o odumřelou vrstvu dřeva. Zasahuje podle rozsahu poranění buď jen bělovou část, nebo i jádrovou část kmene. Místo bývá často napadeno hnilobou. Strom se snaží ránu zacelit a vniká tzv. zával.

12 Obrázek č. 10Obrázek č. 11

13 Zárost Je odumřelé dřevo nebo část kůry zcela nebo částečně obrostlá živým dřevem. Jedná se o zarostlé poranění. Zárost je doprovázen další vadou, závitkem. V okolí zarostu je vždy snížena kvalita dřeva.

14 Obrázek č. 12Obrázek č. 13 Obrázek č. 14

15 Postup zavalovaní rány Zdroj: Nauka o materiálech

16 Seznam použitých zdrojů KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech: pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 3., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2008, 253 s. ISBN 978-80- 86817-25-5. NUTSCH, Wolfgang. Příručka pro truhláře. 2., přeprac. vyd. Praha: Europa- Sobotáles, 2006, 615 s. ISBN 80-867-0614-1. Obrázek č. 1 - Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit. 2013-9-12]. Dostupné z: http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/suk_02.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/suk_02.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/suk_02.jpg Obrázek č. 2 - Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit. 2013-9-12]. Dostupné z: http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/suk_25.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/suk_25.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/suk_25.jpg Obrázek č. 3 - Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit. 2013-9-12]. Dostupné z: http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/smolnik_03.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/smolnik_03.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/smolnik_03.jpg Obrázek č. 4 - Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit. 2013-9-12]. Dostupné z: http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/smolnik_04.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/smolnik_04.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/smolnik_04.jpg

17 Seznam použitých zdrojů Obrázek č. 5 - Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit. 2013-9-12]. Dostupné z: http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/smolnik_05.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/smolnik_05.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/smolnik_05.jpg Obrázek č. 6 - Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit. 2013-9-12]. Dostupné z: http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/prosmol_02.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/prosmol_02.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/prosmol_02.jpg Obrázek č. 7 - Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit. 2013-9-12]. Dostupné z: http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/neprave_jadro_14.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/neprave_jadro_14.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/neprave_jadro_14.jpg Obrázek č. 8 - Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit. 2013-9-12]. Dostupné z: http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/neprave_jadro_13.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/neprave_jadro_13.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/neprave_jadro_13.jpg Obrázek č. 9 - Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit. 2013-9-12]. Dostupné z: http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/neprave_jadro_02.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/neprave_jadro_02.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/neprave_jadro_02.jpg Obrázek č. 10 - Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit. 2013-9-12]. Dostupné z: http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/zasušek_12.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/zasusek_12.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/zasusek_12.jpg

18 Seznam použitých zdrojů Obrázek č. 11 - Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit. 2013-9-12]. Dostupné z: http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/zasusek_10.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/zasusek_10.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/zasusek_10.jpg Obrázek č. 12 - Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit. 2013-9-12]. Dostupné z: http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/zarost_04.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/zarost_04.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/zarost_04.jpg Obrázek č. 13 - Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit. 2013-9-12]. Dostupné z: http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/zarost_07.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/zarost_07.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/zarost_07.jpg Obrázek č. 14 - Zeidler: lexikon vad. [online]. [cit. 2013-9-12]. Dostupné z: http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/zarost_01.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/zarost_01.jpg http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/obr/zarost_01.jpg Autorem obrázků je Ing. Aleš Zeidler, Ph.D., který dal souhlas použít výše uvedené materiály.

19 Otázky k zopakování a ověření učiva 1. Co je to závitek a proč ho považujeme za vadu? 2. Co je to smolník a proč ho považujeme za vadu? 3. Co je to nepravé jádro, popiš příčiny vzniku. 4. Co je to prosmolení a proč ho považujeme za vadu?


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google