Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů1 Strukturální fondy: Vyhledávání informačních zdrojů Petr Kořán.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů1 Strukturální fondy: Vyhledávání informačních zdrojů Petr Kořán."— Transkript prezentace:

1 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů1 Strukturální fondy: Vyhledávání informačních zdrojů Petr Kořán

2 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů2 Informační zdroje internetové stránky programů portály dotačních titulů informační služby programů specializované služby další zdroje informací

3 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů3 Internetové stránky programů SF: www.strukturalni-fondy.czwww.strukturalni-fondy.cz jednotlivé OP mají i vlastní stránky – většinou v rámci stránek implementačních agentur (ministerstva a podřízené instituce – www.esfcr.cz, www.czechinvest.org, www.trade.cz )www.esfcr.czwww.czechinvest.org www.trade.cz Fond soudržnosti Iniciativy EU

4 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů4 Internetové stránky programů 7.rámcový program EU pro vědu a výzkum: http://www.tc.cas.cz/nko6 a http://www.cordis.luhttp://www.tc.cas.cz/nko6http://www.cordis.lu Finanční mechanismy EHP/Norska: www.eeagrants.czwww.eeagrants.cz Celoživotní vzdělávání:http://www.naep.cz/.http://www.naep.cz/ Culture 2007 www.culture2007.czwww.culture2007.cz eContent Plus http://europa.eu.int/information_society/activities/econten tplus/index_en.htm http://europa.eu.int/information_society/activities/econten tplus/index_en.htm

5 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů5 Informační stránky programů eTen http://europa.eu.int/information_society/activities/ eten/index_en.htm http://europa.eu.int/information_society/activities/ eten/index_en.htm EUREKA www.eureka.bewww.eureka.be Celoživotní vzdělávání - www.eacea.cec.eu.int

6 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů6 Portály dotačních titulů – vyhledávače dotačních titulů (i regionálních grantů) –většinou aktuální informace o výzvách –základní informace –někdy i další dokumentace –spíše odkazy na oficiální stránky a poradce –služby zdarma i placené –různá míra aktualizace

7 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů7 Portály dotačních titulů Placená služba J4B Poradce http://www.j4bporadce.cz/default.aspx –Rešeršní systém - komplexní informační zdroj o evropských, národních i regionálních programech veřejné podpory. –Databáze kontaktů na organizace poskytující neplacenou informační službu k jednotlivým programům podpory. –Zpravodajství a monitoring výzev dotačních titulů jsou detailně nastavitelné a zasílané pravidelně emailem. –Šetří čas a práci při sledování a vyhledávání podpory pro projekty vlastních klientů pomocí sekce Složka klienta. –Automatické generování rešerší grantových možností do formátu MS Word včetně licence k jejich poskytování vlastním klientům. –Efektivní uspořádání uložených výsledků do sekce Složky klienta a na základě těchto i monitoring dotačních titulů emailem.

8 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů8 Portály dotačních titulů Další příklady: www.programy-eu.cz, www.edotace.cz, www.dotace.direkta.cz, www.strukturalni-fondy.cz, www.finance.cz, www.subvence.cz a dalšíwww.programy-eu.cz www.edotace.czwww.dotace.direkta.cz www.strukturalni-fondy.czwww.finance.cz www.subvence.cz Specializované dle oboru nebo typu žadatele: ECONNECTECONNECT http://nno.ecn.cz pro NNOhttp://nno.ecn.cz

9 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů9 Informační služby programů Registrace na zasílání aktuálních informací o výzvách a novinkách (edotace, strukturalni fondy, 7.RP, většina portálů) www.strukturalni-fondy.cz RSS kanál Nutná čtečka RSS nebo browser Mozilla, Opera Novinky Emailem Výběr témat a registrace Newsletter Nutná registrace k odběru emailů, formát pdf

10 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů10 Informační služby programů Databáze a vyhledávání partnerů 7.RP http://cordis.europa.eu/http://cordis.europa.eu/ EPRISTART www.epristart.orgwww.epristart.org IDEAL-IST www.ideal-ist.netwww.ideal-ist.net DETECT-It http://www.detect-it.org/http://www.detect-it.org/ CEEC IST NET http://www.europartnersearch.net/ist/communities/index.php?page =home

11 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů11 Speciální služby –Dotační věstník/ DOTACE - poradce pro evropské fondy (iHNED+eDotace) –dotace.direkta.cz – program na CD s informacemi o výzvách –Sledování programů a výzev na základě smlouvy s poradenskou firmou (cílené na relevantní témata, nejúčinnější, šetří lidské zdroje)

12 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů12 Účel pro přípravu projektu Strategické dokumenty Požadavek prokázat soulad navrhovaného projektu s: 1.Státními politikami a strategiemi 2.Regionálními (lokálními) strategiemi 3.Evropskými dokumenty a právními předpisy Potřeba zdůvodnit potřebu projektu 1.Z hlediska nutnosti implementovat závazné normy 2.Z hlediska potřeby reagovat na slabé stránky a příležitosti v místě realizace

13 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů13 Účel pro přípravu projektu Statistiky Potřeba definovat měřitelné ukazatele (indikátory) 1.V souvislosti ze zdůvodněním potřeb projektu (kvantifikovaný popis současného stavu, porovnání stavu v místě realizace s jinými regiony, obcemi, národním a evropským průměrem apod. 2.Pro kvantifikaci výsledků, účelu a dlouhodobého cíle projektu definovat zdroje dat pro ověření indikátorů 1.Pro účely monitoringu projektu a dosažení specifikovaných cílů

14 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů14 Obecná struktura dokumentů Analytická část Popis současného stavu včetně kvantifikace SWOT analýza Strategická část Globální cíle Specifické Prioritní osy a priority Popis opatření Kvantifikace cílů (systém indikátorů, cílové hodnoty)

15 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů15 Národní rozvojový plán Národní rozvojový plán ČR 2007-2013 vychází ze současné podoby návrhů nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti, jeho strategie se opírá o klíčové evropské (Strategické obecné zásady Společenství) i domácí (Strategie udržitelného rozvoje, Strategie hospodářského růstu, Strategie regionálního rozvoje a další platné resortní a regionální strategie) strategické dokumenty. Zajišťuje návaznost Strategických obecných zásad Společenství a národních strategických dokumentů tj. povinnosti vyplývající z textu.Strategických obecných zásad Společenství

16 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů16 Národní rozvojový plán NRP představuje nejvýznamnější východisko pro zpracování Národního strategického referenčního rámce (NSRR) ČR pro období 2007 až 2013.Národního strategického referenčního rámce (NSRR) V této souvislosti bude NRP sloužit také jako podkladový materiál pro vyjednávání NSRR s Evropskou komisí. Strategické cíle a prioritní osy NRP: PO Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky PO Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti PO Životní prostředí a dostupnost PO Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky

17 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů17 Národní rozvojový plán 2007-2013 Národní rozvojový plán ČR 2007 – 2013 + Národní Strategický Referenční Rámec OP cíle Konvergence OP cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost OP cíle Evropská územní spolupráce

18 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů18 NSRR 2007-2013 I. Strategický cíl: Konkurenceschopná česká ekonomika II. Strategický cíl: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost III. Strategický cíl: Atraktivní prostředí IV. Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území Cíl Konvergence 7.1. Operační program Podnikání a inovace 7.2. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 7.3. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 7.4. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.5. Operační program Životní prostředí 7.6. Operační program Doprava 7.7. Integrovaný operační program 7.8. Regionální operační programy (7 programů) 7.9. Operační program Technická pomoc

19 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů19 NSRR 2007-2013 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 7.10. Operační program Praha – Konkurenceschopnost 7.11. Operační program Praha – Adaptabilita Cíl Evropská územní spolupráce 7.12. Program přeshraniční spolupráce mezi ČR – Bavorsko 7.13. Program přeshraniční spolupráce Svobodným stát Sasko – ČR 7.14. Operační program přeshraniční spolupráce Rakousko – ČR 7.15. Operační program přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 7.16. Operační program přeshraniční spolupráce ČR – Polská republika 7.17. Operační program nadnárodní spolupráce 7.18. Operační program meziregionální spolupráce

20 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů20 EU ČESKÁ REPUBLIKA REGION Strategické obecné zásady Společenství Strategie regionálního rozvoje ČR Národní rozvojový plán NSRR Strategie rozvoje kraje Sektorové politiky Strategie udržitelného rozvoje ČR Regionální programy rozvoje Strategie hospodářského růstu Schválení NSRR TOP – tématický operační program ROP – regionální operační program (NUTS 2) PRK – Program rozvoje kraje SRP – sektorový rozvojový program Schválení ROP, TOP Kraj NUTS II Realizace projektů Struktura plánovacích dokumentů na úrovni ČR a regionů

21 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů21 Zdroje dokumentů –Evropská legislativa EUR-Lex http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm překlady předpisů EU v češtině –NRP, národní a sektorové strategie: www.strukturalni- fondy.cz, stránky ministerstev, vyhledávací službywww.strukturalni- fondy.cz –Operační programy a prováděcí dokumenty –Regionální a obecní strategie a plány (stránky krajů, obcí, kontakty na Portálu veřejné správy – http://portal.gov.cz, obsahuje i zákony) http://portal.gov.cz –Strategie rozvoje MAS – pro program LEADER –Problém: technické normy nutno zakoupit

22 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů22 Poznámky k použití dokumentů V projektech se doporučuje přímo citovat vhodné pasáže podporující relevanci našeho projektu Vždy uvést přesnou citaci: dokument, stránku, odkaz na kompletní verzi dokumentu (obvykle internet, případně místo, kde je k dispozici tištěný dokument) Při prokazování souladu se strategiemi je vhodné postupovat hierarchicky od nejnižší po nejvyšší úroveň (národní, evropská). Vhodně včlenit do správných míst žádosti (výchozí stav, zdůvodnění, soulad s legislativou, dopad na horizontální priority)

23 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů23 Statistiky - Indikátory Indikátory se používají pro : -popis současného stavu, -zdůvodnění projektu a jeho cílů, -kvantifikaci a monitoring výsledků, účelu a dlouhodobého cíle (dopadu) projektu (Log. Frame) Musí být (S.M.A.R.T.): -Měřitelné (číselně vyjádřitelné) -Realistické (vztaženy k úrovni, na které lze sledovat vliv projektu a jeho aktivit – např.: při instalaci malého kotle na biomasu je celková spotřeba energie z OZE v ČR nerealistický indikátor) -Výstižné (charakterizují měřený jev) -Snadno získatelné (z dostupných dat) -Časově definované (měří stav v čase, hodnotu za jednotku času, změnu za časovou jednotku)

24 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů24 Statistiky I. Popis současného stavu Pozn. Strategické dokumenty mají analytickou část, kde jsou použita statistická data – vhodný zdroj kvantifikovaných údajů - indikátorů. Druhy statistik dle prostorové platnosti: - Evropské (málokdy používané, spíše na úrovni programů) - Národní –Regionální –Lokální Nejdůležitější, jednotlivé projekty obvykle nemají měřitelný dopad na národní či evropské hodnoty

25 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů25 Statistiky II. Indikátory cílů, výsledků a výstupů Obvykle nejslabší část projektových žádostí spolu se zdůvodněním Žadatelé stanovují „indikátory“, které nejsou SMART, nelze je : –měřit (typu „zlepšení komunikace“ vs. „počet vyřízených žádostí vyšší o 10%“) –vyhodnocovat („efektivnější produkce“ vs. „obrat firmy vyšší o 5% ročně“) –kontrolovat („vyšší spokojenost uživatelů“ – o kolik a jak zjistit data ?) –zjistit jejich vazbu na kvantifikované cíle programu („nová elektrárna na biomasu“ vs. „množství vyrobené energie a OZE ročně kWh“)

26 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů26 Statistiky II. Indikátory cílů, výsledků a výstupů V elektronických žádostech SF bývají ke každému opatření předdefinovány povolené indikátory (počet nových prac. míst, množství vyškolených osob, počet zakoupených licencí apod.) V případě, že není předdefinováno, je dobré použít indikátory uvedené v programových dokumentech – příklad NSRR, dále jednotlivé OP, programy – viz příklady

27 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů27 IndikátorDruh Vymezení a měrná jednotka zdroj Hodnota 2005 1 cíl HDP v PPS na obyvateleDopad (EU-25 =100)ČSÚ73,7100 HDP v PPS na odpracovanou hodinuDopad(EU-25 = 100)ČSÚ53,480 Energetická náročnost tvorby HDP (podle hrubé spotřeby energie) Dopad v Kgoe na 1000 eur HDP ČSÚ Eurostat 890 (2003) snížení o 40 % Podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie Výsledek% ČSÚ MPO 4 (2004) 10 Míra zaměstnanosti ( ve věkové skupině 15-64 let) Dopad%ČSÚ 64,2 (2004) 64,8 Podíl osob s terciárním vzděláním (ve věkové skupině 15-64 let) Dopad%ČSÚ13 Více než 20 % Míra vzdělanosti mladých (ve věkové skupině 20-24let) Dopad Podíl osob se středním a vyšším vzděláním v % ČSÚ90,994 Výdaje na vzděláváníDopad Celkové veřejné výdaje na vzdělávání v % HDP ČSÚ4,45,2

28 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů28

29 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů29 Indikátory - příklad Description of objectiveIndicatorBaselineTarget Overall Objective restoration of immovable cultural monuments in town number of damaged historical monuments restored in town 4 5 (total target 6) Purpose Increase attractiveness of the town for tourists and businesses new jobs in Town Castle 03 number of cultural events in the castle per year 010 number of visitors of the town (persons per year) 60 00072 000 Results performed historical and technical survey report on the results of the survey 01 statically secured palace, new truss, new roofing, floors and padding of openings Roofing (sq. Meters)0492 Floors (sq. Meters)0301 oak staircase01 statically secured east wing Roofing (sq. Meters)0170 Floors (sq. Meters)0253 staircase to the tower01

30 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů30 Zdroje dat Evropské databáze Statistické úřady Úřady práce Krajské úřady Obecní úřady Vlastní šetření (nutno začlenit do projektu, jak budou cíle ověřeny v budoucnu) Průzkumy trhu, marketingové studie, průzkumy veřejného mínění,….

31 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů31 Evropské statistiky –EUROSTAT http://epp.eurostat.cec.eu.int http://epp.eurostat.cec.eu.int Obecné statistiky a regiony Ekonomika a finance Populace a sociální podmínky Průmysl, obchod a služby Zemědělství a rybářství Externí obchod Doprava Životní prostředí a energie Věda a technologie Strukturální indikátory Možnost vytvářet vlastní sestavy dat, stahování v dbf formě

32 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů32 Národní, regionální a lokální data Český statistický úřad (ČSÚ) www.czso.czwww.czso.cz Ekonomika Lidé a společnost Mezinárodní srovnání, EU Trh práce a mzdy Věda, výzkum, informační technologie Životní prostředí a zemědělství Údaje za regiony, města, obce Data ke stažení většinou ve formátu xls (MS Excel) a pdf

33 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů33 Praktická ukázka EUROSTAT ČSÚ Krajské úřady – program rozvoje kraje Strategie udržitelného rozvoje

34 23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů34 Praktická ukázka Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "23.10. - 25.10.2007, PardubiceNárodní knihovna ČR - Školení projektových manažerů1 Strukturální fondy: Vyhledávání informačních zdrojů Petr Kořán."

Podobné prezentace


Reklamy Google